برچسب پست ها "روزهای هفته به فرانسوی"

ایام هفته در زبان فرانسه

ایام هفته در زبان فرانسه ایام هفته در زبان فرانسه بخشی از رویکرد وب سایت ایران کمبریج آموزش زبان میباشد و در این بخش به آموزش ایام هفته در زبان فرانسه میپردازیم. این بخش شامل طرز نوشتار و تلفظ ایام...
بیش تر بخوانید