سلام و احوالپرسی به انگلیسی

سلام و احوالپرسی به انگلیسی

سلام و احوالپرسی به انگلیسی از پایه ای ترین بخش های اموزشی این زبان محسوب میشود. زبان انگلیسی همانند بسیاری از زبانها دارای دو نوع متفاوت در زبان گفتار و نوشتار میباشد. در این بخش به شکل تفکییکی مکالماتایه انگلیسی را به شما عزیزان آموزش میدهیم.

انواع سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی

در موقعیت های دوستانه برای احوالپرسی میتوانید از اصطلاحات زیر استفاده کنید:

در تمامی جملات فوق میتوانید برای صمیمیت بیشتر کلمه Hey  را به اول جملات اضافه نمایید:

 • Hey what’s up ? ( man / dude / bro / their name)  به معنی چه خبر (مرد / رفیق / یا اسم طرق مقابل) ؟
 • Hey good to see you ? به معنی خوشحالم از دیدنت
 • Hey how are things (with you )?  به معنی چه خبرا / خوبی ؟
 • Hey how is it going?  به معنی چه خبرا ؟ ( در تلفظ کلمه goin تلفظ میشود )
سلام و احوالپرسی به انگلیسی

سلام و احوالپرسی به انگلیسی

برای احوالپرسی با فردی که مدتهاست وی را ندیده اید ، در شرایط رسمی از جملات زیر استفاده می کنند :

 • it has been a long time
 • it’s been too long
 • what have you been uo tp all these years ( days ) ?
 • it’s always a pleasure to see you
 • how long has it been ?
 • what’s new?

برای احوالپرسی با فردی که مدتهاست وی را ندیده اید ، در شرایط دوستی از جملات زیر استفاده می کنند :

 • Long time , no see
 • where have you been hiding? (این جمله از تمامی جملات رایج تر است )
 • It’s been ages (since I’ve seen you)
 • He have you been?

از آنجایی که سلام و احوالپرسی از ابتدایی ترین اقدامات برای برقراری ارتباط میباشد، اهمیت زیادی دارد. بنابراین در بکارگیری این اصطلاحات بسیار دقت کنید.

شروع سلام رسمی در نامه

برخی اصطلاحات در نوع نوشتاری زبان انگلیسی به شکل رسمی ( نامه ها و … ) به شکل زیر میباشند:

 • Dear sir / madam به معنی خانم / آقای عزیز
 • Dear Mr. X / Miss X / Mrs. X / Ms. X  برای خطاب به نام خانوادگی فرد مخاطب
 • همچنین می توانید از کلمه Hello در مکالمات رسمی اسفاده نمایید

برای سلام و احوالپرسی به انگلیسی نمیتوان تنها به این چند جمله اکتفا کرد. برای شروع یادگیری ، این جملات انگیزه بسیار خوبی برای شما عزیزان میباشد.

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]