زمان حال در زبان اسپانیایی + فیلم آموزش رایگان

زمان حال در زبان اسپانیایی | قوانین دستورزبان اسپانیایی: El Presente Indicativo

 

 

در زبان اسپانیایی، افعال به سه دسته تقسیم می­شوند.

 • افعالی که با –AR تمام می­شوند،
 • افعالی که با –ER تمام می­شوند،
 • افعالی که با –IR تمام می­شوند.

در مطلب جذابی که اخیرا منتشر گردیده ، آموزش کامل و رایگان زمان حال ساده زبان اسپانیایی را منتشر نمودیم که تکمیل کننده مطالب این صفحه خواهد بود.

 

افعال باقاعده اسپانیایی در زمان حال

 

 • درمورد افعال باقاعده زبان اسپانیایی، فقط بخش پایانی آن فعل (یعنی بخش –ar، -er یا –ir)
 • براساس شخصی که آن کار را انجام داده ­اند، تغییر می­کند.
 • به­ هرحال، برخلاف زبان انگلیسی، برای هر فاعل، یک پایان متفاوت در فعل وجوددارد.
 • برای شروع کار، به شما نشان خواهیم داد که چطور یک فعل را در زمان حال صرف کنید:
 • (دقت کنید که چطور بخش قرمز رنگ فعل، تغییر می­کند)

در مطلب قبلی در همین خصوص آموزش حال ساده زبان اسپانیایی را برای شما عزیزان گردآوری نموده ایم.که مطالعه آن به شما عزیزان پیشنهاد میگردد.

آموزش زبان اسپانیایی در حال حاضر در این مرکز با کیفیت بسیار بالایی در حال ارایه میباشد.

زمان حال در زبان اسپانیایی

 

Presente de Indicativo
VERBOS

-IR

VERBOS

-ER

VERBOS

-AR

Verbos Regulares
VIVIR COMER HABLAR
vivo como hablo Yo
vives comes hablas
vive come habla Él/ ella
vive come habla Usted
vivimos comemos hablamos Nosotros/ as
vivís coméis habláis Vosotros/ as
viven comen hablan Ellos/ ellas
viven comen hablan Ustedes
آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی

آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی

 • قبل از اینکه به مطالعه خود ادامه دهید، اطمینان پیدا کنید که درباره ضمایر فاعلی در زبان اسپانیایی اطلاعات دارید (yo، tú، él و غیره)
 • اگر فعل hablar (صحبت کردن) را داشته باشید
 • و بخواهید بگویید «من صحبت می­کنم (I speak)»، فقط دو حرف آخر فعل را حذف کرده (که در این مورد –ar حذف می­شود)
 • و حرف –O را به آخر آن اضافه نمایید تا فعل ترکیبی Hablo که به معنای «من صحبت می­کنم (I speak)»، را ایجاد کنید.

مثال دیگر:

 • اگر می­خواهید بگویید «آنها می­خورند (They eat)»، فعل اصلی که در اینجا comer است را برداشته،
 • بخش انتهایی آن (-er) را حذف کرده و سپس –EN را به آخر آن اضافه کنید (زیرا ellos = آنها (they)).
 • فعل ما می­شود Comen (آنها می­خورند (They eat)).
 • متوجه خواهید شد که یک بخش خاصی از انتهای فعل تکرار می­گردد.
 • برای مثال برای Yo (من (I))، بخش انتهایی تمام افعال باقاعده را برداشته و –O را به ریشه (بخش اصلی) فعل اضافه می­کنیم.
 • همچنین ببینید که تنها تفاوت میان افعالی که با –ER و –IR پایان می­یابند،
 • زمانی است که ما از nosotros (ما (we)) و vosotros (تو (you)/ جمع/ غیررسمی) استفاده می­کنیم.
 • ضمیر فاعلی (yo، tú، nosotros و غیره) اغلب قبل از فعل حذف می­شود
 • زیرا ما معمولا فاعل (کنندۀ کار) را به خاطر بخش انتهایی فعل، می­شناسیم.

برای مثال­ :

 • اگر بگویید «Hablamos espan͂ol» (ما اسپانیایی صحبت می­کنیم (We speak Spanish)).
 • نیازی نیست تا ضمیر nosotros را قبل از فعل بگذارید،
 • زیرا می­دانیم که وقتی می­گوییم hablamos، به nosotros (ما) اشاره داریم.
 • به ­همین خاطر اغلب جمله «Hablamos espan͂ol» را بدون ضمیر nosotros خواهیم شنید یا خواند.

ایران کمبریج با استفاده از بروزترین سیستم ها و متد توین آموزشی در حال ارایه دوره های آموزش زبان اسپانیایی میباشد.این دوره ها با هدف کسب آمادگی آزمون Dele در حال ارایه است.و با هدف آموزش مکالمه اسپانیایی ارایه میگردد.

افعال بی­قاعده اسپانیایی در زمان حال

 • فعل­های زیر فقط در اول شخص (مفرد) بی­قاعده هستند.
 • بقیه صرف فعل، به­صورت عادی می­باشد (فعل­های باقاعده بالا را ببینید).

1-افعال اول شخصی که با –y پایان می­یابند

فعل­های زیر بخشی از این گروه هستند: Estar (شدن (to be)) –Dar (دادن (to give)).

Estar Subject
estoy Yo
estás
está Él
está Ella
está Usted
estamos Nosotros/ Nosotras
estáis Vosotros/ Vosotras
están Ellos/ ellas
están Ustedes
 • Yo estoy feliz. (من خوشحال هستم (I am happy)).
 • Yo estoy en mi casa. (من در خانه هستم (I’m at home.)).
 • Yo doy propinas. (من انعام می­دهم (I give tips.)).

 

2-افعال اول شخصی که با –GO پایان می­یابند

فعل­های زیر بخشی از این گروه هستند:  Hacer (انجام دادن (to do))، –Poner (گذاشتن (to put))، –Salir (بیرون رفتن (to go out))، –Valer (هزینه داشتن/ ارزش داشتن (to cost/ be worth)).

Hacer Subject
hago Yo
haces
hace Él
hace Ella
hace Usted
hacemos Nosotros/ Nosotras
Hacéis Vosotros/ Vosotras
hacen Ellos/ Ellas
hacen Ustedes
 • Yo hago mis tareas. (من تکالیفم را انجام می­دهم (I do my homework)).
 • Yo pongo la leche en el refrigerador
 • Yo salgo con mis amigos. (من با دوستانم بیرون می­روم (I go out with my friends)).
 • Yo valgo mucho. (من مستحق آن هستم (I’m worth it)).

 

3- افعال اول شخصی که با –ZCO پایان می­یابند

 • فعل­هایی که با –cir و –cer تمام می­شوند در اول شخص به –zco تبدیل می­گردند.
 • افعال زیر بخشی از این گروه هستند: Conducir (راندن (to drive))، -conocer (دانستن (to know))، -Traducir (ترجمه کردن (to translate)).
Conducer Subject
conduzco Yo
conduces
conduce Él
conduce Ella
conduce Usted
conducimos Nosotros/ Nosotras
conducís Vosotros/ Vosotras
conducen Ellos/ Ellas
conducen Ustedes
 • Yo conduzco mi coche. (من با ماشینم رانندگی می­کنم (I drive my car.)).
 • Yo conozco a muchas personas. (من افراد زیادی را می­شناسم (I know many people)).
 • Yo traduzco canciones (من ترانه­ها را ترجمه می­کنم (I translate songs)).

به خاطر داشته باشید که این افعال فقط در اول شخص (مفرد)، بی­قاعده هستند، مابقی افعال دارای قوانینی مانند صرف زمان حال افعال باقاعده می­باشند.

 

فعل­های اسپانیایی که دارای تغییر در ریشه هستند
 • چهار نوع فعل وجوددارند که ریشه آنها بی­قاعده بوده و تغییر می­کند.
 • در زمان حال، اینها افعالی هستند که ریشه آنها از O به UE، از U به UE، از E به IE و از E به I تغییر می­کند.
 • توجه کنید که این تغییر ریشه در زمانیکه فاعل nosotros یا vosotros است،
 • اتفاق نمی­افتد (اینها ریشه اصلی فعل را نگه­می­دارند).

 

1-ریشه از O به UE تغییر می­کند

در صرف فعل، حرف «O» در ریشه افعال مصدر به «UE» تغییر می­کند.

Almorzar Subject
Almuerzo Yo
Almuerzas
Almuerza Él
Almuerza Ella
Almuerza Usted
Almorzamos Nosotros/ Nosotras
Almorzáis Vosotros/ Vosotras
Almuerzan Ellos/ Ellas
Almuerzan Ustedes
 • Yo almuerzo con mis amigos. (من با دوستانم نهار خوردم (I have lunch with my friends).
 • Tú almuerzas todos los días en un restaurant. (تو هرروز در رستوران نهار می­خوری (You have launch in a restaurant every day)).
 • Ellos almuerzan comida chilena. (آنها برای نهار غذای شیلیایی خوردند. (They have Chilean food for lunch)).
2-ریشه از E به IE تغییر می­کند

در صرف فعل، حرف «E» در ریشه فعل مصدر، به «IE» تغییر می­کند.

Sentir Subject
siento Yo
sientes
siente Él
siente Ella
siente Usted
sentimos Nosotros/ Nosotras
sentís Vosotros/ Vosotras
sienten Ellos/ Ellas
Sienten Ustedes
 • Ellos sienten frío (او احساس سرما می­کند (She feels cold)).
 • Tú sientes un dolor de cabeza (تو سردرد داری (you have a headache)).
 • Él siente una presencia (او حضور فردی را احساس می­کند (he feels a presence)).

 

3-ریشه از E به I  تغییر می­کند

در صرف فعل، حرف «E» در ریشه فعل مصدر به «I» تغییر می­کند

Pedir Subject
pido Yo
pides
pide Él
pide Ella
pide
Usted
pedimos Nosotros/ Nosotras
pedís Vosotros/ Vosotras
piden Ellos/ Ellas
piden Ustedes
 • Yo pido una bebida (من یک نوشیدنی می­خواهم (I ask for a drink)).
 • Usted pide un vaso de agua (شما یک لیوان آب می­خواهید (You ask for a glass of water)).
 • El animador pide un aplauso para el artista (مجری درخواست تشویق هنرمند را دارد (The presenter asks for applause for the artist)).

 

4-ریشه از U به UE تغییر می­کند.
 • در صرف فعل، حرف «U» در ریشه فعل مصدر به «UE» تغییر می­کند.
 • توجه کنید که فعل Jugar تنها فعلی است که در این حالت، به صورت بی­قاعده می­باشد.

 

Jugar Subject
juego Yo
juegas
juega Él
juega Ella
juega
Usted
jugamos Nosotros/ Nosotras
jugáis Vosotros/ Vosotras
juegan Ellos/ ellas
juegan Ustedes
 • Yo juego en mi pieza (من در اتاقم بازی می­کنم (I play in my room)).
 • Tú juegas fútbol (تو فوتبال بازی می­کنی (You play football)).
 • Usted juega baloncesto (شما بسکتبال بازی می­کنید (You play basketball)).

 

 آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی  – یادگیری گرامر زبان اسپانیایی به روشی آسان

 • از پایه ای ترین گرامر های زبان اسپانیایی می توان به آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی پرداخت.
 • این زمان از پر کاربردترین زمان در همه ی زبان ها میباشد.

شرکت در دوره ها و کلاس فوق فشرده اسپانیایی یک پیشنهاد بسیار مطلوب برای یادگیری زبان اسپانیایی میباشد.

۱. صرف  زمان حال ساده زبان اسپانیایی افعال بی قاعده ar

درصورتی‌که مصدر فعل اسپانیایی به ar ختم شود، آن فعل به گروه اول صرف افعال تعلق دارد؛ برای مثال: hablarlavarllamar.

 

 • برای تشخیص گروه صرف افعال در زبان اسپانیایی، شما باید اول ریشه آن فعل را در نظر گرفته و با توجه به آن پسوند صرف فعل را اضافه کنید.
 • برای افعال با قاعده‌ای که به ar ختم می‌شوند، ریشه زمان حال ساده آن‌ها را می‌توان از طریق حذف ar از مصدر فعل بدست آورد.

 

برای مشاهده ویدئوی جذاب این آموزش به صفحه زمان حال ساده در زبان اسپانیایی مراجعه نمایید.

آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی

 

مصدر فعل ریشه (بدون ar)

hablar (صحبت کردن)

habl-

lavar (شستن)

lav-

 

 • حالا که شما می‌دانید که چگونه ریشه یک فعل را بدست آورید، می‌توانید پسوند صرف فعل مناسب آن را به ریشه آن اضافه کنید.
 • پسوندهای صرف فعل بسته به کننده فعل متفاوت هستند.
 • در زبان اسپانیایی پسوند صرف فعل معمولاً نشان می‌دهد که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است.
 • بنابراین، این افعال اغلب نیازی به ضمایر فاعلی مثل yo (من) و tú  (تو) ندارند.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد ضمایر فاعلی به بخش ضمایر مراجعه کنید.
 • در جدول زیر پسوندهای صرف فعل زمان حال ساده برای افعال با قاعده که به ar ختم می‌شوند آورده شده‌اند:

 

پسوندهای صرف زمان حال ساده

صرف فعل hablar

به زمان حال ساده

معنی: صحبت کردن

-o

(yo) hablo

من صحبت می‌کنم

-as

(tú) hablas

تو صحبت می‌کنی

-a

(él/ella) habla

او (مؤنث / مذکر)، آن صحبت می‌کند

(usted) habla

شما صحبت می‌کنید

-amos

(nosotros/nosotras) hablamos

ما صحبت می‌کنیم

-áis

(vosotros/vosotras) habláis

شما صحبت می‌کنید

-an

(ellos/ellas) hablan
(ustedes) hablan

آن‌ها صحبت می‌کنند
شما صحبت می‌کنید

 

 • زمانی که شما می‌خواهید فقط درمورد یک شخص، حیوان یا شی‌ء صحبت کنید،
 • باید از فرم él/ella (سوم شخص مفرد) فعل و اسم حیوان، شیء و فرد استفاده کنید.

Lydia estudia medicina.

لیدیا مطالعه می‌کند یا در حال گذراندن دوره تحصیلی پزشکی است.

Mi profesor me ayuda mucho.

معلم من خیلی به من کمک می‌کند.

 

 • اگر می‌خواهید درمورد چند فرد، حیوان یا شی‌ء صحبت کنید،

 • باید از فرم ellos/ellas (سوم شخص جمع) فعل و اسامی حیوان‌ها، اشیاء و افراد استفاده کنید.

Lydia y Carlos estudian medicina.

لیدیا و کارلوس مطالعه می‌کنند یا در حال گذراندن دوره تحصیلی پزشکی هستند.

Mis profesores me ayudan mucho.

معلم‌های من خیلی به من کمک می‌کنند.

 

 • تذکر: حتی با این‌که شما از فرم‌های él/ella و ellos/ellas فعل در زبان اسپانیایی استفاده می‌کنید تا به چیزهای دیگر اشاره کرده یا درمورد آن‌ها صحبت کنید
 • هرگز نباید ضمیرهای élellaellos یا ellas را در جمله بکار ببرید.

Funciona bien.

این خوب کار می‌کند.

Funcionan bien.

آن‌ها خوب کار می‌کنند.

 

 • برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد «روش‌های مختلف گفتن تو / شما در زبان اسپانیایی» به بخش ضمایر مراجعه کنید.

 

نکات کلیدی:

 • افعالی که به ar ختم می‌شوند متعلق به اولین گروه صرف افعال در زبان اسپانیایی هستند.
 • ریشه زمان حال ساده افعال با قاعده‌ای که به ar ختم می‌شوند از حذف ar از مصدر فعل بدست می‌آید.
 • پسوندهای صرف فعل برای افعال با قاعده ar عبارت‌اند از: -o, -as, -a, -amos, -áis, -an.
 • پسوند صرف فعل در زبان اسپانیایی معمولاً بیانگر آنست که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است؛
 • بنابراین، شما اغلب نیازی به استفاده از ضمایر فاعلی در جمله ندارید.
آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی

آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی

۲. صرف  زمان حال ساده زبان اسپانیایی افعال با قاعده er
 • اگر مصدر فعل زبان اسپانیایی به er ختم شود، آن فعل به دومین گروه صرف فعل تعلق دارد.
 • برای مثال: comer, depender.
 • ریشه زمان حال ساده افعال با قاعده‌ای که به er ختم می‌شوند را می‌توان از طریق حذف er از مصدر فعل بدست آورد.
مصدر ریشه فعل (بدون er)

comer (خوردن)

com-

depender (وابسته بودن)

depend-

 

 • سپس، با توجه به این‌که چه کسی یا چیزی کننده عمل است، ما پسوندهای صرف فعل مناسب را به ریشه افعال اضافه می‌کنیم.
 • توجه داشته باشید که پسوند صرف فعل معمولاً نشان می‌دهد که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است؛
 • به‌همین دلیل، شما اغلب نیازی به استفاده از ضمایر فعلی، مانند yo (من) یا tú (تو) در جمله ندارید.

 

 • در جدول زیر پسوندهای صرف فعل به زمان حال ساده برای فعل با قاعده er آورده شده‌اند:
پسوندهای صرف فعل به زمان حال ساده صرف فعل  comer

به زمان حال ساده

معنی: خوردن

-o

(yo) como

من می‌خورم

-es

(tú) comes

تو می‌خوری

-e

(él/ella) come

او (مؤنث / مذکر)، آن می‌خورد

(usted) come

شما می‌خورید

-emos

(nosotros/nosotras) comemos

ما می‌خوریم

-éis

(vosotros/vosotras) coméis

شما می‌خورید

-en

(ellos/ellas) comen

آن‌ها می‌خورند

(ustedes) comen

شما می‌خورید

 

 • زمانی که شما می‌خواهید فقط درمورد یک فرد، حیوان یا شی‌ء صحبت کنید،
 • باید از فرم él/ella (سوم شخص مفرد) فعل و اسم حیوان، شی و فرد استفاده کنید.

Juan come demasiado.

خوآن خیلی غذا می‌خورد.

Mi padre me debe 15 euros.

پدر من 15 یورو به من بدهکار است.

 

 • اگر شما می‌خواهید درمورد چند شخص، حیوان یا شی‌ء صحبت کنید،
 • باید از فرم ellos/ellas (سوم شخص جمع) فعل و اسامی اشیاء، حیوانات و افراد استفاده کنید.

Juan y Pedro comen demasiado.

خوآن و پدرو خیلی غذا می‌خورند.

Mis padres me deben 15 euros.

والدین من به من 15 یورو بدهکار هستند.

 

 • تذکر: با وجود این‌که شما از فرم‌های él/ella و ellos/ellas فعل برای صحبت کردن درمورد چیزهای مختلف استفاده می‌کنید،
 • هرگز نباید ضمایر فاعلی élellaellos  یا ellas در خصوص اشاره به موضوع یا چیزی را بکار گیرید.

Depende.

این بستگی دارد.

 

 • برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد «روش‌های گفتن تو / شما در زبان اسپانیایی» به بخش ضمایر مراجعه کنید.
نکات کلیدی:
 • افعالی که به er ختم می‌شوند متعلق به دومین گروه صرف فعل در زبان اسپانیایی هستند.
 • ریشه زمان حال ساده افعال با قاعده er را می‌توان از طریق حذف er از مصدر این افعال بدست آورد.
 • پسوندهای صرف فعل افعال با قاعده er عبارت‌اند از: -o, -es, -e, -emos, -éis, -en.
 • پسوندهای صرف فعل در زبان اسپانیایی معمولاً مشخص می‌کنند که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است.
 • بنابراین، شما اغلب نیازی به استفاده از ضمایر فاعلی در جمله ندارید.

۳. آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی – صرف افعال با قاعده ir

 • اگر مصدر فعل اسپانیایی به ir ختم شود، آن فعل متعلق به سومین گروه صرف فعل در زبان اسپانیایی است؛
 • برای مثال: vivirrecibir.
 • ریشه زمان حال ساده افعال با قاعده ir را می‌توان از طریق حذف ir از مصدر فعل بدست آورد.
مصدر ریشه فعل (بدون ir)

vivir (زندگی کردن)

viv-

recibir (دریافت کردن)

recib-

 

 • سپس، با توجه به این‌که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است، پسوند صرف فعل مناسب را به ریشه آن اضافه می‌کنیم.
 • به خاطر داشته باشید که پسوند صرف فعل معمولاً مشخص می‌کند که چه کسی یا چه چیزی عمل را انجام می‌دهد.
 • به همین دلیل، شما اغلب نیازی به استفاده از ضمایر فاعلی،
 • مانندyo  (من) یا tú (تو) در جمله ندارید.
 • برای اطلاعات بیشتر درمورد ضمایر فاعلی، به بخش ضمایر مراجعه کنید.
 • در جدول زیر پسوندهای صرف زمان حال ساده افعال با قاعده ir آورده شده‌اند:
پسوندهای صرف فعل برای زمان حال ساده
صرف زمان حال ساده فعل vivir معنی: زندگی کردن

-o

(yo) vivo

من زندگی می‌کنم

-es

(tú) vives

تو زندگی می‌کنی

-e

(él/ella) vive

او (مؤنث / مذکر)، آن زندگی می‌کند

(usted) vive

شما زندگی می‌کنید

-imos

(nosotros/nosotras) vivimos

ما زندگی می‌کنیم

-ís

(vosotros/vosotras) vivís

شما زندگی می‌کنید

-en

(ellos/ellas) viven

آن‌ها زندگی می‌کنند

(ustedes) viven

شما زندگی می‌کنید

 

 • زمانی که شما فقط درمورد یک شخص، حیوان یا شی‌ء صحبت می‌کنید،
 • باید از فرم él/ella (سوم شخص مفرد) فعل و اسم فرد، حیوان یا شی‌ء استفاده کنید.

Javier vive aquí.

خاویر اینجا زندگی می‌کند.

Mi padre recibe muchas cartas.

پدر من تعداد زیادی نامه دریافت می‌کند.

 

 • اگر شما بخواهید درمورد چند فرد، حیوان یا شی‌ء صحبت کنید،
 • باید از فرم ellos/ellas (سوم شخص جمع) فعل و اسامی اشخاص، حیوانات یا اشیاء استفاده کنید.

Javier y Antonia viven aquí.

خاویر و آنتونیا اینجا زندگی می‌کنند.

Mis padres reciben muchas cartas.

والدین من تعداد زیادی نامه دریافت می‌کنند.

 

 • تذکر:

  با وجود این‌که شما از فرم‌های él/ella وellos/ellas فعل برای صحبت کردن درمورد چیزهای دیگر در زبان اسپانیایی استفاده می‌کنید،

 • هرگز نباید از ضمایر فاعلی élellaellos یا ellas  در جمله برای اشاره به موضوعات یا چیزهای دیگر استفاده کنید.

Ocurrió ayer.

این دیروز اتفاق افتاد.

 

 • برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد «روش‌های گفتن تو / شما در زبان اسپانیایی» به بخش ضمایر مراجعه کنید.
نکات کلیدی:
 • افعالی که به ir ختم می‌شوند به سومین گروه صرف فعل در زبان اسپانیایی تعلق دارند.
 • ریشه زمان حال ساده افعال با قاعده ir از طریق حذف ir از مصدر فعل به دست می‌آید.
 • پسوندهای صرف فعل زمان حال ساده برای افعال با قاعده ir عبارت‌اند از: – o, -es, -e, -imos, -ís, -en.
 • در زبان اسپانیایی پسوندهای صرف فعل معمولاً مشخص می‌کنند که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است.
 • به همین دلیل، شما اغلب نیازی به استفاده از ضمایر فاعلی در جمله ندارید.

 

۴. آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی : صرف افعال بی قاعده

 

 • بسیاری از افعال در زبان اسپانیایی از الگوهای صرف فعل که در بخش‌های قبلی نشان داده شده‌اند پیروی نمی‌کنند.
 • در زمان حال ساده، درصورتی‌که تکیه آوایی بر روی ریشه فعل باشد، ریشه بسیاری از افعال تغییر خواهد کرد.
 • این یعنی که تمام فرم‌های فعل در زمان حال ساده به غیر از فرم‌های nosotros/nosotras و vosotros/vosotras  تغییرپذیر هستند.
 • اغلب به این گروه از افعال فعل‌های متغیر رادیکال گفته می‌شود؛ یعنی افعالی که ریشه‌شان متغیر است.
 • برای مثال، برخی از افعال در ریشه خود دارای مصوت o هستند.
 • اگر ما بخواهیم آن‌ها را به زمان حال ساده صرف کنیم، مصوت o تبدیل به مصوت ue می‌شود.
 • البته، فرم‌های nosotros/nosotras و vosotros/vosotras از این قاعده مستثنی هستند.
 

encontrar   (پیدا کردن)

Record  ar   (به یاد داشتن)

poder

(قادر بودن)

dormir  (خواب بودن)

(yo)   encuentro Recuerdo puedo Duermo
(tú)   encuentras Recuerdas puedes Duermes
(él/ella/usted)   encuentra recuerda puede Duerme
(nosotros/as)   encontramos recordamos podemos dormimos
(vosotros/as)   encontráis recordáis podéis dormís
(ellos/ellas/ustedes)   encuentran recuerdan pueden Duermen

 

 • دیگر افعالی که در ریششان دارای مصوت e هستند در صرف فعل به زمان حال ساده آن مصوت را به ie تغییر می‌دهند
 • (فرم‌های nosotros/nosotras و vosotros/vosotras فعل از این قاعده مستثنی هستند).

cerrar   (بستن)

pensar

(فکر کردن

entender

(فهمیدن)

perder

(از دست دادن)

preferir

(ترجیح دادن)

(yo) cierro pienso entiendo pierdo Prefiero
(tú) cierras piensas entiendes pierdes prefieres
(él/ella/usted) cierra piensa entiende pierde Prefiere
(nosotros/as) cerramos pensamos entendemos perdemos preferimos
(vosotros/as) cerráis pensáis entendéis perdéis preferís
(ellos/ellas/ustedes) cierran piensan entienden pierden prefieren

 

 • چند فعل که دارای مصوت e در ریشه‌شان هستند، در صرف فعل به زمان حال ساده این مصوت را به i تغییر می‌دهند
 • ( فرم‌های nosotros/nosotras و vosotros/vosotras فعل ازین قاعده مستثنی هستند).

pedir  (درخواست کردن)

servir  (خدمت کردن)
(yo) pido sirvo

(tú)

pides sirves

(él/ella/usted)

pide sirve

(nosotros/as)

pedimos servimos

(vosotros/as)

pedís servís

(ellos/ellas/ustedes)

piden sirven

 

 • اگر شما مطمئن نیستید که یک فعل اسپانیایی که با آن مواجه می‌شوید به این گروه افعال متغیر رادیکال تعلق دارد یا خیر،
 • می‌توانید به جدول‌های افعال در بخش میانی متن مراجعه کنید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد «املای واژه» به بخش املاء مراجعه کنید.

 

۵. صرف  زمان حال ساده زبان اسپانیایی افعال بی قاعده رایج
 • افعال بسیار زیاد دیگری در زبان اسپانیایی وجود دارند که از الگوهای معمول صرف فعل پیروی نمی‌کنند.
 • برخی از این افعال بسیار متداول و درعین‌حال مهم هم هستند؛
 • برای مثال، افعالی مثل tener (داشتن)، hacer  (انجام دادن یا درست کردن) و ir  (رفتن).
 • ما صرف این افعال را به طور کامل در بخش بعدی نشان می‌دهیم.
 • در جدول زیر پسوندهای صرف فعل زمان حال ساده برای فعل tener نشان داده شده‌اند:
tener معنی: داشتن
(yo) tengo من دارم
(tú) tienes تو داری
(él/ella/usted) tiene او (مذکر / مؤنث) آن دارد، شما دارید
(nosotros/nosotras) tenemos ما داریم
(vosotros/vosotras) tenéis شما دارید
(ellos/ellas/ustedes) tienen آن‌ها دارند، شما دارید

Tengo dos hermanas.

من دو خواهر دارم.

No tengo dinero.

من هیچ پولی ندارم.

¿Cuántos sellos tienes?

تو چند تا تمبر داری؟

Tiene el pelo rubio.

او موی بلوندی دارد.

 

 • در جدول زیر پسوندهای صرف فعل به آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی برای فعل hacer نشان داده شده‌اند:
hacer معنی: انجام دادن، درست کردن
(yo) hago من انجام می‌دهم، من درست می‌کنم
(tú) haces تو انجام می‌دهی، تو درست می‌کنی
(él/ella/usted) hace او (مؤنث / مذکر)، آن انجام می‌دهد / درست می‌کند

شما انجام می‌دهید / درست می‌کنید

(nosotros/nosotras) hacemos ما انجام می‌دهیم / درست می‌کنیم
(vosotros/vosotras) hacéis شما انجام می‌دهید / درست می‌کنید
(ellos/ellas/ustedes) hacen آن‌ها انجام می‌دهند / درست می‌کنند

شما انجام می‌دهید / درست می‌کنید

Hago una tortilla.

من دارم املت درست می‌کنم.

No hago mucho deporte.

من خیلی ورزش نمی‌کنم.

¿Qué haces?

تو داری چکار می‌کنی؟

Hace calor.

هوا خیلی گرم است.

 

 • در جدول زیر پسوندهای صرف فعل زمان حال ساده برای فعل ir نشان داده شده‌اند:
ir معنی: رفتن (قصد داشتن)
(yo) voy من می‌روم
(tú) vas تو می‌روی
(él/ella/usted) va او (مذکر / مؤنث)، آن می‌رود

شما می‌روید

(nosotros/nosotras) vamos ما می‌رویم
(vosotros/vosotras) vais شما می‌روید
(ellos/ellas/ustedes) van آن‌ها می‌روند، شما می‌روید

Voy a Salamanca.

من به سالامانکا می‌روم.

¿Adónde vas?

شما به کجا می‌روید؟

No va al colegio.

او به مدرسه نمی‌رود.

No van a vender la casa.

آن‌ها قرار نیست خانه را بفروشند.
 • برای مشاهده دیگر افعال بی قاعده در زمان حال ساده به جدول افعال در بخش میانی متن مراجعه کنید.
6. آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی : استفاده از وجه زمان حال ساده زبان اسپانیایی در زبان اسپانیایی
 • معمولاً بین نوع کاربرد زمان حال ساده فعل در زبان اسپانیایی و زبان انگلیسی شباهت‌های زیادی وجود دارد.
 • با این وجود، کاربرد این وجه زمانی در بین این دو زبان دارای تفاوت‌هایی هم است.
 • مانند زبان انگلیسی، در زبان اسپانیایی از وجه زمانی حال ساده برای این موارد استفاده می‌شود:
 • صحبت در مورد موضوعاتی که اغلب همیشه حقیقت دارند یا همگان آن‌ها را می‌پذیرند.

En verano hace calor.

هوا در تابستان خیلی گرم است.

 

 • صحبت درمورد موضوعاتی که در حال حاضر حقیقت دارند.

Viven en Francia.

آن‌ها در فرانسه زندگی می‌کنند.

 

 • صحبت درمورد اتفاقاتی که همیشه یا گاهی اوقات رخ می‌دهند یا درمورد کارهایی که شما به‌عنوان عادت انجام می‌دهید.

Marta lleva gafas.

مارتا عینک می زند.

Mi tío vende mariscos.

عموی من حلزون صدف دار می‌فروشد.

 

 • در برخی از موارد، شما از وجه زمانی حال ساده در زبان اسپانیایی استفاده می‌کنید، اما نمی‌توانید آن را در زبان انگلیسی به کار ببرید:
 • صحبت درمورد پروژه‌ها و فعالیت‌های کنونی که ممکن است در همین لحظه شما در حال انجام آن‌ها نباشید.

Construye una casa.

او دارد یک خانه می‌سازد.

 

 • صحبت درمورد کارهایی که شما قصد انجام آن‌ها را دارید.

El domingo jugamos en León.

ما یکشنبه در لیون بازی می‌کنیم.

Mañana voy a Madrid.

من فردا به مادرید خواهم رفت.

 

 • زمانی که شما از برخی از عبارات زمانی در زبان اسپانیایی استفاده می‌کنید،
 • به ویژه desde (از زمانی که…) و desde hace (برای … مدت)، تا درمورد فعالیت‌ها و شرایطی است صحبت کنید که در گذشته آغازشده و تاکنون ادامه دارند.

Jaime vive aquí desde hace dos años.

جیمی دو سال است که اینجا زندگی می‌کند.

Daniel vive aquí desde 2009.

دانیل از سال 2009 اینجا زندگی کرده است.

Llevo horas esperando aquí.

من ساعت‌ها است که اینجا منتظرم.

 

ایران کمبریج بدون تردید بهترین آموزشگاه زبان است که در حال حاضر میتواند با استانداردهای مورد تایید موسسه سروانتس اسپانیا ،شما را به سطوح برتر زبان اسپانیایی برساند.این مرکز ارایه دهنده دوره های آموزش آنلاین زبان با فرمتی متفاوت و فوق العاده با کیفیت نیز میباشد. ( این دوره ها بصورت خصوصی ارایه میگردد )

 

ایران کمبریج در حال حاضر با دو شعبه در تهران در حال فعالیت میباشد.و هیچگونه تغییری در کیفیت بین این دو شعبه نیست.ما با بهره مندی از مجرب ترین اساتید ، کلاس مناسبی را به شما ارایه خواهیم نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین ما در هر یک از شعب در ارتباط باشید.همکاران ما از ساعت 10 صبح در خدمت شما خواهند بود.

 • شعبه مرکزی ( میدان ولیعصر ) : 88854048 – 88854207

 

1 پاسخ
 1. انیس گفته:

  سلام من خواستم ازتون تشکر کنم. کاش این همه معلم اسپانیایی یک بار جای این همه تمرکز رو کتاب قشنگ و روون شکل این درس بالا افعال و یاد بدن.

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =