نمرات زبان های دیگر ایران کمبریج

نمرات زبان های دیگر

نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

نمرات زبان آموزان

برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

نمرات ترم آلمانی 1 استاد لطفی زاده – تاریخ آزمون 22 شهریور 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5159 محمودرضا امان نژاد 0 0 0 10 20 69 99
2 5378 کيانا انوشيرواني 0 0 0 5 0 5
3 5392 مصطفي رستمي 0 0 0 5 20 0 25
4 5273 ابولفضل سناپور 0 0 0 0 5 0 5
5 4995 کوروش شاکري 0 0 0 0 5 0 5
6 5247 حسن شيرآقايي 0 0 0 10 20 70 100
7 4618 مريم شيري 0 0 0 0 5 66 71
8 5469 يلدا ظفري 0 0 0 5 20 68 93
9 5158 هما عباچي 0 0 0 10 20 69 99
10 5560 انسيه فتح اله 0 0 0 0 0 0
11 5582 ميترا فرجي 0 0 0 5 15 0 20
12 4969 محمدحسين فضلي 0 0 0 0 0 0 0
13 5021 غزاله قاسمي 0 0 0 10 15 67 92
14 4938 آريز محمدي 0 0 0 5 5 0 10
15 5243 وحيد نوربخش 0 0 0 5 15 65 85
16 5250 سيد مجتبي ياسيني 0 0 0 10 20 65 95

نمرات ترم 1 ترکی استانبولی استاد اسلامی – تاریخ آزمون 5 شهریور 97

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5385 سميرا احمدي مهر 0 0 0 0 0 60 60
2 3425 وحيد اخوان 0 0 0 0 0 60 60
3 5438 رضا بخشايشي 0 0 0 0 0 89 89
4 5352 مرجان بهمن 0 0 0 0 0 72 72
5 3424 محمدمهدي پروين 0 0 0 0 0 62 62
6 5386 الناز جعفري 0 0 0 0 0 30 30
7 5141 عرفان رفعت 0 0 0 0 0 30 30
8 5323 الميرا زينالي 0 0 0 0 0 70 70
9 5474 مهناز سربندي 0 0 0 0 0 71 71
10 5473 فاطمه سلماني 0 0 0 0 82 82
11 3426 نيما سوادکوهي 0 0 0 0 0 64 64
12 5472 دنيا صالحي 0 0 0 0 0 60 60
13 3954 سمانه عظيمي 0 0 0 0 0 61 61
14 5329 شادي گرفني 0 0 0 0 0 65 65
15 5420 بهادر نهاوندي 0 0 0 0 0 30 30
16 5463 هوريا نوده 0 0 0 0 0 79 79

نمرات آلمانی 2 استاد لطفی زاده – تاریخ آزمون 19 مرداد

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4674 رضا اکبري 0 5 0 5
2 4637 نرگس اکبري 5 10 0 15
3 4509 محمد ذوياللنواري 20 30 47 97
4 4636 زهره شهابي 5 15 0 20
5 3601 تينا طاهريزاده 15 30 50 95
6 4508 زهرا عاشقلو 20 30 49 99
7 4535 سارا قبادي 0 5 0 5
8 4573 مسعود ملا 20 30 45 95
9 4523 کامران کتانفروش 15 25 44 84

نمرات فرانسه 1 استاد شریعتی – تاریخ آزمون 18 مرداد

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 4441 توحيد پورشيخ علي 0 0 0 0 0 68 68
2 4834 محمدجواد جلاليان 0 0 0 0 0 10 10
3 4999 سيدعليرضا رضوي 0 0 0 0 0 89 89
4 4746 آناهيتا رهنما 0 0 0 0 0 77 77
5 4979 شکوفه زماني 0 0 0 0 0 2 2
6 5057 هستي عبدالحسيني 0 0 0 0 0 84 84
7 4747 محمد فارسي 0 0 0 0 0 81 81
8 4831 سپهر فرجي 0 0 0 0 0 66 66

نمرات آلمانی 4 استاد لطفی زاده – تاریخ آزمون 28 تیر 

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 2754 مريم آقازاده 0 0 0 1 5 1 7
2 3474 راضيه باقريان 0 0 0 1 15 1 17
3 3034 آرمان بهراد 0 0 0 0 0 0 0
4 684 کيارش زارع 0 0 0 13 15 62 90
5 3473 عباس سبز علي 0 0 0 1 15 1 17
6 1036 ياسمين صفائي 0 0 0 11 14 52 77
7 3673 آغشين محمدتاج 0 0 0 1 15 1 17
8 3672 مهتا معالجي 0 0 0 2 5 16 23
9 2551 انسيه نعمتي 0 0 0 14 15 69 98