نمرات زبان های دیگر :

نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

نمرات زبان آموزان

برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

نمرات زبان های دیگر

نمرات آزمون کره ای 1 – استاد رودگر تاریخ آزمون 29 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
96 مناف زاده هیر 17320 1
98 کاظمی حسین آبادی 17319 2
71 حسینی 17302 3
98 دده بیکی 17283 4
97 قیصری 17281 5
AB عزیزیان 17259 6
94 جوانی 17198 7
90 حسن پور 17195 8
95 عزیزی 17193 9
AB کرمیان 14005 10

نمرات آزمون چینی 8 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 12 اردیبهشت 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 93
2 1828 اکبري ازناوله 92
3 1345 جورسرائي الاشتي 95
4 1315 جورسرائي الاشتي 91
5 1826 جويادوست AB
6 1556 خطيري AB
7 1322 نيازي دمقي AB
8 1303 يوسفي 94

نمرات آزمون ترم چینی 4 استاد جعفری – تاریخ آزمون 1 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 جعفری ایردموسی 16366 1
90 همتی 15720 2
87 طاهر ضیائی 16816 3
80 تکلوبیغش 11267 4
88 حسن نصیری 16815 5
90 سبزعلی 15819 6

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 15 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
97 جوادی باروق 17203 1
100 زالی 17173 2
97 جعفری 17167 3
100 حقیقت پژوه 17162 4
AB صادقی 17122 5
100 همایون زاد 17091 6

نمرات آزمون ترم ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 8 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
89 محمودی نجف آبادی 17209 1
98 شهبازی 17174 2
90 جلیلی 17172 3
99 موسویان ریزی 17114 4
92 زارع ملکی 17086 5
91 مینو 17083 6

نمرات آزمون ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 5 اردیبهشت 1401

نمره نام خانوادگي کد پرونده رديف
96 رحمانی 16601 1
96  خرمی سروستانی 16591 2
96  رستاخیز 16551 3
75  مقتدایی 16505 4
80  موسوی 16598 5
98  آقایی پور 16511 6
99  کوه نورد 16534 7

نمرات آزمون ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 1 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
40 خراسانی 16431 1
AB آینی 16474 2
98 موسوی 16480 3
100 چنگی آشتیانی 16425 4
90 فلاح پور 16469 5
80 برزه 16343 6
78 چاوشی 16376 7
80 عباسی 16375 8
80 پورطوسی 16312 9
78 مهدیخانی 16342 10

نمرات آزمون ترم ترکی 2 استاد شریفی – تاریخ آزمون 1 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
71 قاسمی 16694 1
75 علی زاده 16823 2
70 سلمان 16704 3
AB کلانتری 16649 4
92 مظفری بناب 16758 5
AB سلامی 16826 6
83 انصاری پور 16825 7
AB مظهری عباسی 16650 8

نمرات آلمانی 1 استاد مقدم – تاریخ آزمون 1 اردیبهشت 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
98 زلفی 17087 1
97 زلفی 17085 2
97 جاویدنیا 17078 3
99 عزتی 17063 4
100 عدلی سرور 17061 5
AB شاه واری 17056 6
95 کریمی 17018 7
AB نوری 16998 8
AB خضرائی 16995 9
AB باقری 16994 10
AB شیروانی 16985 11
90 احمدی 16579 12
AB محرابی 16905 13
98 خانبابافشندی 16886 14

نمرات آزمون روسی 1 استاد رازقی – تاریخ آزمون 1 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 90 طالب نژاد 17152 1
85 85 احمدی 17150 2
95 95 مقدم حیدری 17120 3
88 88 فضل اله تبارسرخی 17105 4
80 80 مدنی 17081 5
95 95 لشکری منتظری 17080 6

نمرات چینی 1 – استاد خاتمی – تاریخ آزمون 25 فروردین 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
100 هاشمی 17136 1
100 صفار 17133 2
80 صالحی 17135 3
88 همای فر 17132 4
44 انصاری نژاد 17123 5
62 صفار 17098 6
77 غفاری 17062 7
AB ملک محمدی 17000 8
AB جعفری 17001 9
97 اسماعیلی 16971 10

نمرات آزمون ترم 7 چینی – استاد خاتمی تاریخ آزمون 23 اسفند 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 97
2 1828 اکبري ازناوله 100
3 1345 جورسرائي 100
4 1315 جورسرائي 100
5 1826 جويادوست 99
6 1556 خطيري 100
7 1322 نيازي دمقي 100
8 1303 يوسفي 99

نمرات آزمون ترم 1 آلمانی – استاد بخشایش طلب تاریخ آزمون 23 اسفند 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1946 اميري حق 97
2 1941 اميري فرد AB
3 1958 بلندزاده فسايي AB
4 1933 پسيان AB
5 1930 حميل پور 98
6 1942 زارع بيدکي 98
7 1951 شيرين آبادي فرهاني AB
8 1931 لطفي گلين قشلاقي AB
9 1966 محمدي 97
10 1954 معصومي AB
11 1938 نصيري 96
12 1939 نصيري 96
13 1944 کمالي شيرزي 97

نمرات آزمون ترم فرانسه 4 استاد توحیدلو – تاریخ آزمون 23 اسفند 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1740 تنقطار 85
2 1749 جعفر تجريشي 80
3 1677 جعفري 75
4 1741 موسويان 85
5 1758 هرندي 75

نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 15 اسفند 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1802 آقاصادقي 93
2 1783 اسماعيلي 92
3 1903 افضلي 85
4 1908 پاک نيت AB
5 1874 جعفري 91
6 1777 دوانلو 90
7 1888 ذبيحي 92
8 1868 روايي 92
9 1812 صادقي 88
10 1887 عليلي 89
11 1813 قراگوزلو 90
12 1878 مژده 86
13 1870 ملا اسماعيلي 92
14 1818 ميرزايي 86
15 1838 نيازي 90

نمرات آزمون ترم 3 ایتالیایی استاد داغدار – تاریخ آزمون 6 اسفند 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1737 اسدي کيا 86
2 1869 حسيني محسني 84
3 1713 خليقي AB
4 1766 رومياني کرمي 93
5 1767 غفاري 89
6 1768 فرخي صوفياني 95

نمرات آزمون ترم 1 فرانسه استاد  امیدیان – تاریخ آزمون 28 بهمن 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
100 جان نثار 16939 1
90 حسامی 16466 2
82 حنفی اوچبلاغ 16833 3
92 میشخاص 16838 4
89 خسروی 16765 5
95 رادی ده نوی 16762 6

نمرات آزمون ترم ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 28 بهمن

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده
98 صفائی آشتیانی 16937
87 حیدرپناه 16929
94 صادقی 16922
92 اعتضادی 16831
89 محمدی 16807
92 تقی پور 16801

نمرات آزمون آلمانی 2 استاد دستمردی – تاریخ آزمون25 بهمن 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده
98 رستاخیز 16551
97 خرمی سروستانی 16591
99 کوه نورد 16534
97 آقایی پور 16511
96 مقتدایی 16505
77 موسوی 16598
100 رحمانی 16601

نمرات آزمون ترم اسپانیایی 1 استاد آصف الدوله – تاریخ آزمون 28 بهمن 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
100 100 0 0 0 0 0 فتحی 16537 1
95 95 0 0 0 0 0 سعادتی 16936 2
100 100 0 0 0 0 0 جشنائی 13207 3
100 100 0 0 0 0 0 حقیقی 16821 4
90 90 0 0 0 0 0 مومیائی 16806 5
100 100 0 0 0 0 0 ملاحسنی 16793 6
100 100 0 0 0 0 0 موسوی 16791 7
100 100 0 0 0 0 0 سعید 16696 8

نمرات آزمون ترم 3 چینی – استاد جعفری – تاریخ آزمون 21 بهمن 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 همتی 15720 1
85 سبزعلی 15819 2
80 طاهر ضیائی 16816 3
80 حسن نصیری 16815 4
98 جعفری ایردموسی 16366 5
85 تکلوبیغش 11267 6
98 موسویان 16169 7
95 مروتی 16229 8
85 جوادزاده خادم 16407 9

نمرات آزمون ترم 3 فرانسه – استاد توحیدلو – تاریخ آزمون 16 بهمن 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1694 انصاري 67
2 1740 تنقطار 83
3 1749 جعفر تجريشي 80
4 1677 جعفري 71
5 1711 فدائي فر AB
6 1741 موسويان 85
7 1758 هرندي 85

نمرات آزمون ترم 2 آلمانی استاد دستمردی – تاریخ آزمون 14 بهمن 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده
60 آینی 16474
82 خراسانی 16431
80 فلاح پور کچلامی 16469
95 موسوی 16480
100 چنگی آشتیانی 16425

نمرات آزمون ترم 6 چینی استاد خاتمی – تاریخ آزمون 11 بهمن 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 96
2 1828 اکبري ازناوله 100
3 1315 جورسرائي الاشتي 100
4 1345 جورسرائي الاشتي 100
5 1826 جويادوست 100
6 1556 خطيري 100
7 1821 شعباني AB
8 1322 نيازي دمقي AB
9 1303 يوسفي 100

نمرات آزمون ترم ترکی 2 استاد احمدی نیا – تاریخ آزمون 30 دی 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 آزادی 16490 1
87 اله یاری کوکلانی 16432 2
88 عباسی 16529 3
86 هادی زاده 16528 4
87 خسروی 16498 5
85 محمودی 16732 6
86 رابطی خطیبی 16731 7
86 مرادی 16730 8
87 موسوی ابربکوه 16729 9
86 عزیزپور 16728 10

نمرات آزمون ترم آلمانی 3 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 2 بهمن 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1729 آذر 95
2 1684 باقرزاده 98
3 1574 بکي هوشيار 94
4 1720 جعفري ab
5 1693 جهاني 98
6 1676 حاتمي 98
7 1572 داداشک 92
8 1689 دلجوئي 92
9 1688 صفايي فر 90
10 1666 عمونبي ab
11 1571 قاسمي 93
12 1575 قديمي 94
13 1624 قره گوزلو ab
14 1662 ميري ab

نمرات آزمون ترم آلمانی 3  استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 23 دی

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 طیبی 15694 1
87 نیازی قاضیانی 15981 2
87 طریق بما 15980 3
90 فاراب 16293 4
94 پور نورعلی 16292 5
98 یزدانیها نجف آبادی 10905 6
87 مهدوی 15696 7
90 شادمان احمد گورابی 15744 8
90 منتظر 16251 9
89 فراهانی 15592 10
88 قاهری مفرد 15699 11

نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 23 دی

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
98 پاشاخانلو 16741 1
85 چاوشی 16376 2
87 عباسی 16375 3
90 پورطوسی 16312 4
98 مهدیخانی 16342 5
87 برزه 16343 6

نمرات آزمون ترم ایتالیایی 2 استاد داغدار – تاریخ آزمون 24 دی 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1737 اسدي کيا 91
2 1880 پرويزي 90
3 1869 حسيني محسني 100
4 1713 خليقي 93
5 1766 رومياني کرمي 96
6 1767 غفاري 100
7 1768 فرخي صوفياني 97
8 1715 مرادي AB

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 14 دی 1400

نام خانوادگي Total mark
آقاصادقي 98
اسماعيلي 97
اکبري 96
برزاني 95
بيگدلي نظرقلي 95
ترابي AB
حسيني AB
دوانلو 96
صادقي 95
قراگوزلوحصاري 95
ميرزايي شيخطبقي 95
نيازي 97
کازري AB
کشتکار AB

نمرات آزمون ترم آلمانی1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 6 دی

کد پروندهنام خانوادگینمره

16611 ستاریان 80
16601 رحمانی 100
16598 موسوی 65
16591 خرمی سروستانی 89
4132 قهرمانی قره لر 80
16551 رستاخیز 98
16534 کوه نورد 100
16511 آقایی پور 99
16505 مقتدایی 90

نمرات آزمون ترم فرانسه 2 استاد توحیدلو – تاریخ آزمون 4 دی

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1694 انصاري 65
2 1740 تنقطار 82
3 1749 جعفر تجريشي 83
4 1677 جعفري 62
5 1711 فدائي فر 70
6 1741 موسويان 90
7 1758 هرندي 85

نمرات آزمون ترم چینی5 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 6 دی ماه 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 96
2 1828 اکبري ازناوله 100
3 1345 جورسرائي الاشتي 100
4 1315 جورسرائي الاشتي 100
5 1826 جويادوست 95
6 1556 خطيري 100
7 1821 شعباني 96
8 1322 نيازي دمقي 100
9 1303 يوسفي 100
10 1853 کيانژاد تجنکي AB

نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 26 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي نام کد پرونده رديف
75 75 0 0 0 0 0 خردمند امیر 16142 1
98 98 0 0 0 0 0 رفیعیان حدیث 14549 2
5 5 0 0 0 0 0 کیمیافر سید حمید 15868 3
81 81 0 0 0 0 0 خرمی نزاد بهرنگ 15913 4
100 100 0 0 0 0 0 محرمی پروانه 15815 5
5 5 0 0 0 0 0 پورالحسینی سیده ساره 16102 6
100 100 0 0 0 0 0 جعفری فریده 16056 7
5 5 0 0 0 0 0 توکلی فرزانه 16093 8
85 85 0 0 0 0 0 نصاری زاده دالیا 16135 9
98 98 0 0 0 0 0 ذوالقدر آرمان 15416 10
99 99 0 0 0 0 0 مقامی نیا نوید 16035 11
80 80 0 0 0 0 0 خلج نژاد هستی 16041 12
78 78 0 0 0 0 0 صندل نیا ریحانه 16143 13

نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد بخشایش – تاریخ آزمون 24 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1651 آهنگري ab
2 1642 ابراهيمي 90
3 1646 تقوي 97
4 1647 حسين زاده اقدم 97
5 1605 شجاعي 94
6 1670 عليزاده 90
7 1666 عمونبي 89
8 1624 قره گوزلو حصار 92
9 1662 ميري 93

نمرات آزمون ترم چینی 2 استاد جعفری – تاریخ آزمون 25 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي نام کد پرونده رديف
0 0 0 0 0 0 0 غنی فاطمه 16336 1
0 0 0 0 0 0 0 آقازاده رضا 16426 2
80 80 0 0 0 0 0 زاهدی موحد علیرضا 16419 3
100 100 0 0 0 0 0 جعفری ایردموسی سمیرا 16366 4
89 89 0 0 0 0 0 تکلوبیغش یگانه 11267 5
0 0 0 0 0 0 0 غنی هانیه 16315 6
0 0 0 0 0 0 0 عرب باقری زهرا سادات 16316 7
96 96 0 0 0 0 0 مروتی المیرا 16229 8
96 96 0 0 0 0 0 موسویان نرگس سادات 16169 9
99 99 0 0 0 0 0 جوادزاده خادم سیدمحمدجواد 16407 10

نمرات آزمون آلمانی2 بخشایش طلب – تاریخ آزمون 20 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1729 آذر 95
2 1684 باقرزاده 97
3 1720 جعفري 94
4 1693 جهاني 97
5 1676 حاتمي 97
6 1689 دلجوئي 95
7 1688 صفايي فر 94

نمرات آزمون ترکی 4 استاد احمدی نیا – تاریخ آزمون 11 آذر 1400

16188 احمدی کلخوران 92
15586 جداری فرجی 70
3641 اسماعیل زاده محمود 90
15201 فرد 70
15367 جلالی 100
15424 قلعه نوی 100
15427 پور خسروی خلجان 87

نمرات آزمون ترم ترکی 1 استاد شریفی – تاریخ آزمون 12 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1610 باغبانيان 88
2 1611 جعفري 70
3 1551 رفيعي 70
4 1753 سلطاني 91
5 1633 طالبي 70
6 1770 فخرايي نيشابوري 70
7 1634 فراز 82
8 1619 کارجوي واقعي 80

نمرات آزمون ترم چینی 1 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 13 آذر 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده
90 آخوندی 16578
100 بقائی رودسری 16543
100 مومنی 13582
84 ملکی 16481
89 نوروزیان 16384
82 ظریف ذاکریان مصیبت 16373
86 امامی میبدی 16372
84 حبیبی فر 16330

نمرات آزمون ترم فرانسه 1 استاد امیدیان – تاریخ آزمون 11 آذر 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده
90 آخوندی 16578
100 بقائی رودسری 16543
100 مومنی 13582
84 ملکی 16481
89 نوروزیان 16384
82 ظریف ذاکریان مصیبت 16373
86 امامی میبدی 16372
84 حبیبی فر 16330

نمرات آزمون ترم ترکی 1 استاد احمدی نیا – تاریخ آزمون 8 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1743 جلاير AB
2 1745 ربطي خطيبي 93
3 1744 عزيزپور 75
4 1712 محمودي 87
5 1746 مرادي 96
6 1702 مقدم AB
7 1672 موسوي ابربکوه 83
8 1701 نعل چکر AB

نمرات آزمون ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 5 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1737 اسدي کيا 91
2 1713 خليقي 83
3 1752 رفعتي 86
4 1766 رومياني کرمي 91
5 1787 زماني 83
6 1750 سهيلي لنگرودي 80
7 1767 غفاري 87
8 1769 فرخي AB
9 1768 فرخي صوفياني 92
10 1418 لطفي AB
11 1715 مرادي 85
12 1755 مقدمي AB

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد عابدی – تاریخ آژمون 4 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1710 احمدي حسينيه 89
2 1730 اکبري پستکان AB
3 1709 بهار 90
4 1732 تقي خاني 88
5 1742 جديدي AB
6 1682 جعفرزاد 83
7 1714 حاتمي راد 95
8 1700 عالي خاني AB
9 1760 عسگري AB
10 1764 علي عسگري AB
11 1726 علي عسگري AB
12 1734 قاسمي سراچکلايه 80
13 1765 مهرباني AB
14 1717 نوري AB
15 1681 کشاورزي محمدي 75

نمرات آزمون ترم فرانسه 1 استاد توحیدلو – تاریخ آزمون 1 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1733 ارشادلنگرودي 93
2 1694 انصاري 73
3 1740 تنقطار 85
4 1749 جعفر تجريشي 90
5 1677 جعفري 86
6 1716 زارعي AB
7 1711 فدائي فر 80
8 1772 محمدي جبه دار AB
9 1741 موسويان 96
10 1758 هرندي 88

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 27 آبان 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 محمدی 16405 1
88 سروی 16402 2
89 سروی 16401 3
92 صفری نژادی اقدم 16388 4
90 چاوشی 16376 5
90 عباسی 16375 6
93 مدیر زارع 16353 7
87 برزه 16343 8
92 مهدیخانی 16342 9
88 اسدی سلوکلو 16341 10
87 جوینده 16329 11
92 پورطوسی 16312 12
88 سبزی کاریان 16299 13

نمرات آزمون ترم آلمانی2 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 20 آبان 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 مهدوی 15696 1
90 منتظر 16251 2
94 طیبی 15694 3
92 فراهانی 15592 4
87 فاراب 16293 5
94 پور نورعلی 16292 6
88 قاهری مفرد 15699 7
90 شادمان احمد گورابی 15744 8
87 محرمی 15716 9
93 یزدانیها نجف آبادی 10905 10
90 ریاضتی 15614 11

نمرات آزمون چینی ترم 4 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 17 آبان 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 92
2 1360 جبيب الهي AB
3 1345 جورسرائي الاشتي 97
4 1315 جورسرائي الاشتي 96
5 1556 خطيري 99
6 1322 نيازي دمقي 95
7 1303 يوسفي 93

برای اطلاع از شروع دوره های جدید میتوانید پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.