دانلود کتاب آموزش زبان ایتالیایی در 3 ماه

کتاب آموزش زبان ایتالیایی در 3 ماه

کتاب آموزش زبان ایتالیایی در 3ماه :

  • در این بخش به معرفی کتاب آموزش زبان ایتالیایی در 3 ماه می پردازیم.
  • این کتاب اولین بار در سال 1997 به چاپ رسیده است.

در این بخش به معرفی بیشتر این کتاب زبان ایتالیایی می پردازیم :

  • این کتاب 128 صفحه می باشد.
  • این کتاب 10 فصل می باشد.
  • این کتاب یک منبع بین المللی است و از این رو زبان این کتاب انگلیسی می باشد.
  • در ابتدای این کتاب بخشی برای آموزش بهتر تلفظ زبان ایتالیایی ارائه شده است.

فصول کتاب آموزش زبان ایتالیایی در 3ماه

فصول این کتاب به موضوعاتی همچون مسائل ارائه شده در این بخش می پردازند :

فصل اول

آموزش جنسیت ، حروف تعریف ، جملات خبری ، سوالی و منفی ، زمان حال برخی افعال کاربردی و …

فصل دوم

آموزش کارهای روزمره و روتین ، حروف تعریف جمع ، خانه و خانواده ، حروف اضافی و جملات سوالی و …

فصل سوم

آموزش اتوبوس و قطار ، اعداد ، ساعت و زمان ، افعال بی قاعده و …

فصل چهارم

آموزش افعال کمکی ، خرید کردن ، جملات امری ،اعداد بین هزار تا میلیارد ، ایام هفته و …

فصل پنجم

آموزش خرید کردن ، افعال بی قاعده ،علایق ، سفارش دادن غذا و …

کتاب آموزش زبان ایتالیایی در 3ماه

فصل ششم

آموزش خرید ، افعال بی قاعده ، تعریف کردن و …

فصل هفتم

آموزش جمع های بی قاعده ، افعال بی قاعده و …

فصل هشتم

آموزش سرگرمی ها و تفریحات ، معذرت خواهی ، نامه نگاری و …

فصل نهم

آموزش مکالمه در ارتباط با شغل ، بخش های گرامری متنوع در زمینه های مختلف و …

فصل دهم

آموزش آشنایی با مردم ، زمان آینده ، مشاغل و …

شما عزیزان می توانید این کتاب را در این بخش به شکل رایگان دانلود نمایید.

همچنین با دنبال نمودن پیج اینستاگرام ایران کمبریج ، از کلیه اخبار و اطلاعات این مرکز فوق تخصصی  آگاه خواهید بود.