آموزش صرف فعلهای اسپانیایی | آموزش افعال رایج + Video

آموزش صرف فعلهای اسپانیایی | چگونه 3 تا از مهم ترین زمان های فعل را مسلط شویم؟

 • برای بسیاری از زبان آموران اسپانیایی، صرف فعل یکی از پر ترفند ترین بخش های زبان مورد استفاده است.
 • صرف فعل در زبان اسپانیایی معمولا غیر قابل پیش بینی به نظر می‌رسد
 • و قوانین کمی‌برای دنبال کردن وجود دارد.
 • از این رو، زبان اسپانیایی فعل های بی قاعده بسیاری دارد.
 • اما اگر به این فعل ها فکر می‌کنید، فعل های انگلیسی را در نظر بگیرید.
 • فعل هایی چون find/found، sell/sold و ring/rang را در نظر بگیرید.
 • چون اخیرا این الگوها را یاد گرفته اید می‌توانید دوباره آنها را برای زبان اسپانیایی انجام دهید.
 • خبر خوب این است که بسیاری از وجه های زبان اسپانیایی بسیار آسانتر هستند.
 • شما می‌توانید صرف فعل های با قاعده اسپانیایی را به سرعت یاد بگیرید
 • و زمانی که این مفاهیم و بعضی از فعل های بی قاعده مرسوم را یاد بگیرید،
 • درک تغییرات یک فعل ساده تر می‌شود.

در این مقاله، تاکید ما بر سه زمان اصلی فعل ها برای فعل های با قاعده : گذشته، حال و آینده می‌باشد.

در مرکز زبان ایران کمبریج دوره های آموزش زبان اسپانیایی با تاکید بر آموزش مکالمه اسپانیایی در حال ارایه و برگزاری میباشد.

آموزش صرف فعلهای اسپانیایی

زمان فعل های اسپانیایی: 3

زمان اصلی که باید تسلط پیدا کنید

سه زمان اصلی که باید در زبان اسپانیایی یاد بگیرید :

 1. زمان حال(el presente)
 2. گذشته(preterite, el pretérito)
 3. آینده (el futuro) می‌باشند.
 • این زمان ها پر کاربردترین زمان ها می‌باشند.
 • می‌توانید مطالب زیادی را با کمک این زمان ها یاد بگیرید که در ابتدا نیز درک می‌شوند.
 • اگر کنجکاو هستید، باید بیان کرد که زمان استمراری، کامل، شرطی، وجهی، امری و جیراند هم وجود دارند.
 • اما بعد از یادگیری کامل سه زمان اصلی باید به سراغ این زمان ها بروید.
 • باید شکل های مصدری را هم بدانید.
 • شکل مصدری به شکل فرهنگ لغت است: شیوه نمایش و صرف فعل در فرهنگ لغت.
 • در انگلیسی، اسم های مصدر معمولادارای کلمه ” to” در ابتدای کلمه هستند: مثل to eat” (comer ) .
 • این شکل از فعل، حالت مصدری است.
 • شما باید این موارد را بدانید زیرا شکل مصدر تعیین کننده چگونگی دسته بندی فعل ها می‌باشد.

آموزش اسپانیایی  : مبانی

اولین مطلب: سه دسته فعل اسپانیایی وجود دارد: فعل های –ar، فعل های –er، و فعل های –ir.

 • این فعل ها، فعل هایی هستند که در انتهای آنها مصدر قرار می‌گیرد (یا فعل های دیکشنری نامیده می‌شوند).
 • من از فعل comer (“to eat”) به عنوان یک مثال استفاده کردم.
 • این فعل یک فعل –er است زیرا شکل مصدر است که در انتهای آن “er” قرار می‌گیرد.
 • چگونه می‌توان این نوع فعل را استفاده کرد؟
 • بنابراین، برای درک اینکه از کجا باید صرف فعل را شروع کرد،
 • باید مشخص کنید چه نوع فعلی دارای شکل مصدری می‌باشد و ریشه فعل چیست؟
 • در مورد فعل comer، ریشه com- است.

هر گروه از فعل ها از یک الگوی مختلف صرف فعل استفاده می‌کند و بر اساس فاعل جمله تغییر می‌کند.

 • بنابراین، در هنگام یادگیری صرف کلمات اسپانیایی، باید یاد بگیرید چگونه هر تغییری در زمان فعل اتفاق می‌افتد.
 • این مورد به اندازه ای که به نظر می‌رسد بد نیست.
آموزش صرف فعلهای اسپانیایی

آموزش صرف فعلهای اسپانیایی

اجازه دهید تا مروری برضمایر پایه داشته باشیم:

 • I: yo
 • You: (غیر رسمی)
 • You: usted(رسمی)
 • He: él
 • She: ella
 • We: nosotros(تمام مردان و زنان); nosotras (تمام زنان)
 • You (جمع، غیر رسمی): vosotros(مذکر); vosotras (مونث)
 • You (جمع، رسمی): ustedes
 • Them: ellos(مذکر); ellas (مونث)
 • در اینجا باید بیان کرد که ترکیب vosotros/vosotras (“you”) فقط در اسپانیایی کاستیلیان استفاده می‌شود
 • که در کشور اسپانیا صحبت می‌شود.
 • در اسپانیایی آمریکای لاتین از ustedes به عنوان ضمیر جمع و غیر رسمی‌برای you استفاده می‌شود.
 • نکته دیگر این است که usted و ustedes دارای صرف مشابه همانند él, ella, ellos, و ellas می‌باشد.

باید یک الگو را یاد بگیرید.

 • اکنون اجازه دهید تا نگاهی بیندازیم به چگونگی صرف کردن این سه گروه اصلی بر اساس ضمیر.
 • ابتدا از آسانترین فرم شروع می‌کنیم که زمان حال ساده است.
 • به یاد داشته باشید که این الگو برای فعل های با قاعده می‌باشد
 • و فعل های بسیاری وجود دارند که در دسته الگوهای استاندارد قرار نمی‌گیرند…
 • اما تعداد زیادی در داخل این دسته هستند.

دوره های آموزش در مرکز زبان ایران کمبریج با هدف کسب آمادگی آزمون Dele در حال ارایه و پیشرفت میباشد.

صرف فعل زمان حال در زبان اسپانیایی: El Presente

 • اجازه دهید تا نگاهی بر چگونگی صرف فعل در هر دسته در زبان اسپانیایی همراه با ضمایر مختلف داشته باشیم.

 فعل های زمان حال –ar در زبان اسپانیایی

به چگونگی تغییر –ar در فعل hablar (“to speak”) توجه کنید

Hablar: To Speak   ریشه فعل: habl-

ضمیر

ریشه+ صرف فعل زمان حال
yo habl + o hablo
habl + as hablas
él, ella, usted habl + a habla
nosotros/nosotras habl + amos hablamos
vosotros/vosotras habl + áis habláis
ellos, ellas, ustedes habl + an hablan
 • آیا الگویی را در اینجا مشاهده می‌کنید؟
 • حتی اگر ریشه فعل habl- باشد و a و r حذف شوند، چون یک فعل با –ar است ،
 • در تمام صرف فعل هابه جز yo حرف a می‌ماند.
 • این فعل تبدیل به hablas, habla, hablamos می‌شود.
 • بنابراین، به یاد داشته باشید که کدام گروه فعل می‌باشد.
 • و برای سه زمان، صرف فعل به صورت ریشه+o است.
 • زمانی که شکل های مختلف فعل –ar را یاد بگیرید،
 • یادگیری دو شکل دیگر آسانتر می‌شود.

فعل های زمان حال با -er

Beber: To Drink   ریشه فعل: beb-

ضمیر

ریشه+ صرف فعل زمان حال
yo beb + o bebo
beb + es bebes
él, ella, usted beb + e bebe
nosotros/nosotras beb + emos bebemos
vosotros/vosotras beb + éis bebéis
ellos, ellas, ustedes beb + en beben
 • فعل-er beber (“to drink”) کاملا ثابت می‌ماند.
 • چون این فعل دارای –er است، ‘e” را در تمام موارد صرف فعل به جز yo نگه می‌دارد
 • – هماتند فعل های –ar. اکنون این مورد به نظر بد نمی‌باشد؟
 • زمانی که مواردی چون –s را برای you و –mos را برای weبه یاد می‌آورید،
 • به یاد آوردن صرف فعل عمومی‌کار ساده تری است زیراa و e را برای فعل ها نگه می‌دارید.

فعل های زمان حال-ir در زبان اسپانیایی

اکنون در این مورد تغییرات کمی‌اتفاق می‌افتد.

Vivir: To Live   Verb stem: viv-

ضمیر

ریشه+ صرف زمان حال
yo viv + o vivo
viv + es vives
él, ella, usted viv + e vive
nosotros/nosotras viv + imos vivimos
vosotros/vosotras viv + ís vivís
ellos, ellas, ustedes viv + en viven
 • فعل هایی که به-ir ختم می‌شوند دارای شیوه صرف فعل مشابه با فعل های –er برای نیمی‌از ضمایر هستند
 • ودر آنها استفاده از e به جای i اختیاری است…
 • اما در صورت استفاده از ضمیر we یا you (جمع)  به i تبدیل می‌شود و برای ضمیر I همچنان o ثابت می‌ماند.

آیا الگوها را یاد گرفتید؟

 • آسانترین بخش زمان حال زمانی است که در مورد خودتان صحبت می‌کنید
 • و صرف فعل همیشه برای اول شخص یکسان است و مهم نیست کدام ختم فعل استفاده شده است.
 • فعل های مختومه به –ir در صورتی آسان هستند
 • که به یاد داشته باشید که فقط فعل های nosotros و vosotros با فعل های –er تفاوت دارند.
 • چون این افعال دارای تلفظ تقریبا یکسانی هستند،
 • من آنها را یک واحد برای فعل های –ir در نظر می‌گیرم.
 • وقتی که برای اولین بار الگوهای صرف فعل ها را یاد می‌گیرید،
 • ساده ترین راه دسته بندی کردن آنها و شروع کردن با فعل های –ar است.
 • اگر مبانی این فعل ها را یاد بگیرید،
 • پس می‌توانید ببینید گه الگوهای ظاهر شده برای فعل های –er و –ir تقریبا یکسان هستند.

صرف فعل زمان گذشته: El Pretérito

 • اخبار خوبی وجود دارد. در صرف فعل زمان گذشته، فعل هایی که –er و –ir دارند همگی از یک شکل استفاده می‌کنند.
 • می‌توانید این فعل ها را با روش دسته ای حفظ کنید.
 • شکل “we” برای این فعل ها همیشه یکنواخت است
 • و الگوهایی وجود دارد که در اینجا ترکیب شده اند.

فعل های زمان گذشته er

Hablar: To Speak ریشه فعل: habl-
ضمیر
ریشع+ صرف فعل زمان گذشته
yo habl + é hablé
habl + aste hablaste
él, ella, usted habl + ó habló
nosotros/nosotras habl + amos hablamos
vosotros/vosotras habl + asteis hablasteis
ellos, ellas, ustedes habl + aron hablaron
 • به این علامت های لهجه ای توجه کنید. Habloمعادل “I speak” است،
 • اما habló برابر “he/she/you spoke” می‌باشد.
 • بسیاری از این موارد شبیه فرم های زمان حال هستند، اما افزودنی بیشتری دارند.
 • Hablas با افزودن –te تبدیل به hablasteمی‌شود.
 • Hablanتبدیل به hablaron می‌شود امادر انتهای آن “n”وجود دارد
 • و در وسط کلمه “ro” آمده است.
 • کلمه hablamos هم همین طور است.

فعل های زمان گذشته با –ir,-er

Beber: To Drink   ریشه فعل: beb-
ضمیر
ریشه + صرف زمان گذشته
yo beb + í bebí
beb + iste bebiste
él, ella, usted beb + ió bebió
nosotros/nosotras beb + imos bebimos
vosotros/vosotras beb + isteis bebisteis
ellos, ellas, ustedes beb + ieron bebieron
Vivir: To Live
Verb stem: viv-
Pronoun
Stem + Conjugation
Past Tense
yo viv + í viví
viv + iste viviste
él, ella, usted viv + ió vivió
nosotros/nosotras viv + imos vivimos
vosotros/vosotras viv + isteis vivisteis
ellos, ellas, ustedes viv + ieron vivieron
 • همان طور که قبلا بیان کردم، صرف هر دو فعل در زمان گذشته یکسان است.
 • یک موضوع را باید بیان کرد:
 • در حالی که “we” برای فعل همانند زمان گذشته برای فعل های دارای کلمه پایانی ar و –ir است
 • اما این کلمات تغییر کمی‌در مقایسه با فعل های –er دارند.
 • در زمان حال، شکل nosotros با افزودن beber تبدیل به bebemos. می‌شود.
 • در زمان گذشته، تبدیل به bebimos می‌شود.
 • فقط یک نکته کوچک را به یاد داشته باشید.

صرف فعل زمان آینده : El Futuro

 • با انجام تمرین همه چیز آسانتر می‌شود.
 • در هنگام استفاده از زمان آینده، فقط یک الگوی صرف دارید.
 • درست است – تمام این سه گروه فعل از بخش پایانی یکسان برای زمان آینده استفاده می‌کنند.
 • اختلاف در این نوع فعل این است که باید بخش های پایانی -ar-er-ir را نگه دارید.
 • بنابراین، فعل ها به صورت مصدر باقی می‌مانند و باید صرف فعل را اضافه کنید.
Hablar: To Speak ریشه فعل: habl-

ضمیر

مصدر+ صرف آینده
yo hablar + é hablaré
hablar + ás hablarás
él, ella, usted hablar + á hablará
nosotros/nosotras hablar + emos hablaremos
vosotros/vosotras hablar + éis hablaréis
ellos, ellas, ustedes hablar + án hablarán
Beber: To Drink ریشه فعل: beb-
ضمیر
مصدر+ صرف زمان آینده
yo beber + é beberé
beber + ás beberás
él, ella, usted beber + á beberá
nosotros/nosotras beber + emos beberemos
vosotros/vosotras beber + éis beberéis
ellos, ellas, ustedes beber + án beberán
Vivir: To Live   ریشه فعل: viv-
ضمیر
مصدر+ صرف آینده
yo vivir + é viviré
vivir + ás vivirás
él, ella, usted vivir + á vivirá
nosotros/nosotras vivir + emos viviremos
vosotros/vosotras vivir + éis viviréis
ellos, ellas, ustedes vivir + án vivirán
   
 • این ویژگی باعث می‌شود تا حفظ کردن این فعل ا آسانتر شود.
 • موردی که باید به آن توجه داشته باشید این است که چه زمانی این نوع در زبان اسپانیایی استفاده می‌شود؟
 • سخنگوهای این زبان از زمان آینده برای آینده دور تر استفاده می‌کنند.
 • در زبان انگلیسی،آینده نزدیک همچنان با استفاده از زمان آینده بیان می‌شود، اما نکته ما در اینجا نمی‌باشد.
 • در زبان اسپانیایی، یک زمان فعل مختلف برای آینده نزدیک وجود دارد،
 • اما می‌توانید از زمان حال هم استفاده کنید.
 • بنابراین، بدانید که شما از این زمان به اندازه انگلیسی استفاده نخواهید کرد.

پر کاربردترین فعل های بی قاعده

 • بعضی از فعل های پر کاربرد مورد استفاده در زبان اسپانیایی بی قاعده هستند.
 • این ویژگی باعث می‌شود تا صرف فعل دشوار به نظر برسد.
 • اما الگوهایی برای فعل های بی قاعده وجود دارد
 • و باید تمرین های بسیار زیادی برای صرف فعل های بی قاعده انجام دهید.
 • بنابراین، نا امید نشوید.

اکنون، چند مورد از فعل هایی را اشاره می‌کنم که سر نخ دارند:

 • To be (دائمی): ser
 • To be (iموقت): estar
 • To have: tener
 • To go: ir
 • To think: pensar
 • To do/to make: hacer
 • To see: ver
 • To meet: encontrar
 • To know: saber
 • Can do: poder

 

این فعل ها جز 10 فعل پر کاربرد بی قاعده هستند. اکنون که فعل ها را تشخیص می‌دهید، چگونگی صرف کردن و استفاده از الگوهای فعل های بی قاعده را تمرین کنید.

در این مطلب بسیار جذاب و پویا مطالب بسیار ایده آلی را گرده آوری نموده ایم اما شایان بذکر است این دوره ها در ایران کمبریج با بهره مندی از اساتید بسیار مجرب و کادر آموزش توانسته دستاوردهای بسیار درخشانی را کسب نماید.

آموزش افعال رایج اسپانیایی

یادگیری معانی و چگونگی صرف افعال رایج بخش مهمی از درک هر زبانی است. اما سیستم صرف افعال اسپانیایی به خاطر حجم بسیار بالای صرف‌های مختلف نسبت به انگلیسی معمولا یکی از دشوارترین بخش‌های یادگیری این زبان است.

۱۲ فعل رایج اسپانیایی که باید فرابگیرید، عبارت‌اند از:

 • Estar = بودن
 • Ser = بودن
 • Tener = داشتن
 • Haber = داشتن (فعل کمکی)
 • Hacer = انجام دادن یا ساختن
 • Ir = رفتن
 • Venir = آمدن
 • Decir = ماندن یا گفتن
 • Poder = قادر بودن
 • Dar = دادن
 • Ver = دیدن
 • Poder = دانستن

آموزش افعال رایج اسپانیایی

اطلاع «باقاعده» در اینجا بدین معنا است که تمامی این افعال به‌صورت مشابهی صرف خواهند شد.

این افعال در سه گروه -ar، -er و -ir قرار می‌گیرند. شما قادر هستید تا هر فعل با‌قاعده‌ای را با پسوندهای مشابهی صرف کنید:

 • ar = o, as, a, amos, áis, an
 • er = o, es, e, emos, éis, en
 • ir = o, es, e, imos, ís, en

هنگامی‌که بر این افعال با‌قاعده تسلط پیدا کردید، حالا نوبت به تغییر ریشه‌ها و افعال بی‌قاعده می‌رسد.

 • اما به یاد داشته باشید که لزوما نباید به‌صورت همزمان به یادگیری تمامی این مسائل بپردازید.
 • درک چگونگی صرف تمامی افعال رایج باقاعده قدم بزرگی به سمت مکالمه با زبان اسپانیایی است.

در مطلب بسیار جذاب دیگیری که اخیرا منتشر گردید ، آموزش زبان حال ساده زبان اسپانیایی را به شما ارایه نمودیم که بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

آموزش افعال رایج اسپانیایی

آموزش افعال رایج اسپانیایی

مروری بر زمان های فعل در زبان اسپانیایی : معنا و زمان استفاده از آنها | زمان های فعل در اسپانیایی |

 • آیا می‌خواهید در طول چند دقیقه یک دوره کامل 3 تا 4 ساله کلاس اسپانیایی را در uni بگذرانید؟
 • در اینجا یک فرصت برای شما وجود دارد. سخت تلاش کنید و روی این درس تمرکز کنید.
 • ممکن است تعجب کنید که فقط با یک صفحه چقدر یاد گرفته اید.
 • این پست مروری بر مواردی است که باید در مورد زمان های فعل در آموزش زبان اسپانیایی و صرف کردن آنها از پایه تا پیشرفته بدانید.
 • اگر مطمئن نیستید که زمان های فعل در اسپانیایی کدام هستند،
 • باید بدانید که دانستن این زمان ها بسیار مهم است.
 • چیزی که واقعا باید یاد بگیرید تا در زبان اسپانیایی مسلط شوید، زمان ها هستند.
 • زمان ها واحدهای سازنده ای هستند که باید در جملات کامل در هر موقعیتی یاد بگیرید.

پس، سراغ این موضوع می‌رویم.

زمانهای حال اسپانیایی

 • زمانهای حال در اسپانیایی زمانی استفاده می‌شوند که :
 • در مورد رویدادها و مواردی صحبت می‌کنید که در حال حاضر اتفاق می‌افتند
 • یا زمانی اتفاق می‌افتند که شما توضیح می‌دهید که دوست دارید اتفاق بیفتند.

زمـان حال ساده

 • زمان حال ساده در اسپانیایی معمولا زمانی شکل می‌گیرد که :
 • می‌خواهید در موردیک عادت یا چیزی صحبت کنید
 • که به صورت کلی اتفاق می‌افتد.

برای نمونه، “I eat rice every night” (Como arroz todas las noches)) یا “She believes no-one deserves to live this way” (Ella cree que nadie merece vivir así).).

زمان حال با تغییر بخش های پایانی فعل شکل می‌گیرد که با توجه به پایان یافتن فعل با-ar, -er, -ir. می‌تواند متفاوت باشد.

جدول فعل های با قاعده در زمان حال اسپانیایی

AR ER IR
فعل hablar comer abrir
yo (habl)o (com)o (abr)o
(habl)as (com)es (abr)es
él/ella (habl)a (com)e (abr)e
nosotros (habl)amos (com)emos (abr)imos
vosotros (habl)áis (com)éis (abr)ís
ellos/ellas (habl)an (com)en (abr)en

زمانهای گذشته در اسپانیایی

 • زمان گذشته وقتی استفاده می‌شود که در مورد رویدادهایی صحبت می‌کنیم که قبل از زمان حال اتفاق افتاده اند
 • خواه 2000 سال قبل، 5 ماه قبل، دیروز یا 2 دقیقه قبل.
 • به هر حال، در حالی که در زبان انگلیسی یک زمان گذشته را می‌گذرانیم
 • اما در اسپانیایی دو زمان وجود دارد که برای بیان گذشته استفاده می‌شوند و کاربردهای بسیار متفاوتی دارند.

زمان گذشته ماضی

 • گذشته ماضی زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم در مورد رویدادهای خاصی صحبت کنیم که در یک زمان خاص در گذشته اتفاق افتاده اند.
 • برای نمونه،“I sold my house,” (Vendí mi casa) یا “the little boy ate a worm” (El niño se comió un gusano)..
 • همانند زمان حال، گذشته ماضی با تغییر بخش های پایانی فعل شکل می‌گیرد
 • که که با توجه به پایان یافتن فعل با-ar, -er, -ir. می‌تواند متفاوت باشد.

جدول فعل های با قاعده در زمان گذشته ماضی اسپانیایی

AR ER IR
فعل hablar comer abrir
yo (habl)é (com)í (abr)í
(habl)aste (com)iste (abr)iste
él/ella (habl)ó (com)ió (abr)ió
nosotros (habl)amos (com)imos (abr)imos
vosotros (habl)asteis (com)isteis (abr)isteis
ellos/ellas (habl)aron (com)ieron (abr)ieron

زمـان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری برای صحبت کردن در مورد رویدادهای عادتی مثل “I used to eat cereal every day,” (Yo comía cereales todos los días) یا ارائه اطلاعات پیش زمینه ای یا تنظیم یک صحنه در گذشته مثل “The door was opening and closing” (La puerta se abría y se cerraba)) استفاده می‌شوند.

در زمان گذشته استمراری، کلمات پایانی با-er و –ir دقیقا مشابه هستند، بنابراین دو نوع مختلف وجود دارد.

جدول فعل های با قاعده در زمان گذشته استمراری

AR ER/IR
فعل hablar comer
yo (habl)aba (com)ía
(habl)abas (com)ías
él/ella (habl)aba (com)ía
nosotros (habl)ábamos (com)íamos
vosotros (habl)abais (com)íais
ellos/ellas (habl)aban (com)ían

نکته:

 • در زمان گذشته استمراری، افزودن فاعل قبل از فعل برای صحبت کردن با اول و سوم شخص رایج است.
 • در حالی که در سایر زمان های اسپانیایی می‌توانید این کار را بدون افزودن ابهام انجام دهید،
 • دراینجا شکل گیری اول شخص و سوم شخص یکسان هستند،
 • بنابراین، اگر مشخص نکنید که در مورد کدام یک صحبت می‌کنید، ممکن است سر در گم شوید.

زمان آینده اسپانیایی

 • زمان آینده برای صحبت کردن در مورد رویدادهایی است که در بازه زمانی بعد از حال اتفاق خواهند افتاد.
 • دو راه برای شکل دادن این زمان در اسپانیایی وجود دارد که همانند صحبت کردن در مورد آینده در زبان انگلیسی می‌باشند.

صرف فعل آینده

 • صرف فعل آینده همانند انگلیسی با استفاده از will می‌باشد.
 • به جای تغییر بخش های پایانی فعل ها، در زمان آینده تمام فعل استفاده می‌شود
 • و به پایان آن اضافه می‌شود.
 • بنابراین، حفظ کردن ساده تر است زیرا فقط یک صرف برای تمام فعل ها وجود دارد.

شایان بذکر است دوره های زبان اسپانیایی در ایران کمبریج با هدف کسب آمادگی در آزمون Dele در حال ارایه و برگزاری میباشد.

جدول فعل های با قاعده در زمان آینده

AR/ER/IR
فعل hablar
yo (hablar)é
(hablar)ás
él/ella (hablar)á
nosotros (hablar)emos
vosotros (hablar)áis
ellos/ellas (hablar)án
زمان های فعل در اسپانیایی

زمان های فعل در اسپانیایی

زمان آینده با “ir”

آینده شرطی/ آینده در گذشته

 • ایـن زمان معادل “would” برای انجام کار است.
 • این مورد می‌تواند معادل یک شرط مثل “I would go if you wanted me to” (Yo iría si tú quisieras) یا اشاره به آینده از یک نقطه زمانی در گذشته مثل “She asked me if I would come back” (Ella me preguntó si yo volvería). باشد.
 • فقط در زبان اسپانیایی، به جای داشتن یک کلمه مجزا برای بیان این مورد (همانند انگلیسی)،
 • با افزودن علامت صرف به پایان فعل و همانند زمان آینده می‌توان این کار را انجام داد.

جدول فعل های با قاعده در زمان آینده شرطی

AR/ER/IR
فعل hablar
yo (hablar)ía
(hablar)ías
él/ella (hablar)ía
nosotros (hablar)íamos
vosotros (hablar)íais
ellos/ellas (hablar)ían
 • زمان شرطی همانند گذشته استمراری از شکل های مشابه برای اول و سوم شخص استفاده می‌کند،
 • بنابراین مشخص کردن اینکه در مورد چه کسی صحبت می‌کنید ضروری است.
 • برای مشاهده راهنمایی کامل در مورد زمان آینده، بخش Clozemaster’s guide to the future tense in Spanish را بررسی کنید.

وجه شرطی در زبان اسپانیایی

 • تمام حالت های بیان شده قبلی وجه اخباری هستند که دلیل این نامگذاری دلالت بر واقعیت است.
 • وجه شرطی که گاهی اوقات با عنوان وجه irrealis نامیده می‌شوند،
 • زمانی استفاده می‌شود که در مورد چیزی صحبت می‌کنیم که نامشخص، غیر قطعی است و یا توسط چیز دیگری تحمیل شده است.
 • یک لیست کامل از کاربردهای وجه شرطی وجود دارد،
 • اما توجه داشته باشید که تمام آنها از مفهوم پایه سورئال استفاده می‌کنند.

وجوه شرطی حال

بیان شده است که رایج ترین شکل وجه شرطی با نام وجه شرطی حال در زبان اسپانیایی بیانگر نظریه تردید یا نا مشخص بودن در تمام موقعیت های حال یا آینده می‌باشد.

در اینجا، چند مثال آورده شده است. توجه داشته باشید که فعل های شرطی همیشه از مفهوم ‘que’ استفاده می‌کنند.

 1. وقتی نمی‌دانید که چیزی درست است.

مثال: I don’t think he’s drinking tonight. | No creo que él tome hoy

 1. وقتـی امیدوار هستید چیزی اتفاق بیفتد

مـثال: I hope he talks to me. | Espero que me hable.

 1. وقتی در مورد زمان روی دادن اتفاق در آینده صحبت می‌کنید

مثال: : When I travel to Uruguay, I’m going to visit all the monuments in the country. | Cuando viaje a Uruguay, voy a conocer todos los monumentos del país.

 1. وقتـی شخص خاصی در ذهن ندارید

مثال: Find a chair that can handle this weight. | Encuéntrame una silla que pueda aguantar este peso.

 1. وقتی که whatever وجود دارد.

مثـال: Do whatever you want. | Haz lo que tú quieras.

 1. وقتـی که چیزی را به دیگری تحمیل می‌کنید

مثال: I want you to wash the dishes. | Quiero que laves los platos

 1. آرزوی خوب

مـثال: Hope you find a new job soon! | ¡Que encuentres un nuevo trabajo pronto!

(توجه داشته باشید که می‌توانید ‘espero’ را اضافه کنید، اما جمله بدون آن هم خوب است).

 • مثال هایی وجود دارند که می‌توانیم در انها به بالای سرمان فکر کنیم،
 • اما سناریوهای بیشتری هم وجود دارند که در آنها وجه شرطی می‌تواند استفاده شود،
 • بنابراین، این مورد به یاد داشته باشید و اگر می‌خواهید مسلط شوید تحقیق بیشتری انجام دهید.
 • برای صرف وجه شرطی، توجه داشته باشید که بخش های پایانی معمولا متضاد بخش های پایانی زمان حال هستند.

جدول فعل های با قاعده در وجه شرطی

AR ER/IR
فعل hablar comer
yo (habl)e (com)a
(habl)es (com)as
él/ella (habl)e (com)a
nosotros (habl)emos (com)amos
vosotros (habl)éis (com)áis
ellos/ellas (habl)en (com)an
 • دوباره یاد آوری می‌شود که در مورد شکل گیری اول و سوم شخص دقت کنید زیرا مشابه هستند.
 • مشخص کنید که در مورد چه کسانی صحبت می‌کنید.

وجه شرطی گذشته

 • وجه شرطی گذشته عمدتا همانند وجه شرطی حال و برای صحبت کردن در مورد مثال های گذشته استفاده می‌شود.
 • با در نظر گرفتن مثال های بالا، می‌توانیم آنها را برای زمان گذشته استفاده کنیم
 • و به جای آن از وجه شرطی گذشته استفاده کنیم.

برای نمونه:

اگر می‌خواهید بگوئید: “I hoped he would talk to me”,

Espero que él me hable → Yo esperaba que él me hablara.

اگر می‌خواهید بگوئید: “I wanted you to wash the dishes,”:

Quiero que laves los platos → Yo quería que lavaras los platos.

 • در نگاه اول، وجه شرطی گذشته کذشته می‌تواند پیچیده ترین زمان در زبان اسپانیایی باشد، اما در واقع بسیار ساده است.
 • برای شکل دادن وجه شرطی گذشته، باید شکل سوم شخص جمع را در گذشته استمراری در نظر بگیرید
 • و به آن –on اضافه کنید
 • و سپس بخش های پایانی مشاهده شده در گذشته استمراری را اضافه کنید
 • که برای فعل های ER/IR مشاهده می‌شود.
 • متوجه خواهید شد که این قانون هیچ استثنایی ندارد
 • و برای فعل های بی قاعده جواب می‌دهد.

نگاهی به چگونگی کارکرد این قانون بیندازید:

جدول فعل های با قاعده برای گذشته استمراری در زبان اسپانیایی (نسخه 1)

AR ER/IR
فعل hablar comer
سوم شخص جمع گذشته استمراری hablaron comieron
yo (hablar)a (comier)a
(hablar)as (comier)as
él/ella (hablar)a (comier)a
nosotros (hablár)amos (comiér)amos
vosotros (hablar)eis (comoer)ais
ellos/ellas (hablar)an (comier)an
 • دو روش برای شکل دادن وجه شرطی گذشته وجود دارد که کاملا غیر قابل تغییر هستند.
 • کدام یک از آنها با توجه به منطقه استفاده می‌شوند.

مورد دیگر برای 3 بخش پایانی فعل یکسان است و همانند جدول زیر است:

جدول فعل های با قاعده برای گذشته استمراری در زبان اسپانیایی (نسخه2)

AR
فعل hablar
سوم شخص جمع گذشته استمراری hablaron
yo (habla)se
(habla)ses
él/ella (habla)se
nosotros (hablá)semos
vosotros (habla)seis
ellos/ellas (habla)sen

آیا همچنان سر در گم هستید یا کمک بیشتری نیاز دارید؟ بخش Clozemaster’s detailed guide to the Spanish imperfect subjunctive را چک کنید.

سایر ابزار مفید گرامر اسپانیایی

وجه کامل

 • در این زمان در مورد چیزی صحبت می‌کنید که انجام شده است.
 • برای اینکه بتوانید از وجه کامل به آسانی استفاده کنید،
 • باید ابتدا فعل “haber” را خوب یاد بگیرید و سپس ببینید چگونه وجه گذشته اسپانیایی شکل می‌گیرد (و افعال بی قاعده را حفظ کنید).
 • وجه استمراری در زبان اسپانیایی زمانی استفاده می‌شود
 • که در مورد چیزی صحبت می‌کنیم که در حال اتفاق افتادن است.
 • این وجه معادل ing در زبان انگلیسی است.
 • ما جزئیات بیشتر را در مورد وجه گذشته استمراری در پست خود ارائه کرده ایم.
 • همچنین، پست ارائه شده در مورد صرف فعل “estar” برای کمک به بیان زمان های استمراری پیچیده کمک می‌کند.

شکل های مختلف شرطی در زبان اسپانیایی

 • یک جمله شرطی عمدتا جمله ای است که از “if” یا معادل آن برای خلق موقعیتی استفاده می‌کند که در آن یک کار وابسته به کار دیگر اتفاق می‌افتد.
 • دانستن کاربرد این ساختار بسیار مهم است،
 • زیرا آنچه که متوجه می‌شوید این است که در مورد سناریوهای تخیلی صحبت می‌کنید.
 • سه ساختار مختلف جمله برای شکل دادن جملات شرطی وجود دارد.
 • خیر خوب این است که در این پست، شما صرف تمام فعل های اسپانیایی مورد نیاز برای شکل دادن انواع جملات را یاد می‌گیرید.
 • خبر خوب دیگر این است که ما یک پست کامل در مورد جملات شرطی در زبان اسپانیایی و چگونگی استفاده از آن ارائه کرده ایم.
 • اگر کمک بیشتری نیاز دارید این پست را مطالعه کنید.

صرف فعل های بی قاعده

 • باید بیان کرد که فعل هایی وجود دارند که به صورت بی قاعده صرف می‌شوند
 • و بعضی از آنها از افعال رایج در زبان اسپانیایی هستند.
 • این فعل ها کمی‌متفاوت از فعل های با قاعده صرف می‌شوند که در این پست نشان داده شده اند.

برای مشاهده چکونگی صرف کردن این فعل ها می‌توانید راهنمای صرف فعل را برای افعالی چون estarsertenertraerdarirpoderponer. مشاهده کنید.

یادگیری گرامر اسپانیایی با Clozemaster

کلوزمستر برای کمک به شما جهت یادگیری زبان در موقعیت های واقعی طراحی شده است. با وجود مواردی چون چالش های گرامری، شنیدار- متن و خواندن متن، این برنامه به شما اجازه می‌دهد تا بر تمام مفاهیم لازم برای روان شدن در زبان اسپانیایی تاکید کنید.

ایران کمبریج با ارایه دوره های آموزشی در بالاترین سطح کیفی در بیش از یکدهه فعالیت و برگزاری کلاس های زبان اسپانیایی ، در حال حاضر بعنوان بهترین آموزشگاه زبان معرفی شده است.

ایران کمبریج و آموزش زبان اسپانیایی

مجموعه زبان ایران کمبریج بیش از 12 سال است که در حال ارایه دوره های آموزش زبان اسپانیایی میباشد و این دوره ها را با کیفیت بسیار بالا و بصورت کاملا متنوع در حال برگزاری میباشد.این دوره ها با استفاده از بروزترین شیوه های آموزشی و با بهره مندی از مدرسین بسیار عالی رتبه در حال ارایه میباشد.

 • اساتیدی که دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان اسپانیایی هستند
 • مدرسینی که بیش از 8 سال سابقه تدریس زبان را دارا هستند
 • رشته و زمینه تخصصی تدریس آنها بر روی آمادگی آزمون های بخش فرهنگی سفارت میباشد
 • این عزیزان تحصیلات خود را معمولا در کشور اسپانیا به اتمام رسانیده اند
 • و از بین برترین اساتید دانشگاه های کشور انتخاب گشته اند
 • این عزیزان در حال تعامل و همکاری با دانشگاه های کشور اسپانیا میباشند
 • و همچنان ارتباط تنگاتنگی با بخش فرهنگی سفارت اسپانیا را دارا میباشند
 • این دوره ها با سبک بسیار نوین و منطبق بر معیارهای موسسه سروانتس اسپانیا ارایه میشود
 • و بصورت کاملا زودبازده و بشکل آکادمیک برنامه ریزی گردیده است
 • بطوریگه در عرض کمتر از شش ماه شما رو به سطوح پیشرفته خواهد رساند
 • این دوره ها در جهت آمادگی آزمون Dele  ارایه خواهد گردید.

ایران کمبریج در حال حاضر با دو شعبه در حال فعالیت میباشد.این مرکز بدلیل ارایه با کیفیت ترین دوره ها همچنان در صدر لیست بهترین آموزشگاه زبان قرار گرفته است.

 • شعبه مرکزی – میدان ولیعصر : 88854048 – 88854207

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *