نکات کاربردی لهجه فرانسوی

نکات کاربردی لهجه فرانسوی | نکته های لهجه فرانسه |

چگونه می‌توانید لهجه فرانسوی خود را بهبود ببخشید؟ 6 نکته کاربردی | نکات کاربردی لهجه فرانسوی |

 • همان طور که مهاجران و گردشگران در پاریس می‌دانند،
 • صحبت کردن زبان فرانسوی به بهترین شکل با یک فرانسوی بومی ‌دلسرد کننده است
 • و در عوض فقط با یک نگاه همراه با سر در گمی‌یا درد همراه است.
 • ما می‌خواهیم دو مطلب را در این مورد بگوئیم.
 • اول اینکه، لهجه داشتن طبیعی است.
 • مگر اینکه زبان فرانسه را به عنوان یک کودک یاد بگیرید
 • تا بتوانید آن را با نشانه هایی از زبان مادری صحبت کنید.
 • بنابراین، احساس شرمندگی به خاطر لهجه خود نداشته باشید
 • و یا از صحبت کردن به زبان فرانسوی با افراد بومی‌اجتناب کنید.
 • ثانیا، می‌توانید لهجه زبان مادری خود را به حداقل برسانید
 • و با انجام تمرین بیشتر شبیه به افراد بومی‌صحبت کنید.
 • ضرورتا بدون نقص صحبت نخواهید کرد
 • اما مجبور نیستید که بدون عیب صحبت کنید.
 • مهم ترین مورد این است که با لهجه شفافی صحبت کنید
 • که بتوانید بدون تلاش کردن توسط افراد بومی‌درک شوید.

ارایه دوره های آموزش زبان فرانسه با کیفیت بسیار بالا و در سطح حرفه ای در حال ارایه میباشد.ایران کمبریج با همکاری با برترین مدرسین حال حاضر کشور بیش از یکدهه است که سابقه برگزاری دوره های تخصصی این زبان را دارا میباشند.

نکات کاربردی لهجه فرانسوی

در اینجا کارهایی بیان شده اند که باید انجام دهید:

 1. بدانید که چگونه لب ها و زبان شما در هنگام صحبت کردن به زبان فرانسوی حرکت می‌کنند
 • در هنگام صحبت کردن به زبان فرانسوی، الزام عادت باعث می‌شود تا لب ها
 • و دهان خود را همانند زمان صحبت کردن به زبان انگلیسی حرکت دهید
 • و این عامل باعث می‌شود تا لهجه بومی‌شما ناخود آگاه به سمتی برود که نمی‌خواهید.
 • برای توسعه یک لهجه شفاف تر، باید زبان و دهان خود را آموزش دهید تا حرکت متفاوتی داشته باشند.
 • آماده باشید تا دهان خود را بسیار کمتر از هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی حرکت دهید.
 • چرا؟
 • یک دلیل این است که زبان انگلیسی غنی از صداهای ترکیبی است،
 • از این رو صداها وقتی شکل می‌گیرند که دو حرف صدا دار در مجاورت یکدیگر قرار می‌گیرند (مثل house, round, owl).
 • برای بیان این صداها، دهان و زبان شما صدای اول را شروع می‌کنند
 • و سپس به سمت صدای دوم می‌روند و این مورد نیازمند حرکت است.
 • به هر حال، در زبان فرانسوی، حروف صدا دار خالص هستند
 • و هیچ صدای ترکیبی یا صدای بلند وجود ندارد.
 • در نتیجه، صدا کوتاه تر است و نیازی به حرکات فراوان زبان نمی‌باشد.
 • برای کمک به جلوگیری از حرکت زبان در هنگام صحبت کردن به زبان فرانسوی،
 • نوک زبان خود را بر خلاف دندان های پایین جلویی قرار دهید.
 • سپس، به لب ها، فک و گاهی بینی خود اجازه دهید تا فعالیت کنند.
 • با توجه به حروفی که شکل می‌دهید، لب هایتان غنچه می‌شوند (تا بسیاری از صداهای e را شکل دهند)
 • و به سمت حرکت لبخند کشیده شوند (تا صداهای i را تولید کنند)
 • و گرد شوند (تا صدای u و گاهی o) را شکل دهند،
 • و حتی زبان شما نزدیک قسمت پایین دندان های جلویی قرار می‌گیرند.
 • هنگام صحبت کردن در آینه به خود نگاه کنید که به شمت کمک کند تا مطمئن شوید حرکات دهانتان دقیق است.

 

نکات کاربردی لهجه فرانسوی

نکات کاربردی لهجه فرانسوی

 1. فرانسوی را در گروه های صدایی تمرین کنید

 • کودکان مدرسه ای در هنگام یاد گیری خواندن زبان فرانسوی یک دفترچه صدا دارند
 • که به آنها یاد می‌دهد چگونه حروف نوشتاری را با صداهای گفتاری مرتبط کنند
 •  این مورد در زبان فرانسوی یک ویژگی خود استنادی نیست.
 • شما می‌توانید تمرین کنید تا به این صورت
 • از طریق یادگیری صداها از طریق گروه- لهجه خود را بهبود بخشید.

برای نمونه، می‌توانید به مدت یک هفته تاکید خود را متمرکز بر کلماتی کنید که دارای حروف “ou” هستند (“oo” تلفظ می‌شوند، مانند صدای موجود در کلمه “soup”).

آموزش لهجه فرانسوی مطلب مفیدی است که مطالعه این صفحه را نیز به شما پیشنهاد مینماییم.

 • در طول این هفته، می‌توانید گفتن کلماتی مثل rouge, vous, pour, fou, bijoux و غیره را تمرین کنید.
 • تا زمانی که بتوانید صدای “ou” را به صورت طبیعی تولید کنید. سپس، به سراغ گروه بعدی صداها بروید.
 • بخصوص اینکه می‌توانید تاکید خود را بر صداهای فرانسوی غیر موجود در زبان انگلیسی قرار دهید:

برای مثال می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • – eu (veulent, feu, peu) – “u” را تلفظ نکنید و فقط صدای “e” را نلفظ کنید.
  • – u (jus, nu, dessus) – همانند “ew” در انگلیسی تلفظ می‌شود. با لب های گرد بگوئید.
  • – r (roux, rue, répéter) – از قسمت عقب گلو با کمترین حرکت زبان تلفظ می‌شود.

نکات کاربردی لهجه فرانسوی

 1. زبان فرانسوی را بلند بخوانید

 • یک متن جالب به زبان فوانسوی انتخاب کنید و آن را به آرامی ‌با صدای بلند برای خودتان بخوانید
 • و زمان بگذارید تا هر کلمه را آگاهانه تولید کنید.
 • این کار شما را مجبور می‌کند تا به هر کدام از کلماتی که می‌خواهید تولید کنید فکر کنید
 • و این کار بهترین آموزش برای دهان و زبان شما است.
 • این کار دارای مزیت بسیار زیاد در کمک کردن به جذب گرامر فرانسوی، ساختار و جریان جمله می‌باشد.
 • شما باید در حال خواندن متن، صدای خود را ضبط کنید و به آن گوش دهید و روی صداهایی کار کنید که مشکل دارید.
 1. به زبان گفتاری فرانسوی گوش کنید

 • برای مسلط شدن به یک لهجه، طبیعتا باید صداهای درست یک لهجه را بدانید.
 • فراموش تکنید که زمان منظمی‌ را برای گوش دادن به زبان فرانسوی خواه از طریق ضبط صدا
 • و یا تماشا کردن برنامه های تلویزیونی، فیلم های سینمایی و بخصوص آهنگ ها به زبان فرانسه اختصاص دهید.
 • در هنگام گوش دادن، عبارات و کلماتی را یادداشت کنید که دوست دارید یاد بگیرید و می‌توانید آنها را با صدای بلند تمرین کنید.

نکات کاربردی لهجه فرانسوی

 

دوره های یادگیری زبان فرانسه در ایران کمبریج میتواند بصورت آموزش تضمینی فرانسه نیز ارایه گردد.اعطاء ضمانتنامه کتبی در دوره های خصوصی با خدمات ویژه ای در حال ارایه و برگزاری میباشد.

 1. با یک بومی‌زبان فرانسوی صحبت کنید

 • طبیعتا، صحبت کردن با یک دوست یا معلم فرانسوی یک راه ایده آل برای مهارت در لهجه فرانسوی می‌باشد.
 • با تعیین نکات خاص از آنها بخواهید تا لهجه شما را تصحیح کنند و هنگامی‌ آنها صحبت می‌کنند حرکت لب های آنها را تماشا کنید.
 • (ممکن است به آنها هشدار دهید که در حال انجام این کار هستید از این رو آنها با شروع شما به عقب بر نمی‌گردند).
 1. چرخش زبان را تمرین کنید

ممکن است بگوئید که تلفظ زبان فرانسوی بدون تلاش برای صحبت کردن گروه کلمات که حتی برای بومی‌های فرانسه هم دشوار هستند  نیز مکر آمیز است.

 • اما چرخش های زبان(“virelangues“) یکی از شیوه های بسیار خوب برای تمرین
 • و کشف الگوهای تلفظ می‌باشند که بسیار جالب هستند.
 • به آرامی ‌این کلمات را تمرین کنید و همراه با آشنا شدن با صداها، سرعت خود را افزایش دهید.

نکات کاربردی لهجه فرانسوی

در اینجا 5 مورد از جالب ترین چرخش های زبانی آورده شده است :

Dans ta tente ta tante t’attend.

(در چادر شما، خاله تون منتظر شماست)

Les chaussettes de l’archiduchesse, sont-elles sèches ? Archi-sèches!

(آیا جوراب های همسر دوک اعظم خشک هستند؟ بسیار خشک)

Ces cerises sont si sûres qu’on ne sait pas si c’en sont.

(آلبالوها آنقدر ترش هستند که کسی نمی‌داند آیا آلبالو هستند)

Pauvre petit pêcheur, prend patience pour pouvoir prendre plusieurs petits poissons.

(ماهیگیر کوچولوی بیچاره باید چند ساعت صبر کند تا چند تا ماهی کوچک بگیرد)

Chouette chaussures!

(کفشهای بامزه ای!)

 

مرکز زبان ایران کمبریج بدون شک بهترین آموزشگاه زبان هست که در حال حاضر در حال فعالیت است.چرا که با برخورداری از کادر بسیار با دانش و قدرتمندی که دارد ، در بازه زمانی بسیار کوتاهی شما را به سطوح برتر خواهد رساند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *