بهترین کتاب برای یادگیری و آموزش زبان فرانسه  :

برای کسب بهترین نتیجه در آموزش زبان فرانسه بدیهی است که باید  بهترین کتاب و منابع برتر آموزشی را بصورت کاملا دقیق بشناسیم.

  1. کتاب  و منبعی که کورد تایید سفارت فرانسه باشد
  2. رفرنسی که بر اساس هر چهار مهارت اصلی زبان است
  3. در جهت آمادگی آزمون  Delf Dalf Tef Tcf و … پیش میرود
  4. بسیار قابل فهم و ساده نویسی شده باشد
  5. کتابی که بسیار بروز و نقطه ضعف کمتری داشته باشد
  6. بسیار سریع و منطقی زبان آموزان را قادر در بحث مکالمه زبان فرانسه سازد

تمامی این فاکتور های مهم را در سری کتاب های TAXI  براحتی میتوان یافت.

این کتاب ها بصورت آکادمیک و با استانداردهای نوین آموزشی مطابق است

کتاب های بسیاری برای آموزش و یادگیری زبان فرانسه وجود دارد همانند سری کتاب های اما کتابهای Cafe بسیار بروز تر و در جهت آمادگی آزمون Delf / Dalf بسیار کاربردی تر است. و میتواند بسیار زود بازده شما را توانا در مکالمه زبان آلمانی بسازد.

جهت دسترسی راحت و سریع به منابع آموزشی زبان فرانسه ، در ادامه برخی از این کتاب های کاربردی به صورت دانلود رایگان در اختیار زبان آموزان عزیز قرار داده ایم :