قوانین دستوری زبان اسپانیایی

قوانین دستوری زبان اسپانیایی | اصول دستور زبان اسپانیایی |

قوانین دستوری زبان اسپانیایی :

 

 • ممکن است در مدرسه، هیچ علاقه­ ای به درس دستور زبان نداشته باشید،
 • اما وقتی می­خواهید زبان اسپانیایی را یادبگیرید، قطعا همین دستور زبان بهترین دوست شما می­شود!
 • یادگیری برخی از این قوانین اصولی دستوری، درک بهتر و کاملی از زبان اسپانیایی را به شما خواهد داد
 • و در مسیر تسلط یافتن بر این زبان، به شما کمک می­کند.

آموزش زبان اسپانیایی در مرکز زبان ایران کمبریج با استانداردهای بین المللی و در سطح بسیار بالایی در حال ارایه و برگزاری میباشد.

ترتیب واژه­ ها در زبان اسپانیایی

شانس آوردید، زیرا ترتیب واژه ­ها در زبان اسپانیایی نسبت به زبان انگلیسی، بسیار منعطف­ تر است.

اصول ترتیب کلمات یک جمله اسپانیایی، بدین صورت می­باشد:

مابقی جمله+ فعل+ فاعل

مثال:

Juan corre en el parquet               Juan runs in the park (جوان در پارک می­دود).

به­هرحال، با اینکه جمله «Juan runs in the park» تنها نوع دستوری قابل­قبول در زبان انگلیسی است، اما در زبان اسپانیایی، تمام جملات زیر قابل قبول هستند:

 • Corre Juan en el parque.  (فعل+ فاعل+ مابقی جمله)
 • En el parque Juan corre. (مابقی جمله+ فاعل+ فعل)
 • Corre en el parque Juan.  (فعل+ مابقی جمله+ فاعل)

 

قوانین دستوری زبان اسپانیایی

 

ترتیب واژه ­ها در زمان ساخت جمله سوالی در زبان اسپانیایی

 • به ­همین صورت، وقتی در زبان اسپانیایی جملات سوالی می­سازید،
 • ساختار جمله می­تواند بسیار منعطف باشد.

در تمام مثال­های زیر، معنای جمله یکسان است، «آیا کارولز وکیل است؟ (Is Carols a lawyer?)»

Carlos es abogado?¿

Es Carlos abogado?¿

Es abogado Carlos? ¿

وقتی کلمات سوالی مانند dónde (کجا (where))، cuándo (کِی (when))، qué (چه (what)) و por qué (چرا (why))، را اضافه می­کنیم، آنها همیشه در جمله در کنار فعل قرار می­گیرند.

به ­هرحال، مابقی ساختار جمله، شامل جایی که فاعل می­رود، منعطف باقی می­ماند.

به مثال زیر نگاه کنید:

Dónde están mis llaves? ¿            where are my keys (کلیدهای من کجا هستند).

Mis llaves, ¿dónde están?             My keys, where are they?

 

افعال باقاعده در زبان اسپانیایی

 • فعل­ها ممکن است تنها نقطه تمرکز بسیار مهم در زبان اسپانیایی باشند
 • زیرا راه­های بسیاری برای بیان یک عقیده، فقط با استفاده از فعل و صرف آن وجوددارد.
 • این موضوع زبان اسپانیایی را شیوا و زیبا می­سازد،
 • اما همین امر این زبان را برای مبتدیان تاحدی پیچیده می­کند. نگران نباشید!
 • در زیر تفکیک اصلی اینکه چطور افعال عمل می­کنند را خواهید دید.
قوانین دستوری زبان اسپانیایی

قوانین دستوری زبان اسپانیایی

مصدرها

تمام افعال باقاعده دارای یک شکل مصدری هستند که با –ar، -er یا –ir پایان می­یابند.

 

مثال:

Hablar             to talk (صحبت کردن)

Comer            to eat (خوردن)

Escribir            to write (نوشتن)

 

صرف­ ها

 • سپس این افعال براساس فاعل و زمان جمله، صرف می­شوند. –ar، -er و –ir انتهای فعل می­افتد
 • و بخش اصلی فعل باقی می­ماند، که سپس شما بخش انتهایی متناسب با آن را اضافه می­کنید.

مثال:

Halbar (شکل مصدر) = habl (شکل اصلی) = Yo hablo (I talk (من صحبت می­کنم)).

 • حالا، خودتان را کنترل کنید- 32 زمان فعل در زبان اسپانیایی وجوددارد (شامل خبری و شرطی)،
 • درحالیکه انگلیسی فقط 13 زمان دارد.
 • اما نگران نباشید، فقط از نیمی از آنها به­طور منظم استفاده خواهید کرد.

 

تبلیغات

افعال بازتابی در زبان اسپانیایی

 • افعال بازتابی در زمانیکه مفعول و فاعل یک شخص مشابه هستند، استفاده می­شوند.
 • به عبارت دیگر، فردی که کار را انجام می­دهد همان شخصی است که آن را دریافت می­کند.
 • گرچه افعال بازتابی در زبان انگلیسی وجود ندارند
 • اما از آنجایی که عبارت­هایی مانند myself، yourself، himself، herself، itself، ourselves، yourselves و themselves وجود دارند،
 • پس این مفهوم هم در این زبان هست.
 • اشکال مصدری بازتابی همیشه «es» به انتهای آنها چسبیده است
 • تا اعلام کند که در زمان صرف باید از ضمیر بازتابی استفاده شود.

شکل مصدری افعال بازتابی

ban͂arse            To bathe oneself (خود را شستن).

Ponerse            to put on oneself (خود را پوشاندن).

Cepillarse          to brush (مسواک زدن)

ضمایر بازتابی

 Me           myself (خودم)

te             yourself (خودت)

Se            himself/ herself (خودش)

Nos             ourselves (خودمان)

os   yourselves             (خودتان) (اسپانیایی)

se             themselves/ yourselves (خودشان/ خودتان) (آمریکای لاتین)

 

مثال­هایی از افعال بازتابی صرف­شده

Me ban͂o.            I bathe myself (من خودم را می­شورم).

Me pongo los zapatos.            I put on my shoes (on myself). (من (خودم) کفش­هایم را می­پوشم.)

Me cepillo los dientes.             I brush my teeth (on myself). (من (خودم) دندان­هایم را مسواک می­زنم.)

 

اغلب افعال بازتابی می­توانند در شکل غیربازتابی هم به­کار بروند که در این حالت معنا تغییر می­کند.

مثال:

Cuidar a alguien – to take care of someone (مراقبت کردن از کسی).

Cuidarse- to take care of oneself. (مراقبت از خود).

Me cuido bien.           I take good care of myself (من از خودم خوب مراقبت می­کنم).

Cuido a mis hijos.            I take care of my children. (من از کودکانم مراقبت می­کنم).

 

جنسیت در زبان اسپانیایی

 • در زبان اسپانیایی، تمام اسم­ها دارای جنسیت هستند- مذکر یا مونث.
 • برای انگلیسی زبانانی که هیچگاه با جنسیت اسم در زبان مادری­شان روبرو نبودند،
 • پاسخ به این سوال کمی پیچیده می­شود،
 • این شیئی مونث است یا مذکر؟برای کمک به آسان­سازی این فرآیند،
 • برخی قوانین خاص وجوددارد که باید از آنها پیروی کرد.

 

به خاطر داشته باشید که تمام اسم­ها با استفاده از حرف تعریف بیان می­شوند که این حرف، مطابق با جنسیت و تعداد آنهاست.

El              حرف تعریف مفرد مذکر

La             حرف تعریف مفرد مونث

Los            حرف تعریف جمع مذکر

Las              حرف تعریف جمع مونث

مثال­ها:

El perro             سگ­ های مذکر

Los perros            سگ­ های مذکر

La gata            گربه مونث

Las gatas            گربه­ های مونث

 

قوانین کلی که در زمان درک جنسیت یک اسم باید رعایت شوند:

1-اغلب اسم­هایی که با «o» تمام می­شوند مذکر هستند و اسم­هایی که با «a» تمام می­شوند مونث می­باشند.

 • La mesa the table (میز)
 • El vaso the glass (شیشه)

2-درمورد افراد و حیوانات، باید انتهای کلمه را تغییر دهید تا با جنسیت فرد یا حیوان مورد نظر، تناسب پیدا کند.

 • El gato/ la gata گربه مذکر/ مونث
 • El abuelo/ la abuela پدربزرگ/ مادربزرگ

3-حروف الفبا مونث هستند درحالیکه اعداد و تاریخ مذکر می­باشند

 • La (letra)”b” the (letter) “b” (حرف b)
 • El 24 de abril the 24th of April (بیست و چهارم آپریل)

4-روزهای هفته مذکر هستند درحالیکه ماه­ها معمولا بدون حرف تعریف بیان می­شوند (نکته: هیچ­کدام از روزهای هفته یا ماه­ها در زبان اسپانیایی با حروف بزرگ نوشته نمی­شوند.)

 • El lunes, el martes, el miercoles Monday، Tuesday، Wndnesday (دوشنبه، سه­شنبه، چهارشنبه).
 • Enero, febrero, marzo January، February، March (ژانویه، فوریه، مارچ)

صفت­ ها در زبان اسپانیایی

اسپانیایی زبان­ها خیلی توصیفی هستند و درنتیجه آشنایی با استفاده درست از صفت­ها در زبان اسپانیایی بسیار اهمیت دارد.

دو قانون در این زمینه وجود دارد که باید به خاطر بسپارید:

1-صفت­ها بعد از اسمی که آن را توصیف می­کنند می­آیند.

این حالت با زبان انگلیسی که در آن صفت قبل از اسم می­آید تفاوت دارد.

مثال:

La casa Antigua tiene 100 an͂os.             The old house is 100 years old (خانه قدیمی 100 سال عمر دارد).

2-صفت­ها باید از نظر جنسیت و تعداد با اسمی که آن را توصیف می­کنند مطابقت داشته باشند.

مثال:

Los platos blancos.            The white plates (بشقاب­های سفید).

La nina alta.             The tall girl (دختر قدبلند).

 

صفت ­های اشاره در زبان اسپانیایی

 • وقتی یک زبان جدید را یاد می­گیرید، در طول زمان به کلمات جدیدی دست پیدا می­کنید.
 • درنتیجه، دانستن برخی از صفت­های اشارۀ اصلی در زبان اسپانیایی می­تواند،
 • به شما در موقعیتی که با آن آشنایی ندارید یا کلمه­ای را فراموش کرده ­اید، کمک کند.

Este/ esta/ estos/ estas            this، these  (این، اینها)

Ese/ esa/ esos/ esas             that، those (آن، آنها) ( چیزهایی که در فاصله یا زمان نزدیک به شما قرار دارند).

Aquel/ aquella/ aquellos/ aquellas            that، those (آن، آنها) (چیزهایی که در فاصله یا زمان دور از شما قرار دارند).

 مثال­ها:

¿Cuánto cuesta estos?             How much do these cost?  (قیمت اینها چقدر است؟)

Estos son mios.             These are mine. (اینها مال من هستند).

 ¿Puedo ver esa camisa?           Can I see that shirt? (آیا می­توانم آن تیشرت را ببینم؟)

Aquel día estaba muy feliz.            That day I was really happy. (آن روز من واقعا خوشحال بودم).

 

حروف اضافه در زبان اسپانیایی

 • به نسبت زبان انگلیسی، حروف اضافه بسیار کمی در زبان اسپانیایی وجوددارد،
 • درنتیجه در این زمینه شانس آوردید!
 • در اینجا برخی از اصلی­ترین و رایج­ترین حروف اضافه زبان اسپانیایی آورده شده است (گرچه تعداد کلی آنها 26 تا است):

 A             to،  at  (به، در)

en            in، into، by (در، درون، بوسیله)

con            with، to  (با، به)

de             from، of  (از)

 • هیچ عبارت قیدی در زبان اسپانیایی وجود ندارد. برای مثال، to get out of the car (خارج شدن از ماشین)،
 • to get into the car (سوار شدن در ماشین)
 • و to get onto the car (سوار ماشین شدن)،
 • هر کدام از این موارد در زبان اسپانیایی دارای افعال خاصی هستند
 • (bajarse del coche، subirse al coche،  ponerse encima del coche).
 • گرچه این متن، فقط یک معرفی کوتاه برخی از قوانین دستوری اصلی در زبان اسپانیایی است،
 • اما نقطه شروع بسیار خوبی برای بسیاری از دانش­آموزان این زبان می­باشد!
 • اگر می­خواهید درمورد قوانین دستوری جنجالی زبان اسپانیایی بدانید،
 • برخی از کلمات اسپانیایی معروف را بررسی کنید.

شایان بذکر است ارایه و برگزاری این کلاس ها با استفاده از ساختاری نوین ، شما را آماده شرکت در آزمون Dele خواهد نمود و با تاکید بر مهارت مکالمه زبان اسپانیایی تحت پیشرفت قرار میگیرد.

مرکز زبان ایران کمبریج بنا بر دستاوردهای بسیار عالی که در بیش از یکدهه فعالیت خود کسب نموده ، توانسته بعنوان بهترین آموزشگاه زبان دست یابد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *