موسسه زبان ایران کمبریج یکی از اصلی ترین مراکز برگزار کننده دوره های آموزش زبان فرانسه در ایران میباشد.