نمرات زبان های دیگر :

نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

نمرات زبان آموزان

برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

نمرات زبان های دیگر

نمرات  ترم آلمانی ۲ استاد روزبهانی – تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۱

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
45 علی آبادی فراهانی 18227 1
88 قلعه نوئی 18259 2
84 دزفولی زاده 18149 3
95 هاشمی میاندوآب 18316 4
85 اصلاحی 18205 5
60 حقانی 18068 6

نمرات آزمون چینی 3 استاد جعفری – تاریخ آزمون 10 آذر 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
ab 0 شبانی 17853 1
85 85 شفائی 17858 2
80 80 دادار 17854 3
93 93 فلاح 17793 4
98 98 جونقی 17871 5
98 98 اصغری 18002 6

نمرات آزمون ترم روسی 1 استاد رازقی – تاریخ آزمون 10 آذر 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
100 آشور 18765 1
ab نیک اندیش 18756 2
80 دوخائی 18755 3
85 خالدی 18500 4
85 خدابنده لو 18628 5
93 پارسافر 18603 6
75 سبزکار 18557 7
75 روزبهانی 17627 8
95 خزائی 18507 9
100 حیدری لیواری 18477 10

نمرات آزمون ترم آلمانی 4 استاد روزبهانی – تاریخ آزمون 1 آذر 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1982 سياوشيان 82
2 2244 شاطر نوروزي 75
3 2025 شاهلونژاد 70
4 2011 شاکرمي 85
5 1988 شکري 74
6 2013 وحدتي 80

نمرات آزمون ترم روسی 1 استاد رازقی – تاریخ آزمون 27 آبان 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2359 چگيني 100
2 2257 دبيران 95
3 2371 سلطاني 95
4 2335 شيراوند AB
5 2360 قافله باشي زرند 100
6 2348 محمدي سليماني 90
7 2365 موسوي نظر AB
8 2388 نوربخش 95

نمرات آزمون ژاپنی 2 استاد زراعتی – تاریخ آزمون 26 ابان 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 غلام وند 18000 1
90 احمدی نیا 17859 2
100 سلطانی رامشینی 18228 3
87 ابراهیمی 17584 4
90 سهرابی آلوچلو 17718 5
100 حیدری 17674 6

نمرات آزمون ژاپنی 6 استاد زراعتی – تاریخ آزمون 26 ابان 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
87 87 اشتری 15775 1
94 94 هروی زاده 15995 2
95 95 شفیعی منفرد 16723 3
90 90 کریمی 17106 4
98 98 محمدزاده 16784 5
92 92 حمیدی 16509 6
98 98 بهرامی 16331 7
98 98 یعقوبی 15472 8

نمرات آزمون چینی 4 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 19 ابان 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
98 رب دوست مطلق 17314 1
83 حدادی کهنموئی 17615 2
88 هاشمی 17136 3
97 رب دوست مطلق 17313 4
84 خوش ظاهر 17610 5
88 دادخواه 17594 6

نمرات آزمون ژاپنی 1 استاد زراعتی – تاریخ آزمون 18 ابان 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
97 حسینی 18487 1
90 صادقی 18486 2
85 امینی 18485 3
100 حیدری لیواری 18476 4
92 کنکرانی فراهانی 18419 5
92 باییوردیان 18389 6
97 راغبی مقدم 18303 7
95 کامیاب 18291 8
87 سجادی 18256 9
82 طاهرنژاد 18255 10

نمرات آزمون آلمانی 1 استاد محسنی– تاریخ آزمون 18 ابان 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 تقی پور یوسفی 18332 1
75 درویش طبری 18317 2
ab حاجی محمد 18299 3
74 حسینی 18290 4
73 لاچینی 18284 5
ab صابونچی کرهرودی 5765 6
ab نظامی 14050 7
97 غفاری 18253 8
80 مبارکی 18210 9
90 رنجبرکیوج 18209 10
76 قادری 18164 11
ab رسولی 18161 12

نمرات آزمون ایتالیایی 1 استاد مقدسی – تاریخ آزمون 13 ابان 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2331 اسدي اسدآباد 95
2 2357 اشرفزاده 91
3 2313 اصفحاني 96
4 2323 بکاء 89
5 2356 جوادي 87
6 2281 حسيني 88
7 2314 شلي AB
8 2333 غنچه اي 89
9 2270 معظمي جهرمي 90
10 2296 کريميان 94

نمرات آزمون عربی 1  استاد سهیلی – تاریخ آزمون 14 آبان

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 دبستانی 18492 1
86 فرشاد 18422 2
82 نجفی 18408 3
71 مرادی 18373 4
92 دباشیان هزارجریبی 18353 5
70 پایداراردکانی 18234 6

نمرات آزمون ایتالیایی 1  استاد داداشی – تاریخ آزمون 14 آبان

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
100 فضیلت 18384 1
82 منجزی 18372 2
87 عارف زاده 18327 3
84 قاسمی پیرکوه 18321 4
99 ماردروسیان 18304 5
97 مسکوژیان 18305 6
94 پیریائی 18300 7
ab جوانمردی 18279 8
ab علائی بوئینی 7534 9
87 شکوهی 18186 10

نمرات آزمون آلمانی 7  استاد دستمردی – تاریخ آزمون 12 آبان 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
37 مهدیخانی 16342 1
88 خلج نژاد 16041 2
88 رفیعیان اصفهانی 14549 3
94 رحمانی 16601 4
98 کوه نورد 16534 5
83 برزه 16343 6
ab مقتدایی 16505 7
98 یزدانیها نجف آبادی 10905 8
97 آقایی پور 16511 9
95 خرمی سروستانی 16591 10

نمرات آزمون فرانسه 1 استاد توحیدلو – تاریخ آزمون 5 آبان 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
72 طاهرپور 18344 1
0 خدام 18320 2
93 قنبر خرقانی نژاد 18319 3
82 رادمرد 18277 4
0 رضائی 18263 5
95 نظری 18254 6
82 حیدری 18226 7
88 اکبری 18225 8

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد مهدیخانی – 3 آبان 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
2 2297 ابوالهادي AB
3 2309 اسلامي فارساني 70
4 2003 چراکار 99
5 2246 سيدحسيني AB
6 2361 عباس زاده 82
7 2344 غفوران حجاري 70
8 2248 قيومي 76
9 2343 مرادي سالاري 53
15 2303 کلاته سيفري 72

نمرات آزمون ترم فرانسه 1 – استاد توحیدلو – تاریخ آزمون 5 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي نام کد پرونده رديف
72 72 طاهرپور محمد 18344 1
AB 0 خدام امیرحسین 18320 2
93 93 قنبر خرقانی نژاد هنگامه 18319 3
82 82 رادمرد نژلا 18277 4
AB 0 رضائی مرضیه 18263 5
95 95 نظری مرضیه 18254 6
82 82 حیدری قادیکلائی فرح سا 18226 7
88 88 اکبری تالار پشتی رایان 18225 8

نمرات آزمون ترم چینی 2 – استاد جعفری – تاریخ آزمون 28 مهر 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 90 شبانی 17853 1
98 98 اصغری 18002 2
84 84 دادار 17854 3
86 86 شفائی 17858 4
93 93 فلاح 17793 5
98 98 جونقی 17871 6

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 – استاد محسنی – تاریخ آزمون 28 مهر 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
97 97 هاشمی میاندوآب 18316 1
90 90 قلعه نوئی 18259 2
71 71 علی آبادی فراهانی 18227 3
75 75 رحمانی محمدی 18224 4
93 93 صادقی 18220 5
95 95 صادقی 18218 6
96 96 اصلاحی 18205 7
61 61 مشایخی 18151 8
95 95 دزفولی زاده 18149 9
70 70 جابرانصاری 18113 10
90 90 حقانی 18068 11

نمرات آزمون ترم آلمانی 2 – استاد دستمردی – تاریخ آزمون 1 آبان 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2210 احمديان AB
2 2104 انصاري رامندي 99
3 2198 تاجيک AB
4 2196 جعفرنژاد AB
5 2191 چگيني 96
6 2106 حاجي ابراهيمي فراشاه 93
7 2187 رضايي خليق 95
8 2107 روفي AB
9 2217 زواره AB
10 2129 شادبخت 94
11 2192 شيرزادي مقدم 97
12 2193 معتمدي محصل AB
13 1090 مهدوي کيا AB
14 2118 مهيار 98
15 2167 نظري 95
16 2096 کارگر 100
17 2274 کاظميان AB
18 2105 کشاورز 98

نمرات روسی 2 استاد رازقی- تاریخ آزمون 28 مهر

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 واعظی فر 18015 1
ab توکلی 18016 2
70 تربتی نیا 17825 3
80 فرزین 16951 4
90 باغداساریانس 17985 5
87 قاسمی 17836 6

نمرات چینی 1 استاد جعفری – تاریخ آزمون 28 مهر

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
100 شکیبا سیر 17693 1
50 مرتضی پور 18343 2
83 محب حسینی 18298 3
89 غلامی 18268 4
70 نجدی 18142 5
93 رضائی 18121 6

نمرات آزمون ترم آلمانی 2 – استاد دستمردی – تاریخ آزمون 21 مهرماه 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 صفوی 17753 1
100 کوثری 17754 2
98 مدیرروستا 17812 3
85 حمزه علی 17803 4
90 محسنی روچی 17797 5
95 نعمتی 18123 6
94 پوریائی 17554 7

نمرات آزمون ترم کره ای 1 استاد روذگر – تاریخ آزمون 15 مهر 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB مبینی 17553 1
AB عزیزی 17193 2
94 جوانی 17198 3
96 مناف زاده هیر 17320 4
98 کاظمی حسین آبادی 17319 5
100 دده بیکی 17283 6
100 رضایی 17649 7

نمرات آزمون ترم چینی 31 استاد خاتمی– تاریخ آزمون 7 مهر

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB بصیری راد 17612 1
100 رب دوست مطلق 17313 2
100 رب دوست مطلق 17314 3
98 هاشمی 17136 4
AB پیکر آرافتیده 17683 5
97 خوش ظاهر 17610 6
98 دادخواه 17594 7
95 حدادی کهنموئی 17615 8
99 صاحب نسق 17622 9

نمرات آزمون ترم ایتالیایی 1 استاد داداشی– تاریخ آزمون 7 مهر

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 تاجیک خاوه 18040 1
89 تجهیزی 12967 2
93 مقتصدی 18004 3
94 فنائی 18003 4
AB علی میرزائی 17262 5
88 ذوالفقاری 17995 6
82 تبق پور 17993 7
89 امیدی 17972 8
94 گوینده 17969 9
89 علی میرزائی 17845 10
AB ناصحی 17820 11
AB معرفی 17817 12
79 علی دربندیان 17815 13
91 علی محمدی 17814 14
98 فکری 17766 15

نمرات آزمون ترم فرانسه 1 استاد توحیدلو– تاریخ آزمون 1 مهر

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 محمدزمانی 18061 1
85 حیدری فر 18055 2
85 کاظمی 18054 3
60 جوکاری 17942 4
90 کنگرلو ذوالفقاری 744 5
85 جهانگرد 17855 6
85 میری 17762 7

نمرات آزمون ترم کره ای 1 استاد رودگر– تاریخ آزمون 1 مهر

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
100 100 کرباسی 18089 1
86 86 بهاری 18048 2
98 98 زابلی زاده 17919 3
96 96 نقائی 17882 4
99 99 ربوشه 17878 5

نمرات آزمون ترم ژاپنی 1 استاد زراعتی – تاریخ آزمون 1 مهر

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 اهورامهر 8509 1
90 مهرآبادی 18082 2
86 غلام وند 18000 3
95 کلاگر 17881 4
92 احمدی نیا 17859 5
90 صادقی جیران علیا 17846 6

نمرات آزمون ترم ژاپنی 5 استاد زراعتی – تاریخ آزمون 1 مهر 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
92 یوسف 16607 1
100 محمدزاده 16784 2
84 کریمی 17106 3
87 کدخدائی 16716 4

نمرات آزمون ترم آلمانی 3 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 22 شهریور 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2010 خردي راد AB
2 1982 سياوشيان 97
3 2244 شاطر نوروزي 94
4 2025 شاهلونژاد 96
5 2011 شاکرمي 90
6 1988 شکري 94
7 2013 وحدتي 97
8 1973 کاظم 97

نمرات آزمون ترم ایتالیایی 1 استاد داداشی– تاریخ آزمون 24 شهریور 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 77 قاسمی 17585 1
75 75 انتقالی همدان 17483 2
96 96 حقانی 17508 3
79 79 ستاری 10246 4
84 84 صادقی 17552 5

نمرات آزمون ترم چینی 1 استاد جعفری – تاریخ آزمون 11 شهریور 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
99 اصغری 18002 1
99 جونقی 17871 2
95 شفائی 17858 3
97 دادار 17854 4
99 فلاح 17793 5

نمرات آزمون ترم اسپانیایی 1 استاد آصف  الدوله – تاریخ آزمون 24شهریور 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 گزینی شهرکی 18014 1
94 گزینی شهرکی 18012 2
100 سعیدی 17925 3
90 علی زیلوباف 17915 4
100 میلابی 17830 5

نمرات آزمون ترم آلمانی 6 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 24شهریور 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
99 دانشی 17755 1
92 برزه 16343 2
98 محرمی یامچلو 15815 3
94 خلج نژاد 16041 4
93 مهدیخانی 16342 5
99 یزدانیها نجف آبادی 10905 6
100 رفیعیان اصفهانی 14549 7
93 آقایی پور 16511 8
98 مقتدایی 16505 9
92 موسوی 16598 10
93 رحمانی 16601 11
85 خرمی سروستانی 16591 12
94 کوه نورد 16534 13

نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 17 شهریور 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 90 حیدری 17453 1
95 95 شریعتی مهر 17607 2
90 90 حسنی 17571 3
98 98 حسنی 17572 4
70 70 عزیزی 9810 5
96 96 احمدی 17617 6
85 85 برنجی طهرانی 17540 7
95 95 ایلخانی 17365 8
91 91 سیفی 17412 9
30 30 حسینی 17366 10
95 95 میرباژن 10528 11

نمرات آزمون ترم روسی 1 استاد رازقی – تاریخ آزمون 17 شهریور 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
45 45 بدری زادقبادلو 18090 1
93 93 فرزین 16951 2
60 60 توکلی 18016 3
95 95 واعظی فر 18015 4
100 100 باغداساریانس 17985 5
70 70 قاسمی 17836 6
70 70 تربتی نیا 17825 7

نمرات آزمون ترم چینی 2 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 3 شهریور 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
66 66 راحتی 17616 1
79 79 بصیری راد 17612 2
92 92 صاحب نسق 17622 3
88 88 خوش ظاهر 17610 4
82 82 پیکر آرافتیده 17683 5
98 98 دادخواه 17594 6
95 95 حدادی کهنموئی 17615 7

نمرات آزمون آلمانی 1 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 14 شهریور 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2210 احمديان 90
2 2198 تاجيک 89
3 2196 جعفرنژاد 97
4 2191 چگيني 93
5 2202 حاجي حسيني AB
6 2164 خرمي نسب AB
7 2187 رضايي خليق 98
8 2217 زواره 90
9 2192 شيرزادي مقدم 94
10 2162 صادقي AB
11 2193 معتمدي محصل 89
12 2203 مميزي AB
13 2167 نظري 97
14 2148 نظيري راد 92

نمرات آرمون ترم آلمانی 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 11 شهریور 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 90 علائی 18019 1
96 96 میرهادی 17996 2
93 93 بلبل نیاقرا 10886 3
100 100 رستمی منش 17966 4
99 99 شکریان 17947 5
100 100 منفرد نالکیاشری 17911 6
55 55 لاجوردی 6432 7
77 77 صوفی 17835 8
97 97 حق پناه 17796 9

نمرات آزمون ترم کره ای 3 استاد رودگر – تاریخ آزمون 3 شهریور 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
97 مبینی 17553 1
96 رضایی 17649 2
96 عزیزی 17193 3
98 کاظمی حسین آبادی 17319 4
96 مناف زاده هیر 17320 5
100 دده بیکی 17283 6
97 جوانی 17198 7

نمرات آزمون ترم 1 آلمانی – استاد دستمردی تاریخ آزمون 3 شهریور 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
98 98 حسینی 17822 1
98 98 مدیرروستا 17812 2
95 95 حمزه علی 17803 3
75 75 محسنی روچی 17797 4
85 85 کوثری 17754 6
96 96 صفوی 17753 7
98 98 وحیدی دیگه سرائی 17678 9

نمرات آزمون ترم ژاپنی 1 استاد زراعتی – تاریخ آزمون 27 مرداد 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 95 صفوی 12526 1
64 64 سهرابی آلوچلو 17718 2
95 95 حیدری 17674 3
60 60 ابراهیمی 17584 4

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد غریبه – تاریخ آزمون 25 مرداد 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2104 انصاري 91
2 2081 بيگي فر 76
3 2106 حاجي ابراهيمي فراشاه 87
4 2107 روفي 86
5 2129 شادبخت 93
6 2117 مرادي کيا ab
7 1090 مهدوي کيا 67
8 2118 مهيار 96
9 2096 کارگر 98
10 2105 کشاورز 88

نمرات آزمون ترم 1 روسی – استاد رامین رازقی – تاریخ آزمون 13 مرداد 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 زاهدی 17729 1
65 خواجه وند 17637 2
70 احمدزاده 17614 3
100 ایلخانی 17609 4
75 خالقی 17526 5
90 ناظمی 17497 6

نمرات آزمون ترم آلمانی 2 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 9 مرداد 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 2010 خردي راد 85
2 1982 سياوشيان 98
3 2025 شاهلونژاد 92
4 2011 شاکرمي 88
5 1988 شکري 94
6 2013 وحدتي 94
7 1973 کاظم 96

نمرات آزمون ترم فرانسه 1 استاد نثاری – تاریخ آزمون 6 مرداد 1401

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
65 امینی 17603 1
AB خلفی خطبه سرا 17577 2
86 سلیمانی 17558 3
60 آقازاده فرد 17557 4
60 انتقالی همدان 17486 5
78 سیف 17457 6

نمرات آزمون ترم آلمانی 5 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 6 مرداد 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
93 93 مهدیخانی 16342 1
90 90 رستاخیز 16551 2
100 100 کوه نورد 16534 3
95 95 خرمی سروستانی 16591 4
100 100 موسوی 16598 5
98 98 آقایی پور 16511 6
95 95 رحمانی 16601 7
80 80 مقتدایی 16505 8

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 6 مرداد 1401

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 94 بیدار 9643 1
100 100 احمدی 17617 2
90 90 شریعتی مهر 17607 3
75 75 نادری ثانی اربط 17591 4
80 80 عابدینی مقانکی 17586 5
93 93 پروانه چهره برق 17583 6
92 92 حسنی 17572 7
100 100 حسنی 17571 8
90 90 پوریائی 17554 9
98 98 گودرزی 17551 10
98 98 برنجی طهرانی 17540 11
96 96 عزیزی 9810 12
95 95 حیدری 17453 13

نمرات آزمون ترم چینی ترم 10 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 3 مرداد 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 90
2 1828 اکبري ازناوله 96
3 1315 جورسرائي الاشتي 100
4 1345 جورسرائي الاشتي 99
5 1826 جويادوست 93
6 1556 خطيري 98
7 1322 نيازي دمقي 97
8 1303 يوسفي 98

برای اطلاع از شروع دوره های جدید میتوانید پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.