50 ضرب المثل رایج در انگلیسی | ضرب المثل به انگلیسی

50 ضرب المثل رایج در انگلیسی

ضرب المثل چیست ؟
 • یک ضرب المثل ، یک عبارت کوتاه برای بیان برای بیان یک پند که بر اساس یک داستان قدیمی گفته شده است میباشد.
 • این پند ها بر اساس داستان های قدیمی ، احساسات مشترک و یا تجربیات پیشین می باشد.
 • هیچ چیزی یک فرهنگ را جدا از زبان ش تعریف نمی کند.
 • اجزای یک زبان ، بهترین معرف ارزش ها و باورهای یک جامعه میباشند و بسیاری از اوقات با ضرب المثل ها بیان می شوند.
 • هیچ مجموعه ای از ضرب المثل ها کافی نخواهند بود. در این بخش به معرفی 50 ضرب المثل رایج در زبان انگلیسی می پردازیم.

  50 ضرب المثل رایج در انگلیسی

 • در این بخش به ارائه لیستی از معروف ترین ضرب المثل ها می پردازیم.
 • تمامی زبان ها و فرهنگ ها دارای ضرب المثل های متنوعی میباشند.
 • بسیاری از این ضرب المثل ها بین زبان ها و فرهنگ های مختلف مشترک می باشند.
 • این لیست شامل ضرب المثل ، معادل فارسی آن و معنی و مفهوم این ضرب المثل ها میباشند.
 • همچنین نمونه ای مثال نیز در این بخش برای هر ضرب المثل ارائه داده شده است.
50 ضرب المثل رایج در زبان انگلیسی

50 ضرب المثل رایج در انگلیسی

 

50 ضرب المثل رایج در انگلیسی

 

 •  

1

ضرب المثل

Absence makes the heart grow fonder

دوری و دوستی

معنی و مفهوم

دور بودن از چیزی یا کسی باعث می شود به دلیل این فاصله علاقه شما برای دیدار مجدد را بیشتر می کند و تمایل شما برای دیدار مجدد و یا بودن در آن موقعیت بیشتر خواهد بود.

مثال

“I used to hate going to my aunt’s house, but now I kind of miss it. Absence makes the heart grow fonder.”

2

ضرب المثل

Actions speak louder than words.

عمل شما نشون دهنده نیت و قصد شماست، نه حرف هایی که می زنید.

معنی و مفهوم

کاری که انجام می دهید با ارزش تر و بهتر از حرفی ست که میزنید

مثال

“Don’t just tell me you’re going to change. Do it! Actions speak louder than words.”

3

ضرب المثل

A journey of a thousand miles begins with a single step

هرچقدر هم یک کار بزرگ باشد ، با یک قدم کوچک شروع می شود.

معنی و مفهوم

اگر امید دارید که کاری را انجام دهید می بایست ابتدا آن کار را شروع کنید.همیشه انجام کارهای بزرگ با برداشتن قدم اول شروع می شود.

مثال

“If you want to lose weight, you need to stop eating junk, and you need to start exercising. Today. Not tomorrow. A journey of a thousand miles begins with a single step.”

4

ضرب المثل

All good things must come to an end

هر آغاز را پایانی است

معنی و مفهوم

همه چی یک روز تموم میشه ، خوشی ها پایدار نیستند

مثال

“I wish this vacation would go on forever. It’s too bad that all good things must come to an end.”

5

ضرب المثل

A picture is worth a thousand words

شنیدن کی بود مانند دیدن

معنی و مفهوم

یک تصویر گویا تر از سخنان و شنیده هاست

مثال

“I wasn’t sure that he loved her, but then I saw them hugging at the airport. A picture is worth a thousand words.”

6

ضرب المثل

A watched pot never boils

با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه

معنی و مفهوم

اگر کار برای انجام زمان می برد ، و اتفاقی در روند پیش برد آن نمی افتد ، به آن زمان دهید و به تلاشتان ادامه دهید.

مثال

“I know you think he’s going to be a great guitar player one day, but stop criticizing him so much. He just started taking lessons two weeks ago! A watched pot never boils.”

7

ضرب المثل

Beggars can’t be choosers

اسب پیش کش را دندانش را نمی شمارند

معنی و مفهوم

اگر د رموقعیت بدی هستید و کسی به شما کمکی میکند نباید بدنبال کار بیشتر و کمکی  بیشتری باشید

مثال

“I was unemployed, and they offered me a job cleaning prison toilets. I didn’t like the job, but I accepted it. Beggars can’t be choosers.”

8

ضرب المثل

Beauty is in the eye of the beholder

علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

معنی و مفهوم

زیبایی برای هر فردی متفاوت است

مثال

“I think their house is ugly, but they seem to like it. Beauty is in the eye of the beholder.”

9

ضرب المثل

Better late than never

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

معنی و مفهوم

دیر انجام دادن کاری بهتر از انجام ندادن آن است

مثال

“Hello, Mr. Jameson. Here is my final essay. Better late than never, right?”

10

ضرب المثل

Birds of a feather flock together

کبوتر با کبوتر ، باز با باز

معنی و مفهوم

افرادی که شبیه هم هستند بیشتر با هم وقت میگذرانند

مثال

“I think we all started hanging out because we all liked anime. Birds of a feather flock together.”

50 ضرب المثل رایج در زبان انگلیسی – شماره 10 تا 20

11

ضرب المثل

Cleanliness is next to godliness

پاکیزگی از نشانه های ایمان است

معنی و مفهوم

نظافت بسیار خوب است. خداوند پاکیزه است و پاکیزگان را دوست دارد.

مثال

“Go take a shower before your date. You know what they say; cleanliness is next to godliness.”

12

ضرب المثل

Don’t bite the hand that feeds you

نمک خوردى نمکدان مشکن

معنی و مفهوم

کسی را که به شما کمک کرده عصبانی و یا ناراحت نکنید

مثال

“You had a fight with your boss? Are you stupid? Don’t bite the hand that feeds you.”

13

ضرب المثل

Don’t count your chickens before they hatch.

جوجه را آخر پاییز می شمارند!

معنی و مفهوم

توقع نتیجه ی مثبت را نداشته باشید تا وقتی که خودتان شاهد آن نبوده اید

مثال

A: “This idea is going to make me millions of dollars!”
B: “Whoa. Let’s slow down. Don’t count your chickens before they hatch.”

14

ضرب المثل

Don’t judge a book by its cover

از روی ظاهر چیزی/کسی قضاوت نکن

معنی و مفهوم

از روی ظاهر فردی یا شخصی را قصاوت نکنید

مثال

“Racism is still a problem today, and it will continue to be that way until we learn not to judge a book by its cover.”

15

ضرب المثل

Don’t put all of your eggs in one basket

همه ی دارایی خود را در یک کار (یا معامله) به کار زدن (و به مخاطره انداختن)

معنی و مفهوم

تمام اهداف خود را در روی یک هدف و یا آرزو قرار نده

مثال

“I know you really want to be an actor, but don’t you think you’re being financially irresponsible? Don’t put all of your eggs in one basket.”

16

ضرب المثل

Don’t put off until tomorrow what you can do today

کار امروز را به فردا نینداز

معنی و مفهوم

کاری را که امروز قادر به انجام آن هستید را به تعویق نیندازید

مثال

“You have 6 hours of free time now. You should start on that final psychology assignment. Don’t put off until tomorrow what you can do today.”

17

ضرب المثل

Don’t put too many irons in the fire

با یک دست چند هندوانه بلند نکنید

معنی و مفهوم

روی چند چیز همزمان تمرکز نکنید ، در هر زمان بر روی یک چیز تمرکز کنید

مثال

“No wonder you’re exhausted. You’re trying to work 4 jobs at the same time! You have too many irons in the fire right now.”

18

ضرب المثل

Easy come, easy go

باد آورده را باد می برد

معنی و مفهوم

وقتی به سرعت پولی بدست می آورید ، از دست دادن آن ساده خواهد بود

مثال

“I won $200 at the casino, and then I spent it on a very expensive meal for me and some friends. Easy come, easy go.”

19

ضرب المثل

Fortune favors the bold

موفقیت با شاجاعان است

معنی و مفهوم

افرادی که شجاع هستند و ریسک می کنند موفق تر از کسانی هستند که همیشه محتاط هستند

مثال

“It’s a risk, but the reward could be great. I say you go for it. Fortune favors the bold.”

20

ضرب المثل

God helps those who help themselves

خداوند به کسانی که تلاش می کنند کمک می کند

معنی و مفهوم

برای اتفاقات خوب صبر نکنید. سخت تلاش کنید و مطمین باشید خدا به شما کمک خواهد کرد.

مثال

“If you want a better life, you can’t just sit on your butt thinking about it. You have to work to make it happen. God helps those who help themselves.”

50 ضرب المثل رایج در زبان انگلیسی – شماره 20 تا 30

21

ضرب المثل

Good things come to those who wait

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

معنی و مفهوم

اگر صبور باشی ، اتفاقات خوب برایتان می افتد.

مثال

“I know you’re hungry, but stop being so impatient. We just ordered our food. Good things come to those who wait.”

22

ضرب المثل

Honesty is the best policy

صداقت بهترین کار است

معنی و مفهوم

راستگویی همیشه بهتر است

مثال

“If you want people to trust you, you need to be honest with them. Honesty is the best policy.”

23

ضرب المثل

Hope for the best, prepare for the worst

امیدوار باش برای بهترین و آماده شو برای بدترین

معنی و مفهوم

در تمامی شرایط مثبت اندیش باشید. اما همیشه انتظار اتفاقات بد را نیز داشته باشید

مثال

“We’re going on vacation next week. It’s supposed to rain a lot, so we’re bringing our umbrellas and a bunch of board games. Hope for the best, prepare for the worst.”

24

ضرب المثل

If it ain’t broke, don’t fix it

سری که درد نمی کند دستمال نبند

معنی و مفهوم

اگر چیزی یا فردی دارد کارش را بدرستی انجام می دهد ، در آن تغییری انجام ندهید.

مثال

“Why are you trying to upgrade your PC again? It was working fine before. If it ain’t broke, don’t fix it.”

25

ضرب المثل

If you can’t beat ’em, join ’em

دستی که نتوان شکست، بوسه زد بر آن دست باید!

معنی و مفهوم

اگر نمی توانید رفتار و یا عقاید فردی را تغییر دهید ، گاهی بهتر است و یا ساده تر است که اجازه دهید آنها کاری که میخواهند را انجام دهند.

مثال

“I told Mark that we needed to study, but he kept playing video games. Eventually I gave up and just played video games too. If you can’t beat ’em, join ’em.”

26

ضرب المثل

If you play with fire, you’ll get burned

با دم شیر بازی نکن

معنی و مفهوم

اگر با کاری خطرناک و یا فرای توانایی خود درگیر شوید ، احتمالا نتایج بدی در انتظارتان خواهد بود

مثال

“Don’t make him angry. If you play with fire, you’ll get burned.”

27

ضرب المثل

If you want something done right, you have to do it yourself

کس نخوارد پشت من ، جز ناخن انگشت من

معنی و مفهوم

به انجام کاری توسط فرد دیگر اکتفا نکنید ، خودتان آن کار را انجام دهید.

مثال

“I asked my roommate to wash the dishes, but they ended up super filthy! I guess it’s true what they say: if you want something done right, you have to do it yourself.”

28

ضرب المثل

Keep your friends close, and your enemies closer

دوستانت را نزدیک و دشمنانت را نزدیکتر نگه دار

معنی و مفهوم

اگر با فردی دشمنی دارید ، با آنها شبیه دوست رفتار کنید تا اگر قصد ضربه زدن به شما را داشتند آمادگی مقابله داشته باشید

مثال

“We don’t trust each other, but we have to be nice to each other because we work for the same company. I’m worried about him stealing my promotion, so I’m going to keep being nice to him. Keep your friends close, but your enemies closer, and all that.”

29

ضرب المثل

Knowledge is power

توانابودهرکه دانابود

معنی و مفهوم

هر چه بیشتر بدانید ، در مراحل بیتری از زندگی قدرتمند خواهید بود

مثال

“When we were kids, our parents taught us how to swim. That knowledge helped me to save my cousin’s life when he was 5 years old. Knowledge is power.”

30

ضرب المثل

Laughter is the best medicine.

خنده بر هر درد بی درمان دواست

معنی و مفهوم

در شرایط سختی ، خندیدن شرایط را برای شما ساده تر می کند

مثال

“I’m sorry to hear about your dog. Want to watch a funny movie? Sometimes, laughter is the best medicine.”

50 ضرب المثل رایج در زبان انگلیسی – شماره 30 تا 40

31

ضرب المثل

Like father, like son

پسر کو ندارد نشان از پدر

معنی و مفهوم

وقتی پسری شبیه پدرش هست از این جمله استفاده می کنند

مثال

“Ryan started playing hockey at a very young age. He’s just like his dad. Like father, like son.”

32

ضرب المثل

No man is an island

بنی آدم اعضای یکدیگرند

معنی و مفهوم

هیچ فردی نمیتواند به تنهایی زندگی کند . همه ما نیاز داریم تا فردی در زندگی مان وجود داشته باشد و این مارا سلامت نگه میدارد.

مثال

“You can’t just abandon your friends and family. No man is an island.”

33

ضرب المثل

People who live in glass houses should not throw stones

کسی که بار شیشه دارد به دیوانه [دیگران] سنگ نمی زند.

معنی و مفهوم

وقتی خودت بهترین نیستی کسی را مورد قضاوت قرار نده

مثال

“Why are you always bothering her about being addicted to her phone? You’ve been smoking for 20 years and haven’t been able to give it up. People who live in glass houses should not throw stones.”

34

ضرب المثل

Practice makes perfect

کار نیکو از پر کردن است

معنی و مفهوم

هر چی بیشتر کاری را انجام دهید ، بهتر در آن عمل می کنید

مثال

“Don’t give up on learning the violin. Practice makes perfect.”

35

ضرب المثل

The early bird gets the worm

سحر خیز باش تا کامروا باشی

معنی و مفهوم

افرادی که زودتر بیدار می شوند و یا زودتر به جایی می روند شانس موفقیت بیشتری دارند

مثال

“I got to the ticket office before anyone else. I got front row seats to the show! The early bird gets the worm.”

36

ضرب المثل

The enemy of my enemy is my friend

دشمن دشمن من ، دوست من است

معنی و مفهوم

اگر با فردی مشکل دارید و فرد دیگری نیز با او مشکل دارد ، به دلیل این مشکل شما به نوعی با یکدیگر تفاهم و اتحاد دارید

مثال

“I don’t like you, you don’t like me. But I think we can agree that we both HATE Daniel. Let’s work together and get him fired! The enemy of my enemy is my friend, right?”

37

ضرب المثل

The grass is always greener on the other side

مرغ خانه همسایه غاز است

معنی و مفهوم

اصولا مردم علاقمند به  چیزی هستند که آنرا ندارند

مثال

A: “I’m jealous of all the free time my single friends have.”
B: “Yeah, but your friends are probably jealous of you too in some ways. The grass is always greener on the other side.”

38

ضرب المثل

The pen is mightier than the sword

قلم از شمشیر قویتر است

معنی و مفهوم

اگر بتوانید فردی را با سخنان خود قانع کنید خیلی بهتر و قوی تر از حالتی است که به شکل فیزیکی با او رفتار کنید

مثال

“We must avoid this war and use diplomacy to solve our problems. The pen is mightier than the sword.”

39

ضرب المثل

There is no place like home

هیچ جا خانه خود آدم نمیشه

معنی و مفهوم

خانه ی شما راحت ترین جای دنیا برای شماست

مثال

“What a tiring vacation! I’m glad to be back in my own bed again. There’s no place like home.”

40

ضرب المثل

There is no such thing as a free lunch.

هیچ چیز رایگان نیست

معنی و مفهوم

هیچ چیز رایگان نیست . حتی چیزهایی که رایگان بنظر میرسند هزینه های نادیده دارند.

مثال

“His bank gave him $50 for free, but he had to commit to opening a credit card account. There’s no such thing as a free lunch.”

50 ضرب المثل رایج در زبان انگلیسی- 10 ضرب المثل آخر

41

ضرب المثل

There is no time like the present

کار امروز را به فردا نینداز

معنی و مفهوم

برای انجان کاری صبر نکنید. همین الان این کار را انجام دهید.

مثال

“Why don’t you stop talking about needing to call your mom? Just CALL her! There is no time like the present.”

42

ضرب المثل

The squeaky wheel gets the grease

تا نگرید طفل، کی نوشد لبن

معنی و مفهوم

وقتی چیزی یا کسی اعتراض می کند و اعلام نیاز می کند، آن زمان است که توجه ها جلب شده و نیاز او یا آن چیز برطرف خواهد شد

مثال

A: “I just don’t understand why she’s received so many promotions, and I’m still at the bottom of the company!”
B: “She complains a lot. The squeaky wheel gets the grease.”

43

ضرب المثل

Time is money

وقت طلا ست

معنی و مفهوم

وقت خود و یا دیگران را هدر ندهید

مثال

“Hurry up! Time is money!”

44

ضرب المثل

Two heads are better than one

دو تافکر بهتر از یک فکره

معنی و مفهوم

کار گروهی راحت تر و بهتر از کار انفرادی است

مثال

“I’m stuck on this project. Can you help me out? Two heads are better than one.”

45

ضرب المثل

Two wrongs don’t make a right

دی را با بدی جواب نمی دهند

معنی و مفهوم

انتقام و تلافی کار بد از یک نفر مشکل را دو برابر می کند

مثال

“I know she made you angry, but did you have to steal her phone? Two wrongs don’t make a right.”

46

ضرب المثل

When in Rome, do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا ، همرنگ جماعت شو

معنی و مفهوم

اگر شما در شرایط جدید و یا موقعیت جدیدی هستید ، سعی کنید شبیه اکثریت جامعه رفتار کنید

مثال

A: “You’ve been eating a lot of bread and cheese on this Paris vacation.”
B: “Hey, when in Rome.”

47

ضرب المثل

When the going gets tough, the tough get going

ارزش انسان ها در هنگام سختی معلوم می شود

معنی و مفهوم

وقتی شرایط سخت می شود ، انسان های قوی دست نمیکشند ، آنها سخت تر کار می کنند

مثال

“My great grandfather survived the Great Depression. You know the phrase, ‘when the going gets tough, the tough get going?’ That was my great grandfather.”

48

ضرب المثل

Where there’s smoke, there’s fire

تا نباشد چیزکی مردم نگوشند چیز ها

معنی و مفهوم

اگر چیزی اشتباه به نظر می آید ، همیشه این شایعات از یک واقعیت صورت می گیرند.

مثال

“Matilda came to school with a black eye today. She cried when I asked her about it after class and didn’t want to say anything about her parents. I don’t want to speculate too much, but where there’s smoke, there’s usually fire.”

49

ضرب المثل

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink it

شما میتوانید اسبی را به طرف آب ببرید اما نمیتوانید او را مجبور به نوشیدن کنید

معنی و مفهوم

شما میتوانید به فردی با دادن پیشنهاداتی کمک کنید ، اما نمیتوانید آنها را مجبور کنید که آنها را بپذیزند.

مثال

“She tried to help her brother find a job by improving his resume, but he didn’t do anything with it. I guess you can lead a horse to water, but you can’t make him drink it.”

50

ضرب المثل

You can’t always get what you want

همیشه نمی توانی چیزی را که می خواهی، به دست بیاوری

معنی و مفهوم

اگر به چیزی که میخواستی نرسیدی ، نباید ناراحت باشی

مثال

A: I really wanted to see that movie, but I didn’t have enough money last week
B: It happens. You can’t always get what you want, right?

در صورت تمایل برای دانلود منابع بیشتر می توانید به کتابخانه ایران کمبریج مراجعه نمایید و یا با صفحه اینستاگرام ایران کمبریج در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + دوازده =