نمرات زبان های دیگر

نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

نمرات زبان آموزان

برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

نمرات زبان های دیگر

نمرات ترم 1 روسی استاد رازقی – تاریخ آزمون 30 آبان 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1101 بختياري 88
2 1077 پورپاشا کاوکاني AB
3 1103 تيموري 75
4 1102 تيموري صفا 90
5 1089 طرفي 70
6 1093 طهماسبي 90
7 1099 عامرپايهان 82
8 1104 عزيزخاني 74
9 871 فرجي 98
10 1078 ميرزا آقا AB
11 1098 کريمان 60

نمرات ترم 2 روسی استاد رازقی – تاریخ آزمون 29 آبان 99

کد پرونده                                       نام خانوادگی                                                               نمره

14361 شید موسوی 60
14381 قاسمی 87
14271 اقبالی 92
14309 داداشی چاری 60
14362 کیامهر 75

نمرات ترم 3 آلمانی استاد دستمردی – تاریخ آزمون 29 آبان 99

14209 عذیری 95
13852 امینی 65
13892 اصغرزاده 98
13912 محسنی روشن 70
13898 بنی شاهی 80
12766 طاهری 100

نمرات ترم 1 آلمانی استاد شاه حسینی – تاریخ آزمون 26 آبانماه 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1033 توکلي يرکي 90
2 1073 جوادي AB
3 1045 حاجي يوسف زاده 75
4 1043 خان اميري 90
5 1097 شيرواني نيا 95
6 1108 ظفري AB

نمرات ترم آلمانی 1 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 22 آبانماه 99

14468 کهراری 94
14448 رفیعی دمنه 95
9077 اولیائی ثانی 85
4412 صفری 89
14410 فلاح زاده راسته کناری 98
14402 میربیک سبزواری 92
14378 امیری 97
14373 علیزاده 97

نمرات ترم 2 چینی – استاد خاتمی – تاریخ آزمون 8 آبان 99

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده
95 طاهری 14152
87 خدمتی 14218
96 برومند 14480
91 گل سوار 14208
98 کریمیان جوزانی 14206
83 قاسمی گوراجوبی 14132
100 محمدحسنی لر 14213
84 فریدیان ارانی 14205
79 حیدریان 14137

نمرات ترم اسپانیایی 1 – استاد رمضانی – تاریخ آزمون 29 مهرماه 99

14469 درویشی 92
13973 خسروی 99
14454 بابازادگان 76
14420 احمدی کمرودی 94
14419 راثی سهزابی 87
14405 خانبابا 84
14395 طهاری 80
14347 همتی آهوئی 95
14240 صفاری 97

نمرات ترم ترکی 1 استاد حوریه – تاریخ آزمون 29 مهر 99

14416 میرزائی ترکی 1 100
14372 بنائی ترکی 1 100
14371 سیروس ترکی 1 90
14365 یوسفی اسکوق ترکی 1 100
14339 خراسانی ترکی 1 100
14327 کرمیان ترکی 1 90

نمرات ترم آلمانی 2 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 3 مهر 99

13917 امینی راد ab
12766 طاهری 100
13852 امینی 90
13898 بنی شاهی 80
14209 عذیری 95
13892 اصغرزاده 98
13912 محسنی روشن 78

نمرات زبان های دیگر

نمرات ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 27 شهریور 99

14244 جناب 85
12590 خوب بخت 80
12576 زمانی 80
12577 هادی پور لیموئی 90
12669 وزیری زنجانی 75
13368 علیزاده 75
13361 فراهانی 80
13360 قاسمیان صاحبی 80
13640 قاسمی علویجه ab

نمرات ترم چینی 1 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 27 شهریور 99

14281 خادم العلماء ab
14280 توفیقی زاده 73
14279 غریب پور 89
14278 آزاده 83
14259 وهاب زاده ab
14245 بابائی ab
14218 خدمتی 93
14213 محمدحسنی لر 100
14208 گل سوار 99
14206 کریمیان جوزانی 100
14205 فریدیان ارانی 95
14152 طاهری 100
14137 حیدریان 88
14132 قاسمی گوراجوبی 86

نمرات ترم چینی 3 استاد جعفری- تاریخ آزمون 26 شهریور 99

11456 رساء ab
12874 محمدی 96
13846 حسینی 96
13818 زارع 97
13826 کوچکی 100
13763 نصراللهی 99

نمرات زبان های دیگر

نمرات ترم چینی 7 استاد جعفری- تاریخ آزمون 26 شهریور 99

11046 مقدم 99
11159 کوشکی 98
11454 منفرد 99
10938 گل شکن تطفی 95
10414 حسینی لرگانی 99

نمرات ترم آلمانی 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 26 شهریور 99

14248 قهرمانی 98
14257 ستوده 75
14237 طلائی 100
14223 صادقی 98
9098 علیار صوفحسن ab
14189 شاه محمدی 98
14184 حسینی 96
14135 قادری ab
6302 برخورداری 96
14076 نورانی اقکند 90
8529 نوروزی چلنگر 100

نمرات ترم ژاپنی 1 استاد زراعتی – تاریخ آزمون 13 شهریور 99

14207 احمدی 94
14204 متولیان 100
14160 فردی تهرانی 91
14159 حیدری نوری 100
14158 فتحی 97
13905 قربانی 97
13840 کتابچی 100
13839 فرقانی سعید آبادی 100

نمرات ترم فرانسه 3 استاد خانم دکتر نظامی نژاد – تاریخ آزمون 13 شهریور 99

13722 حیدری فروزان 93
12888 آقاعباسلو 79
13683 صوتی خیابانی 92
12811 اسدی 87
13684 نظریانی 77
12812 لطیفیان 94
12856 کریم نژاد اصفهانی 85

نمرات ترم ترکی 1 استاد حوریه – تاریخ آزمون 13 شهریور 99

14162 بابائی 95
14133 بلالی ab
14116 مقدسی 100
11194 وکیلی 100
13988 هوشمند 100
13955 یگانه پرست ab
13951 افشار طاهری 95
13950 اله وردی 100
13899 حسنی 100
13866 صفری هشجین 70

نمرات ترم اسپانیایی 1 استاد رمضانی – تاریخ آزمون 7 شهریور 99

14161 غازی 70
14117 اودارباشی 86
14118 اودارباشی 95
14049 زمانی نهوجی 92
14027 جوینده 89
13973 خسروی AB
13938 ایمان زاده 97
13928 حاتمی 62
8739 ارسلان 76
13833 بیات 91

نمرات ترم 1 آلمانی استاد دکتر هاشمی – تاریخ آزمون 6 شهریور  99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 943 آگاهي 94
2 945 ابراهيم زاده 27
3 940 ارمند 93
4 946 اعلمي 27
5 879 اکبري 90
6 928 سيد عبدالهي 25
7 929 عالي نسب 100
8 948 مجتهدي 8
9 878 کريمي 80
10 939 کريمي اعظم 90

نمرات ترم 1 ایتالیایی 1 استاد آقایی – تاریخ آزمون 6 شهریور 99

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 خزائی 14146 1
89 نخئی 14124 2
85 جعفری 14119 3
98 نیکبخت 14074 4
91 میرزاهمدانی 14064 5
98 سلطان علیزاده 14061 6
92 احمدی 14036 7
97 ترابی کسبی 14029 8
94 نخبه دهقان 13888 9

نمرات ترم آلمانی 1 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 1 شهریور 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 880 اديبي AB
2 942 اسدالهي 88
3 966 حيدري AB
4 934 دادزادي 98
5 922 سالمي فتمه سري 88
6 881 علي نژاد 90
7 951 علي وند حامد AB
8 926 قمري فرد AB
9 873 محمودي 94
10 955 نمازي 90