نوشته‌ها

زمان حال کامل زبان انگلیسی

زمان حال کامل زبان انگلیسی | Present Perfect

/
در این بخش به آموزش زمان حال کامل زبان انگلیسی یا همان ماضی نقلی می …
زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی | آموزش زمان حال کامل زبان

/
موارد استفاده از زمان حال کامل در زبان انگلیسی (ماضی نقلی) :…