دانلود کتاب modern spanish grammar

دانلود کتاب modern spanish grammar

دانلود کتاب modern spanish grammar , این کتاب pdf به صورت رایگان ، برای آموزش زبان اسپانیایی مورد استفاده قرار می گیرد .دانشجویان برای آموزش زبان اسپانیایی از سطح مبتدی تا پیشرفته می توانند از این کتاب که به صورت گرامر می باشد استفاده نمایند.

کتاب گرامر مدرن زبان اسپانیایی

در این بخش می توانید کتاب گرامر مدرن زبان اسپانیایی را دانلود نمایید. این کتاب شامل آموزش و تمرینات مخصوص بخش های گرامری زبان اسپانیایی می باشد.
برخی مباحث کاربردی کتاب گرامر مدرن زبان اسپانیایی شامل موارد زیر می باشد:

بخش اول : ساختار ها

 • آموزش قوانین نوشتاری و تلفظ در زبان اسپانیایی
 • جنسیت و تطابق جنسیت
 • اعداد و جمع
 • حروف تعریف
 • صفات
 • صفات تفضیلی
 • اعداد
 • ضمایر شخصی
 • و بسیاری مطالب زیر مجموعه …

بخش دوم : کاربرد ها

 • برقراری ارتباطات اجتماعی
 • استراتژی های پایه ای ارتباطات
 • پرسش و پاسخ به سوالات
 • منفی کردن
 • نقل قول
 • پرسش و گرفتن اطلاعات فردی
 • توصیف افراد ، اماکن ، اشیا
 • مقایسه کردن
 • بیان ماهیت و موجودیت
 • بیان موقعیت و فاصله
 • بیان ارتباطات مالکیتی
 • بیان تغییرات
 • توصیف فرآیند و نتایج
 • بیان علت و معلول
 • و بسیاری موضوعات کاربردی در زمینه مکالمات مختلف در موقعیت های متفاوت …

شما عزیزان می توانید کتاب گرامر مدرن زبان اسپانیایی را به شکل فایل PDF دانلود نمایید.