زمان حال در زبان اسپانیایی + فیلم آموزش رایگان

زمان حال در زبان اسپانیایی | قوانین دستورزبان اسپانیایی: El Presente Indicativo

 

 

در زبان اسپانیایی، افعال به سه دسته تقسیم می­شوند.

 • افعالی که با –AR تمام می­شوند،
 • افعالی که با –ER تمام می­شوند،
 • افعالی که با –IR تمام می­شوند.

در مطلب جذابی که اخیرا منتشر گردیده ، آموزش کامل و رایگان زمان حال ساده زبان اسپانیایی را منتشر نمودیم که تکمیل کننده مطالب این صفحه خواهد بود.

 

افعال باقاعده اسپانیایی در زمان حال

 

 • درمورد افعال باقاعده زبان اسپانیایی، فقط بخش پایانی آن فعل (یعنی بخش –ar، -er یا –ir)
 • براساس شخصی که آن کار را انجام داده ­اند، تغییر می­کند.
 • به­ هرحال، برخلاف زبان انگلیسی، برای هر فاعل، یک پایان متفاوت در فعل وجوددارد.
 • برای شروع کار، به شما نشان خواهیم داد که چطور یک فعل را در زمان حال صرف کنید:
 • (دقت کنید که چطور بخش قرمز رنگ فعل، تغییر می­کند)

در مطلب قبلی در همین خصوص آموزش حال ساده زبان اسپانیایی را برای شما عزیزان گردآوری نموده ایم.که مطالعه آن به شما عزیزان پیشنهاد میگردد.

آموزش زبان اسپانیایی در حال حاضر در این مرکز با کیفیت بسیار بالایی در حال ارایه میباشد.

زمان حال در زبان اسپانیایی

 

Presente de Indicativo
VERBOS

-IR

VERBOS

-ER

VERBOS

-AR

Verbos Regulares
VIVIR COMER HABLAR
vivo como hablo Yo
vives comes hablas
vive come habla Él/ ella
vive come habla Usted
vivimos comemos hablamos Nosotros/ as
vivís coméis habláis Vosotros/ as
viven comen hablan Ellos/ ellas
viven comen hablan Ustedes
آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی

آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی

 • قبل از اینکه به مطالعه خود ادامه دهید، اطمینان پیدا کنید که درباره ضمایر فاعلی در زبان اسپانیایی اطلاعات دارید (yo، tú، él و غیره)
 • اگر فعل hablar (صحبت کردن) را داشته باشید
 • و بخواهید بگویید «من صحبت می­کنم (I speak)»، فقط دو حرف آخر فعل را حذف کرده (که در این مورد –ar حذف می­شود)
 • و حرف –O را به آخر آن اضافه نمایید تا فعل ترکیبی Hablo که به معنای «من صحبت می­کنم (I speak)»، را ایجاد کنید.

مثال دیگر:

 • اگر می­خواهید بگویید «آنها می­خورند (They eat)»، فعل اصلی که در اینجا comer است را برداشته،
 • بخش انتهایی آن (-er) را حذف کرده و سپس –EN را به آخر آن اضافه کنید (زیرا ellos = آنها (they)).
 • فعل ما می­شود Comen (آنها می­خورند (They eat)).
 • متوجه خواهید شد که یک بخش خاصی از انتهای فعل تکرار می­گردد.
 • برای مثال برای Yo (من (I))، بخش انتهایی تمام افعال باقاعده را برداشته و –O را به ریشه (بخش اصلی) فعل اضافه می­کنیم.
 • همچنین ببینید که تنها تفاوت میان افعالی که با –ER و –IR پایان می­یابند،
 • زمانی است که ما از nosotros (ما (we)) و vosotros (تو (you)/ جمع/ غیررسمی) استفاده می­کنیم.
 • ضمیر فاعلی (yo، tú، nosotros و غیره) اغلب قبل از فعل حذف می­شود
 • زیرا ما معمولا فاعل (کنندۀ کار) را به خاطر بخش انتهایی فعل، می­شناسیم.

زمان حال در زبان اسپانیایی

برای مثال­ :

 • اگر بگویید «Hablamos espan͂ol» (ما اسپانیایی صحبت می­کنیم (We speak Spanish)).
 • نیازی نیست تا ضمیر nosotros را قبل از فعل بگذارید،
 • زیرا می­دانیم که وقتی می­گوییم hablamos، به nosotros (ما) اشاره داریم.
 • به ­همین خاطر اغلب جمله «Hablamos espan͂ol» را بدون ضمیر nosotros خواهیم شنید یا خواند.

ایران کمبریج با استفاده از بروزترین سیستم ها و متد توین آموزشی در حال ارایه دوره های آموزش زبان اسپانیایی میباشد.این دوره ها با هدف کسب آمادگی آزمون Dele در حال ارایه است.

افعال بی­قاعده اسپانیایی در زمان حال

 • فعل­های زیر فقط در اول شخص (مفرد) بی­قاعده هستند.
 • بقیه صرف فعل، به­صورت عادی می­باشد (فعل­های باقاعده بالا را ببینید).

1-افعال اول شخصی که با –y پایان می­یابند

فعل­های زیر بخشی از این گروه هستند: Estar (شدن (to be)) –Dar (دادن (to give)).

زمان حال در زبان اسپانیایی

Estar Subject
estoy Yo
estás
está Él
está Ella
está Usted
estamos Nosotros/ Nosotras
estáis Vosotros/ Vosotras
están Ellos/ ellas
están Ustedes

زمان حال در زبان اسپانیایی

 • Yo estoy feliz. (من خوشحال هستم (I am happy)).
 • Yo estoy en mi casa. (من در خانه هستم (I’m at home.)).
 • Yo doy propinas. (من انعام می­دهم (I give tips.)).

 

2-افعال اول شخصی که با –GO پایان می­یابند

فعل­های زیر بخشی از این گروه هستند:  Hacer (انجام دادن (to do))، –Poner (گذاشتن (to put))، –Salir (بیرون رفتن (to go out))، –Valer (هزینه داشتن/ ارزش داشتن (to cost/ be worth)).

Hacer Subject
hago Yo
haces
hace Él
hace Ella
hace Usted
hacemos Nosotros/ Nosotras
Hacéis Vosotros/ Vosotras
hacen Ellos/ Ellas
hacen Ustedes

زمان حال در زبان اسپانیایی

 • Yo hago mis tareas. (من تکالیفم را انجام می­دهم (I do my homework)).
 • Yo pongo la leche en el refrigerador
 • Yo salgo con mis amigos. (من با دوستانم بیرون می­روم (I go out with my friends)).
 • Yo valgo mucho. (من مستحق آن هستم (I’m worth it)).

 

3- افعال اول شخصی که با –ZCO پایان می­یابند

 • فعل­هایی که با –cir و –cer تمام می­شوند در اول شخص به –zco تبدیل می­گردند.
 • افعال زیر بخشی از این گروه هستند: Conducir (راندن (to drive))، -conocer (دانستن (to know))، -Traducir (ترجمه کردن (to translate)).
Conducer Subject
conduzco Yo
conduces
conduce Él
conduce Ella
conduce Usted
conducimos Nosotros/ Nosotras
conducís Vosotros/ Vosotras
conducen Ellos/ Ellas
conducen Ustedes

زمان حال در زبان اسپانیایی

 • Yo conduzco mi coche. (من با ماشینم رانندگی می­کنم (I drive my car.)).
 • Yo conozco a muchas personas. (من افراد زیادی را می­شناسم (I know many people)).
 • Yo traduzco canciones (من ترانه­ها را ترجمه می­کنم (I translate songs)).

به خاطر داشته باشید که این افعال فقط در اول شخص (مفرد)، بی­قاعده هستند، مابقی افعال دارای قوانینی مانند صرف زمان حال افعال باقاعده می­باشند.

 

فعل­های اسپانیایی که دارای تغییر در ریشه هستند
 • چهار نوع فعل وجوددارند که ریشه آنها بی­قاعده بوده و تغییر می­کند.
 • در زمان حال، اینها افعالی هستند که ریشه آنها از O به UE، از U به UE، از E به IE و از E به I تغییر می­کند.
 • توجه کنید که این تغییر ریشه در زمانیکه فاعل nosotros یا vosotros است،
 • اتفاق نمی­افتد (اینها ریشه اصلی فعل را نگه­می­دارند).

 

1-ریشه از O به UE تغییر می­کند

در صرف فعل، حرف «O» در ریشه افعال مصدر به «UE» تغییر می­کند.

زمان حال در زبان اسپانیایی

Almorzar Subject
Almuerzo Yo
Almuerzas
Almuerza Él
Almuerza Ella
Almuerza Usted
Almorzamos Nosotros/ Nosotras
Almorzáis Vosotros/ Vosotras
Almuerzan Ellos/ Ellas
Almuerzan Ustedes
 • Yo almuerzo con mis amigos. (من با دوستانم نهار خوردم (I have lunch with my friends).
 • Tú almuerzas todos los días en un restaurant. (تو هرروز در رستوران نهار می­خوری (You have launch in a restaurant every day)).
 • Ellos almuerzan comida chilena. (آنها برای نهار غذای شیلیایی خوردند. (They have Chilean food for lunch)).

زمان حال در زبان اسپانیایی

2-ریشه از E به IE تغییر می­کند

در صرف فعل، حرف «E» در ریشه فعل مصدر، به «IE» تغییر می­کند.

Sentir Subject
siento Yo
sientes
siente Él
siente Ella
siente Usted
sentimos Nosotros/ Nosotras
sentís Vosotros/ Vosotras
sienten Ellos/ Ellas
Sienten Ustedes

زمان حال در زبان اسپانیایی

 • Ellos sienten frío (او احساس سرما می­کند (She feels cold)).
 • Tú sientes un dolor de cabeza (تو سردرد داری (you have a headache)).
 • Él siente una presencia (او حضور فردی را احساس می­کند (he feels a presence)).

 

3-ریشه از E به I  تغییر می­کند

در صرف فعل، حرف «E» در ریشه فعل مصدر به «I» تغییر می­کند

Pedir Subject
pido Yo
pides
pide Él
pide Ella
pide
Usted
pedimos Nosotros/ Nosotras
pedís Vosotros/ Vosotras
piden Ellos/ Ellas
piden Ustedes

زمان حال در زبان اسپانیایی

 • Yo pido una bebida (من یک نوشیدنی می­خواهم (I ask for a drink)).
 • Usted pide un vaso de agua (شما یک لیوان آب می­خواهید (You ask for a glass of water)).
 • El animador pide un aplauso para el artista (مجری درخواست تشویق هنرمند را دارد (The presenter asks for applause for the artist)).

 

4-ریشه از U به UE تغییر می­کند.
 • در صرف فعل، حرف «U» در ریشه فعل مصدر به «UE» تغییر می­کند.
 • توجه کنید که فعل Jugar تنها فعلی است که در این حالت، به صورت بی­قاعده می­باشد.

 

Jugar Subject
juego Yo
juegas
juega Él
juega Ella
juega
Usted
jugamos Nosotros/ Nosotras
jugáis Vosotros/ Vosotras
juegan Ellos/ ellas
juegan Ustedes

زمان حال در زبان اسپانیایی

 • Yo juego en mi pieza (من در اتاقم بازی می­کنم (I play in my room)).
 • Tú juegas fútbol (تو فوتبال بازی می­کنی (You play football)).
 • Usted juega baloncesto (شما بسکتبال بازی می­کنید (You play basketball)).

ایران کمبریج بدون تردید بهترین آموزشگاه زبان است که در حال حاضر میتواند با استانداردهای مورد تایید موسسه سروانتس اسپانیا ،شما را به سطوح برتر زبان اسپانیایی برساند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *