سطح بندی مدارک آموزشی

سطح بندی مدارک آموزشی

وقتی در آزمون زبانی شرکت می نمایید سطح بندی مدارک آموزشی در آن حایز اهمیت میباشد. شما عزیزان میبایست برای درک سطح زبانی خود ، سطح ها و لول های زبانی را بشناسید. در این بخش به هر آنچه میبایست در این زمینه بدانید میپردازیم.

در ابتدا به این مطالب میپردازیم:

 • CERF چیست ؟
 • معرفی سطوح در CERF و EF SET
 • CERF از کجا آمده است ؟
 • چه کسانی از CERF  استفاده میکنند ؟
 • اهمیت CERF چیست ؟

سوالاتی از این قبیل در این بخش مورد توجه قرار میگیرند.

CERF چیست ؟

CERF روشی برای توصیف سطح درک و مهارت شما در زبان خارجی میباشد. چهارچوب های گوناگونی برای CERF در کانسیل های مختلف وجود دارد ( کانسیل امریکا ، کنسیل کانادا و …). چیزی که حیز اهمیت است اینست که CERF محدود به زبان خاصی نمیباشد.

در کل CERF برای سطح بندی زبن های اروپایی ساخته شده است.بنابراین سطح زبانهایی مثل انگلیسی ، آلمانی ، اسپانایی و … را نشان میدهد.

CERF  و EF SET

CERF دارای 6 سطح بندی زبانی میباشد و EF SET نیز بر آن منطبق است:

 • سطح CERF بسیار مبتدی A1 –  با EF SET یک تا 30
 • سطح CERF  مبتدی A2 – با  EF Set  سی و یک تا 40
 • سطح CERF متوسط B1 – با EF SET چهل و یک تا 50
 • سطح CERF متوسط کامل B2 – با EF SET پنجاه و یک تا 60
 • سطح CERF پیشرفته C1 – با EF SET  شست و یک الی 70
 • سطح CERF پیشرفته کامل C2 – با EF SET هفتاد و یک الی 100

سطح بندی CERF از کجا امده است ؟

در دهه 1990 در اروپا ، کانسیل اروپا این سطح بندی را برای همکاری بیشتر معلمان در سراسر اروپا تعیین کرد. کانسیل اروپا این کار را بدلیل یکسان سازی سطح زبانی برای جذب شدن در مراکز آموزشی و بازار کار انجام داد. این کار باعث میشود همه براحتی از سطح زبان فرد آگاه شوند.

چه کسی / کسانی از CERF استفاده میکنند ؟

اغلب مراکز آموزشی در اروپا از این سطح بندی برای تعیین سطح زبانی استفاده میکنند. حتی امروزه بسیاری از کشورها (خارج ار اروپا) نیز ازین سطح بندی کمک میگیرند. برای تعیین این سطح بندی از آزمون های استاندارد زبان استفاده میشود.

تمام آزمون های زبان این سطح بندی را رعایت کرده و شما میتوانید با داشتن مدرک انها رزومه ای قوی داشته باشید. داشتن رزومه ی قوی شامل مدرک زبانی با سطح خوب در همه زمینه های شغلی و تحصیلی به شما عزیزان کمک میکند.