نمرات American English File 1

در این بخش به بررسی نمرات American English File 1 خواهیم پرداخت.

نمرات American English File 1

نمرات American English File 1

نمرات ترم های ذیل را می توانید در این بخش مشاهده نمایید:

  • ترم های فوق فشرده 1 / Intensive 1
  • ترم های بخش اول کتاب 1 / AEF 1A
  • ترم های بخش دوم کتاب 1 / AEF 1B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد بخشی – تاریخ آزمون 11 مرداد 99

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 909 سميرا توکلي وردوم 0 0 0 0 13 0 ab
2 900 حميدرضا روحي 5 11 13 14 15 25 83
3 910 سولماز سپهرنيا 3 13 11 15 14 27 83
4 784 سجاد عسکري 7 11 14 12 14 22 80
5 890 آنوشا غديري 7 12 9 13 13 25 79
6 892 سعيد مخلصي 5 12 13 14 14 26 84
7 754 پوريا نعمتي 4 12 12 14 15 27 84
8 913 امير اشکان کلانتري 9 14 11 12 14 28 88

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد برات – تاریخ آزمون 5 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
14001 مشعلچیان 84
14000 غیاثیان 89
7479 غیاثیان 96
13990 روحی امینی 90
13989 حیدری 95
13964 اسکندرپور خرمی 91
13954 میرزائی نیا 88
13940 شجاع عراقی 88
13933 نژاد 93
13875 نادری 77
13872 گودرزی 12
13869 محمودوند 90
13858 جابری fail
13857 معزی نژاد 77
13819 کبودی 12
13804 کردی 90
13757 عبداللهی 88

نمرات ترم فوق فشرده 1 – ترم های خرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
13141 محجوب صفت 79
13133 صفری 84
13130 گودرزی 83
13128 فراهانی 88
13595 فریدونی می آبادی 77
13592 ذهابی 91
13590 معماریان 93
12980 مسکینی 77
12904 رفیعی 89
12899 خلیلی چمنانی 76
13607 دریس محمد 87
13606 گونه 90
13206 اخوان صدیقی 88
13603 حدادی گیوی 81

نمرات ترم 1B نیمه دوم کتاب 1 –  ترم های خرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
13493 لشگری 71
13470 اصغری علیائی 93
11518 غفورالحسینی 83
12843 نوروزی قهی 85
12914 صانعی 86
11304 خدادادی 70
11774 حسینی 86
11654 چهاردولی 78
2110 پور هاشمی 76
11303 براکی 61
13124 مستعلی 79
13122 نیک فال 54
13106 خان بابائی 77
13073 شاهین 74
13068 عنبرستانی AB
12975 تدین بیاتانی 72
12758 ملامحمدی 88
12814 صفری بلیلی 80
12394 سلطانی سیاب 71
12776 نجفی 63
11709 مردانی 77
12300 شایگانی 86
12239 خادمی 70
13693 سلیمان نژاد 83
12753 مظلوم قلعه بالا 82
11447 خانی 63
11207 اسمعیلی مهیاری 85
13482 سلمانی 82
13535 حسینی 77
13531 دکیا 60
13530 محمدضیاء 56
13504 علی خانی 73
13534 علی جانی 73
13532 میرزایی 96
13503 مهری 85
13502 سلطان پور 90
13501 عظیمی 78
13500 پرهیزکاری 79
13479 پرهیزکاری 73
13464 خاکپور 91
12966 احتشام 80

نمرات ترم 1A نیمه اول کتاب 1 –  ترم های خرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
12891 نعمت زاده کرکرق 89
12525 محمدی 78
12369 متین 86
12229 صمدی سنجانکی 80
12935 خدابنده لو 90
12424 بیاتی 71
12480 امین زاده 87
13727 حاذق 83
13692 ذاکری 80
11930 کمالی 80
12031 نصیری 70
12768 شیرمحمدی 75
12761 زاهدی 77
7171 رستمی ده جلالی 78
12529 جانی پورکشایه 76
13046 شوقی 86
13036 عیسی نژاد 77
13034 اکبری 74
11486 گردابی طرقی 94
11485 سلطان محمدی 90
12674 ترکمانه 75
12274 بدری 82
12597 باریکانی 87

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد حسنزاده – تاریخ آزمون 2 اسفند 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12616 اسدي 6 9 13 9 14 24 75
2 12650 بايزيدي 5 12 14 10 12 27 80
3 12565 جعفري 4 8 12 9 13 24 70
4 12216 خدايي 9 10 13 8 15 25 80
5 12157 ذبيحي 9 7 12 7 12 24 71
6 12102 شيري 10 13 14 8 14 28 87
7 12217 صديقي 9 12 14 12 14 29 90
8 12298 ميراب 7 12 12 10 14 27 82
9 12656 يحيي 9 14 14 12 15 27 91
10 12668 يوسفزاده 9 11 13 11 13 23 80

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد محسنی – تاریخ آزمون 2 اسفند 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي listening reading speaking writing class activity Gr.voc final
1 2852 بهبودي 8 10 14 13 13 26 84
2 3021 پاکرو 7 13 14 13 15 28 90
3 3051 ساساني 7 11 13 8 14 27 80
4 2930 غفاري 10 10 13 13 13 28 87
5 3004 مهرابي 10 13 14 15 14 29 95
6 3084 مهرابي 9 12 14 12 13 28 88
7 3022 ميري 10 10 12 10 14 27 83
8 3013 يوسفي 9 12 14 15 15 29 94

نمرات ترم 1a استاد احمدی – تاریخ ازمون 2 اسفند 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12453 آقاطاهر 10 14 12 13 14 24 87
2 12327 احمدي 0 0 0 0 2 0 ab
3 11207 اسمعيلي 9 13 14 13 15 25 89
4 12631 رضائي 10 15 13 12 14 25 89
5 12537 صدف ساز 0 0 0 0 9 0 ab
6 12638 عباسي 10 15 12 12 15 26 90
7 12440 فرمان روا 8 15 13 6 12 22 76
8 12476 مرادي 9 15 10 9 13 26 82
9 12492 هيبتي 9 14 13 12 13 25 86

نمرات American English File 1

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11240 اکبرزاده 0 0 0 0 12 0 ab
2 10527 رفائي 10 13 10 13 15 26 87
3 12308 شيرمحمدي 10 10 12 12 14 26 84
4 10892 طلوعي منش 6 7 14 6 13 24 70
5 12351 عزيزي 5 6 13 13 14 24 75
6 10374 عزيزي 8 7 9 10 12 24 70
7 11503 عسگري 7 9 13 13 15 26 83
8 12355 قلي پور 7 6 14 12 13 22 74
9 10477 معتمدي 10 6 13 8 13 26 76
10 10975 ناصري 8 9 14 12 15 27 85
11 10884 نگاري شيشوان 6 10 14 10 15 24 79
12 10689 ويسي 4 10 13 13 14 25 79
13 11839 يارمحمدي 6 9 11 8 12 18 64
14 10777 کاوئي 6 5 12 6 13 22 64
15 11581 کمنداني 6 10 12 12 15 25 80

نمرات ترم 1a استاد جباری – تاریخ آزمون 26 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12185 بهرام آبادي 9 13 14 5 15 19 75
2 11303 براکي 10 14 14 6 15 20 79
3 2110 پور هاشمي 9 14 14 8 15 26 86
4 11379 تقي پور طاهر 8 12 13 13 14 20 80
5 11654 چهاردولي 9 15 13 14 13 27 91
6 11774 حسيني 10 15 15 9 15 26 90
7 12301 خادميان 8 13 13 4 11 25 74
8 11304 خدادادي 10 15 15 9 15 25 89
9 12234 زنديه 8 13 14 5 14 25 79
10 11773 طالبي 7 2 10 4 15 16 54
11 11518 غفورالحسيني 10 14 14 10 15 19 82
12 11705 مرادويسي 7 14 14 12 15 26 88
13 11360 نجفي ابرقوئي 8 15 14 12 14 27 90

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد ایزدی – تاریخ آزمون 25 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12556 اماني 9 15 15 11 12 26 88
2 3577 بختياري 7 12 13 12 13 30 87
3 12422 برزين 9 12 12 8 15 28 84
4 12558 ترک مقدم 7 11 12 2 13 25 70
5 12368 تنديور 10 13 14 13 15 28 93
6 12138 خليلي يگانه 9 11 13 10 15 29 87
7 11597 رفيعي 9 10 13 10 13 23 78
8 12309 عليائي 0 0 0 0 8 0 ab
9 12509 غفاري 7 10 11 8 14 24 74
10 12473 قاسم پور 10 13 13 10 15 29 90
11 12513 قبادي 10 14 14 9 15 29 91
12 12012 ميلاني 5 10 12 10 14 30 81
13 11358 کريمي 5 8 13 11 14 28 79
14 12357 کوثري 6 11 11 10 15 29 82

نمرات ترم 1a استاد جباری – تاریخ آزمون 23 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11403 اويسي فر 8 11 12 5 14 21 71
2 12239 خادمي 10 14 13 3 15 22 77
3 12358 خليل زاده 0 0 0 0 12 0 ab
4 11690 خليلي 8 11 11 4 13 17 64
5 12394 سلطاني 6 13 10 5 15 22 71
6 12300 شايگاني 10 14 13 9 15 26 87
7 11421 فاتحي 10 12 11 1 15 22 71
8 11636 گلاب 10 15 14 10 15 25 89
9 12360 محزوني 10 14 14 9 14 26 87
10 11709 مرداني 10 15 13 10 15 28 91
11 12247 ملازهي 0 0 0 0 12 0 ab
12 11359 هاديان 10 15 15 7 14 27 88

نمرات ترم 1b استاد حشمتی – تاریخ آزمون 20 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12455 پاپي 7 13 13 14 15 27 89
2 12235 حسن پور 10 13 14 13 15 26 91
3 10574 حسيني 7 6 11 5 12 19 60
4 11157 حيدري 7 9 12 10 13 22 73
5 12413 ذوالقدر 8 10 12 8 14 23 75
6 12295 سالار 9 9 14 12 15 25 84
7 9889 فياضي 10 11 14 12 15 27 89
8 12296 قزوينه 8 15 13 11 15 25 87
9 12395 متولي 6 3 12 6 15 19 61
10 12396 متولي 7 6 11 7 12 22 65

نمرات ترم 1b استاد زادمهر – تاریخ آزمون 19 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 285 اميرخاني 5 13 9 10 14 21 72
2 351 باقري 10 14 14 14 14 26 92
3 658 حسن چوکامي 10 14 9 11 14 26 84
4 397 رحمتي 10 14 13 12 14 28 91
5 310 سلطاني آذر 10 11 6 12 12 24 75
6 306 طاهر نژاد 8 13 10 11 14 25 81
7 361 گودرزي 10 12 8 12 14 23 79

نمرات 1B استاد جباری – تاریخ آزمون 16 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11525 امامي 10 14 11 12 14 28 89
2 11389 بهمن پور 9 10 9 8 15 24 75
3 10715 پورطهماسي 5 7 10 6 14 21 63
5 11123 رجبي 7 13 14 10 12 26 82
6 12168 شيرزادي 10 12 9 9 15 22 77
7 12269 عباسيان 10 11 12 14 15 26 88
8 10909 مجد 10 14 11 9 13 25 82
9 12147 مختاري 10 10 10 11 15 24 80
10 9779 مقرب اصل 2 5 7 2 14 18 48
11 11282 مومن پور 8 9 10 8 13 22 70
12 10360 نظري 8 13 9 8 15 26 79
13 10583 يوسف جديد 7 5 13 6 13 26 70

نمرات 1B استاد عبقری – تاریخ آزمون 16 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 10878 ايراني ارباطي 5 8 11 6 13 18 61
2 9045 جلالي 6 7 14 8 14 21 70
3 12392 حاتمي نيا 8 11 15 13 14 26 87
4 11988 حجازي 8 7 14 12 13 18 72
5 10210 حمزه 7 11 13 12 14 25 82
6 4836 خارج 5 7 11 11 12 24 70
7 11970 سيداسماعيلي 6 9 13 12 13 24 77
8 12312 شمس الديني زارچ 8 10 15 6 14 21 74
9 10961 عبدالمحمدي 7 12 14 12 15 26 86
10 11256 مهدوي آرا 6 10 13 11 14 24 78
11 10993 مهدي زاده 8 8 12 13 12 20 73
12 11745 نادري 7 10 12 12 12 25 78
13 11680 نظري 8 9 13 13 14 26 83

نمرات Book1 فوق فشرده استاد زادمهر – تاریخ آزمون 15 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 593 ابوالحسني 9 12 12 12 14 25 84
2 708 بابالو 6 12 11 13 5 26 73
3 607 پورابراهيم 8 14 12 11 14 28 87
4 700 جم پور 9 14 12 13 14 24 86
5 651 روزبهاني 9 13 11 12 12 25 82
6 657 طباطبايي 9 14 13 13 12 27 88
7 601 عزيزيان 10 14 12 13 14 26 89
8 655 ناصح 0 0 0 0 3 0 ab
9 699 وجدانخواه 9 12 12 14 14 25 86

نمرات ترم 1a استاد شوندی – تاریخ آزمون 4 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 490 پرهيزکاري 8 13 15 11 13 22 82
2 491 پرهيزکاري 8 12 14 9 13 24 80
3 407 خاتمي 10 14 14 11 14 25 88
4 632 خاکپور 7 14 15 13 15 26 90
5 483 دکيا 5 14 15 13 13 22 82
6 630 سلماني 9 12 13 12 14 23 83
7 508 عظيمي 9 13 6 6 14 22 70
8 480 عليجاني 9 13 12 10 14 23 81
9 398 عليخاني 6 14 4 11 14 22 71
10 348 لطفي 10 14 13 11 14 22 84
11 570 محمدضياء 10 13 15 13 13 22 86
12 341  محمودي 6 13 15 9 13 21 77
13 424 مهري 10 15 15 12 15 27 94
14 417 ميرزايي 10 15 15 11 15 28 94

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد موسوی – تاریخ آزمون 2 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11679 ابومعاش 10 11 15 12 15 28 91
2 11678 باقريان 9 9 11 10 15 24 78
3 11563 تابنده فر 9 12 14 14 15 26 90
4 12278 جعفرزاده 8 9 12 14 14 25 82
5 11601 حاتمي 9 13 15 12 15 29 93
6 11453 حسيني 8 15 14 14 15 27 93
7 11674 حقگو 7 9 13 10 15 28 82
8 12280 رحيمي 7 9 11 10 13 23 73
9 11586 سلمان پور 10 12 11 10 13 28 84
10 11602  ميرزائي 9 10 13 11 15 29 87
11 11452 عباسقلي 8 15 15 13 15 29 95
12 11803 عبدالهي 9 8 12 11 13 28 81
13 11506 عزتي 5 12 14 11 15 25 82
14 8640 لامعي 9 10 12 11 13 27 82

نمرات ترم 1b استاد بخشی – تاریخ آزمون 30 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 230 آزاد 5 9 8 10 9 23 64
2 349 اله داد 9 14 13 13 15 27 91
3 347 جهرمي 0 0 0 0 4 0 ab
4 477 جوانمرد 6 11 10 10 15 24 76
5 401 داروغه 8 15 15 14 15 26 93
6 383 زيبائي 0 0 0 0 11 0 ab
7 589 قسمتي 10 14 13 13 15 27 92

نمرات ترم 1b استاد گودرزی – تاریخ آزمون 30 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12082 بهرامي 5 9 13 7 13 25 72
2 10670 جهانشاهي نوکندي 6 10 10 10 14 25 75
3 11324 چنگيزي 7 10 10 6 15 25 73
4 10625 ذوالفقارزاده 6 7 13 4 12 20 62
5 11204 رستگار پناه 10 14 13 14 15 26 92
6 9778 سيفي 6 7 11 5 13 28 70
7 11507 شمسي 10 10 13 9 15 24 81
8 11758 قلعه نوئي 10 14 14 11 15 27 91
9 12086 کاظمي 8 10 14 10 15 25 82

نمرات ترم 1a استاد صالحی تاریخ آزمون 29 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11057 احمدفردمقدم 8 13 15 13 10 25 84
2 1170 حبيبي 0 0 0 0 11 0 ab
3 12064 حميديان 10 15 15 13 15 27 95
4 11059 داوري 9 14 14 10 13 26 86
5 12128 ده چالي 10 14 14 10 15 25 88
6 11309 سربيشه 9 15 12 14 10 25 85
7 11260 شريعتي نژاد 9 15 14 11 13 26 88
8 12028 صراف 9 9 13 11 12 20 74
9 11994 غلامحسيني 10 14 15 12 14 27 92
10 12163 هادي اصل 10 15 15 13 15 28 96

نمرات ترم 1a استاد جباری – تاریخ آزون 29 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11489 ابراهيمي 9 14 15 8 15 26 87
2 498 ابوالفتحي 8 12 15 10 15 20 80
3 11447 خاني 7 14 14 9 15 24 83
4 3420 رئيسي 9 10 13 11 14 24 81
5 11357 رضائي 5 13 13 6 14 22 73
6 11407 زينالي 10 10 15 7 15 27 84
7 11664 سليم 8 13 14 8 15 23 81
8 11228 سيف آبادي 10 15 15 12 15 28 95
9 7962 طاهري 4 13 10 4 13 22 66
10 12016 قمري 10 13 14 9 15 22 83
11 12066 گرامي زاده 10 13 15 11 14 26 89
12 11023 ميرکاظمي 9 14 14 14 14 28 93
13 11810 نجفي 9 14 14 11 13 25 86
14 11483 کبيري 5 9 12 8 13 23 70

نمرات ترم 1b استاد ایزدی – تاریخ آزمون 29 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11488 ابراهيمي 10 12 10 10 15 25 82
2 11449 ارسن 10 12 14 12 14 26 88
3 11945 اسدي 0 0 0 0 5 0 ab
4 12175 جعفري 5 8 13 11 14 28 79
5 11870 خلاوه 10 11 14 12 13 27 87
6 10175 سلماني 9 12 14 12 13 26 86
7 11112 عظمتي 0 0 0 0 6 0 ab
8 11504 فکوري 10 12 13 13 13 25 86
9 10983 مهرابي 9 12 14 12 15 28 90
10 12161 نوروزاده 9 11 12 11 15 26 84
11 12096 يارمحمديان 0 0 0 0 2 0 ab
12 11243 کاظم زاده 7 11 13 11 13 28 83
13 11871 کشوري پور 5 8 13 9 13 26 74

نمرات ترم 1a استاد جباری – تاریخ آزمون 27 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11587  پيرهادي ده 9 14 14 9 15 28 89
2 11088 ابراهيمي 10 15 15 11 13 25 89
3 11655 چهاردولي 9 15 14 8 15 21 82
4 11189 رجب نيا 0 0 0 0 3 0 ab
5 11433 صاعد 8 13 15 6 15 26 83
6 11509 عادل 9 14 14 5 15 23 80
7 11060 فيروزبخت 9 14 13 9 13 24 82
8 11269 محسن زاده 6 9 13 6 15 21 70
9 11805 مرادي گنبد 9 14 13 12 13 22 83
10 12004 مستوري 10 14 15 7 15 25 86
11 12115 ناظم زاده 10 14 15 9 14 27 89
12 11101 نجاتي 9 15 15 13 12 29 93
13 11985 حسيني 8 14 15 9 15 23 84
14 11984 نظرحسيني 6 13 15 9 15 24 82
15 11431 يداللهي 10 15 14 11 15 28 93
16 7024 يعقوبي 10 14 14 8 15 27 88

نمرات ترم 1a استاد محسنی – تاریخ آزمون 27 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي listening reading speaking writing class activity Gr.voc final
1 2790 احمديان 10 14 14 10 15 26 89
2 2746 اله بخشي 8 15 13 7 15 25 83
3 2793 تقوي 8 12 13 9 14 20 76
4 2825 حسيني 10 15 14 13 15 29 96
5 2798 داراب کهنگي 8 13 13 10 15 22 81
6 2794 دخيلي 8 13 14 6 15 22 78
7 2753 صادقي 10 14 13 9 15 25 86
8 2796 صبوري 8 9 14 1 13 19 64
9 2671 مهديقلي 5 15 13 10 14 26 83
10 2640 نجفي 9 14 13 8 15 24 83
11 2831 وندالوند 8 13 14 12 14 28 89
12 2745 کوتوال 10 13 13 11 15 28 90

نمرات ترم 1a استاد برلویی – تاریخ آزمون 24 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي listening reading speaking writing class activity Gr.voc final
1 2829 اسدي 10 14 14 12 14 26 90
2 2613 امان الله 7 10 10 5 11 17 60
3 2800 خان بابائي 8 11 13 8 14 24 78
4 2832 فاروقي 10 14 15 11 15 25 90
5 2609 قادري 10 13 13 13 13 18 80
6 2513 مالکي 10 14 14 7 15 22 82
7 2619 مستعلي 10 14 15 7 15 27 88
8 2514 نقدعلي 10 14 10 5 11 23 73
9 2618 نيک فال 10 14 12 6 13 26 81
10 2575 کرماني 10 14 15 13 15 26 93

نمرات ترم 1a استاد برلویی – تاریخ آزمون 22 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي listening reading speaking writing class activity Gr.voc final
1 2829 اسدي 10 14 14 12 14 26 90
2 2613 امان الله 7 10 10 5 11 17 60
3 2800 خانبابائي 8 11 13 8 14 24 78
4 2832 فاروقي 10 14 15 11 15 25 90
5 2609 قادري 10 13 13 13 13 18 80
6 2513 مالکي 10 14 14 7 15 22 82
7 2619 مستعلي 10 14 15 7 15 27 88
8 2514 نقدعلي 10 14 10 5 11 23 73
9 2618 نيک فال 10 14 12 6 13 26 81
10 2575 کرماني 10 14 15 13 15 26 93

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد موسوی – تاریخ آزمون 21 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 493 احمدي 10 11 8 13 14 27 83
2 442 تکلوئي 7 12 9 13 12 27 80
3 446 حسن پور 8 11 12 12 11 28 82
4 465 رضائي 9 12 9 12 14 23 79
5 507 ساعتچي 5 13 13 11 15 25 82
6 452 صفي ده 5 14 11 12 15 28 85
7 624 محمدي 9 12 12 13 13 28 87
8 604 نژاد کرم 7 14 14 14 15 28 92
9 639 نعمتي 8 12 12 13 12 24 81
10 569 نوري 6 12 8 13 12 24 75

نمرات ترم 1b استاد نصیری – تاریخ آزمون 20 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11566 پروين ينگجه 8 14 15 13 15 27 92
2 11157 حيدري 3 5 5 11 8 20 52
3 10373 خسروپرست 9 8 5 5 10 23 60
4 10375 دهقان پور 8 12 13 11 15 27 86
5 7423 سرحدي 9 9 11 7 11 24 71
6 10432 طهماسبي 6 11 11 9 13 24 74
7 11983 عبداللهي 9 10 9 12 12 24 76
8 11842 فرماني فريور 10 15 10 12 10 27 84
9 12073 مسعودي 7 11 15 12 15 26 86
10 12074 مسعودي 10 15 15 13 15 27 95
11 10180 مفيدي 10 12 11 10 12 21 76
12 11836 يوسف زاده 8 7 12 10 13 26 76

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد موسوی – تاریخ آزمون 16 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11169 بهزادبودالالو 5 10 14 11 14 26 80
2 12212 جناب زاده 6 12 15 11 13 20 77
3 11466 راه نورد 7 7 9 11 11 16 61
4 12200 رحيمي 7 13 14 12 15 28 89
5 12195 شعبان پور 10 12 14 14 15 27 92
6 12116 طوفاني 10 13 15 15 12 28 93
7 11704 عباسي 7 11 12 11 12 20 73
8 12050 فريدوني 9 14 15 14 14 26 92
9 11920 فريس آبادي 6 8 15 11 15 26 81
10 11570 قدسي 5 9 13 8 14 21 70
11 12273 موذني 6 8 15 13 13 22 77
12 12199 کرمعلي 3 12 15 12 15 27 84

نمرات ترم 1a استاد جباری – تاریخ آزمون 15 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 10907 جوادي 6 11 13 6 14 20 70
2 10775 زرنگ 9 12 14 13 15 26 89
3 11811 شريفي 9 13 15 11 15 21 84
4 11539 عادلينژاد 9 15 14 14 14 27 93
5 11862 عامري 10 15 14 14 15 24 92
6 11149 عبدي 10 14 14 5 14 18 75
7 11861 علي زاده 10 14 14 12 15 26 91
8 10937 قديمي 10 13 14 14 15 26 92
9 10941 لاجوردي 10 15 14 14 15 28 96
10 11099 محمديان 8 15 13 10 15 23 84
11 11024 نورآبادي 7 15 15 10 14 19 80