دانلود کتاب Taxi زبان فرانسه

دانلود رایگان کتاب Taxi A1زبان فرانسه

دانلود رایگان کتاب Taxi زبان فرانسه :

 • در این بخش به معرفی کتاب Taxi زبان فرانسه و فایل های صوتی آن می پردازیم.
 • این کتاب از ساده ترین و به روز ترین متد آموزش زبان فرانسه می باشد.
 • این کتاب سطح A1 زبان فرانسه را پوشش میدهد.

معرفی سری کتب Le nouveau taxi

 • این کتاب دارای سه سطح می باشد :
 • سطح A1 ، سطح A2 ، سطح B1
 • هر جلد شامل کتاب درس ، کتاب کار ، و فایل های صوتی میباشد
 • این کتاب از سری انتشاراتhachette می باشد

معرفی جلد 1 (سطح A1) ( کتاب Taxi زبان فرانسه )

در این بخش به ارائه فایل های مربوط به کتاب جلد 1 یا همان سطح A1 که مبتدی ترین سطح این کتاب محسوب می شود، می پردازیم.

 • این کتاب دارای 9 درس پیرامون موضوعات کلی و کاربردی می باشد.
 • هر یک از این دروس دارای 3 درس کوتاه می باشند.
 • این کتاب یک کتاب 4 مهارتی می باشد.
 • مهارت های گرامر ، واژگان ، تلفظ و تمامی مهارت های تکمیلی زبان در این کتاب آموزش داده می شوند.
 • تاکیید این کتاب بر مهارت مکالمه زبان فرانسه می باشد.
 • این کتاب از بروز ترین متد های آموزش زبان فرانسه در راستای تقویت مکالمه زبان می باشد.
 • موضوعات این کتاب از موضوعات پایه ای همچون :
 • آشنایی ، اطلاعات فردی ، پیدا کردن آدرس ، اوقات فراغت ،
 • زندگی در کنار دیگران ، قیود وصفات کاربردی ، دنیا اطراف ما و … می باشد.

شما عزیزان می توانید فایل صوتی و فایل کتاب را در این بخش دانلود نمایید.

ایران کمبریج را در صفحه رسمی اینستاگرام دنبال نمایید.

فایل های صوتی کتاب Taxi A1 زبان فرانسه

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4

فایل 5

فایل 6

فایل 7

فایل 8

فایل 9

فایل 10

فایل 11

فایل 12

فایل 13

فایل 14

فایل 15

فایل 16

فایل 17

فایل 18

فایل 19

فایل 20

فایل 21

فایل 22

فایل 23

فایل 24

فایل 25

فایل 26

فایل 27

فایل 28

فایل 29

فایل 30

فایل 31

فایل 32

فایل 33

فایل 34

فایل 35

فایل 36

فایل 37

فایل 38

فایل 39

فایل 40

فایل 41

فایل 42

فایل 43

فایل 44

فایل 45

فایل 46

فایل 47

فایل 48

فایل 49

فایل 50

فایل 51

فایل 52

فایل 53

فایل 54

فایل 55

فایل 56

فایل 57

فایل 58

فایل 59

فایل 60

فایل 61

فایل 62

فایل 63

فایل 64

فایل 65

فایل 66

فایل 67

فایل 68

فایل 69

فایل 70

فایل 71

فایل 72

فایل 73

فایل 74

فایل 75

فایل 76

فایل 77

فایل 78

فایل 79

فایل 80

فایل 81

فایل 82

فایل 83

فایل 84

فایل 85

فایل 86

فایل 87

فایل 88

فایل 89

فایل 90

فایل 91

فایل 92

فایل 93

فایل 94

فایل 95

فایل 96

فایل 97

فایل 98

فایل 99

فایل 100

فایل 101

فایل 102

فایل 103

فایل 104

فایل 105

فایل 106

فایل 107

فایل 108

فایل 109

فایل 110

فایل 111

فایل 112

فایل 113

فایل 114

فایل 115

فایل 116

فایل 117

فایل 118

فایل 119

فایل 120

فایل 121

فایل 122

فایل 123

فایل 124

فایل 125

فایل 126

فایل 127

فایل 128

فایل 129

فایل 130

فایل 131

فایل 132

فایل 133

فایل 134

فایل 135

فایل 136

فایل 137