خرید کردن به زبان انگلیسی

خرید کردن به زبان انگلیسی | انجام خرید به انگلیسی |

برای خرید کردن به زبان انگلیسی ، هنگام خرید یا کمک به مشتری در فروشگاه از سوالات مودبانه استفاده کنید.

سوالات مودبانه با “می توانم= could” ، “ممکن است = may” و “می خواهم = would” پرسیده می شود.

همچنین می توانید در فروشگاه ها با استفاده از “باید= ‘should از آنها مشاوره بگیرید.

 

خرید ژاکت/ پیراهن پشمی

Shop assistant: May I help you?

فروشنده: آیا می توانم به شما کمک کنم؟

Customer: Yes, I’m looking for a sweater.

مشتری: بله ، من به دنبال ژاکت هستم.

Shop assistant: What size are you?

فروشنده: اندازه شما چقدر است؟

Customer: I’m an extra large.

در موسسه زبان ایران کمبریج با توجه به بروزترین متد آموزش زبان انگلیسی این دوره ها بصورت حرفه ای و تخصصی ارایه و برگزار میگردد

همچنین میتواند بصورت کاملا تخصصی شما را برای این امر در کوتاهترین بازه زمانی ممکن به اتمام برساند

خرید کردن به زبان انگلیسی

 

مشتری: اندازه من (X Large) خیلی بزرگ است.

Shop assistant: Would you like a plain sweater or something else?​

فروشنده: آیا ژاکت ساده دوست دارید یا یا چیز دیگری؟

Customer: I’m looking for a plain blue sweater.

مشتری: من به دنبال ژاکت آبی ساده هستم.

Shop assistant: How about this one?

فروشنده: این یکی چطور؟

Customer: Yes, that’s nice. Could I try it on?

مشتری: بله ، خوب است. آیا می توانم آن را امتحان کنم؟

Shop assistant: Certainly, the changing rooms are over there.

فروشنده: مطمئناً. اتاق های پُرُو آنجا هستند.

Customer: Thank you. (goes into a changing room to try on the sweater)

مشتری: متشکرم (برای امتحان کردن ژاکت به اتاق پُرُو می رود)

Shop assistant: How does it fit?

فروشنده: اندازه آن چطور است؟

Customer: It’s too large. Do you have a large?

خرید کردن به زبان انگلیسی

 

مشتری: این خیلی بزرگ است. آیا شما سایز بزرگ (large) دارید؟

Shop assistant: Yes, here you are. Would you like to try it on to see if it fits?

فروشنده: بله ، بفرمایید. آیا می خواهید آن را امتحان کنید تا ببینید آیا اندازه شما است؟

Customer: No that’s Okay. Thank you. I’ll take it. I’m also looking for some nice slacks.

مشتری: نه مشکلی نیست. متشکرم. من این را بر می دارم. همچنین، من به دنبال چند شلوار راحتی خوب نیز هستم.

Shop assistant: Great. We have some very nice wool slacks over here. Would you like to take a look?

فروشنده: عالی است. ما اینجا چند شلوار راحتی پشمی بسیار زیبا داریم. دوست دارید نگاهی بیندازید؟

Customer: Yes, thanks for your help.

مشتری: بله ، ممنون از راهنماییتون.

Shop assistant: What are your measurements?

فروشنده: اندازه های شما چیست؟

Customer: I’m a 38” waist and a 32″ inseam.

مشتری: دور کمر من “38 اینچ و درز (به ويژه درز دروني شلوار از كشاله تا مچ پا) شلوارم “32 است.

Shop assistant: What do you think about these?

خرید کردن به زبان انگلیسی

خرید کردن به زبان انگلیسی

فروشنده: نظر شما در مورد اینها چیست؟

Customer: They’re nice, but I’d prefer cotton trousers if you have them.

مشتری: خوب هستند ، اما اگر شلوار نخی دارید آن را ترجیح می دهم.

Shop assistant: Certainly, our summer slacks collection is over here. How about these?

فروشنده: مطمئناً. مجموعه شلوارراحتی تابستانی ما اینجا است. اینها چطورند؟

Customer: Yes, I like those. Do you have them in grey as well?

مشتری: بله ، من آن را دوست دارم. آیا رنگ خاکستری آن را هم دارید؟

Shop assistant: Yes, here’s a pair. You said you the measurements are 38″ by 32″, didn’t you?
Customer: Yes, that’s correct. I’ll go try them on.

فروشنده:

بله ، این یک جفت است. شما گفتید که اندازه هایتان 38 “در 32” است ، درسته؟

Shop assistant: Let me know if you need any help.​

فروشنده: اگر نیاز به کمک داشتید به به من اطلاع دهید.

Customer: Thank you. (comes back) These are great. So, that makes one sweater and a pair of grey slacks.

مشتری: متشکرم (برمی گردد) اینها عالی هستند. بنابراین، انتخاب من یک ژاکت و یک شلوار راحتی خاکستری شد.

Shop assistant: ​OK, how would you like to pay?

فروشنده: خوب ، چگونه می خواهید پرداخت کنید؟

Customer: Do you take credit cards?

خرید کردن به زبان انگلیسی

مشتری: کارت اعتباری قبول می کنید؟

Shop assistant: Yes, we do. Visa, Master Card, and American Express.

فروشنده: بله ، ویزا ، مستر کارت و آمریکن اکسپرس را قبول می کنیم.

Customer: OK, here’s my Visa.

مشتری: خوب ، ویزای من اینجا است.

Shop assistant: Thank you. Have a nice day!

فروشنده: متشکرم. روز خوبی داشته باشید!

Customer: Thank you, goodbye.

مشتری: متشکرم ، خداحافظ.

 

آموزش خرید به زبان انگلیسی : عبارات و واژگان کلیدی

 

 • Could / May I help you?
 • آیا می توانم به شما کمک کنم؟
 • Could I try it (them) on?
 • آیا می توانم آن را امتحان کنم؟
 • How does it fit?
 • اندازه آن چطور است؟
 • How would you like to pay?
 • با چه روشی پرداخت میکنید؟
 • I’m looking for…
 • من به دنبال …می گردم.
 • I’d prefer…
 • ترجیح می دهم…

 

کلمات کلیدی پیرامون آموزش خرید به زبان انگلیسی

 • Changing rooms
 • اتاق های پُرُو
 • Size – extra small, small, medium, large, extra large – Used with standard measurements
 • اندازه – خیلی کوچک، کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ – با اندازه گیری های استاندارد استفاده می شود.
 • Measurements – used with specific measurements for trousers, suits, etc.
 • اندازه ها – با اندازه گیری های خاص برای شلوار، لباس و غیره استفاده می شود.
 • Shop assistant/store clerk
 • دستیار فروشگاه / کارمند فروشگاه
 • Trousers/Slacks/Pants
 • شلوار (انگلیسی بریتانیایی) / شلوار راحتی / شلوار (انگلیسی امریکایی)
 • Waist
 • کمر
 • Inseam
 • (خياطي ) درز (به ويژه درز دروني شلوار از كشاله تا مچ پا)، ميان پاچه
 • Credit cards
 • کارت های اعتباری

خرید کردن به زبان انگلیسی

آزمون کوچک

Provide the missing word to fill in the gaps to complete this conversation with a store clerk.

جاهای خالی در متن مکالمه زیر با یک فروشنده را کامل کنید.

Store clerk: Hello, _____ I help you find anything?​
Customer: Yes, I’m looking _____ a blouse and some matching trousers.

Store clerk: Great. What _____ would you like?
Customer: I’m _____ for a white blouse and black trousers. They’re for an important job interview.

Store clerk: Okay. Please follow me to the business apparel section.
Customer: Thanks for your help.

Store clerk: It’s my pleasure. Do you see anything you like?​
Customer: Yes, that blouse looks nice.

Store clerk: What _____ are you?​
Customer: I’m a small. Now, let’s take a look at the pants.

Store clerk: These are nice. Would you like to _____ them on?
Customer: Do you have anything else?

Store clerk: Yes, we also have these trousers.
Customer: I like those, I’ll try those _____ .

Store clerk: What are your _____ ?
Customer: I have a 26″ waist and 32″ inseam.

خرید کردن به زبان انگلیسی

Store clerk: Here’s a pair. Would you like to try them on?
Customer: Yes, where’s the _____ ?

Store clerk: You can try them on over there.
Customer: Thank you. (tries the clothing on, walks out of the changing room to show the store clerk) What do you think?

Store clerk: You look fantastic! I’m sure you’ll get that job!
Customer: Thanks! I’ll take them.

Store clerk: Would you like to _____ by cash or by credit card?
Customer: _____ , please. Here’s my visa card.

Store clerk: Thank you. That will be $145.

مجموعه زبان ایران کمبریج با توجه به ارایه دوره های تخصصی و کاربردی زبان انگلیسی و همچنین بهره مندی از مجرب ترین آموزش ها این مجموعه سالهاست که بعنوان بهترین آموزشگاه زبان در تهران معرفی گشته است.این عنوان تحت نظر سنجی های مختلف و از سوی زبان آموزان کسب گردیده است

پاسخ های سوالات

 • May/could/can
 • For
 • Color
 • Size
 • Try
 • On
 • Measurements
 • Changing room
 • Pay
 • Credit card
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *