روزنامه نیویورک تایمز برای آوریل 2017

روزنامه نیویورک تایمز برای آوریل 2017 : شاید یکی از معیار های سنجش و تعیین سطح زبان انگلیسی مطالعه روزنامه های معتبر و انگلیسی زبان باشد . روزنامه ها و هفته نامه های انگلیسی فراوانی در داخل کشور نیز به چاپ می رسد ولی در این بخش نمونه ای از روزنامه نیویورک تایمز را برای مطالعه شما عزیزان قراداده ایم.

دانلود از طریق لینک زیر :