الفبا و اعداد زبان ترکی استانبولی | آلفابت و اعداد ترکی

در این بخش به آموزش حروف الفبا و اعداد زبان ترکی استانبولی به همراه تلفظ آنها به شکل فونتیک می پردازیم. برای واضح تر شدن تلفظ برای هر کدام یک مثال نیز یادداشت کرده ایم.

در ادامه ابتدا به آموزش حروف الفبا و بعد به آموزش اعداد زبان ترکی استانبولی می پردازیم.

حروف الفبای زبان ترکی استانبولی ( به همراه تلفظ )

در آموزش حروف الفبا و اعداد زبان ترکی استانبولی ، ابتدا به آموزش حروف می پردازیم.

حروف الفبای زبان ترکی استانبولی به ترتیب زیر میباند. برای یادگیری بهتر تلفظ این حروف نیز یادداشت شده اند.

 • Aa (TR تلفظ: a) = “آ” in “star”
 • Bb (be) = “ب” in “baby”
 • Cc (ce) = “ج” in “jam”
 • Çç (çe) = “چ” in “chick”
 • Dd (de) = “د” in “dot”
 • Ee (e) = “ا” in “ash”, “e” in “bet”
 • Ff (fe) = “ف” in “fox”
 • Gg (ge) = “گ” in “get”
 • Hh (he) = “ه” in “hey”
 • Iı (ı) = last “ا” in “teacher”
 • İi (i) = first “ا” in “teacher”
الفبا و اعداد زبان ترکی استانبولی

الفبا و اعداد زبان ترکی استانبولی

 

 

 • Jj (je) = “ژ” in “pleasure” (like “je” in French)
 • Kk (ke) = “ک”/”ک” in “cake”
 • Ll (le) = “ل” in “lemon”
 • Mm (me) = “م” in “matter”
 • Nn (ne) = “ن” in “note”
 • Oo (o) = “ا” in “more”
 • Öö (ö) = “او” in “fur” (the same as German)
 • Pp (pe) = “پ” in “pause”
 • Rr (re) = “ر” in “rent”
 • Ss (se) = “س” in “some”
 • Şş (şe) = “ش” in “ash”
 • Tt (te) = “ت” in “Turkish”
 • Uu (u) = “آ” in “ultimate”
 • Üü (ü) = “ایی” in “few” in British English, (as “über” in German”)
 • Vv (ve) = “و” in “violet”, “w” in “warn”
 • Yy (ye) = “ی” in “yes”
 • Zz (ze) = “ز” in “zoo”

آموزش اعداد در زبان ترکی

در این بخش به آموزش اعداد زبان ترکی استانبولی از 0 تا بیست می پردازیم. به ترتیب به ادامه آموزش این اعداد تا میلیارد نیز اشاره خواهیم داشت.

NUMBERS :

 • Sıfır = صفر
 • Bir = یک
 • İki = دو
 • Üç = سه
 • Dört = چهار
 • Beş = پنج
 • Altı = شش
 • Yedi = هفت
 • Sekiz = هشت
 • Dokuz = نه
 • On = ده
 • On bir = یازده
 • On iki = دوازده
 • On üç = سیزده

الفبا و اعداد زبان ترکی استانبولی

 • On dört = چهارده
 • On beş = پانزده
 • On altı = شانزده
 • On yedi = هفده
 • On sekiz = هجده
 • On dokuz = نوزده
 • Yirmi = بیست
 • Yirmi beş = بیست و پنج
 • Otuz = سی
 • Kırk = چهل
 • Elli = پنجاه
 • Altmış = شصت
 • Yetmiş = هفتاد
 • Seksen = هشتاد
 • Doksan = نود
 • Yüz = صد / از این عبارت هیچوقت استفاده نمی کنیم “bir yüz”
 • Dokuz yüz = نه صد
 • Bin = هزار / از این عبارت هیچ وقت استفاده نمی کنیم “bir bin”
 • On bin = ده هزار
 • Yüz bin = صد هزار
 • Milyon = میلیون
 • Milyar = میلیارد

امیدواریم در این بخش آموزش حروف الفبا و اعداد زبان ترکی استانبولی را به خوبی آموخته باشید.

شما و مجموعه ایران کمبریج

شما عزیزان میتوانید به بخش های دیگر وب سایت برای آموزش های متنوع زبان ترکی استانبولی نیز مراجعه نمایید.

برای استفاده از کتب آموزش زبان ترکی استانبولی میتوانید به کتابخانه مجازی ایران کمبریج رجوع نمایید.

مجموعه زبان ایران کمبریج بیش از یک دهه سابقه برگزاری دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی را دارا است. و این دوره ها با استفاده از مجربت ترین مدرسین و منابع آموزشی در حال ارایه میباشد.

برگزاری دوره های بسیار فوق فشرده و زود بازده یکی از ویژگی های بسیار عالی این مرکز است.

در نظر گرفتن هزینه های بسیار منصفانه و مناسب توانسته نظر بسیاری از علاقمندان را به خود جلب نموده است.

 

ایران کمبریج در حال حاضر با دو شعبه در حال فعالیت است.

 

 • شعبه مرکزی ( میدان ولیعصر ) : 88854048 – 88854207 
 • شعبه غرب ( میدان صادقیه ) : 44024298 – 44024371

 

در صورت نیاز به مشاوره میتوانید به صفحه اینستاگرام ایران کمبریج مراجعه و یا با 88854048 تماس حاصل نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.