آموزش لهجه زبان عربی

آموزش لهجه زبان عربی

آموزشگاه زبان ایران کمبریج برگزار کننده دوره آموزش لهجه زبان عربی میباشد. دوره های آموزش زبان عربی و بهترین لهجه زبان عربی ایران کمبریج بر اساس مکالمه عربی سطح بندی میشوند.

دوره های آموزش مکالمه زبان عربی دارای ویژگی های زیادی میباشند:

 • برگزاری دوره از مبتدی تا پیشرفته طی 10 ترم
 • برگزاری دوره توسط اساتید عرب زبان و Native
 • برگزاری دوره بر اساس تاکیید بر مهارت مکالمه
 • آموزش بر اساس آخرین متد آموزشی

برای اموزش بهتر لهجه زبان عربی میبایست:

 • تلفظ حروفی که در عربی وجود ندارند را مورد توجه قرار دهید
 • تلفظ حروف تاکییدی را بسیار تمرین و دقت کنید
 • به تلفظ حرف ” ر ” و ” د ” و ” ت ” و “ب” دقت نمایید
 • خیلی در تلفظ کلمات اغراق نکنید
 • بهترین قدم در تلفظ ، دقت روی ریز به ریز حروف میباشد

شرایط کلاس های آموزش زبان عربی

برای شرکت در دوره های آموزش لهجه زبان عربی میتوانید موارد زیر را بخوانید. شرایط ثبت نام در دوره های عربی :

 • آموزش از مبتدی ترین سطح تا پیشرفته ترین سطح
 • آموزش بر اساس متد های مکالمه و آکادمیک
 • طول هر ترم آموزشی 10 جلسه
 • برگزاری دوره عموما در آخر هفته ها
 • شهریه هر ترم آموزشی 200000 تومان

برای اطلاع از دیگر شرایط و روز و ساعت دوره ها میتوانید با 88854048 تماس حاصل نمایید. آموزش لهجه زبان عربی را با اساتید عرب زبان ما تجربه نمایید.