نمرات زبان های دیگر

نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

نمرات زبان آموزان

برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

نمرات زبان های دیگر

نمرات ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 27 شهریور 99

14244 جناب 85
12590 خوب بخت 80
12576 زمانی 80
12577 هادی پور لیموئی 90
12669 وزیری زنجانی 75
13368 علیزاده 75
13361 فراهانی 80
13360 قاسمیان صاحبی 80
13640 قاسمی علویجه ab

نمرات ترم چینی 1 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 27 شهریور 99

14281 خادم العلماء ab
14280 توفیقی زاده 73
14279 غریب پور 89
14278 آزاده 83
14259 وهاب زاده ab
14245 بابائی ab
14218 خدمتی 93
14213 محمدحسنی لر 100
14208 گل سوار 99
14206 کریمیان جوزانی 100
14205 فریدیان ارانی 95
14152 طاهری 100
14137 حیدریان 88
14132 قاسمی گوراجوبی 86

نمرات ترم چینی 3 استاد جعفری- تاریخ آزمون 26 شهریور 99

11456 رساء ab
12874 محمدی 96
13846 حسینی 96
13818 زارع 97
13826 کوچکی 100
13763 نصراللهی 99

نمرات ترم چینی 7 استاد جعفری- تاریخ آزمون 26 شهریور 99

کد پروندهنام خانوادگینمره

11046 مقدم 99
11159 کوشکی 98
11454 منفرد 99
10938 گل شکن تطفی 95
10414 حسینی لرگانی 99

نمرات ترم آلمانی 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 26 شهریور 99

14248 قهرمانی 98
14257 ستوده 75
14237 طلائی 100
14223 صادقی 98
9098 علیار صوفحسن ab
14189 شاه محمدی 98
14184 حسینی 96
14135 قادری ab
6302 برخورداری 96
14076 نورانی اقکند 90
8529 نوروزی چلنگر 100

نمرات ترم ژاپنی 1 استاد زراعتی – تاریخ آزمون 13 شهریور 99

14207 احمدی 94
14204 متولیان 100
14160 فردی تهرانی 91
14159 حیدری نوری 100
14158 فتحی 97
13905 قربانی 97
13840 کتابچی 100
13839 فرقانی سعید آبادی 100

نمرات ترم فرانسه 3 استاد خانم دکتر نظامی نژاد – تاریخ آزمون 13 شهریور 99

13722 حیدری فروزان 93
12888 آقاعباسلو 79
13683 صوتی خیابانی 92
12811 اسدی 87
13684 نظریانی 77
12812 لطیفیان 94
12856 کریم نژاد اصفهانی 85

نمرات ترم ترکی 1 استاد حوریه – تاریخ آزمون 13 شهریور 99

14162 بابائی 95
14133 بلالی ab
14116 مقدسی 100
11194 وکیلی 100
13988 هوشمند 100
13955 یگانه پرست ab
13951 افشار طاهری 95
13950 اله وردی 100
13899 حسنی 100
13866 صفری هشجین 70

نمرات ترم اسپانیایی 1 استاد رمضانی – تاریخ آزمون 7 شهریور 99

14161 غازی 70
14117 اودارباشی 86
14118 اودارباشی 95
14049 زمانی نهوجی 92
14027 جوینده 89
13973 خسروی AB
13938 ایمان زاده 97
13928 حاتمی 62
8739 ارسلان 76
13833 بیات 91

نمرات ترم 1 آلمانی استاد دکتر هاشمی – تاریخ آزمون 6 شهریور  99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 943 آگاهي 94
2 945 ابراهيم زاده 27
3 940 ارمند 93
4 946 اعلمي 27
5 879 اکبري 90
6 928 سيد عبدالهي 25
7 929 عالي نسب 100
8 948 مجتهدي 8
9 878 کريمي 80
10 939 کريمي اعظم 90

نمرات ترم 1 ایتالیایی 1 استاد آقایی – تاریخ آزمون 6 شهریور 99

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 خزائی 14146 1
89 نخئی 14124 2
85 جعفری 14119 3
98 نیکبخت 14074 4
91 میرزاهمدانی 14064 5
98 سلطان علیزاده 14061 6
92 احمدی 14036 7
97 ترابی کسبی 14029 8
94 نخبه دهقان 13888 9

نمرات ترم آلمانی 1 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 1 شهریور 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 880 اديبي AB
2 942 اسدالهي 88
3 966 حيدري AB
4 934 دادزادي 98
5 922 سالمي فتمه سري 88
6 881 علي نژاد 90
7 951 علي وند حامد AB
8 926 قمري فرد AB
9 873 محمودي 94
10 955 نمازي 90

نمرات ترم چینی 1 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 29 مرداد 99

13975 رزاق پور اردهائی 80
14078 جعفری زاده بشری ab
14066 موسی ای 98
14065 برنا 100
14056 پارسه 87
14053 چراغی 73
14051 جلالی 98
14032 قبادی سیس 83
13992 ناصری ab
13983 حسینی 81
13978 عمادی 95
13977 عزیزی 78
6652 حسنی زاده ab
13906 شهیدی 91
13903 عزیزی 70
13900 انوری 95
13877 حسنی نیا 98

نمرات ترم چینی 2 استاد جعفری – تاریخ آزمون 28 مرداد 99

13736 حیدری AB
14084 سلیمانی فر AB
13818 زارع 98
13779 مصباحیان AB
13846 حسینی 98
13826 کوچکی 96
13763 نصراللهی 98
12874 محمدی 100

نمرات ترم آلمانی 1 استاد محمدی – تاریخ آزمون 15 مرداد 99

14011 طبائیان AB
13970 علی تاجر 97
13963 اصغری نژاد بلوچی 90
13946 کمال آبادی فراهانی 100
13917 امینی راد 75
13912 محسنی روشن 80
13898 بنی شاهی 98
13892 اصغرزاده 99
13852 امینی 80
13848 اسماعیل زاده میوه رود 50
13843 عدلوندورجوئی 55

نمرات ترم اسپانیایی 2 استاد حسینی – تاریخ آزمون 13 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
12949 علی تباردرازکلا 45
12929 یادگاری 60
12933 ملکی AB
12839 ره گشای 72
12782 اختیاری کلور 60
12934 عباسی 60
12906 شایسته فر 81
12951 معماری 84
12608 یاسینی AB
12835 حسینی آذرنژادعالی 78
8729 ظریف پور AB
12950 چیت ساز 76

نمرات ترم آلمانی 2 استاد محمدی – تاریخ آزمون 12 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
13557 حاجی علی رضا 61
12908 ساداتی 86
13550 شرقی AB
13369 نجفی کاکاوند 65
13553 بقایی مهر AB
13657 ایرجی 87
12695 کفاش گوهری 80
13375 فتحی AB
13643 موحدی 84
12790 عسکری  کاشان AB
12927 درمیانی 98
12926 میرزا سروری 96
13364 لطفی 60
1192 حسینی 67
13378 خلوتی 94
12713 خلیل نژادمایانی 100
12960 شریفی 89
13728 جعفریان AB
13656 سیاحت معین 88
12000 دهنوی 85
12855 کریمی 86

نمرات ترم آلمانی 2 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 12 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
13361 فراهانی 80
13360 قاسمیان صاحبی 98
12590 خوب بخت 80
12669 وزیری زنجانی 90
12660 مرادی AB
13640 قاسمی علویجه 87
12564 رحمانی 90
13551 شجاع 80
12485 ربیعی 79
13880 خرم AB
13879 جدیدی فر AB
12881 پرهیزکار AB
12484 صابری 80
13368 علیزاده 78
12576 زمانی 80
12577 هادی پور لیموئی 90

نمرات ترم فرانسه 2 استاد نظامی نژاد – تاریخ آزمون 3 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
13400 همراه AB
13684 نظریانی 95
12856 کریم نژاد اصفهانی 98
12811 اسدی 98
12812 لطیفیان 99
13722 حیدری فروزان 99
12888 آقاعباسلو 99
13683 صوتی خیابانی 98
7168 پندخواهی AB

نمرات ترم ترکی 1 استاد احمدی نیا – تاریخ آزمون 3 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
13805 حقگو 84
13837 اودارباشی 90
13835 رحیمی 100
13832 پیروز 85
13807 مهدی خانی 95
13799 صفا جویی AB
13781 حمیدپور AB
13780 خضرائی 90
13764 ابرقوی زاده 94
13759 ساجدی 96
13748 احراری 88
13735 قائمی 100
13734 کفالی 87