زمانبندی کلاس ها

آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به ارایه زمانبندی کلاس ها برای سهولت در کار تصمیم گیری و ثبت نام شما عزیزان می پردازد. در این بخش شما برخی از کلاس های زبان را مشاهده می کنید و روز و ساعت های آنها را نیز می بینید. اما نکته مهم این است که باید بدانید ظرفیت کلاس ها با توجه به ازدیاد تقاضا برای شما عزیزان قابل دیدن نمی باشد.

برای اطلاع از ظرفیت کلاس ها می توانید با آموزشگاه تماس حاصل نمایید و یا بشکل حضوری مراجعه نمایید.

زمانبدی کلاس های زبان انگلیسی

لازم به ذکر است زمانبندی کلاس های زبان انگلیسی به 3 شکل می باشند:

 • فوق فشرده ( 5 روز در هفته )
 • فشرده ( آخر هفته )
 • نیمه فشرده ( 2 الی 3 روز در هفته )

چارت دوره ها و ترم بندی ها به شکل زیر میباشد:

زمان کلاس های زبان انگلیسی

در ایران کمبریج دوره ها به شکل کلی برگزار میشوند:

 • دوره های فوق فشرده زبان انگلیسی
 1. کلاس های فوق فشرده به شکل 5 روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه می باشند.
 2. شهریه هر ترم 700000 تومان است.
 3. در کل 4 ترم اصلی و یک ترم پایه ای می باشد.
 4. طول هر ترم 3 هفته است.
 • دوره های فشرده زبان انگلیسی
 1. کلاس های فشرده به شکل تکروز فقط جمعه و یا فقط پنجشنبه می باشند.
 2. شهریه هر ترم 400000 تومان می باشد.
 3. طول هر جلسه 4.5 ساعت می باشد.
 4. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد .
 5. یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد.
 6. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.
 • دوره های نیمه فشرده زبان انگلیسی
  1. کلاس های نیمه فشرده زبان نیز هفته ای 2 الی 3 روز می باشد.
  2. شهریه این دوره ها ترمی 350000 تومان است.
  3. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد .
  4. یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.
دوره روز ساعت تاریخ شروع شهریه
Pre Starter جمعه ها 14-17 نیمه دوم تیر  350/000 تومان
STARTER شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 19-20:30 نیمه دوم تیر  350/000 تومان
STARTER شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 17:30-19 14تیر  350/000 تومان
ترم های مربوط به BOOK 1
BOOK1-1A شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 17:30-19 14تیر  350/000 تومان
BOOK1-1A یکشنبه-سه شنبه 19-21 نیمه دوم تیر  350/000 تومان
BOOK1-1A جمعه ها 9-13:30 نیمه دوم تیر  400/000 تومان
1b- BOOK1 یکشنبه-سه شنبه 17-19 10تیر  350/000 تومان
1b- BOOK1 یکشنبه-سه شنبه 19-21 نیمه دوم تیر  350/000 تومان
1b- BOOK1 جمعه ها 9-13:30 13تیر  400/000 تومان
INTENSIVE1 شنبه تا چهارشنبه 17:30-20:30 11تیر  700/000 تومان
INTENSIVE1 شنبه تا چهارشنبه 9-12 نیمه دوم تیر  700/000 تومان
ترم های مربوط به BOOK 2
2a- BOOK2 یکشنبه-سه شنبه 17-19 15تیر  350/000 تومان
2a- BOOK2 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 19-20:30 21تیر  350/000 تومان
2a- BOOK2 جمعه ها 9-13:30 13تیر 400/000 تومان
2b- BOOK2 یکشنبه-سه شنبه 19-21 10تیر  350/000 تومان
2b- BOOK2 جمعه ها 9-13:30 13تیر 400/000 تومان
INTENSIVE2 شنبه تا چهارشنبه 17:30-20:30 11تیر 700/000 تومان
INTENSIVE2 شنبه تا چهارشنبه 17:30-20:30 نیمه دوم تیر 700/000 تومان
INTENSIVE2 شنبه تا چهارشنبه 9-12 نیمه دوم تیر 700/000 تومان
ترم های مربوط به BOOK 3
BOOK3-3a یکشنبه-سه شنبه 19-21 10تیر  350/000 تومان
BOOK3-3a شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 19-20:30 نیمه دوم تیر  350/000 تومان
BOOK3-3a جمعه ها 13:30-18 13تیر 400/000 تومان
BOOK3-3b شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 17:30-19 9تیر 350/000 تومان
BOOK3-3b شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 19-20:30 14تیر 350/000 تومان
3b- BOOK3 جمعه ها 9-13:30 6تیر 400/000 تومان
3b- BOOK3 جمعه ها 9-13:30 نیمه دوم تیر 400/000 تومان
INTENSIVE3 شنبه تا چهارشنبه 17:30-20:30 18تیر 700/000 تومان
INTENSIVE3 شنبه تا چهارشنبه 9-12 نیمه دوم تیر 700/000 تومان
ترم های مربوط به BOOK4
BOOK4-4a یکشنبه-سه شنبه 17-19 10تیر 350/000 تومان
BOOK4-4a یکشنبه-سه شنبه 19-21 10تیر 350/000 تومان
BOOK4-4a جمعه ها 9-13:30 6تیر 400/000 تومان
4b- BOOK4 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 19-20:30 18تیر 350/000 تومان
4b- BOOK4 یکشنبه-سه شنبه 17-19 22تیر 350/000 تومان
INTENSIVE4 شنبه تا چهارشنبه 17:30-20:30 نیمه دوم تیر 700/000 تومان
ترم های مربوط به BOOK 5
5A – BOOK5 جمعه ها 9-13:30 27تیر 400/000 تومان
5a- BOOK5 یکشنبه-سه شنبه 19-21 10تیر 350/000 تومان
5b- BOOK5 جمعه ها 9-13:30 13تیر 400/000 تومان
دوره های تخصصی
دوره بحث آزاد پنجشنبه ها 14-17 نیمه دوم تیر 450/000 تومان
TTC کودکان پنجشنبه ها 17-20 12تیر 600/000 تومان
TTC بزرگسالان پنجشنبه ها 14-17 12تیر 800/000 تومان
IELTS پنجشنبه ها 14-17 19تیر 800/000 تومان
زبان های دیگر
فرانسه 1 پنجشنبه ها 17-20 نیمه دوم تیر 450/000 تومان
اسپانیایی 1 پنجشنبه ها 14-17 26تیر 450/000 تومان
آلمانی 1 پنجشنبه ها 14-17 12تیر 450/000 تومان
کره ای 1 پنجشنبه ها 17-20 نیمه دوم تیر 500/000 تومان
روسی 1 پنجشنبه ها 17-20 26تیر 450/000 تومان
ترکی 1 پنجشنبه ها 14-17 26تیر 450/000 تومان
ترکی 2 پنجشنبه ها 17-20 نیمه دوم تیر 450/000 تومان
چینی 1 پنجشنبه ها 17-20 26تیر 450/000 تومان
ژاپنی 1 پنجشنبه ها 14-17 نیمه دوم تیر 500/000 تومان
عربی 1 پنجشنبه ها 11-14 26تیر 500/000 تومان
ایتالیایی 1 پنجشنبه ها 14-17 نیمه دوم تیر 450/000 تومان

شما عزیزان برای اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های زبانهای دیگر و یا دوره های تخصصی زبان انگلیسی شامل :لازم به ذکر است نیمه اول هر کتاب با حرف  A و نیمه دوم هر کتاب با حرف B نشان داده شده است . برای مثال بخش اول کتاب 1 با نمایش  1A داده میشود.

   • دوره های تخصصی آیلتس / IELTS
   • دوره های تخصصی تافل / TOEFL
   • دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی / Free Discussion
   • دوره های بازرگانی زبان انگلیسی / BEC
   • دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی / TTC

برای اطلاعات بیشتر پیرامون زمانبندی کلاس ها ی این دوره ها میتوانید با 88854048 و 88854207 تماس حاصل نمایید.

.