نمرات زبان های دیگر ایران کمبریج

نمرات زبان های دیگر

نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

نمرات زبان آموزان

برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

نمرات ترم ایتالیایی 1 استاد شبستری – تاریخآزمون 24 آبان 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 6476 عادله پورمهران 0 0 0 0 0 86 86
2 6346 سارا جاويدانباردان 0 0 0 0 0 97 97
3 6314 رومينا جلالي 0 0 0 0 0 95 95
4 6502 الهام جهان گير 0 0 0 0 0 93 93
5 6595 سبا درويش زاده 0 0 0 0 0 67 67
6 6149 بهاره ربيعي 0 0 0 0 0 84 84
7 6347 پرستو رجب پور 0 0 0 0 0 99 99
8 6576 حسنيه شاه خواه 0 0 0 0 0 94 94
9 6639 به آذين شيرشکار 0 0 0 0 0 82 82
10 6074 آي لار عباس زاده 0 0 0 0 0 99 99
11 6790 بهاره عبدلي 0 0 0 0 0 97 97
12 6573 نسيم عطائي 0 0 0 0 0 86 86
13 6586 مهري غفوري 0 0 0 0 0 54 54
14 6641 معصومه قاسمي 0 0 0 0 0 89 89
15 6474 راحيل کرم زاده 0 0 0 0 0 88 88

نمرات ترم آلمانی 1 استاد سلامی – تاریخ آزمون 11 آبان 97

ردیف شماره پرونده نام نام خانوادگی final
1 1290 فرزاد آزاد علی آبادی 70
2 1198 سیما آزرم 0
3 1335 لیلا ابتکار 60
4 1266 سمیه امیری 90
5 1327 حمید بهرامی روشن 75
6 1268 فاطمه خسروی 87
7 1311 مهرنگار ذاکرنژاد 86
8 1208 بهنام سرمست 67
9 1098 بهاره السادات صادقی 98
10 1245 مهناز صمدی 69
11 1215 یاسمن طاهری 91
12 1274 نسیم عباچی 98
1 1275 صبا عباچی 93
14 1312 فروزان مشدئی 94
15 1300 رویا نورزادی 94

نمرات ترم اسپانیایی 1 – استاد پور اکبر

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي نمره نهايي
1 5570 لوسينه اوهانيان 100
2 5496 نازنين جليلي دهقان 97
3 3285 علي حکمت نژاد 0
4 5569 نوربرت خودانيان 96
5 6049 علي زينال 0
6 6148 زهرا سلگي 96
7 6080 پرستو صادقي 0
8 5618 حميد صفري منجوق تپه 96
9 2222 شيرين عليائي 98
10 5534 سميه فرشته 94
11 5617 رضا قاسمي 95
12 5568 آدرين قريب خانيان 96
13 1173 شهريار نيک زاد 79
14 1308 عهديه ولي زاده مهرباني 65
15 1318 امين کياکجوري 2

نمرات ژاپنی ترم 1 – استاد فرخ طلا

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5429 مسعود ختوانه 0 0 0 0 0 100 100
2 5457 علي سيفي 0 0 0 0 0 90 90
3 5403 فرهنگ قهريه 0 0 0 0 0 95 95
4 5711 نگار مهربان 0 0 0 0 0 100 100
5 5404 کيميا نيک زاد 0 0 0 0 0 89 89
6 5426 محدثه کامياب زاهدي 0 0 0 0 0 100 100

نمرات ترم آلمانی 1 استاد لطفی زاده – تاریخ آزمون 22 شهریور 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5159 محمودرضا امان نژاد 0 0 0 10 20 69 99
2 5378 کيانا انوشيرواني 0 0 0 5 0 5
3 5392 مصطفي رستمي 0 0 0 5 20 0 25
4 5273 ابولفضل سناپور 0 0 0 0 5 0 5
5 4995 کوروش شاکري 0 0 0 0 5 0 5
6 5247 حسن شيرآقايي 0 0 0 10 20 70 100
7 4618 مريم شيري 0 0 0 0 5 66 71
8 5469 يلدا ظفري 0 0 0 5 20 68 93
9 5158 هما عباچي 0 0 0 10 20 69 99
10 5560 انسيه فتح اله 0 0 0 0 0 0
11 5582 ميترا فرجي 0 0 0 5 15 0 20
12 4969 محمدحسين فضلي 0 0 0 0 0 0 0
13 5021 غزاله قاسمي 0 0 0 10 15 67 92
14 4938 آريز محمدي 0 0 0 5 5 0 10
15 5243 وحيد نوربخش 0 0 0 5 15 65 85
16 5250 سيد مجتبي ياسيني 0 0 0 10 20 65 95

نمرات ترم 1 ترکی استانبولی استاد اسلامی – تاریخ آزمون 5 شهریور 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5385 سميرا احمدي مهر 0 0 0 0 0 60 60
2 3425 وحيد اخوان 0 0 0 0 0 60 60
3 5438 رضا بخشايشي 0 0 0 0 0 89 89
4 5352 مرجان بهمن 0 0 0 0 0 72 72
5 3424 محمدمهدي پروين 0 0 0 0 0 62 62
6 5386 الناز جعفري 0 0 0 0 0 30 30
7 5141 عرفان رفعت 0 0 0 0 0 30 30
8 5323 الميرا زينالي 0 0 0 0 0 70 70
9 5474 مهناز سربندي 0 0 0 0 0 71 71
10 5473 فاطمه سلماني 0 0 0 0 82 82
11 3426 نيما سوادکوهي 0 0 0 0 0 64 64
12 5472 دنيا صالحي 0 0 0 0 0 60 60
13 3954 سمانه عظيمي 0 0 0 0 0 61 61
14 5329 شادي گرفني 0 0 0 0 0 65 65
15 5420 بهادر نهاوندي 0 0 0 0 0 30 30
16 5463 هوريا نوده 0 0 0 0 0 79 79

نمرات آلمانی 2 استاد لطفی زاده – تاریخ آزمون 19 مرداد

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4674 رضا اکبري 0 5 0 5
2 4637 نرگس اکبري 5 10 0 15
3 4509 محمد ذوياللنواري 20 30 47 97
4 4636 زهره شهابي 5 15 0 20
5 3601 تينا طاهريزاده 15 30 50 95
6 4508 زهرا عاشقلو 20 30 49 99
7 4535 سارا قبادي 0 5 0 5
8 4573 مسعود ملا 20 30 45 95
9 4523 کامران کتانفروش 15 25 44 84

نمرات فرانسه 1 استاد شریعتی – تاریخ آزمون 18 مرداد

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4441 توحيد پورشيخ علي 0 0 0 0 0 68 68
2 4834 محمدجواد جلاليان 0 0 0 0 0 10 10
3 4999 سيدعليرضا رضوي 0 0 0 0 0 89 89
4 4746 آناهيتا رهنما 0 0 0 0 0 77 77
5 4979 شکوفه زماني 0 0 0 0 0 2 2
6 5057 هستي عبدالحسيني 0 0 0 0 0 84 84
7 4747 محمد فارسي 0 0 0 0 0 81 81
8 4831 سپهر فرجي 0 0 0 0 0 66 66

نمرات آلمانی 4 استاد لطفی زاده – تاریخ آزمون 28 تیر 

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2754 مريم آقازاده 0 0 0 1 5 1 7
2 3474 راضيه باقريان 0 0 0 1 15 1 17
3 3034 آرمان بهراد 0 0 0 0 0 0 0
4 684 کيارش زارع 0 0 0 13 15 62 90
5 3473 عباس سبز علي 0 0 0 1 15 1 17
6 1036 ياسمين صفائي 0 0 0 11 14 52 77
7 3673 آغشين محمدتاج 0 0 0 1 15 1 17
8 3672 مهتا معالجي 0 0 0 2 5 16 23
9 2551 انسيه نعمتي 0 0 0 14 15 69 98