دانلود سری کتب آیلتس Mindset

سری کتب آیلتس Mindset

دانلود رایگان سری کتب آیلتس Mindset به صورت PDF : در این بخش معرفی سری کتب آیلتس Mindset می پردازیم. عزیزانی که بدنبال یک منبع خوب آموزشی برای آمادگی و شرکت در آزمون آیلتس را دارند ، می توانند از این کتب بهره بگیرند. این کتاب از سری کتابهای دانشگاه کمبریج می باشد که سال 2017 منتشر شده است.

این سری کتب آیلتس Mindset شامل جلد های زیر میباشد:

 1. جلد اول – سطح Foundation ( این سطح ابتدایی ترین سطح این کتاب می باشد )
 2. جلد دوم – سطح 1 ( این سطح برای عزیزانی که نمره 5.5 میخواهند مناسب می باشد )
 3. جلد سوم – سطح 2 ( این سطح برای عزیزانی که نمره 6.5 میخواهند مناسب می باشد )
 4. جلد چهارم – سطح 3 ( این سطح برای عزیزانی که نمره 7.5 میخواهند مناسب می باشد )

کتاب سطح Foundation شامل موارد زیر میباشد :

کتب آیلتس Mindset

 1. این کتاب شامل 10 درس که بر اساس موضوعات متنوع ( هر درس یک موضوع ) طراحی شده ، میباشد.
 2. زمان بندی این کتاب به شکلی ست که 8 ساعت برای هر مهارت در نظر گرفته شده است.
 3. این کتاب به آموزش و تقویت هر 4 مهارت اصلی در آزمون آیلتس می پردازد. همچنین دو مهارت تکمیلی لغت و گرامر نیز در این کتاب مورد اهمیت قرار میگیرد.
 4. آموزش این کتاب از سطح مبتدی شروع میشود و نیازمند سطح بالایی در زبان انگلیسی نمیباشد.
 5. تمامی متون مربوط به فایل های صوتی و همچنین پاسخ تمرینات این کتاب ، در انتهای این کتاب ارائه شده است.

کتاب سطح 1 کتب آیلتس Mindset شامل موارد زیر میباشد :

 1. این کتاب شامل 8 درس که بر اساس موضوعات متنوع ( هر درس یک موضوع ) طراحی شده ، میباشد.
 2. زمان بندی این کتاب به شکلی ست که 8 ساعت برای هر مهارت در نظر گرفته شده است.
 3. این کتاب به آموزش و تقویت هر 4 مهارت اصلی در آزمون آیلتس می پردازد. همچنین دو مهارت تکمیلی لغت و گرامر نیز در این کتاب مورد اهمیت قرار میگیرد.
 4. در این جلد برای تمرین هر یک از مهارت های تلفظ و مکالمه ، دیکته و نوشتار کلمات و … 6 ساعت به شکل جداگانه در نظر کرفته شده است.
 5. آموزش این کتاب از سطح مبتدی شروع میشود و نیازمند سطح بالایی در زبان انگلیسی نمیباشد.
 6. تمامی متون مربوط به فایل های صوتی و همچنین پاسخ تمرینات این کتاب ، در انتهای این کتاب ارائه شده است.

کتاب سطح 2 آیلتس Mindset شامل موارد زیر میباشد :

 1. این کتاب شامل 8 درس که بر اساس موضوعات متنوع ( هر درس یک موضوع ) طراحی شده ، میباشد.
 2. زمان بندی این کتاب به شکلی ست که 8 ساعت برای هر مهارت در نظر گرفته شده است.
 3. این کتاب به آموزش ielts و تقویت هر 4 مهارت اصلی در آزمون آیلتس می پردازد. همچنین دو مهارت تکمیلی لغت و گرامر نیز در این کتاب مورد اهمیت قرار میگیرد. کتب آیلتس Mindset
 4. در این جلد برای تمرین هر یک از مهارت های تلفظ و مکالمه ، دیکته و نوشتار کلمات و … 6 ساعت به شکل جداگانه در نظر کرفته شده است.
 5. آموزش این کتاب از سطح مبتدی شروع میشود و نیازمند سطح بالایی در زبان انگلیسی نمیباشد.
 6. تمامی متون مربوط به فایل های صوتی و همچنین پاسخ تمرینات این کتاب ، در انتهای این کتاب ارائه شده است.

کتاب سطح 3  آیلتس Mindset شامل موارد زیر میباشد :

کتب آیلتس Mindset

 1. این کتاب شامل 8 درس که بر اساس موضوعات متنوع ( هر درس یک موضوع ) طراحی شده ، میباشد.
 2. زمان بندی این کتاب به شکلی ست که 8 ساعت برای هر مهارت در نظر گرفته شده است.
 3. این کتاب به آموزش و تقویت هر 4 مهارت اصلی در آزمون آیلتس می پردازد. همچنین دو مهارت تکمیلی لغت و گرامر نیز در این کتاب مورد اهمیت قرار میگیرد.
 4. در این جلد برای تمرین هر یک از مهارت های تلفظ و مکالمه ، دیکته و نوشتار کلمات و … 6 ساعت به شکل جداگانه در نظر کرفته شده است.
 5. آموزش این کتاب از سطح مبتدی شروع میشود و نیازمند سطح بالایی در زبان انگلیسی نمیباشد.
 6. تمامی متون مربوط به فایل های صوتی و همچنین پاسخ تمرینات این کتاب ، در انتهای این کتاب ارائه شده است.

در ادامه میتوانید تمامی این جلد ها را در این بخش به شکل رایگان دانلود کنید.

فایل های صوتی کتاب Mindset

فایل های صوتی level 1

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4

فایل 5

فایل 6

فایل 7

فایل 8

فایل 9

فایل 10

فایل 11

فایل 12

فایل 13

فایل 14

فایل 15

فایل 16

فایل 17

فایل 18

فایل 19

فایل 20

فایل 21

فایل 22

فایل 23

فایل 24

فایل 25

فایل 26

فایل 27

فایل 28

فایل 29

فایل 30

فایل 31

فایل 32

فایل 33

فایل 34

فایل 35

فایل 36

فایل 37

فایل 38

فایل 39

فایل 40

فایل 41

فایل 42

فایل 43

فایل 44

فایل 45

فایل 46

فایل 47

فایل 48

فایل 49

فایل 50

فایل 51

فایل 52

فایل 53

فایل 54

فایل 55

فایل 56

فایل 57

فایل 58

فایل 59

فایل 60

فایل 61

فایل 62

فایل 63

فایل 64

فایل 65

فایل 66

فایل 67

فایل 68

فایل 69

فایل 70

فایل 71