موسسه زبان ایران کمبریج مفتخر به برگزاری دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی ( Türk Dili Eğitimi ) می باشد.