نمرات زبان های دیگر :

نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

نمرات زبان آموزان

برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

نمرات زبان های دیگر

نمرات روسی 3 استاد رازقی – تاریخ آزمون 1 اسفند 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1101 بختياري 90
2 1103 تيموري 95
3 1102 تيموري صفا 100
4 1093 طهماسبي 94
5 1104 عزيزخاني 65
6 871 فرجي 85

نمرات ترم 2 آلمانی استاد دستمردی – تاریخ 1 اسفند 99

1192 حسینی 98
14640 سلمانی 80
14694 نجفی منش 94
14680 عابدینی 100
14708 موسوی 78
14645 خدادای وایقان 98
14684 صائمی 97
14683 شریفیان 95
14682 عبداللهی 95

نمرات آزمون آلمانی 4 استاد مقدم – تاریخ آزمون 30 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
98 98 حسینی 14184 1
97 97 نوروزی چلنگر 8529 2
99 99 شاه محمدی 14189 3
95 95 نورانی اقکند 14076 4
95 95 قهرمانی 14248 5

نمرات آزمون عربی 1 استاد موسوی – تاریخ آزمون 30 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 85 سعیدی 14910 1
90 90 دماوندی 14908 2
95 95 طالبی زاده 11796 3
AB 0 طعامی ایردموسی 14866 4
AB 0 عباسی 14841 5
AB 0 صدیق 14842 6
80 80 بابائی فر 14822 7

نمرات آلمانی ترم 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 20 بهمن 99

14853 رمضانی 80
14816 موسوی 85
14807 نجفی خطبه سرا 100
14803 اسپندی 99
14747 غلامی 99
14748 ابوعلی 98
14737 نوظهور اشتلق 80

نمرات آلمانی 2 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 15 بهمن 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1140 آقاعمو AB
2 1151 بهرامي پيروز 90
3 1150 پروند اسدالهي 93
4 1147 عرفانيان 94
5 1139 مصلي 91
6 666 موسوي اسدي 91
7 1146 وکيلي 93

نمرات ترم 2 آلمانی – استاد عبدالهی – تاریخ آزمون 25 دی 99

کد پرونده                                                 نام خانوادگی                                                                                                             نمره

14468 کهراری 90
14410 فلاح زاده راسته کناری 83
14373 علیزاده 80
9077 اولیائی ثانی 91
14378 امیری 82

نمرات ترم 2 روسی آقای دکتر استاد رازقی – تاریخ آزمون 26 دی 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1101 بختياري 82
2 1102 تيموري صفا 100
3 1089 طرفي 64
4 1093 طهماسبي 97
5 1099 عامرپايهان AB
6 1104 عزيزخاني 88
7 871 فرجي 76
8 1098 کريمان AB

نمرات ترم 4 آلمانی – استاد دستمردی تاریخ آزمون 25 دی 99

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 وزیری زنجانی 12669 1
98 عذیری 14209 2
95 محسنی روشن 13912 3
95 اصغرزاده 13892 4
98 طاهری 12766 5
95 امینی 13852 6
98 بنی شاهی 13898 7

نمرات ترم چینی 1 استاد جعفری – تاریخ آزمون 11 دی 99

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 جعفری هفتخوانی 14730 1
85 برزگر علمداری 14716 2
100 تیزروش 14715 3
95 خزاعی 14710 4
98 شریفی 14706 5
95 حاجی 14703 6
95 جهانبخش 10615 7
95 بلاش آبادی 14681 8
83 لشگری 14660 9
100 توسلی 14630 10
98 حاجی زاده 14626 11
70 فیض آبادی 14614 12

نمرات آلمانی ترم 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 12 دی 99

Total Mark Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
98 98 موسوی 14708 1
85 85 دستجردی 14702 2
96 96 نجفی منش 14694 3
100 100 صائمی 14684 4
100 100 شریفیان 14683 5
100 100 عبداللهی 14682 6
100 100 عابدینی 14680 7
95 95 افشاریان 14677 8
98 98 خدادای وایقان 14645 9
83 83 سلمانی 14640 10

نمرات ترم آلمانی 3 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 11 دی ماه 99

8529 نوروزی چلنگر 80
14076 نورانی اقکند 78
14184 حسینی 90
14189 شاه محمدی 85
14248 قهرمانی 80
14237 طلائی 85
6302 برخورداری 86

نمرات ترم آلمانی 1 استاد بخشایش – تاریخ آزمون 6 دی 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1140 آقاعمو 92
2 1151 بهرامي پيروز 90
3 1150 پروند اسدالهي 91
4 1147 عرفانيان 91
5 1139 مصلي 89
6 666 موسوي اسدي 89
7 1146 وکيلي 91

نمرات اسپانیایی ترم 2 رمضانی – تاریخ آزمون 4 دی 99

کد پرونده                        نام خانوادگی                               نمره

14420 احمدی کمرودی 97
14405 خانبابا 100
14469 درویشی 92
14240 صفاری 100
13973 خسروی 98

نمرات چینی 3 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 4 دی 99

14712 قبه 100
14218 خدمتی 97
14480 برومند 99
14208 گل سوار 97
14137 حیدریان 96

نمرات ایتالیایی 2 استاد داغدار – تاریخ آزمون 4 دی99

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
93 قائمی 14329 1
35 طاهونه ئی 14370 2
75 یاوری وفا 14353 3
93 علیزاده 14369 4

نمرات ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 4 دی 99

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
84 مجیدی 14667 1
53 شکاری خطیبی 14666 2
78 بیات 14623 3
87 پویان 14555 4
96 احمدی 14518 5

نمرات زبان های دیگر

برای اطلاع از شروع دوره های جدید میتوانید پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.