نوشته‌ها

اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی

اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی

/
در این بخش به 30 تا از اشتباهات رایج گرامری زبان انگلیسی اشاره…
اشتباهات رایج زبان انگلیسی

اشتباهات رایج زبان انگلیسی

/
ایران کمبریج در اینجا به یکی از مفیدترین بخش ها یعنی ارایه اشتباهات رایج …