آموزش مکالمات تلفنی انگلیسی | بهمراه ویدئوی آموزشی

آموزش مکالمات تلفنی انگلیسی : صحبت با تلفن می تواند برای همه زبان آموزان یک چالش باشد.

دلایل زیادی برای مسئله این وجود دارد:

 • زبان بدن وجود ندارد.
 • اغلب مردم هنگام مکالمه تلفنی عصبی هستند.
 • ممکن است افراد سریع صحبت کنند و درک آنها دشوار باشد.

مهارت های تلفنی خود را با استفاده از مکالمه های کوتاه انگلیسی ارائه شده در زیر که روی چندین موقعیت روزمره تمرکز دارد، تمرین کنید.

این سناریوهای تلفنی را برای استفاده در کلاس چاپ کنید یا مکالمات تلفنی را با دوستان خود به صورت آنلاین به اشتراک بگذارید.

به عنوان مثال ، می توانید دوست خود را اسکایپ کنید ، به یک صفحه تمرین انگلیسی تلفنی بروید و با گرفتن نقش ، مبادله نقش ها و چند بار با هم تمرین کنید.

دوره های آموزش انگلیسی تجاری بازرگانی در موسسه زبان ایران کمبریج سالهاست با بالاترین کیفیت در حال ارایه میباشد.

 

 

 

 

آموزش نکات بسیار مهم

 

 • هر گفتگو را با یک دوست یا همکلاسی چند بار تمرین کنید.
 • سپس ، گفتگوی تلفنی خود را بنویسید ، به اتاق دیگری بروید و از تلفن هوشمند خود برای تماس با دوست خود استفاده کنید.
 • تمرین با استفاده از تلفن واقعی گفتگوهای آینده با زبان مادری را بسیار ساده تر می کند.

 

آموزش مکالمات تلفنی انگلیسی

آموزش مکالمات تلفنی انگلیسی

کلاس های آموزش زبان انگلیسی در همین راستا با بالاترین سطح کیفیت در حال ارایه و برگزاری میباشد.

 

بعد از اینکه با یک دوست تمرین کردید ، این نکات را امتحان کنید :

 با مشاغل محلی تماس بگیرید :

 1. بهترین راه برای بهتر شدن ، تمرین تماس تلفنی با فروشگاه ها یا مشاغل مختلف است.
 2. قبل از تماس ، چند یادداشت در مورد اطلاعاتی که می خواهید بدانید یادداشت کنید.
 3. هنگامی که با فروشگاه ها تماس می گیرید از یادداشت های خود استفاده کنید
 4. تا به شما کمک کند هنگام صحبت اطمینان بیشتری داشته باشید.

با خود تماس بگیرید:

 1. برای تمرین گذاشتن پیام، با خود تماس گرفته و پیامی بگذارید.
 2. به پیام گوش دهید تا ببینید آیا می توانید واژه ها را به وضوح درک کنید یا خیر.
 3. ضبط را برای یک دوست بومی زبان پخش کنید تا ببینید آیا او پیامی را که برای شما باقی مانده است می فهمد یا نه.

خود را به درستی معرفی کنید:

 1. وقتی در حال مکالمه با تلفن هستید ، هنگام معرفی خود به انگلیسی از “This is …” استفاده کنید نه “I am …”.
 2. برای درخواست از گوینده (مودبانه) برای تکرار نام و شماره برای اطمینان از بدست آوردن اطلاعات صحیح ، خجالت نکشید.
 3. تکرار نام و شماره باعث می شود که گوینده سرعتش را کم کند.

واژگان کلیدی

قبل از تمرین گفتگوی زیر، با اصطلاحات زیر آشنا شوید، که در بسیاری از مکالمات تلفنی مشترک است :

 • This is …
 • من…….هستم.
 • May (Can, Could) I speak to…?
 • ممکن است (آیا می توانم) با … صحبت کنم؟
 • I’m calling …
 • من دارم تماس می گیرم …
 • Hold the line a moment…
 • یک لحظه پشت خط (منتظر) بمانید…
 • put someone through…
 • کسی را به یک نفر دیگر (از طریق تلفن) وصل کردن
 • Who’s calling…?
 • چه کسی تماس گرفته…؟
 • take a message
 • یک پیام بگذارید
 • call, ring, phone
 • تماس ، زنگ زدن ، تلفن

در محل کار با کسی تماس بگیرید

 • Caller: Hello. This is [your name]. May I speak to Ms. Sunshine, please.
 • تماس گیرنده: سلام. من ]در اینجا نام خود را می گوید[ هستم. آیا ممکن است با خانم سانشاین صحبت کنم، لطفا؟
 • Receptionist: Hold the line a moment, I’ll check if she is in her office.
 • مسئول پذیرش: یک لحظه پشت خط (منتظر) بمانید، بررسی می کنم که آیا او در دفتر کار خود است یا خیر.
 • Caller: Thank you.
 • تماس گیرنده: متشکرم.
 • Receptionist: (after a moment) Yes, Ms. Sunshine is in. I’ll put you through.
 • مسئول پذیرش: (بعد از لحظه ای) بله، خانم سانشاین حضور دارد.
 • Ms. Sunshine: Hello, this is Ms. Sunshine. How can I help you?
 • خانم سانشاین: سلام، خانم سانشاین هستم. چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
 • Caller: Hello, my name is [your name], and I’m calling to inquire about the position advertised on JobSearch.com.
 • تماس گیرنده: سلام، نام من [در اینجا نام خود را می گوید] است و من برای جویا شدن از موقعیت شغلی تبلیغ شده در JobSearch.com تماس می گیرم.
 • Ms. Sunshine: Yes, the position is still open. Could I have your name and number, please?
 • خانم سانشاین: بله، موقعیت شغلی هنوز باز است. می توانم نام و شماره شما را داشته باشم؟
 • Caller: Certainly, My name is [your name]…
 • تماس گیرنده: مطمئناً ، نام من [در اینجا نام خود را می گوید] است …

پیغام گذاشتن

 • Fred: Hello. Could I speak to Jack Parkins, please?
 • فرد: سلام. آیا می توانم با جک پارکینز صحبت کنم؟
 • Receptionist: Who’s calling, please?
 • • پذیرش: چه کسی تماس گرفته…؟
 • Fred: This is Fred Blinkingham. I’m a friend of Jack’s.
 • فرد: من فرد بلینکینگهام هستم. من دوست جک هستم.
 • Receptionist: Hold the line, please. I’ll put your call through. (after a moment)—I’m afraid he’s out at the moment. Can I take a message?
 • پذیرش: یک لحظه پشت خط (منتظر) بمانید… من تماس شما را وصل می کنم (بعد از لحظه ای) – متاسفم . او در حال حاضر بیرون است. آیا میتوانم پیغامتان را بگیرم؟
 • Fred:  Yes. Can you ask him to give me a call? My number is 909-345-8965
 • فرد: بله. آیا می توانید از او بخواهید که به من زنگ بزند؟ شماره من 909-345-8965 است.
 • Receptionist: Could you repeat that, please?
 • پذیرش: آیا می توانید تکرار کنید ، لطفاً؟
 • Fred:  Certainly. That’s 909-345-8965
 • فرد: حتما. شماره من 909-345-8965 است.
 • Receptionist: OK. I’ll make sure Mr. Parkins gets your message.
 • پذیرش: خوب. مطمئن باشید که آقای پارکینز پیام شما را دریافت می کند.
 • Fred: Thank you. Goodbye.
 • فرد: متشکرم. خداحافظ.
 • Receptionist: Goodbye.
 • پذیرش: خداحافظ.

ایران کمبریج با استفاده از بروترین متدها در حال ارایه دوره های تخصصی و همچنین آموزش اصطلاحات انگلیسی بازرگانی میباشد.

قرار ملاقات با پزشک

 • Caller 1: Dr. Peterson’s office. How may I help you?
 • تماس گیرنده 1: مطب دکتر پیترسون. چطور می توانم به شما کمک کنم؟
 • Caller 2: I’d like to make an appointment to see the doctor.
 • تماس گیرنده 2: من می خواهم برای ملاقات با دکتر وقت بگیرم.
 • Caller 1: Certainly, are you ill at the moment?
 • تماس گیرنده 1: حتما. آیا در حال حاضر بیمار هستید؟
 • Caller 2: Yes, I’m not feeling very well.
 • تماس گیرنده 2: بله ، حالم خیلی خوب نیست.
 • Caller 1: Do you have a fever or any other symptoms?
 • تماس گیرنده 1: آیا تب یا علائم دیگری دارید؟
 • Caller 2: Yes, I have a slight fever and aches and pains.
 • تماس گیرنده 2: بله ، من کمی تب و درد دارم.

در ادامه ویزیت پزشک

 • Caller 1: OK, Dr. Peterson can see you tomorrow. Can you come in the morning?
 • تماس گیرنده 1: خوب ، دکتر پیترسون می تواند فردا شما را ببیند. می توانید صبح بیایید؟
 • Caller 2: Yes, tomorrow morning is fine.
 • تماس گیرنده 2: بله، فردا صبح خوب است.
 • Caller 1: How about 10 o’clock?
 • تماس گیرنده 1: ساعت 10 چطور؟
 • Caller 2: Yes, 10 o’clock is fine.
 • تماس گیرنده 2: بله ، ساعت 10 خوب است.
 • Caller 1: May have your name?
 • تماس گیرنده 1: ممکن است نام شما را بدانم؟
 • Caller 2: Yes, it’s David Lain.

تماس گیرنده 2:

 • بله ، نام من دیوید لاین است.
 • Caller 1: Have you seen Dr. Peterson before?
 • تماس گیرنده 1: آیا دکتر پترسون را قبلاً دیده اید؟
 • Caller 2: Yes, I had a physical exam last year.
 • تماس گیرنده 2: بله، من سال گذشته امتحان تربیت بدنی دادم.
 • Caller 1: Yes, here you are. OK, I’ve scheduled for 10 o’clock tomorrow morning.
 • تماس گیرنده 1: بله، اینجا هستید. باشه ، من ساعت 10 فردا صبح برنامه ریزی کردم.
 • Caller 2: Thank you.
 • تماس گیرنده 2: متشکرم.
 • Caller 1: Drink plenty of warm fluids and get a good night’s sleep.
 • تماس گیرنده 1: مایعات گرم زیادی بنوشید و خواب خوبی داشته باشید.
 • Caller 2: Thank you. I’ll do my best. Goodbye.
 • تماس گیرنده 2: متشکرم. تمام سعیمو می کنم. خداحافظ.
 • Caller 1: Goodbye.
 • تماس گیرنده 1: خداحافظ.

رزرو شام

 • Caller 1: Good Evening Brown’s Grill. How may I help you?
 • تماس گیرنده 1: شب بخیر. Brown’s Grill. چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
 • Caller 2: Hello, I’d like to make a dinner reservation for Friday.
 • تماس گیرنده 2: سلام ، من می خواهم یک رزرو شام برای جمعه انجام دهم.
 • Caller 1: Certainly, I’d be happy to help you with that. How many people are there in your party?
 • تماس گیرنده 1: مطمئناً خوشحال می شوم در این زمینه به شما کمک کنم. چند نفر در مهمانی شما حضور دارند؟
 • Caller 2: There’ll be four people.
 • تماس گیرنده 2: چهار نفر خواهند بود.
 • Caller 1: And what time would you like to make a reservation?
 • تماس گیرنده 1: و چه زمانی می خواهید رزرو کنید؟
 • Caller 2: Let’s say at 7 o’clock.
 • تماس گیرنده 2: بگذارید ساعت 7 بگوییم.
 • Caller 1: I’m afraid we don’t have anything available then. We could seat you at 6 o’clock or 8 o’clock.
 • تماس گیرنده 1: می ترسم در آن زمان چیزی در دسترس نداشته باشیم. ما می توانیم برای ساعت 6 یا 8 برایتان رزرو کنیم.
 • Caller 2: Oh, OK. Let’s make the reservation for 8 o’clock.
 • تماس گیرنده 2: اوه ، خوب. بیایید رزرو را برای ساعت 8 انجام دهیم.
 • Caller 1: Fine, 8 o’clock on Friday evening for four people. May I have your name?
 • تماس گیرنده 1: خوب ، ساعت 8 عصر جمعه برای چهار نفر. میتونم اسم شما رو بدونم؟
 • Caller 2: Yes, it’s Anderson.

تماس گیرنده 2:

 • بله، اندرسون هستم.
 • Caller 1: Is that Anderson with an “e” or an “o”?
 • تماس گیرنده 1: آیا آن اندرسون دارای “e” است یا “o”؟
 • Caller 2: Anderson with an “o.”
 • تماس گیرنده 2: اندرسون با “o”.
 • Caller 1: Thank you. Great. I have a table for four for the Anderson party at 8 o’clock on Friday evening.
 • تماس گیرنده 1: متشکرم. عالی. من برای مهمانی اندرسون ساعت 8 عصر جمعه یک میز دارم.
 • Caller 2: Thank you very much.
 • تماس گیرنده 2: بسیار متشکرم.
 • Caller 1: You’re welcome. We’ll see you on Friday.
 • تماس گیرنده 1: خواهش می کنم. جمعه شما را می بینیم.
 • Caller 2: Yes, see you then. Goodbye.
 • تماس گیرنده 2: بله ، بعدا شما را می بینیم. خداحافظ.
 • Caller 1: Goodbye.
 • تماس گیرنده 1: خداحافظ.

تلفن زدن به مدرسه درباره فرزندتان

 • Caller 1: Good morning, Washington Grade School, this is Chris. How may I help you?
 • تماس گیرنده 1: صبح بخیر ، مدرسه واشنگتن گرید ، من کریس هستم. چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
 • Caller 2: Good morning, this is Alice Smith, I’m calling for my daughter, Judy. She’s not feeling well today.
 • تماس گیرنده 2: صبح بخیر، من آلیس اسمیت هستم، من برای دخترم جودی تماس می گیرم. امروز حالش خوب نیست.
 • Caller 1: I’m sorry to hear that. I hope it’s not too bad.
 • تماس گیرنده 1: از شنیدن آن متاسفم. امیدوارم خیلی هم بد نباشد.
 • Caller 2: No, no she has a little fever and a cough. Nothing too serious.
 • تماس گیرنده 2: نه، نه او کمی تب و سرفه دارد. چیز خیلی جدی نیست.
 • Caller 1: Well, I hope she feels well soon.
 • تماس گیرنده 1: خوب، امیدوارم که او زودتر خوب شود.

تماس با مدرسه فرزندان

 • Caller 2: Thank you. Do you think I could get her homework for today?
 • تماس گیرنده 2: متشکرم. آیا می توانم تکالیف امروزش را بگیرم؟
 • Caller 1: Is there any specific class?
 • تماس گیرنده 1: آیا کلاس خاصی وجود دارد؟
 • Caller 2: I’m especially concerned about math and science.
 • تماس گیرنده 2: من به ویژه نگران ریاضیات و علوم هستم.
 • Caller 1: OK, is it all right for me to give your email address to the teachers? They can then send the homework along later today.
 • تماس گیرنده 1: خوب، آیا درست است که من آدرس ایمیل شما را به معلمان بدهم؟ سپس می توانند مشق شب را امروز ارسال کنند.
 • Caller 2: That would be great. Do you have my e-mail on file?
 • تماس گیرنده 2: عالی خواهد بود. آیا ایمیل من روی پرونده است؟
 • Caller 1: Just a moment… We have chrisp@gmail.com. Is that correct?
 • تماس گیرنده 1: فقط یک لحظه … ما ایمیل chrisp@gmail.com را داریم. همین است؟
 • Caller 2: Yes, that is correct.

تماس گیرنده 2 :

بله ، درست است.

 • Caller 1: OK, I’ll make sure Mr. Brown and Ms. White get your message and email.
 • تماس گیرنده 1: خوب ، مطمئن باشید که آقای براون و خانم وایت پیام و ایمیل شما را دریافت خواهند کرد.
 • Caller 2: Thank you very much.
 • تماس گیرنده 2: بسیار متشکرم.
 • Caller 1: I hope Judy feels well soon.
 • تماس گیرنده 1: امیدوارم به زودی حال جودی خوب شود.
 • Caller 2: She should be fine by tomorrow. Thanks for your help.
 • تماس گیرنده 2: به نظرمن او تا فردا خوب می شود. با تشکر از کمک شما.
 • Caller 1: My pleasure, have a nice day.
 • تماس گیرنده 1: لذت من ، روز خوبی داشته باشی.
 • Caller 2: Thank you. Goodbye.
 • تماس گیرنده 2: متشکرم. خداحافظ.
 • Caller 1: Goodbye.
 • تماس گیرنده 1: خداحافظ.

سوال کردن در مورد قبض برق

 • Caller 1: Good afternoon, Northwest Electricity, how may I help you?
 • تماس گیرنده 1: عصر بخیر ، (اداره) برق شمال غربی ، چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
 • Caller 2: Good afternoon, this is Robert Tips. I have a question about my electricity bill this month.
 • تماس گیرنده 2: عصر بخیر ، من رابرت تیپس هستم. سوالی در مورد قبض برق این ماه خود دارم.
 • Caller 1: I’d be happy to help you with that Mr. Tips. Can I have your account number?
 • تماس گیرنده 1: خوشحال می شوم در این زمینه به شما کمک کنم. آیا می توانم شماره کاربری شما را داشته باشم؟
 • Caller 2: I’m afraid I don’t have that with me.
 • تماس گیرنده 2: متاسفم. الان آن را با خودم ندارم.
 • Caller 1: It’s no problem. I’ll just look your name up in our database.
 • تماس گیرنده 1: مشکلی نیست. من فقط نام شما را در پایگاه اطلاعاتی خود جستجو می کنم.
 • Caller 2: Great.
 • تماس گیرنده 2: عالی است.
 • Caller 1: Could you give me your address as well?
 • تماس گیرنده 1: آیا می توانید آدرس خود را نیز به من بدهید؟

مکالمه در باره قبض ها

 • Caller 2: It’s 2368 NW 21st Ave., Vancouver, Washington.
 • تماس گیرنده 2: آدرس من خیابان 2368 NW 21st ، ونکوور ، واشنگتن است.
 • Caller 1: Yes, I have your account up on my computer. How may I help you?
 • تماس گیرنده 1: بله ، من حساب شما را در رایانه خود دارم. چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
 • Caller 2: The last bill I received seemed too high.
 • تماس گیرنده 2: آخرین قبضی که دریافت کردم خیلی زیاد به نظر می رسید.
 • Caller 1: Yes, I see that it was considerably higher than last year. Did you use more electricity?
 • تماس گیرنده 1: بله ، من می بینم که به طور قابل توجهی بالاتر از سال گذشته بود. آیا برق بیشتری مصرف کردید؟
 • Caller 2: No, I don’t think we used any more electricity than the year before.
 • تماس گیرنده 2: نه ، فکر نمی کنم ما بیش از سال قبل برق مصرف کرده باشیم.
 • Caller 1: OK, I’ll tell you what I can do. I’ll mark this and have a supervisor take a look at the account.

تماس گیرنده 1 :

 • خوب، من به شما خواهم گفت که چه کاری می توانم انجام دهم. من این را علامت گذاری می کنم و یک ناظر حساب شما را بررسی می کند.
 • Caller 2: Thank you. When can I expect an answer?
 • تماس گیرنده 2: متشکرم. چه زمانی می توانم پاسخ را دریافت کنم؟
 • Caller 1: We should have an answer for you by the end of the week. I’ll give you an inquiry number.
 • تماس گیرنده 1: تا پایان هفته باید پاسخی برای شما داشته باشیم. من یک شماره استعلام به شما می دهم.
 • Caller 2: OK, let me get a pen… OK, I’m ready.
 • تماس گیرنده 2: خوب ، بگذارید قلم بردارم … خب ، من آماده هستم.
 • Caller 1: It’s 3471.
 • تماس گیرنده 1: شماره تماس 3471 است.
 • Caller 2: That’s 3471.
 • تماس گیرنده 2: شماره 3471 است.
 • Caller 1: Yes, that’s correct.
 • تماس گیرنده 1: بله ، درست است.
 • Caller 2: Thank you for your help.
 • تماس گیرنده 2: از راهنماییتان متشکرم.

 در این بخش به آموزش مکالمات تلفنی در زبان انگلیسی و عبارات کاربردی آنها می پردازیم.

تماس تلفنی به زبان انگلیسی شامل یادگیری تعدادی از عبارات خاص و همچنین تمرکز روی مهارت شنیداری است.

برخی از مهمترین عبارات شامل نحوه پاسخگویی به تلفن، نحوه درخواست از دیگران، نحوه اتصال و نحوه دریافت پیام است.

آموزش مکالمات تلفنی در زبان انگلیسی

 

 

در اینجا چند روش برای معرفی غیر رسمی خود از طریق تلفن بیان می شود :

 • This is Ken.
 • این کِن است.
 • Hello, Ken speaking
 • سلام، کِن صحبت می کند.

اگر می خواهید رسمی تر پاسخ دهید، از نام کامل خود استفاده کنید.

 • This is Jennifer Smith speaking.
 • این جنیفر اسمیت است که صحبت می کند.
 • Hello, Jennifer Smith speaking.
 • سلام، جنیفر اسمیت صحبت می کند.

آموزش مکالمات تلفنی در زبان انگلیسی

اگر در حال پاسخگویی برای یک کار تجاری هستید، فقط نام تجاری را ذکر کنید.

در این حالت، معمولاً پرسیدن اینکه چه کمکی از دستتان بر می آید، رایج است:

 • Good morning, Thomson Company. How may I help you?
 • صبح بخیر، شرکت تامسون. چطور می توانم به شما کمک کنم؟
 • Plumbers Insurance. How can I be of service today?
 • بیمه لوله کش. چگونه می توانم امروز در خدمت باشم؟

 

تفاوت انگلیسی بریتانیایی با انگلیسی آمریکایی

 • Hello, this is Ken
 • سلام، این کِن است.
 • Brighton 0987654
 • برایتون 0987654

پاسخ اول به انگلیسی امریکایی و پاسخ دوم به انگلیسی بریتانیایی است.

 • همانطور که می بینید، در هر دو شکل تفاوت وجود دارد.
 • زبان تلفنی شامل انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی و همچنین عباراتی است که در هر دو لهجه مشترک است.
 • در انگلیسی آمریکایی، با بیان عبارت  “This is….” به تلفن پاسخ می دهیم؛
 • درحالیکه در انگلیسی بریتانیایی، پاسخگویی به تلفن با بیان شماره تلفن معمول است.
 • عبارت “This is….” فقط در تلفن به جای عبارت “My name is….”  استفاده می شود زیرا این عبارت در پاسخگویی به تلفن صحیح نمی باشد.

آموزش مکالمات تلفنی در زبان انگلیسی

پرسیدن اینکه چه کسی پشت خط تلفن است

بعضی اوقات، باید بفهمید چه کسی تماس می گیرد. این اطلاعات را مودبانه از آنها بخواهید:

 • Excuse me, who is this?
 • ببخشید این کیست؟
 • May (Can) I ask who is calling, please?
 • (آیا) می شود/ می توانم بپرسم چه کسی تماس می گیرد، لطفا؟

تقاضای صحبت کردن با کسی در مکالمات تلفنی

در سایر مواقع، باید با شخص دیگری صحبت کنید.

این امر به ویژه هنگامی که با مشاغل تلفنی تماس می گیرید بیشتر صدق می کند. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

 • Can I have extension 321? (extensions are internal numbers at a company)
 • آیا می توانم تلفن داخلی 321 را داشته باشم؟ (Extension شماره داخلی شرکت هستند)
 • Could I speak to…? (Can I – more informal / May I – more formal)
 • آیا می توانم با … صحبت کنم؟ (آیا می توانم – غیررسمی تر / ممکن است من – رسمی تر)
 • Is Jack in? (informal idiom meaning: Is Jack in the office?
 • آیا جک داخل است؟ (معنی اصطلاح غیررسمی: آیا جک در دفتر است؟)

آموزش مکالمات تلفنی در زبان انگلیسی

وصل شدن به کسی در پای تلفن

اگر به تلفن پاسخ دهید، ممکن است لازم باشد تماس گیرنده را به شخصی در اداره خود وصل کنید. در اینجا چند عبارت مفید آورده شده است:

 • I’ll put you through (put through – phrasal verb meaning ‘connect’)
 • من شما را وصل می کنم (Put through – فعل عبارتی به معنی “وصل کردن”)
 • Can you hold the line? Can you hold on a moment?
 • آیا می توانید گوشی را نگه دارید؟ می توانید یک لحظه صبر کنید؟

وقتی شخصی در دسترس نیست

این عبارات را می توان برای بیان اینکه شخصی برای صحبت از طریق تلفن در دسترس نیست استفاده کرد.

 • I’m afraid … is not available at the moment
 • متاسفم… فعلاً در دسترس نیست
 • The line is busy… (when the extension requested is being used)
 • خط اشغال است … (هنگامی که از خط داخلی درخواست شده استفاده می شود)
 • Mr. Jackson isn’t in… Mr. Jackson is out at the moment…
 • آقای جکسون در … نیست. آقای جکسون در حال حاضر بیرون است.

 

آموزش مکالمات تلفنی در زبان انگلیسی

آموزش مکالمات تلفنی در زبان انگلیسی

 

 

آموزش گرفتن پیغام در تماس های تلفنی

اگر شخصی در دسترس نیست، ممکن است بخواهید برای کمک به تماس گیرنده پیامی ارسال کنید.

 • Could (Can, May) I take a message?
 • آیا می توانم (ممکن است، می شود) پیغامتون رو بگیرم؟
 • Could (Can, May) I tell him who is calling?
 • آیا می توانم (ممکن است، می شود) به او بگویم چه کسی تماس گرفته است؟
 • Would you like to leave a message?
 • آیا دوست دارید پیغامی بگذارید؟

تمرینات خود را با استفاده از تمرینات عملی زیر که شامل اطلاعاتی درباره پیغام گذاشتن از طریق تلفن،

نحوه درخواست کردن از گویشوران بومی جهت آرام تر صحبت کردن، بازی در نقش تلفنی و موارد دیگر ادامه دهید.

با نقش بازی کردن تمرین کنید

با یادگیری انگلیسی تلفنی با گفتگوی زیر شروع کنید.

در اینجا یک مکالمه تلفنی کوتاه با برخی از عبارات کلیدی آورده شده است:

Operator: Hello, Frank and Brothers, How can I help you?

اپراتور: سلام، (شرکت) فرانک و برادران، چگونه می توانم به شما کمک کنم؟

Peter: This is Peter Jackson. Can I have extension 3421?

پیتر: این پیتر جکسون است. آیا می توانم خط داخلی 3421 را داشته باشم؟

Operator: Certainly, hold on a minute, I’ll put you through…

آموزش مکالمات تلفنی در زبان انگلیسی

اپراتور: مطمئناً، یک دقیقه صبر کنید، من شما را وصل می کنم …

Frank: Bob Peterson’s office, Frank speaking.

فرانک: دفتر باب پترسون، فرانک صحبت می کند.

Peter: This is Peter Jackson calling, is Bob in?

پیتر: این تماس پیتر جکسون است، آیا باب در دفتر است؟

Frank: I’m afraid he’s out at the moment. Can I take a message?

فرانک: متاسفم، او الان بیرون است. میتوانم پیامتان را بگیرم؟

Peter: Yes, Could you ask him to call me at … I need to talk to him about the Nuovo line, it’s urgent.

پیتر: بله، آیا می توانید از او بخواهید که با من در ساعت……… تماس بگیرد. من باید در مورد خط Nuovo با او صحبت کنم که فوری است.

Frank: Could you repeat the number please?

فرانک: لطفاً می شود شماره را تکرار کنید؟

Peter: Yes, that’s …, and this is Peter Jackson.

پیتر: بله، شماره … هست، و این پیتر جکسون است.

Frank: Thank you Mr. Jackson, I’ll make sure Bob gets this asap.

فرانک: با تشکر از شما آقای جکسون، من مطمئن خواهم بود که باب این پیام را به سرعت را دریافت کند.

Peter: Thanks, bye.

پیتر: متشکرم، خداحافظ.

Frank: Bye.

فرانک: خداحافظ

آموزش مکالمات تلفنی در زبان انگلیسی

همانطور که می بینید، این زبان نسبتاً غیررسمی است و از نظر مکالمه حضوری انگلیسی تفاوتهای مهمی وجود دارد.

در صورت علاقه مندی به موضوعات مشابه می توانید به مطالب زیر نیز مر اجعه نمایید :

برای اطلاع بیشتر از اخبار و دسترسی آسان به مطالب آموزشی ، میتوانید پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.

مجموعه ایران کمبریج در حال حاضر با دو شعبه در حال فعالیت میباشد.این مرکز با بهره مندی از مجرب ترین اساتید و همچنین استفاده از بروزترین متدهای آموزشی توانسته به دستاوردهای درخشانی دست یابد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 17 =