آموزش صرف فعلهای اسپانیایی

آموزش صرف فعلهای اسپانیایی | آموزش افعال رایج

آموزش صرف فعلهای اسپانیایی

 

چگونه 3 تا از مهم ترین زمان های فعل را مسلط شویم؟

 • برای بسیاری از زبان آموران اسپانیایی، صرف فعل یکی از پر ترفند ترین بخش های زبان مورد استفاده است.
 • صرف فعل در زبان اسپانیایی معمولا غیر قابل پیش بینی به نظر می‌رسد
 • و قوانین کمی‌برای دنبال کردن وجود دارد.
 • از این رو، زبان اسپانیایی فعل های بی قاعده بسیاری دارد.
 • اما اگر به این فعل ها فکر می‌کنید، فعل های انگلیسی را در نظر بگیرید.
 • فعل هایی چون find/found، sell/sold و ring/rang را در نظر بگیرید.
 • چون اخیرا این الگوها را یاد گرفته اید می‌توانید دوباره آنها را برای زبان اسپانیایی انجام دهید.
 • خبر خوب این است که بسیاری از وجه های زبان اسپانیایی بسیار آسانتر هستند.
 • شما می‌توانید صرف فعل های با قاعده اسپانیایی را به سرعت یاد بگیرید
 • و زمانی که این مفاهیم و بعضی از فعل های بی قاعده مرسوم را یاد بگیرید،
 • درک تغییرات یک فعل ساده تر می‌شود.

در این مقاله، تاکید ما بر سه زمان اصلی فعل ها برای فعل های با قاعده : گذشته، حال و آینده می‌باشد.

 

 

 

 

در مرکز زبان ایران کمبریج دوره های آموزش زبان اسپانیایی با تاکید بر آموزش مکالمه اسپانیایی در حال ارایه و برگزاری میباشد.

 

 

 

 

آموزش صرف فعلهای اسپانیایی

 

زمان فعل های اسپانیایی: 3 زمان اصلی که باید تسلط پیدا کنید

سه زمان اصلی که باید در زبان اسپانیایی یاد بگیرید : 1. زمان حال(el presente) 2. گذشته(preterite, el pretérito) 3. آینده (el futuro) می‌باشند.

 • این زمان ها پر کاربردترین زمان ها می‌باشند.
 • می‌توانید مطالب زیادی را با کمک این زمان ها یاد بگیرید که در ابتدا نیز درک می‌شوند.
 • اگر کنجکاو هستید، باید بیان کرد که زمان استمراری، کامل، شرطی، وجهی، امری و جیراند هم وجود دارند.
 • اما بعد از یادگیری کامل سه زمان اصلی باید به سراغ این زمان ها بروید.
 • باید شکل های مصدری را هم بدانید.
 • شکل مصدری به شکل فرهنگ لغت است: شیوه نمایش و صرف فعل در فرهنگ لغت.
 • در انگلیسی، اسم های مصدر معمولادارای کلمه ” to” در ابتدای کلمه هستند: مثل to eat” (comer ) .
 • این شکل از فعل، حالت مصدری است.
 • شما باید این موارد را بدانید زیرا شکل مصدر تعیین کننده چگونگی دسته بندی فعل ها می‌باشد.

 

آموزش اسپانیایی  : مبانی

اولین مطلب: سه دسته فعل اسپانیایی وجود دارد: فعل های –ar، فعل های –er، و فعل های –ir.

 • این فعل ها، فعل هایی هستند که در انتهای آنها مصدر قرار می‌گیرد (یا فعل های دیکشنری نامیده می‌شوند).
 • من از فعل comer (“to eat”) به عنوان یک مثال استفاده کردم.
 • این فعل یک فعل –er است زیرا شکل مصدر است که در انتهای آن “er” قرار می‌گیرد.
 • چگونه می‌توان این نوع فعل را استفاده کرد؟
 • بنابراین، برای درک اینکه از کجا باید صرف فعل را شروع کرد،
 • باید مشخص کنید چه نوع فعلی دارای شکل مصدری می‌باشد و ریشه فعل چیست؟
 • در مورد فعل comer، ریشه com- است.

هر گروه از فعل ها از یک الگوی مختلف صرف فعل استفاده می‌کند و بر اساس فاعل جمله تغییر می‌کند.

 • بنابراین، در هنگام یادگیری صرف کلمات اسپانیایی، باید یاد بگیرید چگونه هر تغییری در زمان فعل اتفاق می‌افتد.
 • این مورد به اندازه ای که به نظر می‌رسد بد نیست.
آموزش صرف فعلهای اسپانیایی

آموزش صرف فعلهای اسپانیایی

اجازه دهید تا مروری برضمایر پایه داشته باشیم:

 • I: yo
 • You: (غیر رسمی)
 • You: usted(رسمی)
 • He: él
 • She: ella
 • We: nosotros(تمام مردان و زنان); nosotras (تمام زنان)
 • You (جمع، غیر رسمی): vosotros(مذکر); vosotras (مونث)
 • You (جمع، رسمی): ustedes
 • Them: ellos(مذکر); ellas (مونث)

 

 • در اینجا باید بیان کرد که ترکیب vosotros/vosotras (“you”) فقط در اسپانیایی کاستیلیان استفاده می‌شود
 • که در کشور اسپانیا صحبت می‌شود.
 • در اسپانیایی آمریکای لاتین از ustedes به عنوان ضمیر جمع و غیر رسمی‌برای you استفاده می‌شود.
 • نکته دیگر این است که usted و ustedes دارای صرف مشابه همانند él, ella, ellos, و ellas می‌باشد.

باید یک الگو را یاد بگیرید.

 • اکنون اجازه دهید تا نگاهی بیندازیم به چگونگی صرف کردن این سه گروه اصلی بر اساس ضمیر.
 • ابتدا از آسانترین فرم شروع می‌کنیم که زمان حال ساده است.
 • به یاد داشته باشید که این الگو برای فعل های با قاعده می‌باشد
 • و فعل های بسیاری وجود دارند که در دسته الگوهای استاندارد قرار نمی‌گیرند…
 • اما تعداد زیادی در داخل این دسته هستند.

دوره های آموزش در مرکز زبان ایران کمبریج با هدف کسب آمادگی آزمون Dele در حال ارایه و پیشرفت میباشد.

صرف فعل زمان حال در زبان اسپانیایی: El Presente

 • اجازه دهید تا نگاهی بر چگونگی صرف فعل در هر دسته در زبان اسپانیایی همراه با ضمایر مختلف داشته باشیم.

 

 فعل های زمان حال –ar در زبان اسپانیایی

به چگونگی تغییر –ar در فعل hablar (“to speak”) توجه کنید

Hablar: To Speak   ریشه فعل: habl-

ضمیر

ریشه+ صرف فعل زمان حال
yo habl + o hablo
habl + as hablas
él, ella, usted habl + a habla
nosotros/nosotras habl + amos hablamos
vosotros/vosotras habl + áis habláis
ellos, ellas, ustedes habl + an hablan
 • آیا الگویی را در اینجا مشاهده می‌کنید؟
 • حتی اگر ریشه فعل habl- باشد و a و r حذف شوند، چون یک فعل با –ar است ،
 • در تمام صرف فعل هابه جز yo حرف a می‌ماند.
 • این فعل تبدیل به hablas, habla, hablamos می‌شود.
 • بنابراین، به یاد داشته باشید که کدام گروه فعل می‌باشد.
 • و برای سه زمان، صرف فعل به صورت ریشه+o است.
 • زمانی که شکل های مختلف فعل –ar را یاد بگیرید،
 • یادگیری دو شکل دیگر آسانتر می‌شود.

فعل های زمان حال با -er

Beber: To Drink   ریشه فعل: beb-

ضمیر

ریشه+ صرف فعل زمان حال
yo beb + o bebo
beb + es bebes
él, ella, usted beb + e bebe
nosotros/nosotras beb + emos bebemos
vosotros/vosotras beb + éis bebéis
ellos, ellas, ustedes beb + en beben

 

 • فعل-er beber (“to drink”) کاملا ثابت می‌ماند.
 • چون این فعل دارای –er است، ‘e” را در تمام موارد صرف فعل به جز yo نگه می‌دارد
 • – هماتند فعل های –ar. اکنون این مورد به نظر بد نمی‌باشد؟
 • زمانی که مواردی چون –s را برای you و –mos را برای weبه یاد می‌آورید،
 • به یاد آوردن صرف فعل عمومی‌کار ساده تری است زیراa و e را برای فعل ها نگه می‌دارید.

فعل های زمان حال-ir در زبان اسپانیایی

اکنون در این مورد تغییرات کمی‌اتفاق می‌افتد.

Vivir: To Live   Verb stem: viv-

ضمیر

ریشه+ صرف زمان حال
yo viv + o vivo
viv + es vives
él, ella, usted viv + e vive
nosotros/nosotras viv + imos vivimos
vosotros/vosotras viv + ís vivís
ellos, ellas, ustedes viv + en viven
 • فعل هایی که به-ir ختم می‌شوند دارای شیوه صرف فعل مشابه با فعل های –er برای نیمی‌از ضمایر هستند
 • ودر آنها استفاده از e به جای i اختیاری است…
 • اما در صورت استفاده از ضمیر we یا you (جمع)  به i تبدیل می‌شود و برای ضمیر I همچنان o ثابت می‌ماند.

آیا الگوها را یاد گرفتید؟

 • آسانترین بخش زمان حال زمانی است که در مورد خودتان صحبت می‌کنید
 • و صرف فعل همیشه برای اول شخص یکسان است و مهم نیست کدام ختم فعل استفاده شده است.
 • فعل های مختومه به –ir در صورتی آسان هستند
 • که به یاد داشته باشید که فقط فعل های nosotros و vosotros با فعل های –er تفاوت دارند.
 • چون این افعال دارای تلفظ تقریبا یکسانی هستند،
 • من آنها را یک واحد برای فعل های –ir در نظر می‌گیرم.
 • وقتی که برای اولین بار الگوهای صرف فعل ها را یاد می‌گیرید،
 • ساده ترین راه دسته بندی کردن آنها و شروع کردن با فعل های –ar است.
 • اگر مبانی این فعل ها را یاد بگیرید،
 • پس می‌توانید ببینید گه الگوهای ظاهر شده برای فعل های –er و –ir تقریبا یکسان هستند.

صرف فعل زمان گذشته: El Pretérito

 • اخبار خوبی وجود دارد. در صرف فعل زمان گذشته، فعل هایی که –er و –ir دارند همگی از یک شکل استفاده می‌کنند.
 • می‌توانید این فعل ها را با روش دسته ای حفظ کنید.
 • شکل “we” برای این فعل ها همیشه یکنواخت است
 • و الگوهایی وجود دارد که در اینجا ترکیب شده اند.

فعل های زمان گذشته er

Hablar: To Speak آموزش صرف فعلهای اسپانیایی ریشه فعل: habl-
ضمیر
ریشع+ صرف فعل زمان گذشته
yo habl + é hablé
habl + aste hablaste
él, ella, usted habl + ó habló
nosotros/nosotras habl + amos hablamos
vosotros/vosotras habl + asteis hablasteis
ellos, ellas, ustedes habl + aron hablaron
 • به این علامت های لهجه ای توجه کنید. Habloمعادل “I speak” است،
 • اما habló برابر “he/she/you spoke” می‌باشد.
 • بسیاری از این موارد شبیه فرم های زمان حال هستند، اما افزودنی بیشتری دارند.
 • Hablas با افزودن –te تبدیل به hablasteمی‌شود.
 • Hablanتبدیل به hablaron می‌شود امادر انتهای آن “n”وجود دارد
 • و در وسط کلمه “ro” آمده است.
 • کلمه hablamos هم همین طور است.

فعل های زمان گذشته با –ir,-er

Beber: To Drink   ریشه فعل: beb-
ضمیر
ریشه + صرف زمان گذشته
yo beb + í bebí
beb + iste bebiste
él, ella, usted beb + ió bebió
nosotros/nosotras beb + imos bebimos
vosotros/vosotras beb + isteis bebisteis
ellos, ellas, ustedes beb + ieron bebieron
Vivir: To Live
آموزش صرف فعلهای اسپانیایی Verb stem: viv-
Pronoun Stem + Conjugation Past Tense
yo viv + í viví
viv + iste viviste
él, ella, usted viv + ió vivió
nosotros/nosotras viv + imos vivimos
vosotros/vosotras viv + isteis vivisteis
ellos, ellas, ustedes viv + ieron vivieron
 • همان طور که قبلا بیان کردم، صرف هر دو فعل در زمان گذشته یکسان است.
 • یک موضوع را باید بیان کرد:
 • در حالی که “we” برای فعل همانند زمان گذشته برای فعل های دارای کلمه پایانی ar و –ir است
 • اما این کلمات تغییر کمی‌در مقایسه با فعل های –er دارند.
 • در زمان حال، شکل nosotros با افزودن beber تبدیل به bebemos. می‌شود.
 • در زمان گذشته، تبدیل به bebimos می‌شود.
 • فقط یک نکته کوچک را به یاد داشته باشید.

 

صرف فعل زمان آینده : El Futuro
 • با انجام تمرین همه چیز آسانتر می‌شود.
 • در هنگام استفاده از زمان آینده، فقط یک الگوی صرف دارید.
 • درست است – تمام این سه گروه فعل از بخش پایانی یکسان برای زمان آینده استفاده می‌کنند.
 • اختلاف در این نوع فعل این است که باید بخش های پایانی -ar-er-ir را نگه دارید.
 • بنابراین، فعل ها به صورت مصدر باقی می‌مانند و باید صرف فعل را اضافه کنید.

 

Hablar: To Speak آموزش صرف فعلهای اسپانیایی ریشه فعل: habl-

ضمیر

مصدر+ صرف آینده
yo hablar + é hablaré
hablar + ás hablarás
él, ella, usted hablar + á hablará
nosotros/nosotras hablar + emos hablaremos
vosotros/vosotras hablar + éis hablaréis
ellos, ellas, ustedes hablar + án hablarán
Beber: To Drink آموزش صرف فعلهای اسپانیایی ریشه فعل: beb-
ضمیر
مصدر+ صرف زمان آینده
yo beber + é beberé
beber + ás beberás
él, ella, usted beber + á beberá
nosotros/nosotras beber + emos beberemos
vosotros/vosotras beber + éis beberéis
ellos, ellas, ustedes beber + án beberán

 

Vivir: To Live   ریشه فعل: viv-
ضمیر
مصدر+ صرف آینده
yo vivir + é viviré
vivir + ás vivirás
él, ella, usted vivir + á vivirá
nosotros/nosotras vivir + emos viviremos
vosotros/vosotras vivir + éis viviréis
ellos, ellas, ustedes vivir + án vivirán
  آموزش صرف فعلهای اسپانیایی  
 • این ویژگی باعث می‌شود تا حفظ کردن این فعل ا آسانتر شود.
 • موردی که باید به آن توجه داشته باشید این است که چه زمانی این نوع در زبان اسپانیایی استفاده می‌شود؟
 • سخنگوهای این زبان از زمان آینده برای آینده دور تر استفاده می‌کنند.
 • در زبان انگلیسی،آینده نزدیک همچنان با استفاده از زمان آینده بیان می‌شود، اما نکته ما در اینجا نمی‌باشد.
 • در زبان اسپانیایی، یک زمان فعل مختلف برای آینده نزدیک وجود دارد،
 • اما می‌توانید از زمان حال هم استفاده کنید.
 • بنابراین، بدانید که شما از این زمان به اندازه انگلیسی استفاده نخواهید کرد.
پر کاربردترین فعل های بی قاعده
 • بعضی از فعل های پر کاربرد مورد استفاده در زبان اسپانیایی بی قاعده هستند.
 • این ویژگی باعث می‌شود تا صرف فعل دشوار به نظر برسد.
 • اما الگوهایی برای فعل های بی قاعده وجود دارد
 • و باید تمرین های بسیار زیادی برای صرف فعل های بی قاعده انجام دهید.
 • بنابراین، نا امید نشوید.

اکنون، چند مورد از فعل هایی را اشاره می‌کنم که سر نخ دارند:

 

 • To be (دائمی): ser
 • To be (iموقت): estar
 • To have: tener
 • To go: ir
 • To think: pensar
 • To do/to make: hacer
 • To see: ver
 • To meet: encontrar
 • To know: saber
 • Can do: poder

 

این فعل ها جز 10 فعل پر کاربرد بی قاعده هستند. اکنون که فعل ها را تشخیص می‌دهید، چگونگی صرف کردن و استفاده از الگوهای فعل های بی قاعده را تمرین کنید.

در این مطلب بسیار جذاب و پویا مطالب بسیار ایده آلی را گرده آوری نموده ایم اما شایان بذکر است این دوره ها در ایران کمبریج با بهره مندی از اساتید بسیار مجرب و کادر آموزش توانسته دستاوردهای بسیار درخشانی را کسب نماید.

آموزش افعال رایج اسپانیایی :

یادگیری معانی و چگونگی صرف افعال رایج بخش مهمی از درک هر زبانی است. اما سیستم صرف افعال اسپانیایی به خاطر حجم بسیار بالای صرف‌های مختلف نسبت به انگلیسی معمولا یکی از دشوارترین بخش‌های یادگیری این زبان است.

۱۲ فعل رایج اسپانیایی که باید فرابگیرید، عبارت‌اند از:

 • Estar = بودن
 • Ser = بودن
 • Tener = داشتن
 • Haber = داشتن (فعل کمکی)
 • Hacer = انجام دادن یا ساختن
 • Ir = رفتن
 • Venir = آمدن
 • Decir = ماندن یا گفتن
 • Poder = قادر بودن
 • Dar = دادن
 • Ver = دیدن
 • Poder = دانستن

 

آموزش افعال رایج اسپانیایی

 

اطلاع «باقاعده» در اینجا بدین معنا است که تمامی این افعال به‌صورت مشابهی صرف خواهند شد.

این افعال در سه گروه -ar، -er و -ir قرار می‌گیرند. شما قادر هستید تا هر فعل با‌قاعده‌ای را با پسوندهای مشابهی صرف کنید:

 • ar = o, as, a, amos, áis, an
 • er = o, es, e, emos, éis, en
 • ir = o, es, e, imos, ís, en

هنگامی‌که بر این افعال با‌قاعده تسلط پیدا کردید، حالا نوبت به تغییر ریشه‌ها و افعال بی‌قاعده می‌رسد.

 • اما به یاد داشته باشید که لزوما نباید به‌صورت همزمان به یادگیری تمامی این مسائل بپردازید.
 • درک چگونگی صرف تمامی افعال رایج باقاعده قدم بزرگی به سمت مکالمه با زبان اسپانیایی است.

در مطلب بسیار جذاب دیگیری که اخیرا منتشر گردید ، آموزش زبان حال ساده زبان اسپانیایی را به شما ارایه نمودیم که بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 

آموزش افعال رایج اسپانیایی

آموزش افعال رایج اسپانیایی

 

 

ایران کمبریج و آموزش زبان اسپانیایی

مجموعه زبان ایران کمبریج بیش از 12 سال است که در حال ارایه دوره های آموزش زبان اسپانیایی میباشد و این دوره ها را با کیفیت بسیار بالا و بصورت کاملا متنوع در حال برگزاری میباشد.این دوره ها با استفاده از بروزترین شیوه های آموزشی و با بهره مندی از مدرسین بسیار عالی رتبه در حال ارایه میباشد.

 • اساتیدی که دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان اسپانیایی هستند
 • مدرسینی که بیش از 8 سال سابقه تدریس زبان را دارا هستند
 • رشته و زمینه تخصصی تدریس آنها بر روی آمادگی آزمون های بخش فرهنگی سفارت میباشد
 • این عزیزان تحصیلات خود را معمولا در کشور اسپانیا به اتمام رسانیده اند
 • و از بین برترین اساتید دانشگاه های کشور انتخاب گشته اند
 • این عزیزان در حال تعامل و همکاری با دانشگاه های کشور اسپانیا میباشند
 • و همچنان ارتباط تنگاتنگی با بخش فرهنگی سفارت اسپانیا را دارا میباشند
 • این دوره ها با سبک بسیار نوین و منطبق بر معیارهای موسسه سروانتس اسپانیا ارایه میشود
 • و بصورت کاملا زودبازده و بشکل آکادمیک برنامه ریزی گردیده است
 • بطوریگه در عرض کمتر از شش ماه شما رو به سطوح پیشرفته خواهد رساند
 • این دوره ها در جهت آمادگی آزمون Dele  ارایه خواهد گردید.

ایران کمبریج در حال حاضر با دو شعبه در حال فعالیت میباشد.این مرکز بدلیل ارایه با کیفیت ترین دوره ها همچنان در صدر لیست بهترین آموزشگاه زبان قرار گرفته است.

 • شعبه مرکزی – میدان ولیعصر : 88854048 – 88854207
 • شعبه غرب – میدان صادقیه : 44024298 – 44024371

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *