کتاب American English File 5

دانلود کتاب American English File 5

دانلود کتاب American English File 5 به صورت رایگان به صورت PDF از وب سایت ایران کمبریج :  سری کتب امریکن انگلیش فایل چاپ دوم دارای 6 جلد از سطح Starter تا کتاب شماره 5 میباشند. این کتاب ها از سطح A1 تا C1 آموزش زبان انگلیسی را پوشش می دهند. این سطح معادل نمره 8 آیلتس طبق سطح بندی اروپا میباشد.
در این بخش به معرفی کتاب شماره پنج (جلد ششم – آخرین جلد) می پردازیم.

ویژگی های کتاب American English File 5

  • این کتاب به عنوان یک کتاب مکالمه محور میباشد. با این حال آموزش دیگر مهارت های زبان در راستای مکالمه در این کتاب محسوس است.
  • برای آماده شدن برای شرکت در آزمون های بین المللی نیز به همین دلیل میتوان از این کتاب بهره گرفت.
  • این کتاب به آموزش مهارتهای زبانی می پردازد: مکالمه ، نوشتار ، درک مطلب ، لغات ، ساختار گرامری و …
  • این جلد از کتاب دارای سطح پیشرفته میباشد. همچنین این جلد آخرین جلد سری کتاب امریکن انگلیش فایل میباشد.
  • سطح این کتاب به آموزش کامل سطح C1 میپردازد. این سطح در سطح بندی اروپا معادل نمره 7 تا 8 آیلتس میباشد.

پکیج کتاب American English File 5

  • کتاب زبان آموز – Student Book
  • کتاب کار برای تمرین زبان آموز  – Work Book
  • دو عدد DVD مربوط به فایل های صوتی و تصویری کتاب
  • کتاب راهنمای معلم ( ویژه معلمان انگلیسی ) – Teacher’s Book

در این بخش به توضیحات پیرامون جلد شماره 5 این کتاب میپردازیم.

تعداد درس ها و عناوین مطالب در کتاب American English File 5
این جلد از سری کتاب امریکن انگلیش فایل شامل 10 درس میباشد. همانند جلد شماره 3 و 4  ، کتاب شماره 5 نیز شامل 10 درس میباشد.  برخی از گرامر ها و نکات ساختاری تدریسی در جلد  شماره 5 که جلد آخر این سری کتاب میباشد ، شامل موارد زیر میباشد:

1.    درس اول

این درس به آموزش Discourse marker ها و Connector ها میپردازد. این درس همچنین به نکات پیرامون have میپردازد.

2.    درس دوم

این درس در بخش اولیه به آموزش ضمایر میپردازد. در ادامه ی درس به زمان گذشته و همچنین would و used to  میپردازد.

3.    درس سوم

این درس به آموزش get میپردازد. در ادامه ی درس به آموزش ادامه مبحث Discourse marker ها میپردازد و همچنین به آموزش قیود و عبارات قیدی میپردازد.

4.    درس چهارم

این درس به آموزش Speculation و Deduction میپردازد. این درس در ادامه به آموزش اولیه عبارات تاکیید و Inversion میپردازد.

5.    درس پنجم

این درس به آموزش Distancing و همچنین کاربرد غیر واقعی زمان گذشته میپردازد.

6.    درس ششم

این درس با آموزش ساختار verb + object + infinitive / gerund میپردازد. در ادامه این درس به مبحث جملات شرطی میپردازد.

7.    درس هفتم

این درس به آموزش ساختار های permission – obligation – necessity می پردازد.

8.    درس هشتم

این درس با مبحث gerund ها و infinitive ها شروع میشود. در ادامه این درس به آموزش ابراز برنامه های آینده و قرارهای آینده میباشد.

9.    درس نهم

این درس در بخش اولیه به آموزش Ellipsis و Substitution می پردازد. در ادامه این درس مباحث مربوط به اسم ها آموزش داده میشود.

10.    درس دهم

این درس به آموزش Cleft sentences ها میپردازد. در ادامه به آموزش و مرور جملات مقایسه ای می پردازد.

در این بخش این کتاب را برای دانلود برای شما عزیزان قرار داده ایم.