انواع فعل معلوم و مجهول انگلیسی | Active & Passive

در این بخش به معرفی انواع فعل معلوم و مجهول در انگلیسی می پردازیم :

جملات می توانند به دو شکل معلوم و مجهول باشند.

شما باید بیاموزید که این تفاوت را تشخیص دهید تا انگلیسی را با موفقیت صحبت کنید.

با توجه به این یادگیری ها قطعا شما میتوانید به آموزش مکالمه زبان در سطح بسیار پیشرفته دسترسی داشته باشید.

مجموعه زبان ایران کمبریج با بیش از 12 سال سابقه برگزاری دوره های بسیار با کیفیت و در سطح بین المللی امروزه و با توجه به متقاضیان بسیار بالایی که دارد ، در تمامی سطوح و با ایجاد تنوع بسیار بالا دوره های بسیار متننوعی را ارایه مینماید.

این دوره ها هم بصورت دوره های حضوری و باتنوع بسیار بالا و هم بصورت آموزش آنلاین زبان ( بشکل خصوصی ) در حال ارایه است.

یکی از پر استقبال ترین دوره های این مرکز دوره های حضوری آموزش فوق فشرده زبان است که در عرض سه ماه شما از سطح مبتدی به سطح پیشرفته خواهد رساند.

شکل انواع فعل معلوم و مجهول انگلیسی

 

در جملات معلوم، چیزی که عمل را انجام می دهد موضوع جمله است و آنچه دریافت کننده عمل است، مفعول است. بیشتر جملات معلوم هستند.

[چیزی که عمل را انجام می دهد] + [فعل] + [آنچه دریافت کننده عمل است]

 

مثال ها:

استاد                                        به دانش آموزان                    درس می دهد.

(فاعل که انجام دهنده کار است)                                 (فعل)                           (مفعول که دریافت کننده عمل است)

 

سارا                                          ظرف ها را                             شست.

(فاعل که انجام دهنده کار است)                           (فعل)                           (مفعول که دریافت کننده عمل است)

 

شکل مجهول افعال در انگلیسی

در جملات مجهول، چیزی که عمل را دریافت می کند موضوع جمله است و چیزی/کسی که آن را انجام می دهد به صورت اختیاری در نزدیکی انتهای جمله گنجانده شده است.

اگر فکر می کنید دریافت کننده ی عمل از اهمیت بیشتری برخوردار است و یا باید بر آن تأکید شود، می توانید از شکل مجهول استفاده کنید.

اگر نمی دانید چه کسی این کار را انجام می دهد یا اگر نمی خواهید ذکر کنید که چه کسی اقدام به انجام آن می کند، می توانید از شکل مجهول نیز استفاده کنید.

انواع فعل معلوم و مجهول در آموزش زبان انگلیسی

[آنچه عمل را انجام می دهد] + [by] + [شکل سوم فعل] + [فعل be] + [آنچه دریافت کننده عمل است]

مثال:

استاد به دانشجویان درس می دهد.

دانشجویان                                           به وسیله ی استاد                    درس داده می شوند.

(فاعل که دریافت کننده عمل است)                     (مفعول که دریافت کننده عمل است)                    (فعل)

 

جان ظرف ها را شست.

                        ظرف ها                                                   به وسیله ی جان                               شسته شد.

(فاعل که انجام دهنده کار است)                          (مفعول که دریافت کننده عمل است)                         (فعل)

 

 

انواع فعل معلوم و مجهول انگلیسی

انواع فعل معلوم و مجهول انگلیسی

آموزش و یادگیری این تنس گرامری بسیار مهم ، شما را علاوه بر کمک در مکالمه ، در دوره های تخصصی و در آموزش آیلتس کمک بسیار شایانی خواهد نمود.پس یادگیری این گرامر را باید جدی بگیرید.

مرور انواع فعل معلوم و مجهول

 

زمان معلوم مجهول
حال ساده

Once a week, Tom cleans the house.

هفته ای یک بار، تام خانه را تمیز می کند.

Once a week, the house is cleaned by Tom.

هفته ای یک بار، خانه به وسیله ی تام تمیز می شود.

حال استمراری

Right now, Sarah is writing the letter.

الان، سارا در حال نوشتن نامه است.

Right now, the letter is being written by Sarah.

الان نامه در حال نوشته شدن توسط سارا است.

گذشته ساده

Sam repaired the car.

سام ماشین را تعمیر کرد.

The car was repaired by Sam.

ماشین توسط سام تعمیر شد.

گذشته استمراری

The salesman was helping the customer when the thief came into the store.

فروشنده در حال کمک به مشتری بود که سارق وارد فروشگاه شد.

The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store.

هنگامی که سارق وارد مغازه شد، فروشنده داشت به مشتری کمک می کرد.

حال کامل

Many tourists have visited that castle.

گردشگران زیادی از آن قلعه دیدن کرده اند.

That castle has been visited by many tourists.

آن قلعه به وسیله ی گردشگران زیادی بازدید شده است.

حال کامل استمراری

Recently, John has been doing the work.

اخیراً جان در حال انجام دادن کار بوده است.

انواع فعل معلوم و مجهول انگلیسی

Recently, the work has been being done by John.

اخیرا کار توسط جان درحال انجام شدن بوده است.

گذشته کامل

George had repaired many cars before he received his mechanic’s license.

جورج قبل از دریافت مجوز مکانیک ، ماشین های زیادی را تعمیر کرده بود.

Many cars had been repaired by George before he received his mechanic’s license.

قبل از دریافت مجوز مکانیک، بسیاری از اتومبیل ها توسط جورج تعمیر شده بود.

گذشته کامل استمراری

Chef Jones had been preparing the restaurant’s fantastic dinners for two years before he moved to Paris.

سرآشپز جونز قبل از اینکه به پاریس برود، دو سال شام های خارق العاده رستوران را آماده می کرد.

The restaurant’s fantastic dinners had been being prepared by Chef Jones for two years before he moved to Paris.

شام های خارق العاده این رستوران قبل از انتقال او به پاریس توسط سرآشپز جونز دو سال آماده شده بود.

آینده ساده با
will

Someone will finish the work by 5:00 PM.

شخصی تا ساعت 5 عصر کار را به پایان می رساند.

The work will be finished by 5:00 PM.

کار تا ساعت 5 عصر به پایان می رسد.

آینده ساده باbe going to

Sally is going to make a beautiful dinner tonight.

سالی قرار است امشب یک شام زیبا  (خوشمزه) درست کند.

A beautiful dinner is going to be made by Sally tonight.

قرار است امشب یک شام زیبا (خوشمزه) توسط سالی درست شود.

آینده استمراری با
will

At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes.

ساعت 8:00 امشب، جان در حال شستن ظرف ها خواهد بود.

انواع فعل معلوم و مجهول انگلیسی

At 8:00 PM tonight, the dishes will be being washed by John.

ساعت 20:00 امشب ، ظرف ها توسط جان شسته می شوند.

آینده استمراری با
be going to

At 8:00 PM tonight, John is going to be washing the dishes.

ساعت 8:00 امشب، جان قصد دارد ظرف ها را بشوید.

At 8:00 PM tonight, the dishes are going to be being washed by John.

ساعت 8:00 امشب، قرار است ظرف ها توسط جان شسته شوند.

آینده کامل با
will

They will have completed the project before the deadline.

آنها پروژه را قبل از مهلت مقرر به پایان رسانده اند.

The project will have been completed before the deadline.

پروژه قبل از مهلت مقرر به پایان رسیده است.

آینده کامل با
be going to

They are going to have completed the project before the deadline.

آنها قرار است پروژه را قبل از موعد مقرر به پایان برسانند.

The project is going to have been completed before the deadline.

پروژه قرار است قبل از موعد مقرر به اتمام برسد.

آینده کامل استمراری با
will

The famous artist will have been painting the mural for over six months by the time it is finished.

این هنرمند مشهور بیش از شش ماه است که نقاشی دیواری خود را تمام می کند.

The mural will have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished.

تا پایان کار این نقاشی دیواری بیش از شش ماه توسط این هنرمند مشهور نقاشی می شده است.

آینده کامل استمراری با

be going to

The famous artist is going to have been painting the mural for over six months by the time it is finished.

این هنرمند مشهور قرار است تا پایان کار بیش از شش ماه نقاشی دیواری را نقاشی کند.

انواع فعل معلوم و مجهول انگلیسی

The mural is going to have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished.

قرار است تا پایان کار این نقاشی دیواری بیش از شش ماه توسط این هنرمند نقاشی شود.

ساختار Used to

Jerry used to pay the bills.

جری عادت داشت قبض ها را می پرداخت. (الان این اتفاق دیگر نمی افتد.)

The bills used to be paid by Jerry.

قبض ها قبلاً توسط جری پرداخت می شد. (الان این اتفاق دیگر نمی افتد.)

ساختار Would Always

My mother would always make the pies.

مادرم همیشه کیک درست می کرد.

The pies would always be made by my mother.

پای ها را همیشه مادرم درست می کرد.

آینده در گذشته با
Would

I knew John would finish the work by 5:00 PM.

می دانستم جان تا ساعت 5 عصر کار را تمام می کند.

I knew the work would be finished by 5:00 PM.

می دانستم کار تا ساعت 5 عصر به پایان می رسد.

آینده در گذشته با
Was Going to

I thought Sally was going to make a beautiful dinner tonight.

فکر کردم سالی قرار است امشب یک شام زیبا (خوشمزه) درست کند.

I thought a beautiful dinner was going to be made by Sally tonight.

فکر کردم قرار است امشب یک شام زیبا توسط سالی درست شود..

 

برای دانلود بهترین کتاب های گرامر می توانید به بخش کتابخانه ایران کمبریج برای دانلود منابع مراجعه نمایید.

در صورت تمایل به مشاوره می توانید با صفحه اینستاگرام ایران کمبریج و یا شماره های شعب در ارتباط باشید:

 

  • شعبه ولیعصر : 88854048 و 88854207

 

2 پاسخ
  1. mohi گفته:

    واقعا ممنون از تدریس کامل این گرامر
    برای آیلتس خوبه از این نوع گرامر استفاده کنیم یا نه ؟

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *