آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه

آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه + ویدئو آموزشی رایگان

آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه :

 • در فرودگاه: یک گفتگوی انگلیسی برای زبان آموزان سطح مبتدی
 • اگر در سفر هستید و نیاز به بازدید از فرودگاه دارید،
 • هنگام ورود به سیستم ، گمرک و سوار شدن به هواپیما انتظار سوالات مودبانه را داشته باشید.
 • سعی کنید که همیشه که ادب را رعایت کنید، به خصوص هنگام صحبت با مقامات گمرک و مأموران امنیتی.
 • دانستن مناسبات اجتماعی به شما کمک می کند تا روند ورود و سوارشدن هواپیما را سریع تر طی کنید.
 • برای آمادگی برای سفر به فرودگاه، واژگان مربوط به سفر را مطالعه کنید
 • و این گفتگوهای اساسی انگلیسی را با یک نفر تمرین کنید.
 • سپس، برای امتحان مهارت های کلامی خود در رابطه با سفر به فرودگاه، یک مسابقه برگزار کنید.

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی در موسسه زبان ایران کمبریج با استفاده از بروزترین متریال آموزشی در حال ارایه دوره های تخصصی میباشد.

 

 

 

 

آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه سوالات مهم در هنگام ورود

 

هنگام ورود به فرودگاه، منتظر این سوالات باشید. قبل از تمرین گفتگوی زیر، با واژگان و اصطلاحات این سوالات آشنا شوید.

 

 • Can I have your ticket, please?
 • لطفاً می تونم بلیط شما را داشته باشم؟
 • May I see your passport, please?
 • میشه لطفاً گذرنامه شما را ببینم؟
 • Would you like a window or an aisle seat?
 • آیا صندلی کنار پنجره یا کنار راهرو را می خواهید؟
 • Do you have any baggage?
 • چمدان دارید؟
 • What is your final destination?
 • مقصد نهایی شما کجاست؟
 • Would you like to upgrade to business or first class?
 • آیا (صندلی) first class می خواهید یا business class؟

(هواپیما سه نوع درجه‌بندی صندلی دارد:

صندلی‌های Business class نسبت به صندلی‌های  class  Economy  راحت‌تر و گران‌تر اند.

صندلی‌های  First class گران‌ترین و لوکس‌ترین صندلی‌های یک هواپیما هستند.)

 • Do you need any help getting to the gate?
 • آیا برای رسیدن به درب ورودی (gate) نیاز به کمک دارید؟

آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه

آموزش مکالمه زبان در این مجموعه فوق تخصصی بر اساس هر چهار مهارت اصلی زبان و با تاکید عمده ایی بر مکالمه ارایه میگردد.

آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه

آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه

گفتگوی تمرینی ورود به فرودگاه :

گفتگوی زیر بین نمایندگی خدمات مسافرتی و مسافر که ممکن است در فرودگاه با آن روبرو شوید، می باشد.

یکی از نقش ها را بر عهده بگیرید ، یکی از دوستان خود را پیدا کنید تا نقش دیگر را برعهده بگیرد ، دیالوگ را تمرین کرده و نقش ها را عوض کنید.

Service agent: Good morning. Can I have your ticket, please?

نماینده خدمات: صبح بخیر. می توانم بلیط شما را داشته باشم/ ببینم؟

Passenger: Here you are.

مسافر: بفرمایید.

Service agent: Would you like a window or an aisle seat?

نماینده خدمات: آیا صندلی کنار پنجره یا کنار راهرو را می خواهید؟

Passenger: An aisle seat, please.

مسافر: یک صندلی کنار راهرو ، لطفا.

Service agent: Do you have any baggage?

نماینده خدمات: چمدان دارید؟

Passenger: Yes, this suitcase and this carry-on bag.

مسافر: بله ، این چمدان و این کیف دستی.

Service agent: Here’s your boarding pass. Have a nice flight.

نماینده خدمات: این کارت پرواز شماست. پرواز خوبی داشته باشی.

Passenger: Thank you.

مسافر: ممنون

آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه

گذر از بخش امنیت فرودگاه

بعد از ورود، باید از بخش امنیت فرودگاه عبور کنید. مهم است که دستورالعمل ها را به دقت دنبال کرده و این درخواست ها را درک کنید:

 

 • Please step through the scanner – Asked when you are passing through metal detectors at the airport.
 • لطفاً از دستگاه اسکنر عبور کنید – به هنگامی که از دستگاه ردیاب فرودگاه عبور می کنید این سوال از شما پرسیده می شود.
 • Please step to the side – Asked if a security officer needs to question you further.
 • لطفاً به این سمت بیایید – اگر یک افسر امنیتی سوال بیشتری از شما داشته باشد ، از این جمله استفاده می شود.
 • Please raise your arms to the side – Asked when you are inside a scanner.
 • لطفاً بازوهای خود را به پهلو بلند کنید – وقتی داخل اسکنر هستید از شما سوال می شود.
 • Empty your pockets, please.
 • لطفا جیب های خود را خالی کنید.
 • Please take off your shoes and belt.
 • لطفا کفش و کمربند خود را در بیاورید.
 • Please take any electronic devices out of your bag.
 • لطفاً هرگونه وسیله الکترونیکی را از کیف خود خارج کنید.

آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه

گفتگوی تمرینی بخش امنیت فرودگاه

به محض رسیدن به ایست بازرسی، اوضاع به سرعت در فرودگاه جلو می رود. برای سرعت بخشیدن به روند کار از این روش گفتگو استفاده کنید.

Security officer: Next!

افسر امنیتی: بعدی!

Passenger: Here’s my ticket.

مسافر: بلیط من اینجاست.

Security officer: Please step through the scanner.

افسر امنیتی: لطفاً از اسکنر عبور کنید.

Passenger: (beep, beep, beep) What’s wrong?

مسافر: (صدای بوق) چه مشکلی پیش آمده است؟

Security officer: Please step to the side.

افسر امنیتی: لطفا به این سمت بیایید.

Passenger: Certainly.

مسافر: حتما.

Security officer: Do you have any coins in your pocket?

افسر امنیتی: آیا سکه ای در جیب خود دارید؟

Passenger: No, but I have some keys.

مسافر: نه ، اما من چند کلید دارم.

Security officer: Ah, that’s the problem. Put your keys in this bin and walk through the scanner again.

افسر امنیتی: اوه، مشکل همین است. کلیدهای خود را در این سطل قرار داده و دوباره از اسکنر عبور کنید.

Passenger: OK.

مسافر: باشه.

Security officer: Excellent. No problem. Remember to unload your pockets before you go through security next time.

افسر امنیتی: عالی است. مشکلی نیست به یاد داشته باشید که دفعه بعد جیب خود را خالی کنید.

Passenger: I’ll do that. Thank you.

مسافر: من این کار را انجام خواهم داد. متشکرم.

Security officer: Have a nice day.

افسر امنیتی: روز خوبی داشته باشید.

آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه

 

گمرک و کنترل گذرنامه

اگر یک پرواز بین المللی انجام دهید، باید از گذرنامه و گمرک عبور کنید. در اینجا برخی از رایج ترین سوالاتی که می توانید انتظار داشته باشید وجود دارد:

 

 • Can I see your passport?
 • می توانم گذرنامه شما را ببینم؟
 • Are you a tourist or here on business? – Asked at customs to determine the purpose of your visit.
 • آیا شما یک گردشگر هستید یا برای کار تجاری به اینجا آمده اید؟ – در گمرک از شما خواسته می شود که هدف از بازدیدتان را مشخص کنید.
 • Do you have anything to declare? – Sometimes people need to declare things they have bought in other countries.
 • آیا چیزی برای اعلام دارید؟ – بعضی اوقات افراد نیاز دارند چیزهایی را که در کشورهای دیگر خریده اند اعلام کنند.
 • Have you brought any food into the country? – Some countries do not allow certain foods to be brought into the country.
 • آیا غذایی به این کشور آورده اید؟ – بعضی از کشورها اجازه نمی دهند غذاهای خاصی به آنجا وارد شود.

 

آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه

گفتگوهای گمرک و کنترل گذرنامه

باتوجه به قوانین کشوری که از آن بازدید می کنید و همچنین نوع اقلامی که وارد می نمایید، ممکن است در بخش کنترل گذرنامه و گمرک تجربه های مختلفی داشته باشید.

Passport official: Good morning. Can I see your passport?

مسئول گذرنامه: صبح بخیر. آیا می توانم گذرنامه شما را ببینم؟

Passenger: Here you are.

مسافر: بفرمایید.

Passport official: Thank you very much. Are you a tourist or here on business?

مسئول گذرنامه: بسیار متشکرم. آیا شما یک توریست هستید یا برای کار تجاری اینجا آمده اید؟

Passenger: I’m a tourist.

مسافر: من یک توریست هستم.

Passport official: That’s fine. Have a pleasant stay.

مسئول گذرنامه: مشکلی نیست. اقامتی خوبی داشته باشید.

Passenger: Thank you.

مسافر: ممنون.

آموزش مکالمه انگلیسی در فرودگاه

Customs official: Good morning. Do you have anything to declare?

مسئول گمرک:

صبح بخیر. آیا چیزی دارید که اعلام کنید؟

Passenger: 

I’m not sure. I have two bottles of whiskey. Do I need to declare that?

مسافر: مطمئن نیستم من دو بطری ویسکی دارم. آیا لازم است آن را اعلام کنم؟

Customs official: No, you can have up to 2 quarts.

مسئول گمرک: نه ، شما می توانید حداکثر 2 کوارت داشته باشید.

Passenger: Great.

مسافر: عالی است.

Customs official: Have you brought any food into the country?

مسئول گمرک: آیا غذایی به کشور آورده اید؟

Passenger: Just some cheese I bought in France.

مسافر: فقط مقداری پنیر که در فرانسه خریداری کردم.

Customs official: I’m afraid I’ll have to take that.

مسئول گمرک: متاسفم. مجبورم آن را بگیرم.

Passenger: Why? It’s just some cheese.

مسافر: چرا؟ فقط مقداری پنیر است.

Customs official: Unfortunately, you are not allowed to bring cheese into the country. I’m sorry.

مقام گمرک: متأسفانه مجاز نیستید پنیر را وارد کشور کنید. متاسفم.

Passenger: OK. Here you are.

مسافر: باشه بفرمایید.

Customs official: Thank you. Anything else?

مسئول گمرک: متشکرم. چیز دیگری دارید؟

Passenger: I bought a T-shirt for my daughter.

مسافر: یک تی شرت برای دخترم خریدم.

Customs official: That’s fine. Have a nice day.

مسئول گمرک: خوب است. روز خوبی داشته باشید.

Passenger: You, too.

مسافر: شما هم همینطور.

 

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + چهار =