ضمایر در زبان اسپانیایی

ضمایر در زبان اسپانیایی

ضمایر در زبان اسپانیایی نقش بسیار تعیین کننده ای دارند.

یادگیری ضمایر اسپانیایی برای مکالمه زبان اسپانیایی بسیار حایز اهمیت می باشد. در ضورت رعایت نکردن ضمایر کل ساختار جمله اشتباه می شود.به طور کلی ضمایر جانشین اسم ها هستند. در ادامه به آموزش ضمایر اسپانیایی می پردازیم.

ضمایر در زبان اسپانیایی

ضمایر در زبان اسپانیایی

آموزش ضمایر در زبان اسپانیایی

ضمایر فاعلی کلماتی هستند که جانشین فاعل می شوند:

ضمایر فاعلی در اسپانیاییضمایر فاعلی در فارسیضمایر فاعلی در اسپانیاییضمایر فاعلی در فارسی
Nosotros/NosotrasماYoمن
Vosotros/Vosotrasشما(دوستانه)Tuتو(دوستانه)
UstedesشماUstedتو(رسمی)
Ellosآنها(پسر)Elاو(پسر)
Ellasآنها(دختر)Ellaاو(دختر)

در ستون اول ضمایر مفرد را می بینید و ستون دوم ضمایر جمع می باشد.

ضمایر مفعولی در زبان اسپانیایی به شکل ذیل می باشند:

ضمایر مفعولی در اسپانیاییضمایر مفعولی در فارسیضمایر مفغولی در اسپانیاییضمایر مفعولی در فارسی
Nosotros/Nosotrasبه ماMiبه من
Vosotros/Vosotrasبه شما(دوستانه)Tiبه تو(دوستانه)
Ustedesبه شماUstedبه تو(رسمی)
Ellosبه آنها(پسر)Elبه او(پسر)
Ellasبه آنها(دختر)Ellaبه او(دختر)

این دو نوع ضمیر پرکاربردترین ضمایر زبان اسپانیایی می باشند. شما عزیزان با دقت به این دو جدول بسیاری از مشکلات مکالمه تان حل می شود.

همانطور که می بینید در زبان اسپانیایی فرق هایی وجود دارد:

  • دو نوع دوم شخص مفرد داریم : دوستانه و رسمی
  • دو نوع دوم شخص جمع داریم : دوستانه و رسمی

شما عزیزان برای یادگیری بهتر زبان اسپانیایی می توانید با وب سایت ما در ارتباط باشید.  برای آموزش ضمایر در زبان اسپانیایی در سطح پایه این دو جدول را به خوبی بخاطر بسپارید. برای اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس حاصل نمایید.

  • شعبه مرکزی ( میدان ولیعصر ) : 88854048 – 88854207
  • شعبه غرب ( میدان صادقیه ) : 44024298 – 44024371
  • شعبه جردن ( میدان ونک ) : 88064197 – 88054860

 

لینک های مرتبط : آموزش مکالمه , آموزش مکالمه زبان انگلیسی , آموزش مکالمه زبان , آموزش مکالمه زبان فرانسه , آموزش مکالمه زبان چینی , آموزش مکالمه زبان اسپانیایی