سیلابس GMAT سال 2020 تا 2024 | منابع آزمون جی مت

سیلابس GMAT سال 2020 تا 2024 : GMAT یک آزمون سه و نیم ساعتی با حداکثر 800 نمره است. تمام سیلابس جی مت به 4 بخش تقسیم می شود.

سیلابس آزمون GMAT به 4 بخش تقسیم می شود:

 1. نوشتاری تحلیلی
 2. منطق ترکیبی
 3. بخش استعداد کمیتی
 4. بخش منطق شفاهی

سیلابس GMAT سال 2024

آموزش زبان انگلیسی در مجموعه ایران کمبریج با روش های نوین آموزشی در حال ارایه میباشد.این سیستم آموزشی در جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در آزمون های تخصصی تدارک دیده شده است.

الگوی آزمون GMAT

الگوی آزمون GMAT به چهار بخش نوشتاری، منطق، مهارت شفاهی و کمیتی تقسیم می شود.همچنین، GMAT یک آزمون کامپیوتری 3 ساعت و 30 دقیقه است و شامل سوالات ذهنی و معقول می شود. تعداد نهایی 91 سوال وجود دارد.

بخش

تعداد سوالات

دامنه نمره

ارزیابی نوشتار تحلیلی (30 دقیقه)

1 موضوع( مقاله)

0-6

منطق ترکیبی (30 دقیقه)

12 سوال

1-8

کمیتی (62 دقیقه)

31 سوال

6-51

شفاهی (65 دقیقه)

36 سوال

6-51

زمان نهایی آزمون (3 ساعت 7 دقیقه)

 

 

سیلابس ارزیابی نوشتار تحلیلی GMAT

 • بخش نوشتاری تحلیلی دارای موضوعاتی است که داوطلبان باید در مورد آن بنویسند یا متنی داده می شود که سوالات آن باید پاسخ داده شود.
 • بر اساس متن، داوطلب باید پاسخ دهد. سیلابس این بخش گسترده است و موضوع متفاوت است.
 • زیرا می تواند هر موضوع دلخواهی باشد.
 • نظریه اصلی، تمرکز بر ساختار پاسخ است و مباحث ارائه شده مورد تاکید نیستند.
 • بیاد داشته باشید که این آزمون برای دریافت نظرات شما نیست بلکه آزمون سبک نوشتاری است، بنابراین، باید نظرات خنثی بیان کرد.

مقاله مباحثه ای ( سیلابس GMAT سال 2020 )

 • در این بخش، باید بحث منطق را تحلیل کنید و سپس بحث خود را ارائه کنید.
 • بیاد داشته باشید که قضاوت در مورد شما بر اساس چگونگی منطق یافت شده در بحث است.

مقاله مسئله

 • در این بخش، باید مقاله ای را در مورد موضوع داده شده به شما بنویسید.
 • داوطلب باید نظر خود را در حدود 600 کلمه بنویسد.
 • این نظریه می تواند تائید کننده جمله داده شده باشد و داوطلب می تواند نظر خود را بدهد.
 • به هر حال، باید مطمئن شوید که نظرات خود را با ساختار درست ارائه کرده اید زیرا قضاوت بر اساس آن انجام می شود.

سیلابس منطق ترکیبی GMAT

 • بخش منطق ترکیبی، جدیدترین قسمت اضافه شده در سیلابس آزمون GMAT است.
 • در این بخش توانایی داوطلبان برای ارزیابی اطلاعات ارائه شده به صورت نمودار یا جدول بررسی می شود.

این بخش دارای 12 سوال به صورت زیر است:

–  تحلیل جدولی:

این بخش به سنجش توانایی داوطلبان برای نمونه بندی و تحلیل جدول دارای اطلاعات مثل صفحه گستر می پردازد تا اطلاعات مهم یا اطلاعات مورد نیاز برای شرایط خاص تعیین کند.

–  تحلیل دو بخشی:

 • به اندازه گیری مهارت های داوطلبان برای حل مسائل پیچیده می پردازد.
 • فرمت این بخش متنوع است و مفاد مختلفی را پوشش می دهد.
 • توانایی داوطلبان برای حل معادلات همزمان، ارزیابی تعاملات و روابط بین دو فاکتور اندازه گیری می شود.

– منطق چند نمره ای:

 • این مورد به سنجش مهارت های داوطلبان برای بررسی داده های بدست آمده از جداول چند نمره ای، نمودارها، متن یا ترکیبی از تمام موارد می پردازد
 • و نمرات هر کدام از داده ها را با دقت برای پاسخ دادن به سوالات متعدد تحلیل می کند.
 • از داوطلبان خواسته می شود تا استنتاج و سایر موارد مورد نیاز برای تعیین اطلاعات مهم بیان کنند.
 • در تعدادی از سوالات، داوطلبان باید اختلافات میان نمرات مختلف داده ها را تشخیص دهند.

– تفسیر نموداری:

 • این بخش به سنجش توانایی داوطلبان برای تفسیر اطلاعات ارائه شده در نمودار یا تصویر نموداری ( نمودار نقطه ای/ نمودار x/y، نمودار ستونی، نمودار نامرتب و یا پراکندگی منحنی آماری) برای یافتن روابط و استنتاج آنها می پردازد.

منطق کمیتی GMAT ( سیلابس GMAT سال 2024)

 • بخش کمیتی دارای دو بخش است که عبارتند از کفایت داده ها و حل مسئله.
 • در بخش کفایت داده ها، 18 سوال وجود خواهد داشت و در بخش حل مسئله نیز 18 سوال مطرح شده است.
 • این سوالات به صورت معقول خواهند بود و پاسخ های چند گزینه ای خواهند داشت.

در این بخش، سوالات می توانند از سیلابس های ریاضی زیر باشند:

1 )  حل مسئله

این بخش به سنجش مهارت های استفاده از منطق و منطق تحلیلی برای حل مسائل کمیتی می پردازد.

2 ) کفایت داده ها

 • در این بخش توانایی داوطلبان برای بررسی یک مسئله کمیتی اندازه گیری می شود
 • و مشخص می شود کدام اطلاعات مهم هستند
 • و تعیین می شود در کدام نقطه اطلاعات کافی برای حل مسئله وجود دارد.

سیلابس GMAT سال 2020

سیلابس GMAT سال 2020

این عناوین به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 1. هندسه
 2. جبر مقدماتی
 3. حسابان
 4. نسبت کسری
 5. ویژگی انتگرال
 6. جایگردی و ترکیب
 7. نما و ریشه
 8. معادلات خطی

سیلابس برهان بیانی GMAT

 • بخش های مهارت های شفاهی دارای 36 سوال چند گزینه ای می باشد.
 • این بخش به قسمت های برهان انتقادی، درک خوانده و اصلاح جمله تقسیم می شود.
 • در این بخش، توانایی داوطلبان برای درک مواد نوشتاری، خواندن و درک رابطه منطقی بین نکات ذکر شده در متن و مفاهیم ارزیابی می شود.
 1. برهان انتقادی

در این بخش، مهارت داوطلبان برای بحث، ارزیابی مباحث و شکل دهی یا ارزیابی برنامه اجرایی سنجیده می شود.

2. درک خواندن

 • در این بخش، مهارت داوطلبان برای استنتاج و درک روابط منطقی بین نکات مهم، درک کلمات و جملات و دنبال کردن مفاهیم کمیتی ارزیابی می شود.
 • علاوه بر این، داوطلبان بر اساس مهارت های خواندن، استنتاج، کاربرد، نظریه اصلی، حمایت نظریه، ساختار منطقی و سبک سنجیده می شوند.

3) اصلاح جمله

 • در این بخش، دو جنبه گسترده از مهارت زبانی داوطلبان سنجیده می شود.
 • جنبه اول، اصلاح عبارات و ارجاع به جملاتی است که از نظر گرامری و ساختاری درست هستند.
 • حنبه دوم یک عبارت موثر است در حالی که به جملاتی ارجاع داده می شود
 • که به صورت موثر یک نظریه یا رابطه را به صورت شفاف، دقیق و گرامری بیان می کنند.

حوزه های زیر در بخش برهان شفاهی پوشش داده می شوند:

 • برهان انتقادی
 • ساختار بیانی
 • اصلاح جملات مرتبط با یافتن خطا یا حذف
 • خواندن متون مشاهده نشده
 • تناسب نهاد – فعل
 • اصلاح کننده های مکان نادرست
 • قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 • توازن

سیلابس GMAT سال 2020

نکات آماده سازی برنامه ریزی درسی آزمون GMAT

 • برای اینکه بتوانید به تنهایی مطالعه موثر داشته باشید، باید کتاب ها و منابع خوب GMAT همراه با مواد مناسب مطالعه، انگیزه و نظم داشته باشید.
 • به عبارت دیگر، اگر زمان یک محدودیت باشد و احساس نیاز به راهنمایی حرفه ای برای اطمینان از رقابت در آماده سازی آزمون GMAT داشته باشید.

سوالات رایج پیرامون آزمون  GMAT

سوال:  سیلابس ریاضی GMAT چیست؟

 • بخش استعداد کمیتی یا کیفیتی GMAT دارای قسمت کیفیت داده و حل مسئله است.
 • این بخش برای سنجش مهارت تجسم در حل مسئله با یک روش ریاضی طراحی شده است.

سوال: اختلاف بین سیلابس CAT و GMAT چیست؟

 • یک سیلابس CAT دارای موضوعاتی چون برهان شفاهی، منطقی و کمیتی می باشد.
 • استعداد کمیتی (QA)، تفسیر داده و برهان منطقی (DILR) و توانایی شفاهی و درک مطلب خواندن (VARC) می باشد.
 • سیلابس GMAT دارای موضوعاتی چون برهان منطقی و شفاهی و کمیتی تحت عناوین زیر است
 • برهان شفاهی، برهان کمیتی و منطق ترکیبی
 • همچنین، آزمون GMAT شامل بخش ارزیابی نوشتار تحلیلی است که در آزمون CAT موجود نمی باشد.
 • همچنین، هیچ سوال توصیفی در آزمون CAT وجود ندارد.

با دنبال نمودن پیج اینستاگرام ایران کمبریج میتوانید اطلاعات بروز تری در اینباره کسب نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + 1 =