فیلم آموزش جملات شرطی نوع اولhttps://www.ircambridge.com

جملات شرطی نوع اول + فیلم آموزش

/
فیلم آموزش جملات شرطی نوع اول : در این بخش به آموزش آموزش جم…
تفاوت Mustn’t و Don’t have tohttps://www.ircambridge.com

تفاوت Mustn’t و Don’t have to + فیلم آموزشی رایگان

/
تفاوت Mustn’t و Don’t have to  : در این بخش به آموزش نکته ی گر…
تفاوت حال استمراری و going tohttps://www.ircambridge.com

تفاوت حال استمراری و going to (همراه با فیلم)

/
تفاوت حال استمراری و going to - همراه با فیلم : در این بخش به آ…
صفات مفعولی و فاعلی در انگلیسیhttps://www.ircambridge.com

صفات مفعولی و فاعلی در انگلیسی + فیلم آموزشی

/
صفات مفعولی و فاعلی در انگلیسی : یکی از چالش های زبان آموزان یاد…
فیلم آموزش زمان آینده استمراری در انگلیسیhttps://www.ircambridge.com

آموزش زمان آینده استمراری در انگلیسی + فیلم آموزشی

/
فیلم آموزش زمان آینده استمراری در انگلیسی : در این بخش به ف…
تفاوت both و either و neitherhttps://www.ircambridge.com

تفاوت both و either و neither (فیلم)

/
تفاوت both و either و neither : در این متن به کاربرد و فرق های…
آموزش جملات سوالی tag questions در انگلیسیhttps://www.ircambridge.com

Tag Questions | آموزش جملات سوالی tag questions (فیلم)

/
فیلم آموزش جملات سوالی tag questions در انگلیسی : ساختار جمل…