tag question در زبان انگلیسی + فیلم آموزش رایگان

سوالات ضمیمه ­ای زبان انگلیسی : Tag question

 • شما به زبان انگلیسی صحبت می­کنید، درست است؟ (You speak English, don’t you?)
 • سوال ضمیمه­ای ساختار خاصی در زبان انگلیسی دارد.
 • عبارتی است که با یک سوال کوتاه دنبال می­شود.
 • ما از سوالات ضمیمه ­ای برای تایید گرفتن استفاده می­کنیم.
 • آنها چنین معنایی می­دهند که : «درست است؟
 • (Is that right?)» یا «آیا موافق هستید؟ (Are you agree?)».
 • این سوالات در آموزش زبان انگلیسی بسیار رایج هستند.

 

 

ساختار اصلی سوال ضمیمه ­ای اینگونه می­باشد :

ضمیمه منفی جمله مثبت
اینطور نیست؟

isn’t it?

برف سفید است،

Snow is white,

ضمیمه مثبت جمله منفی
درست است؟

do you?

تو من را دوست نداری،

You don’t like me,

 

دقت کنید که بخش ضمیمه، فعل کمکی (یا فعل اصلی را زمانیکه be باشد) جمله را تکرار کرده و آن را به مثبت یا منفی تبدیل می­کند.

tag question در زبان انگلیسی

 

سوالات ضمیمه­ای جمله مثبت

به این مثال­ها با جملات مثبت نگاه کنید. متوجه خواهید شد که در اغلب موارد، فعل کمکی جملۀ مثبت، در بخش ضمیمه تکرار شده و به منفی تبدیل می­شود.

جمله منفی (-) جمله مثبت (+)
ضمیر شخصی مشابه با فاعل منفی فعل کمکی   فعل اصلی فعل کمکی فاعل
You? n’t are coming, Are You
اینطور نیست؟ تو می­آیی،
we? n’t Have finished, Have We
اینطور نیست؟                                           tag question در زبان انگلیسی ما تمام کردیم،
you? n’t do coffee, like Do You
اینطور نیست؟ تو قهوه دوست داری،
you? n’t do coffee, like You
اینطور نیست؟ تو قهوه دوست داری،
they? n’t wo help, Will They
اینطور نیست؟ آنها کمک خواهند کرد،
I? ‘t can come, Can I
اینطور نیست؟                                                  tag question در زبان انگلیسی من می­توانم بیایم،
we? n’t must go, Must We
اینطور نیست؟  ما باید برویم،
he? n’t should harder, try Should He
اینطور نیست؟ او باید بیشتر تلاش کند،
you? n’t are English, are You
اینطور نیست؟ شما انگلیسی هستید،
he? n’t was there, was john
اینطور نبود؟ جان آنجا بود،
tag question در زبان انگلیسی

tag question در زبان انگلیسی

نکته :

 • استفاده از do در دو سوال مربوط به قهوه. به­ خاطر داشته باشید که در حال ساده، do در جملات مثبت اختیاری است
 • (You like coffee/ you do like coffee (تو قهوه دوست داری)).
 • اما do باید در بخش ضمیمه بیاید.
 • این مورد دررابطه با گذشته ساده did نیز کاربرد دارد.
 • در دو سوال آخر، هیچ فعل کمکی برای فعل اصلی be در زمان حال ساده یا گذشته ساده، وجود ندارد.
 • بخش ضمیمه، فعل اصلی را تکرار می­کند.

 

سوالات ضمیمه­ای جمله منفی

به این مثال­ها با جملات منفی نگاه کنید. دقت داشته باشید که فعل منفی جمله اصلی در بخش ضمیمه به مثبت تغییر می­کند.

 

ایران کمبریج با ارایه بالاترین استاندارد های آموزشی در حال ارایه دوره های تخصصی و زودبازده آموزش مکالمه زبان میباشد. این دوره ها با استفاده از بروزترین متد آموزشی در حال پیشرفت میباشد.

شرکت در دوره های آموزش فوق فشرده زبان انگلیسی میتواند در عرض سه ماه شما را به سطوح پیشرفته و برتر زبان انگلیسی برساند.

 

ضمیمه مثبت (+) جمله منفی (-)
ضمیر شخصی مشابه با فاعل فعل کمکی     فعل اصلی   فعل کمکی فاعل
it? is raining, n’t is It
درست است؟ هوا بارانی نیست،                                                   tag question در زبان انگلیسی
we? have that, seen never Have We
درست است؟ ما هیچگاه آن را ندیدیم،
you? do coffee, like n’t do You
درست است؟ تو قهوه دوست نداری،
they? will help, not will They

درست است؟

ما کمک نخواهیم کرد،                                               tag question در زبان انگلیسی
they? will us, report n’t wo They
درست است؟ آن­ها به ما گزارش نخواهند کرد،
I? can it right, Do never can I
می­توانم؟ من هیچگاه نمی­توانم درست این کار را انجام دهم،
we? must her, tell n’t must We
درست است؟ ما نباید به او بگوییم،
he? should so fast, drive n’t should He

درست است؟

او نباید رانندگی کند،
you? will late, be n’t wo You
درست است؟ تو تاخیر نخواهی کرد،                                                tag question در زبان انگلیسی
you? are English, n’t are You
درست است؟ شما انگلیسی نیستید،
he? was there, not was John
درست است؟ جان آنجا نبود،

 

نکته:

 • Won’t شکل مخفف will not است.
 • بخش ضمیمه، فعل کمکی را تکرار می­کند، و نه فعل اصلی را. البته به­غیر از فعل be در زمان حال ساده و گذشته ساده

tag question در زبان انگلیسی

پاسخ به سوالات ضمیمه­ ای

 • چطور به سوال ضمیمه­ای پاسخ می­دهیم؟ اغلب، فقط بله (yes) یا خیر (no) می­گوییم.
 • گاهی ­اوقات ممکن است بخش ضمیمه را تکرار کرده و آن را معکوس کنیم (They don’t live here, do they? Yes, they do )
 • آنها در اینجا زندگی نمی­کنند، می­کنند؟ بله، می­کنند.
 • برای پاسخ به سوالات ضمیمه­ای بسیار دقت کنید.
 • دربرخی از زبان­ها، از یک سیستم معکوس برای پاسخ استفاده می­شود،
 • و گاهی­ اوقات کسانی که بومی زبان انگلیسی نیستند،
 • به شکلی غلط پاسخ می­دهند. این موضوع باعث ابهامات بسیاری می­شود!
 • به سوال ضمیمه­ای بر طبق حقیقت موقعیت موجود پاسخ دهید.
 • پاسخ شما واقعیات را منعکس می­کند، (لزوما) به سوال نمی­پردازد.

برای مثال، همه می­دانند که برف سفید است. به این سوالات و پاسخ­ های درست نگاه کنید :

tag question در زبان انگلیسی پاسخ درست نکات
برف سفید است، اینطور نیست؟

Snow is white, isn’t it?

بله (هست).

Yes, (it is).

در هر دو حالت پاسخ درست است- زیرا برف سفید است! اما در زمانیکه پاسخ­دهنده با گویندۀ سوال موافق نیست، به تغییر تاکید دقت کنید
برف سفید نیست، هست؟

Snow isn’t white, is it?

بله هست!

Yes it is!

برف سیاه است، اینطور نیست؟

Snow is black, isn’t it?

نه نیست!

No it isn’t!

پاسخ در هر دو حالت یکسان است – زیرا برف سیاه نیست!

 

tag question در زبان انگلیسی

برف سیاه نیست، هست؟

Snow isn’t black, is it?

نه (نیست)

No (it isn’t)

tag question در زبان انگلیسی
 • در برخی از زبان­ها، افرادی به سوالی مانند «برف سیاه نیست، هست؟
 • (Snow isn’t black, is it?)» با کلمه «بله (yes)» پاسخ می­­دهند (یعنی «بله من با شما موافق هستم»).
 • این پاسخ در زبان انگلیسی، پاسخ اشتباهی است.

در اینجا مثال­های دیگری با پاسخ­های درست آورده شده ­اند:

 • ماه به دور زمین می­چرخد، اینطور نیست؟ بله، درست است.
 • The moon goes round the earth, doesn’t it? Yes, it does.
 • زمین از ماه بزرگتر است، اینطور نیست؟ بله.
 • The earth is bigger than moon, isn’t it? Yes.
 • زمین از خورشید بزرگتر است، اینطور نیست؟ نه، اینطور نیست.
 • The earth is bigger than sun, isn’t it? No, it isn’t!
 • مردم آسیایی برنج دوست ندارند، دارند؟ بله، اینگونه هستند!
 • Asian people don’t like rice, do they? Yes, they do!
 • فیل­ها در اروپا زندگی می­کنند، نمی­کنند؟ نه، نمی­کنند!
 • Elephant live in Europe, don’t they? No, they don’t!
 • مردها فرزند ندارند، درست است؟ نه.
 • Men don’t have babies, do they? No.
 • الفبای انگلیسی 40 حرف ندارد، درست است؟ نه، درست نیست.
 • The English alphabet doesn’t have 40 letters, does it? No, it doesn’t.

tag question در زبان انگلیسی

موارد خاص در سوالات ضمیمه­ای

صفت­ها منفی

 • صفت­های هرگز (never)، به­ندرت (rarely)، گهگاه (seldom)، کم (hardly)،
 • به­ سختی (barely) و به ­زحمت (scarcely) دارای مفهوم منفی هستند.
 • حتی اگر در جمله مثبت هم بیایند، حس منفی به آن جمله می­دهند.
 • با جملاتی که دارای چنین کلماتی هستند مانند جملات منفی برخورد می­کنیم،
 • درنتیجه سوال ضمیمه ­ای آنها معمولا مثبت است.

به این مثال­ها نگاه کنید:

 

ضمیمه مثبت جمله مثبتی که در آن مانند جمله منفی عمل شده است
did he?

درست بود؟

He never came again.

او هرگز برنمی­گشت،

can she?

درست است؟

She can rarely come these days,

او به­ندرت می­تواند این روزها بیاید،

did you?

درست بود؟

You hardly ever come late,

کم پیش می­آمد که دیر بیایی،

do I?

درست است؟

I barely know you,

من به سختی تو را می­شناسم،

would you?

درست است؟

You would scarcely expect her to know that,

تو به ندرت از او انتظار داری که آن را بداند،

tag question در زبان انگلیسی

آهنگ
 • می­توانیم معنای سوال ضمیمه را با گام­های موسیقی صدای­مان تغییر دهیم.
 • با آهنگ روبه­بالا، مانند یک سوال واقعی به­نظر می­رسد.
 • اما اگر آهنگ صدای­مان را رو به پایین کنیم، بیشتر شبیه جمله­ای است که به پاسخ واقعی نیاز ندارد:
آهنگ
سوال واقعی \ رو به بالا می­دانی؟

do you?

تو نمی­دانی که کیف من کجاست،

You don’t know where my wallet is,

سوال واقعی نیست \رو به پایین اینطور نیست؟

isn’t it?

این منظره زیبایی است،

It’s a beautiful view,

امری
 • گاهی اوقات ما از سوالات ضمیمه­ای با حالت امری (دعوت­ها، دستورات) استفاده می­کنیم،
 • اما جمله به­ صورت امری باقی می­ماند و نیازی به جواب مستقیم ندارد.
 • برای دعوت­ها از won’t (نخواهد) و برای دستورات از can (توانستن)، can’t (نتوانستن)، will (خواهد)، would (خواستن) استفاده می­کنیم.

tag question در زبان انگلیسی

امری + سوال ضمیمه­ای نکات
Take a seat, won’t you?

بنشین، نمیشینی؟

دعوت مودبانه
Help me, can you?

کمکم کن، می­توانی؟

کاملا دوستانه
Help me, can’t you?

کمکم کن، نمی­توانی؟

کاملا دوستانه (با اندکی ناراحتی)
Close the door, would you?

در را ببند، می­شود؟

کاملا مودبانه
Do it now, will you.

الان انجامش بده، انجام خواهی داد.

کمتر مودبانه
Don’t forget, will you.

فراموش نکن، می­کنی

با سوالات منفی فقط will ممکن است.

tag question در زبان انگلیسی

سوالات ضمیمه­ای هم ­جهت
 • گرچه ساختار اصلی سوالات ضمیمه­ای مثبت-منفی یا منفی-مثبت است،
 • اما گاهی ممکن است از ساختار مثبت-مثبت یا منفی-منفی استفاده شود.
 • ما از سوالات ضمیمه­ای هم­ جهت برای بیان علائق، شگفتی، عصبانیت
 • و غیره استفاده می­کنیم و به ساخت سوالات واقعی مربوط نیست.

به این سوالات ضمیمه­ای مثبت-مثبت نگاه کنید:

 • پس شما دارید بچه­دار می­شوید، درست است؟ جالب است!
 • So you’re having a baby, are you? That’s wounderful!
 • او می­خواهد با آن پسر ازدواج کند، اینطور نیست؟ چه شانسی!
 • She wants to marry him, does she? Some chance!
 • پس تو فکر می­کنی که آن کار جالبی است، درست است؟ مجددا به آن فکر کن.
 • So you think that’s funny, do you? Think again.

 

 

سوالات ضمیمه­ای منفی-منفی معمولا کمی خصمانه به­نظر می­آیند:

 • پس تو از قیافۀ من خوشت نمی­آید، درست است؟ (انگلیسی بریتانیایی)
 • So you don’t like my looks, don’t you?

tag question در زبان انگلیسی

درخواست اطلاعات یا کمک
 • توجه کنید که معمولا از سوالات ضمیمه­ای برای درخواست اطلاعات یا کمک استفاده می­شود که با یک جمله منفی آغاز می­گردد.
 • این یک شیوه کاملا دوستانه/ مودبانه برای مطرح کردن یک درخواست است.
 • برای مثال، به جای گفتن «ایستگاه پلیس کجاست؟ (where is the police station?)» (که خیلی مودبانه نیست)،
 • یا «آیا می­دانید که ایستگاه پلیس کجاست؟ (Do you know where is the police station?)» (که تقریبا مودبانه­تر است)،
 • می­توانید بگویید: «شما می­دانید ایستگاه پلیس کجاست، درست است؟ (You wouldn’t know where the police sation is, would you?)».

در اینجا مثال­های دیگری نیز مطرح شده ­اند:

 • تو هیچ شغل خوبی را نمی­شناسی، درست است؟
 • You don’t know of any good jobs, do you?
 • تو نمی­توانی در تکالیفم به من کمک کنی، می­توانی؟
 • You couldn’t help me with my homework, could you?
 • تو 10 دلار نداری که به من قرض بدهی، داری؟
 • You haven’t got 10$ to lend me, have you?

tag question در زبان انگلیسی

موارد خاص دیگر
نمونه نکات
I am right, aren’t I?

حق با من است، اینطور نیست؟

Aren’t I درست است (و نه amn’t I)
You have to go, don’t you?

تو باید بروی، اینطور نیست؟

همان you (do) have to go … است
I have been answering, haven’t I?

به من پاسخ داده شد، اینطور نیست؟

 از اولین فعل کمکی استفاده می­کند
Nothing came in the post, did it?

چیزی به پست نرسید، رسید؟

در جملاتی که دارای کلماتی مانند nothing (هیچ­چیز)، nobody (هیچکس) و غیره هستند مانند جملات منفی عمل می­شود.
Let’s go, shall we?

بیا برویم، می­شود؟

Let’s = let us
He’d better do it, hadn’t he?

بهتر است این کار را انجام دهد، اینطور نیست؟

He had better (بدون فعل کمکی)

tag question در زبان انگلیسی

نمونه­ های ترکیبی از سوالات ضمیمه­ای
 • در اینجا فهرستی از مثال­های سوالات ضمیمه­ای در شرایط مختلف وجوددارد.
 • دقت کنید که برخی از آنها «عادی» هستند

و برخی دیگر به ­نظر می­رسد از تمام قوانین تخطی کرده ­اند :

 • اما تو واقعا او را دوست نداری، داری؟
 • But you don’t really love her, do you?
 • این عملی خواهد شد، درست نیست؟
 • This’ll work, won’t it?
 • خوب تو اینطوری فکر می­کنی، درست است؟
 • Oh you think so, do you?
 • خوب، من نمی­توانستم کمکی بکنم، می­توانستم؟
 • So I couldn’t help it, could I?
 • اما اگر او تماس بگیرد تو به من خواهی گفت، نمی­گویی؟
 • But you’ll tell me if she calls, won’t you?
 • ما هیچوقت شناخته نخواهیم شد، درست است؟
 • We’d never have known, would we?
 • وای تو انجام دادی، درست است؟
 • Oh you do, do you?

tag question در زبان انگلیسی

به ادامه این نمونه ها توجه فرمایید
 • هوا بد است، اینطور نیست؟
 • The weather’s bad, isn’t it?
 • دیر نخواهی کرد، درست است؟
 • You won’t be late, will you?
 • هیچکس نمی­داند، می­داند؟
 • Nobody knows, do they?
 • تو هیچگاه سر وقت نمی­آیی، می­آیی؟
 • You never come on time, do you?
 • تو نمی­توانستی به من کمک کنی، می­توانستی؟
 • You couldn’t help me, could you?

tag question در زبان انگلیسی

 • فکر می­کنی باهوش هستی، اینطور نیست؟
 • You think you’re clever, do you?
 • پس فکر نمی­کنی که من بتوانم این کار را انجام دهم، درست است؟ (انگلیسی بریتانیایی)
 • So you don’t think I can do it, don’t you?
 • خفه شو، می­شود!
 • Shut up, will you!
 • بعد از تمام آن موارد او به سختی می­تواند آن مرد را دوست داشته باشد، می­تواند؟
 • She can hardly love him after all that, can she?
 • هیچ چیز اتفاق نخواهد افتاد، درست است؟
 • Nothing will happen, will it?

 

آموزشگاه زبان ایران کمبریج بعنوان یک مرکز فوق تخصصی آموزش زبان ، با هدف کسب آمادگی شرکت در آزمون آیلتس ، بیش از 12 سال است که در حال ارایه دوره های تخصصی آموزش زبان میباشد. و توانسته در سالهای اخیر دستاوردهای بسیار درخشانی را کسب نماید.

این مرکز در حال حاضر بدلیل کسب دستاوردهای متعدد در سالهای اخیر تحت عنوان بهترین آموزشگاه زبان نزد مخاطبین معرفی گردیده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 7 =