آموزش زمان حال ساده زبان انگلیسی | آموزش Simple Present

آموزش زمان حال ساده زبان انگلیسی (Simple present tense)


 • حال ساده یکی از چندین شکلِ زمانِ حال در زبان انگلیسی است.
 • از این زمان برای توصیف عادات، موقعیت‌های تغییر‌ناپذیر، حقایق عمومی و برنامه‌ریزی‌های غیرقابل‌تغییر استفاده می‌شود.
 • زمان حال ساده به آسانی ساخته می‌شود.

کافی‌است از شکل ساده‌ی فعل استفاده کنید:

(I take, you take, we take, they take) برای سوم شخص مفرد، در آخر فعل S اضافه می‌شود. (he takes, she takes)

آموزش زمان حال ساده زبان انگلیسی در موارد زیر استفاده می‌شود :

 • برای بیان عادات، حقایق عمومی، اعمال مکرر یا موقعیت‌های تغییرناپذیر، احساسات و آرزوها :

I smoke (من سیگار می‌کشم) (عادت)

I work in London (من در لندن کار می‌کنم) (وضعیت غیرقابل تغییر)

London is a large city  (لندن یک شهر بزرگ است) (حقیقت کلی)

 • برای راهنمایی یا دستورالعمل :

You walk for two hundred meters, then you turn left.

(دویست متر می‌روید، سپس به چپ می‌پیچید).

 • برای بیان برنامه‌ریزی‌های غیرقابل‌تغییر ،در زمان حال یا آینده :

Your exam starts at 09.00

(امتحان شما ساعت 9 آغاز می‌شود.)

آموزش زمان حال ساده زبان انگلیسی

 • برای بیان زمان آینده، پس از برخی حروف ربط :

after, when, before, as soon as, until: (پس از، وقتی، قبل از، به محض اینکه، تا زمانی که):

He’ll give it to you when you come next Saturday.

(شنبه‌ی آینده که آمدی، او آن را به شما می‌دهد)

دقت کنید! حال ساده برای بیان اتفاقاتی که اکنون در حال رخ دادن است استفاده نمی شود.

مثال ها :

 • برای عادت ها( For habits )

He drinks tea at breakfast.
She only eats fish.
They watch television regularly.

 • برای اعمال یا وقایع مکرر (For repeated actions or events)

We catch the bus every morning.
It rains every afternoon in the hot season.
They drive to Monaco every summer.

 • برای حقایق عمومی (For general truths )

Water freezes at zero degrees.
The Earth revolves around the Sun.
Her mother is Peruvian.

آموزش زمان حال ساده زبان انگلیسی

 • برای راهنمایی یا دستورالعمل (For instructions or directions )

Open the packet and pour the contents into hot water.
You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.

 • برای برنامه‌ریزی‌های غیرقابل تغییر (For fixed arrangements )

His mother arrives tomorrow.
Our holiday starts on the 26th March

 • همراه با ساخت های دستوری زمان آینده(With future constructions )

She’ll see you before she leaves.
We’ll give it to her when she arrives.

ساختن زمان حال ساده : to think

جملات خبری ( مثبت ) حملات سوالی  ( آموزش زمان حال ساده زبان انگلیسی )

جملات منفی

I think

Do I think?

I do not think

You think

Do you think?

You do not think

He thinks

Does he think?

He does not think

She thinks

Does she think? آموزش زمان حال ساده زبان انگلیسی

She does not think

It thinks

Does it think?

It does not think

We think

Do we think?

We do not think.

They think

Do they think?

They do not think.

 • استثنا: اگر قبل از y حرف صدادار باشد y تغییری نمی‌کند:

play –> plays (بازی می کند)

pray –> prays (عبادت می کند)

 • به آخر افعالی که به ss، x،ch،sh ختم می‌شوند، es اضافه کنید.

(او رد می‌شود) he passes

 (او می‌گیرد) she catches

 (او تنطیم می‌کند) he fixes

(این هل می‌دهد) it pushes

آموزش زمان حال ساده زبان انگلیسی

آموزش زمان حال ساده زبان انگلیسی

آموزش زمان حال ساده زبان – مثال :
 • He goes to school every morning.

او هر روز به مدرسه  می‌رود.

 • She understands English.

او انگلیسی را می‌فهمد.

 • It mixes the sand and the water.

این ماسه و آب را مخلوط می‌کند.

 • He tries very hard.

او بسیار تلاش  می‌کند.

 • She enjoys playing the piano.

او از نواختن پیانو لذت می‌بَرد.

امیدواریم در این بخش در زمینه آموزش زمان حال ساده موفق بوده باشید.

برای اطلاعات بیشتر می توانیدبا 88854048 تماس حاصل نمایید و یا با صفحه اینستاگرام ایران کمبریج در ارتباط باشید.

همچنین منابع بسیار خوبی را می توانید در کتابخانه مجازی ایران کمبریج نیز دانلود نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.