آموزشگاه زبان ایران کمبریج ، با فراهم کردن بستری مناسب ، بهترین اساتید زبان در حوزه های تدریسی مختلف را در این موسسه گرد هم آورده است ، تا با خیالی راحت دغدغه ای بجز تحصیل نداشته باشید.

نمونه کارها

استاد کوروش رضوی

کوروش رضوی

آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :نام و نام خانوادگی : کورو…
استاد غزاله شیخی

غزاله شیخی

آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :نام و نام خانوادگی : غزال…
استاد سهیل نیامی

سهیل نیامی

آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :نام و نام خانوادگی : سهیل…
استاد سعید ابهری

سعید ابهری

 آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :نام و نام خا…
استاد سبحان سنجری

سبحان سنجری

 آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :نام و نام خا…
استاد زهرا موسوی

زهرا موسوی

 آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :نام و نام خا…
استاد دنیا زادمهر

دنیا زادمهر

 آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :نام و نام خا…
استاد بهمن جوادی

بهمن جوادی

 آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :نام و نام خا…
استاد کیمیا صفایی

کیمیا صفایی

علی برات