کتاب American English File 2

دانلود کتاب American English File 2

دانلود کتاب American English File 2 :

 • سری کتب امریکن انگلیش فایل چاپ دوم دارای 6 جلد از سطح Starter تا کتاب شماره 5 می باشند.
 • این کتاب ها از سطح A1 تا C1 زبان انگلیسی را پوشش می دهند.
 • این سطح معادل نمره 8 آیلتس طبق سطح بندی اروپا می باشد.
 • در این بخش به معرفی کتاب شماره دو (جلد سوم) می پردازیم.

از ویژگی های این کتاب آموزش زبان انگلیسی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

 • دانلود کتاب American English File 2 به عنوان یک کتاب مکالمه محور میباشد.
 • با این حال آموزش دیگر مهارت های زبان در راستای مکالمه در این کتاب محسوس است.
 • برای آماده شدن برای شرکت در آزمون های بین المللی نیز به همین دلیل میتوان از این کتاب بهره گرفت.
 • این کتاب به آموزش مهارتهای زبانی می پردازد: مکالمه ، نوشتار ، درک مطلب ، لغات ، ساختار گرامری و …
 • این جلد از کتاب دارای سطح متوسطدر زبان انگلیسی میباشد.
 • سطح این کتاب شامل آموزش اواسط سطح A2 و همچنین در ادامه به آموزش سطح B1 میپردازد.
 • این آموزش تا اواسط سطح B1 نیز تا آخر این جلد از کتاب ادامه خواهد داشت.

محتوای پکیج دانلود کتاب American English File 2 :

 • کتاب زبان آموز – Student Book
 • کتاب کار برای تمرین زبان آموز – Work Book
 • دو عدد DVD مربوط به فایل های صوتی و تصویری کتاب
 • کتاب راهنمای معلم ( ویژه معلمان انگلیسی ) – Teacher’s Book

در این بخش به توضیحات پیرامون جلد شماره 2 این کتاب میپردازیم.

تعداد درس ها و عناوین مطالب در کتاب American English File 2

این جلد از سری کتاب امریکن انگلیش فایل شامل 12 درس میباشد.

برخی از گرامر ها و نکات ساختاری تدریسی در جلد شماره 2 ، شامل موارد زیر میباشد :

1. درس اول

ترتیب قرار گیری کلمات در جملات سوالی ، زمان حال ساده و زمان حال استمراری در درس اول مرور میشوند. لازم به ذکر است تمامی این موارد با جزییات بیشتر در جلد قبلی آموزش داده شده اند.

2. درس دوم

زمان گذشته ساده (افعال با قاعده و بی قاعده) ، زمان گذشته استمراری نیز در این درس مرور میگردند.

3. درس سوم

زمان آینده و کاربرد Be going to برای بیان برنامه های آتی ، زمان حال استمراری (رویکرد آینده) نیز در این درس با جزییات بیشتری تدریس میشوند.

4. درس چهارم

زمان حال کامل ، کاربردی yet و already و همچنین تفاوت آن با زمان گذشته ساده در این درس تدریس میگردند.

5. درس پنجم

صفات و قیود مقایسه ای (as…as) ، صفات عالی (+ever+present perfect) و نیز کمیت سنج هایی مثل too و not enough نیز در این درس آموزش داده میشوند.

دانلود کتاب American English File 2

6. درس ششم

آموزش will و won’t برای بیان پیشبینی ها ، تصمیم گیری ، پیشنهاد دادن و یا قول دادن نیز به شکل مجدد مرور میگردد.

 • این بخش آخر این درس مروری کلی بر زمانهای حال ، گذشته و آینده نیز خواهیم داشت.
 • در نیمه اول کتاب که شامل 6 درس میباشد، اکثر دروس در کتاب قبلی آموزش داده شده بودند.
 • به طور کلی تمامی کتاب های امریکن انگلیش فایل به این شیوه به آموزش میپردازند.
 • در نیمه دوم کتاب درس ها به آموزش موارد جدید تری میپردازند.

7. درس هفتم

استفاده از infinitive ها ، و بکارگیری gerund ها در این بخش گفته میشود. کابرد کمکی های have to ، don’t have to ، must ،must not ، can’t نیز در بخش آخر این درس تدریس میگردند.

8. درس هشتم

کاربرد should و همچنین آموزش شرطی نوع اول و همچنین ضمایر ملکی در این درس آموزش داده میشوند.

دانلود کتاب American English File 2

9. درس نهم

شرطی نوع دوم در این درس آموزش داده میشود.

این درس همچنین مروری بر زمان حال کامل و کاربرد for و since در این زمان دارد. همچنین در بخش آخر این درس مروری بر تفاوت زمان حال کامل و زمان گذشته ساده خواهیم داشت.

10. درس دهم

آموزش جملات مجهول در این درس انجام میگیرد. کاربردused to و همچنین آموزش might در ادامه این درس پوشش داده میشوند.

11. درس یازدهم

این بخش مروری بر آموزش Expressing movement و ترتیب قرار گیری کلمات در عبارات فعلی دارد.

این درس همچنین به so, neither + auxiliaries نیز اشاره میشود.

دانلود کتاب American English File 2

12. درس دوازدهم

آموزش ماضی بعید در این درس داده میشود. همچنین به آموزش نقل قول نیز در این درس اشاراتی میشود.

آموزشگاه زبان ایران کمبریج بصورت کاملا تخصصی ارایه دهنده دوره های آموزش زبان انگلیسی میباشد.این کتاب در دوره های گروهی فوق فشرده در عرض یک ترم سه هفته ای به شما ارایه خواهد گردید.

این کتاب با تنوع بسیار مطلوبی در تمامی روزها و ساعات مختلف در حال ارایه میباشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاورین هریک از شعب در ارتباط باشید.

همچنین پیج اینستاگرام ایران کمبریج نیز همواره پاسخگوی شما عزیزان میباشد.

در این بخش این کتاب را برای دانلود برای شما عزیزان قرار داده ایم.