آموزشگاه زبان ایران کمبریج برگزارکننده کلاس های آموزش زبان عربی با دو هدف ترجمه و مکالمه می باشد.