برچسب پست ها "روزهای هفته به فرانسوی"

ایام هفته در زبان فرانسه

ایام هفته در زبان فرانسه بخشی از رویکرد وب سایت ایران کمبریج آموزش زبان میباشد و در این بخش به آموزش ایام هفته در زبان فرانسه میپردازیم. این بخش شامل طرز نوشتار و تلفظ ایام هفته و همچنین نوع کاربردی...
بیش تر بخوانید