نمرات زبان های دیگر :

نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

نمرات زبان آموزان

برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

نمرات زبان های دیگر

نمرات آزمون ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 25 شهریور 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
89 عسکری 15958 1
87 گودرزی 15939 2
94 ترک آبادی 15936 3
89 مومنی 15937 4
91 چشمه وزانی 15861 5
97 رفتاری 15859 6
49 محمودی 15822 7
94 درفشی 15777 8
100 خراطیان منفرد 15748 9

نمرات آزمون آلمانی 1 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 25 شهریور 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 کریمی 15766 1
92 رضائی 15764 2
91 کرباس فروشان 15743 3
92 شادمان احمد گورابی 15744 4
92 محرمی 15716 5
85 قاهری مفرد 15699 6
80 مهدوی 15696 7
89 طیبی 15694 8
89 ریحانه 15622 9
92 بانوئی 15621 10
94 ریاضتی 15614 11
92 فراهانی 15592 12
95 یزدانیها نجف آبادی 10905 13

نمرات آزمون چینی 3 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 15 شهریور

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 99
2 1360 جبيب الهي AB
3 1345 جورسرائي الاشتي 100
4 1315 جورسرائي الاشتي AB
5 1556 خطيري 100
6 1382 نجفي AB
7 1322 نيازي دمقي 99
8 1319 ياوند عباسي AB
9 1303 يوسفي 98

نمرات آزمون فرانسه 2 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 4 شهریور

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 ذوالقدر 15416 1
93 عتیقه چی 15161 2
73 ربیعی 15319 3
73 جلیلوند 15320 4

نمرات آزمون آلمانی 1 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 26 مرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1513 بهروز فخر 92
2 1433 پوررشيد AB
3 1499 سرسافر 94
4 1507 شبيهي AB
5 1442 عجمي زاده 90
6 1427 عنصري AB
7 1403 غلامي AB
8 1510 ملک زاده قلعه AB
9 1521 نصيرپور 80
10 1495 نوده فرهاني 88

نمرات آزمون ترکی2 استاد احمدی نیا – تاریخ آزمون 21 مرداد

15301 نادریان 90
15586 جداری فرجی 81
3641 اسماعیل زاده محمود 95
2828 انتظاری ملکی 70
15201 فرد 80
15367 جلالی 100
15196 صفابخش 98
15424 قلعه نوی 97
15427 پور خسروی خلجان 91

نمرات آرمون ترکی 1 استاد احمدی نیا – تاریخ آزمون 22 مرداد

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1465 باقري 87
2 1393 حشمتي لجبيني 97
3 1484 صنوبري 84
4 1380 فراقي 85
5 1318 قريب 70
6 1304 گرجي 94
7 1333 نانکلي 60
8 1379 يوسفي 65

نمرات آزمون زبان آلمانی 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 15 مرداد 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 فرمانی ثمرین 2646 1
87 فرج پور 15505 2
85 زرین کمرفرادنبه 15503 3
90 داوری 15491 4
80 مختاری هشتجین 15446 5
90 غفارنسب 15429 6
85 دانایی پور 15417 7
90 زرگه ء 15348 8
87 مرادی 15349 9

نمرات آزمون آلمانی ترم 1 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 13 مرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1413 ابراهيم زاده AB
2 1480 افضلي AB
3 1478 اکبرزاده 90
4 1439 پور يوسفيان 85
5 1468 رنجبرسقندبکلائي 90
6 1422 سياح هريس 80
7 1437 شفيع زاده 85
8 1470 صادقي AB
9 1462 طاهرزاده 89
10 1467 نارمکي AB
11 1463 کميلي پور 86

نمرات آزمون چینی 2 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 31 تیر 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 برزگر علمداری 14716 1
99 شعبانی 15298 2
76 دانشمند میاندوآب 15225 3
90 یعقوبی سیس 15159 5
92 اکبری ازناوله 15063 6
87 کیانژادتجنکی 15304 7
89 دومیرایی 15324 9
94 جویادوست 15269 11

نمرات آزمون چینی 1 استاد جعفری – تاریخ 31 تیر

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 کریمی 15616 1
100 خسروی 15576 2
98 بخش زاده 15548 3
94 جلالی 10170 4
87 تیموری 15449 5

نمرات آزمون آلمانی ترم 6 استاد مقدم – تاریخ 31 تیر

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 بنی شاهی 13898 1
87 وزیری زنجانی 12669 2
80 نورانی اقکند 14076 3
96 حسینی 14184 4
93 قهرمانی 14248 5

نمرات آزمون چینی 2 استاد خاتمی – تاریخ 28 تیر

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 90
2 1360 جبيب الهي 88
3 1315 جورسرائي الاشتي 96
4 1345 جورسرائي الاشتي 100
5 1324 زاغيان AB
6 1372 شريفي شهريور AB
7 1340 عابديني AB
8 1341 غفاري چراتي AB
9 1282 ناظري AB
10 1382 نجفي 93
11 1322 نيازي دمقي 98
12 1319 ياوند عباسي 96
13 1359 يغمائي 87
14 1303 يوسفي 93

نمرات آزمون اسپانیایی 2 استاد رمضانی – تاریخ آزمون 24 تیر 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 مددی 15222 1
88 ابوالقاسم قزوینی 14870 2
77 سعیدی 14956 3
85 رمضی 14962 4

نمرات ترم فرانسه 1 استاد امیدیان – تاریخ آزمون 27 خرداد 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
87 ذوالقدر 15416 1
100 ربیعی 15319 2
100 جلیلوند 15320 3
80 صادقی پور 4069 4
100 عتیقه چی 15161 5

نمرات ترم چینی 1 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 27 خرداد

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 بهادری 15363 1
80 برزگر علمداری 14716 2
98 دومیرایی 15324 3
93 کیانژادتجنکی 15304 4
100 شعبانی 15298 5
97 جویادوست 15269 6
77 دانشمند میاندوآب 15225 7
61 سلیمی 15210 8
68 امیرعسگری 10138 9
80 یعقوبی سیس 15159 10
78 اکبری ازناوله 15063 11

نمرات ترم ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 27 خرداد 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
92 خانلاری 15315 1
88 طلائی ماهانی 15311 2
93 رشیدی 15310 3
100 افسری ولایتی 15241 4
73 نایب 15224 5
100 پورقربان 15223 6
74 سلطانی 15205 7

نمرات ترم چینی 1 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 26 خرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 74
2 1361 تقئي AB
3 1360 جبيب الهي 80
4 1345 جورسرائي الاشتي 96
5 1372 شريفي شهريور 93
6 1341 غفاري چراتي 60
7 1382 نجفي 89
8 1359 يغمائي 76

نمرات ترم آلمانی 1 استاد شاه حسینی – تاریخ آزمون 27 خرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1353 پاي فشرده 85
2 1391 حسين زاده 95
3 1336 فلاحي سهي AB
4 1335 مدحي نيا 75
5 1354 نويدي فشتمي 78

نمرات ترم چینی 1 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 10 خرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1331 اسدي AB
2 1315 جورسرائي الاشتي 95
3 1338 حيدري AB
4 1324 زاغيان 75
5 1340 عابديني 83
6 1339 مرتضوي AB
7 1282 ناظري 83
8 1322 نيازي دمقي 100
9 1319 ياوند عباسي 88
10 1303 يوسفي 97

نمرات ترم آلمانی 5 استاد بخشایش – تاریخ آزمون 5 خرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1325 آريايي صدر 95
2 1316 برکچيان 88
3 1285 حسن زاده AB
4 1290 حسيني AB
5 1307 رضايي 90
6 1334 رنجبر 89
7 1306 طاهرسيما 87
8 1308 عيوضي 94
9 1309 فرشاد AB
10 1317 محلاتي رايني 86

نمرات ترم چینی 5 استاد جعفری – اردیبهشت 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
66 رزاق پور اردهائی 13975 1
66 عمادی 13978 2
66 پارسه 14056 3
99 جلالی 14051 4
97 گل سوار 14208 5

نمرات ترم روسی 4 استاد رازقی – اردیبهشت 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1289 اقبالي 93
2 1101 بختياري 87
3 1103 تيموري AB
4 1102 تيموري صفا 95
5 1138 سيد کباري 73
6 1093 طهماسبي 85
7 1104 عزيزخاني 50
8 1174 عليزاده AB
9 871 فرجي 80
10 1288 قاسمي 86

نمرات ترم چینی 2 استاد خاتمی – اردیبهشت 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
99 اسماعیلی 14848 1
94 علیجانی مقدم 14855 2
82 جمالی 14878 3
49 رحیمی 14775 4
86 صالحی 14877 5
95 بهگام 14774 6
97 برات زاده برزلی 14876

نمرات ترم آلمانی 1 استاد شاه حسینی – تاریخ آزمون 25 فروردین

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1286 تقي 78
2 1254 خدايي 81
3 1262 شيخ الاسلامي 91
4 1269 عسگري 70
5 1277 عسگري AB
6 1257 هداوند 78

نمرات ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 19 فروردین

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 فتحی 14576 1
70 جهانگیری 14219 2
100 مختاری 14530 4
85 یوسفی 14631 5
100 یوسفی 14625 6
93 نباخته 14600 7
80 کهراری 14468 8
85 امیری 14378 9
100 اولیائی ثانی 9077 10

نمرات ترم فرانسه 2 استاد بالازاده – تاریخ آزمون 19 فروردین 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
99 شیری 14749 1
94 باتمان قلیچی 14743 2
90 ارکی 14656 3
74 اتحادانصاف 14657 4

نمرات آلمانی 1 استاد بخشایش – تاریخ آزمون 14 اسفند 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1197 درياني 85
2 1219 رسولي 89
3 1216 سابقي AB
4 484 سميعي 91
5 1211 صفوي 92
6 1218 طالبي طرقي 89
7 1180 گهروئي AB
8 1217 نوظهور اشتلق AB

نمرات آلمانی 1 استاد بخشایش – تاریخ آزمون 13 اسفند 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1212 اسکندري 80
2 1215 افشار AB
3 1232 بهرامي بالاجاده AB
4 1205 حسين زاده 90
5 1246 ذوالفقاري 84
6 1182 سيار AB
7 1242 شريفي نژاد 89
8 1243 شريفي نژاد 90
9 1227 مرتضوي قصابسرايي 86
10 1239 يوسفي 87

نمرات روسی 3 استاد رازقی – تاریخ آزمون 1 اسفند 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1101 بختياري 90
2 1103 تيموري 95
3 1102 تيموري صفا 100
4 1093 طهماسبي 94
5 1104 عزيزخاني 65
6 871 فرجي 85

نمرات ترم 2 آلمانی استاد دستمردی – تاریخ 1 اسفند 99

1192 حسینی 98
14640 سلمانی 80
14694 نجفی منش 94
14680 عابدینی 100
14708 موسوی 78
14645 خدادای وایقان 98
14684 صائمی 97
14683 شریفیان 95
14682 عبداللهی 95

نمرات آزمون آلمانی 4 استاد مقدم – تاریخ آزمون 30 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
98 98 حسینی 14184 1
97 97 نوروزی چلنگر 8529 2
99 99 شاه محمدی 14189 3
95 95 نورانی اقکند 14076 4
95 95 قهرمانی 14248 5

نمرات آزمون عربی 1 استاد موسوی – تاریخ آزمون 30 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 85 سعیدی 14910 1
90 90 دماوندی 14908 2
95 95 طالبی زاده 11796 3
AB 0 طعامی ایردموسی 14866 4
AB 0 عباسی 14841 5
AB 0 صدیق 14842 6
80 80 بابائی فر 14822 7

نمرات آلمانی ترم 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 20 بهمن 99

14853 رمضانی 80
14816 موسوی 85
14807 نجفی خطبه سرا 100
14803 اسپندی 99
14747 غلامی 99
14748 ابوعلی 98
14737 نوظهور اشتلق 80

نمرات آلمانی 2 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 15 بهمن 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1140 آقاعمو AB
2 1151 بهرامي پيروز 90
3 1150 پروند اسدالهي 93
4 1147 عرفانيان 94
5 1139 مصلي 91
6 666 موسوي اسدي 91
7 1146 وکيلي 93

نمرات ترم 2 آلمانی – استاد عبدالهی – تاریخ آزمون 25 دی 99

کد پرونده                                                 نام خانوادگی                                                                                                             نمره

14468 کهراری 90
14410 فلاح زاده راسته کناری 83
14373 علیزاده 80
9077 اولیائی ثانی 91
14378 امیری 82

نمرات ترم 2 روسی آقای دکتر استاد رازقی – تاریخ آزمون 26 دی 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1101 بختياري 82
2 1102 تيموري صفا 100
3 1089 طرفي 64
4 1093 طهماسبي 97
5 1099 عامرپايهان AB
6 1104 عزيزخاني 88
7 871 فرجي 76
8 1098 کريمان AB

نمرات ترم 4 آلمانی – استاد دستمردی تاریخ آزمون 25 دی 99

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 وزیری زنجانی 12669 1
98 عذیری 14209 2
95 محسنی روشن 13912 3
95 اصغرزاده 13892 4
98 طاهری 12766 5
95 امینی 13852 6
98 بنی شاهی 13898 7

نمرات ترم چینی 1 استاد جعفری – تاریخ آزمون 11 دی 99

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 جعفری هفتخوانی 14730 1
85 برزگر علمداری 14716 2
100 تیزروش 14715 3
95 خزاعی 14710 4
98 شریفی 14706 5
95 حاجی 14703 6
95 جهانبخش 10615 7
95 بلاش آبادی 14681 8
83 لشگری 14660 9
100 توسلی 14630 10
98 حاجی زاده 14626 11
70 فیض آبادی 14614 12

نمرات آلمانی ترم 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 12 دی 99

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
98 98 موسوی 14708 1
85 85 دستجردی 14702 2
96 96 نجفی منش 14694 3
100 100 صائمی 14684 4
100 100 شریفیان 14683 5
100 100 عبداللهی 14682 6
100 100 عابدینی 14680 7
95 95 افشاریان 14677 8
98 98 خدادای وایقان 14645 9
83 83 سلمانی 14640 10

نمرات ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 11 دی ماه 99

8529 نوروزی چلنگر 80
14076 نورانی اقکند 78
14184 حسینی 90
14189 شاه محمدی 85
14248 قهرمانی 80
14237 طلائی 85
6302 برخورداری 86

نمرات ترم آلمانی 1 استاد بخشایش – تاریخ آزمون 6 دی 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1140 آقاعمو 92
2 1151 بهرامي پيروز 90
3 1150 پروند اسدالهي 91
4 1147 عرفانيان 91
5 1139 مصلي 89
6 666 موسوي اسدي 89
7 1146 وکيلي 91

نمرات اسپانیایی ترم 2 رمضانی – تاریخ آزمون 4 دی 99

کد پرونده                        نام خانوادگی                               نمره

14420 احمدی کمرودی 97
14405 خانبابا 100
14469 درویشی 92
14240 صفاری 100
13973 خسروی 98

نمرات چینی 3 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 4 دی 99

14712 قبه 100
14218 خدمتی 97
14480 برومند 99
14208 گل سوار 97
14137 حیدریان 96

نمرات ایتالیایی 2 استاد داغدار – تاریخ آزمون 4 دی99

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
93 قائمی 14329 1
35 طاهونه ئی 14370 2
75 یاوری وفا 14353 3
93 علیزاده 14369 4

نمرات ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 4 دی 99

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
84 مجیدی 14667 1
53 شکاری خطیبی 14666 2
78 بیات 14623 3
87 پویان 14555 4
96 احمدی 14518 5

نمرات زبان های دیگر

برای اطلاع از شروع دوره های جدید میتوانید پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.