نمرات زبان های دیگر :

نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

نمرات زبان آموزان

برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

نمرات زبان های دیگر

نمرات آزمون ترم چینی 1 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 24 اسفند 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2780 آزموده 83
2 2776 حاتمي 85
3 2777 حاتمي 75
4 2696 دهاقين 98
5 2753 سلطاني 100

نمرات آزمون ترم روسی 2 استاد علاء الدینی – تاریخ آزمون 19 اسفند 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2553  آقانجفي 91
2 2684 اسدي ورنوسفادراني 96
3 2683 اسدي ورنوسفادراني 99
4 2482 حبيبي 94
5 2554 حسني 92
6 2598 سلکي 94
7 2590 شاه محمدي 85
8 2687 عابدي طامه 95

نمرات آزمون ترم چینی 6 استاد خاتمی– تاریخ 13 اسفند

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
96 خوش ظاهر 17610 1
94 هاشمی 17136 2
98 اسماعیلی اشکهرانی 16971 3
99 صفار 17133 4
97 دادخواه 17594 5
95 همای فر 17132 6
98 رب دوست مطلق 17313 7
97 رب دوست مطلق 17314 8

نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد محسنی– تاریخ 13 اسفند

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده
88 روشن 18960
80 رحیمی درآباد 18823
84 وحدانی خرم 18822
92 معینی 18963
97 مهبد 18954
95 هوسپیان خویگانی 18706
91 حسین زاده 18925
89 وفائی 18740
89 بادامچی 18742

نمرات آزمون ترم آلمانی 9 استاد دستمردی – تاریخ 9 اسفند

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
98 یزدانیها نجف آبادی 10905 1
98 رفیعیان اصفهانی 14549 2
80 خلج نژاد 16041 3
78 برزه 16343 4
85 خرمی سروستانی 16591 5

نمرات آزمون ترم آلمانی3 استاد دستمردی – تاریخ 6 اسفند 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2443 جليليان 65
2 2444 خسروي 90
3 2442 خسروي 97
4 2468 رحيمي 93
5 2705 صيادي Ab
6 2476 مرادي 82
7 2435 کافي 82

نمرات آزمون ترم فرانسه 1 استاد اسدی – تاریخ آزمون 5 اسفند 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2642 اسلامي Ab
2 2691 اکبرزاده مقدم 98
3 2643 بياضيان سرکندي Ab
4 2702 دانش 74
5 2594 روا 100
6 2730 صادقي بيدمشکي 98
7 2595 محمديان 88
8 2690 نوروزيان 97

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد خلج نژاد – تاریخ آزمون 3 اسفند 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2707 اميري 99
2 2601 بديع مديري 98
3 2618 بني احمدي 99
4 2591 تنهائي 98
5 2582 حسيني پرست 98
6 2667 روشن حال نژاد 98
7 2633 شيرزادي فرد 99
8 2668 فولادي عطار 98
9 2581 کيوان 99

نمرات آزمون ترم ایتالیایی 3 مقدسی – تاریخ آزمون 28 بهمن 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2331 اسدي اسدآباد 86
2 2357 اشرفزاده 88
3 2313 اصفحاني 92
4 2323 بکاء 72
5 2281 حسيني Ab
6 2333 غنچه اي Ab
7 2716 قاسمي پيرکوه 79
8 2270 معظمي جهرمي 98
9 2296 کريميان Ab
10 2036 کيومرثي فارمد 93

نمرات آزمون ایتالیایی 2 داغدار– تاریخ آزمون 30 بهمن 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 محمدی 18606 1
72 اثنی عشری 18644 2
72 کریمی 18830 3
88 فاخر 18607 4
92 قهرمانی راد 18831 5

نمرات آزمون اسپانیایی 3 عاصف الدوله – تاریخ آزمون 28 بهمن 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2332 اميري 98
2 2293 اوريات 90
3 2484 اکبري پسکن 92
4 2682 سعيدي 98
5 1832 ميلابي 100
6 2279 يگانه 100

نمرات آزمون آلمانی 5 استاد دستمردی – تاریخ 25 بهمن 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1982 سياوشيان 95
2 2244 شاطر نوروزي Ab
3 2025 شاهلونژاد 85
4 2011 شاکرمي Ab
5 2673 شمس الديني 92
6 1988 شکري 85
7 2013 وحدتي 97

نمرات آزمون ترم 1 ژاپنی استاد زراعتی – تاریخ آمون 26 بهمن

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
100 دریانوش 19044 1
94 جوادی 19043 2
84 باقری 18971 3
92 عبدالباقی 18873 4
100 جعفری کیا 18851 5
95 انصاری 18809 6
93 موسوی 18808 7
91 محمدی 18733 8

نمرات آزمون ترم 3 روسی استاد رازقی– تاریخ آمون 26 بهمن

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
55 روزبهانی 17627 1
90 خزائی 18507 2
91 پارسافر 18603 3
91 آشور 18765 4
93 حیدری لیواری 18477 5
75 خدابنده لو 18628 6

نمرات آزمون ترم 3 فرانسه استاد امیدیان– تاریخ آمون 12 بهمن 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 80 رادمرد 18277 1
100 100 قنبر خرقانی نژاد 18319 2
100 100 نظری 18254 3
40 40 طاهرپور 18344 4
100 100 اکبری تالار پشتی 18225 5
100 100 حیدری قادیکلائی 18226 6
80 80 محمدزمانی 18061 7
90 90 جهانگرد 17855 8
80 80 کنگرلو ذوالفقاری 744 9
90 90 کاظمی 18054 10
90 90 جوکاری 17942 11
100 100 حیدری فر 18055 12

نمرات آزمون ترم 1 آلمانی استاد مهدیخانی – تاریخ آزمون 16 بهمن

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
100 درویشی 19238 1
73 مختاری آهوران 19195 2
73 غلامرضائی 19161 3
80 محمودی 19153 4
91 صبوری 19143 5
92 زینل زاده 19141 6
88 حمزئی 19013 7
76 بشیری 15498 8
95 رزاقی 18942 9
97 رزاقی 18941 10

نمرات آزمون ترم 1 روسی استاد علاء الدینی – تاریخ آزمون 14 بهمن

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2553  آقانجفي 98
2 2683 اسدي ورنوسفادراني 100
3 2684 اسدي ورنوسفادراني 100
4 2527 بابانژاد 100
5 2482 حبيبي 99
6 2554 حسني 99
7 2598 سلکي 99
8 2590 شاه محمدي 99
9 2687 عابدي طامه 98

نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد روزبهانی– تاریخ آزمون 12 بهمن

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده
53 ادیب باسمنج 18643
89 ادیب باسمنج 18553
93 زعیمی ابرقوئی 18678
99 کلامی فرد 18670
78 غلامی 13881
54 علمی 16012
47 نجاری 18417
97 درخشان زاده 18497
89 درخشان زاده 18498
86 کیانی 18515
66 اردکانی زاده 18761
75 علی آبادی فراهانی 18227

نمرات آزمون ترم ژاپنی 3 استاد زراعتی – تاریخ آزمون 8 بهمن ماه 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
100 کامیاب 18291 1
95 فرشی صاف صاف 18762 2
98 راغبی مقدم 18303 3
ab حیدری لیواری 18476 4
100 باییوردیان 18389 5
94 صادقی 18486 6
ab کنکرانی فراهانی 18419 7
98 حسینی 18487 8
80 آزاده 17250 9
90 غلام وند 18000 10
82 ابراهیمی 17584 11
100 حیدری 17674 12
100 سلطانی رامشینی 18228 13
90 احمدی نیا 17859 14

نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد روزبهانی – تاریخ آزمون 28 دی ماه 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2443 جليليان 79
2 2444 خسروي 78
3 2442 خسروي 96
4 2358 رجبيان 96
5 2468 رحيمي 94
6 2456 مجيديان AB
7 2476 مرادي 75
8 2435 کافي 74

نمرات آزمون ترم ژاپنی 7 استاد زراعتی– تاریخ آزمون 24 دی 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
92 حمیدی 16509 1
90 رضایی 16484 2
86 کریمی 17106 3
92 شفیعی منفرد 16723 4
87 هروی زاده 15995 5
ab اشتری 15775 6
98 محمدزاده 16784 7
98 بهرامی 16331 8
96 یعقوبی 15472 9

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد محسنی– تاریخ آزمون 24 دی 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 نوری 18969 1
ab صفری 18965 2
81 معینی 18963 3
81 روشن 18960 4
99 مهبد 18954 5
ab کریم پور 18952 6
ab نصری 11390 7
80 تشکری 18940 8
92 حسین زاده 18925 9
79 رحیمی درآباد 18823 10
75 وحدانی خرم 18822 11
97 بادامچی 18742 12
87 وفائی 18740 13
90 هوسپیان خویگانی 18706 14

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 20 دی 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2522 ابوالقاسم 93
2 2513 اعجازاختر 72
3 2521 حبيبي 97
4 2526 رئيسيان 92
5 2497 طالبي 97
6 2533 مروتي ماهيني 95
7 2546 مهدوي 95

نمرات آزمون روسی 2 استاد رازقی – تاریخ آزمون 17 دی

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 روزبهانی 17627 1
98 حیدری لیواری 18477 2
95 پارسافر 18603 3
98 خزائی 18507 4
90 خدابنده لو 18628 5
ab سبزکار 18557 6
65 خالدی 18500 7
95 آشور 18765 8
78 دوخائی 18755 9

نمرات آزمون آلمانی ۱ استاد محسنی– تاریخ آزمون 1۴ دی

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
ab زمانی 18893 1
84 صفار 18875 2
ab رضایی 18860 3
98 بهرام نژاد 18842 4
98 محمدی 18794 5
93 شکوهیان 18539 6
78 رحیمی 18456 7
77 ابوالفتحی 498 8

نمرات آزمون آلمانی 2 استاد محسنی– تاریخ آزمون 12 دی

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
ab قادری 18164 1
85 لاچینی 18284 2
75 تقی پور یوسفی 18332 3
79 مبارکی 18210 4
ab درویش طبری 18317 5
88 رنجبرکیوج 18209 6
94 غفاری 18253 7

نمرات آزمون ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 11 دی

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 گل محمدی 18881 1
84 جوادی آزاد 18855 2
85 قهرمانی راد 18831 3
72 کریمی 18830 4
63 دل آرائی فرد 18828 5
64 قاسمی 16013 6
71 اثنی عشری 18644 7
86 فاخر 18607 8
91 محمدی 18606 9
72 عبدی 18569 10

نمرات آزمون ایتالیایی 2 استاد مقدسی – تاریخ آزمون 9 دی

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2331 اسدي اسدآباد 94
2 2357 اشرفزاده 88
3 2313 اصفحاني 96
4 2323 بکاء 88
5 2356 جوادي AB
6 2281 حسيني 92
7 2333 غنچه اي 85
8 2270 معظمي جهرمي 78
9 2296 کريميان 90

نمرات آزمون ترم آلمانی 8  استاد گودرزی – تاریخ آزمون ۶ دی

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 خلج نژاد 16041 1
90 رفیعیان اصفهانی 14549 2
75 برزه 16343 3
95 یزدانیها نجف آبادی 10905 4
80 خرمی سروستانی 16591 5

نمرات آزمون ترم چینی ۵  استاد خاتمی – تاریخ آزمون ۳ دی

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 حدادی کهنموئی 17615 1
92 اسماعیلی اشکهرانی 16971 2
93 همای فر 17132 3
93 صفار 17133 4
87 هاشمی 17136 5
94 خوش ظاهر 17610 6
98 دادخواه 17594 7
97 رب دوست مطلق 17313 8
98 رب دوست مطلق 17314 9

برای اطلاع از شروع دوره های جدید میتوانید پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.