جملات شرطی در زبان فرانسوی

جملات شرطی در زبان فرانسوی | آموزش جملات شرطی فرانسه |

/
Le conditionnel: جملات شرطی در زبان فرانسوی Le conditionnel چیست؟ …
شکلهای فعل زبان فرانسوی

شکلهای فعل زبان فرانسوی | اشکال فعل ها در فرانسوی |

/
یاد گرفتن شکل های فعل زبان فرانسوی | شکلهای فعل زبان فرانسوی …
تفاوت فرانسوی در کبک و فرانسه

تفاوت فرانسوی در کبک و فرانسه | تفاوت های زبان فرانسه |

/
تفاوت های زبان فرانسوی در کبک و فرانسه : می‌توان گفت که فرانسه…
تفاوت فرانسوی کانادا و فرانسه

تفاوت فرانسوی کانادا و فرانسه | تفاوت های زبان فرانسه در کانادا |

/
تفاوت فرانسوی کانادا و فرانسه : فرانسه کانادایی در برابر فرانسوی:  7 …
نکات کاربردی لهجه فرانسوی

نکات کاربردی لهجه فرانسوی | نکته های لهجه فرانسه |

/
چگونه می‌توانید لهجه فرانسوی خود را بهبود ببخشید؟ 6 نکته کارب…
اطلاعات جامع آزمون TCF

اطلاعات جامع آزمون TCF | اطلاعات کامل TCF |

/
اطلاعات جامع آزمون TCF : آزمون  de savoir du Françoisامت…
اطلاعات جامع TEF کانادا

اطلاعات جامع TEF کانادا | آزمون TEF در کانادا |

/
اطلاعات جامع TEF کانادا : برای مراحل درخواست مهاجرت و شهروندی،…
تاریخ DELF/DALF فرانسه 2021

تاریخ DELF/DALF فرانسه 2021

/
تاریخ DELF/DALF فرانسه 2021 : تقویم آزمون ها (آزمون ها و گواهی…
حرف تعریف مشخص در فرانسه

حرف تعریف مشخص در فرانسه | یادگیری حرف تعریف در فرانسه

/
حرف تعریف مشخص در فرانسه (اسم معرفه) - le، la، l ’، les در ای…
حرف تعریف نامعین در فرانسه

حرف تعریف نامعین در فرانسه + آموزش حرف تعریف مجهول

/
حرف تعریف نامعین در فرانسه - un، une، des یادگیری حرف تعری…