صفت در زبان انگلیسی چیست | توضیح صفت در زبان

در این قسمت به پاسخ سوال ” صفت در زبان انگلیسی چیست ” می پردازیم. 

 • اگر ساده بگوییم، صفت کلمه­ای است که فرد از آن برای توصیف یک شخص، مکان، یا شیئ استفاده می­کند.
 • صفت اسم یا ضمیر را توصیف می­کند.
 • بدون صفت، ما نمی­توانستیم بدانیم که آیا تعطیلات یک فرد آرام بود یا فاجعه ­بار.
 • بیایید به جزئیات این نوع کلمات بپردازیم تا شما بتوانید به هنگام دیدن آنها در جمله، آنها را شناسایی کنید.

 

صفت در زبان انگلیسی چیست ؟ صفت ها گردآورنده اطلاعات هستند

صفت­ ها چه هستند؟ هنگامی که مساله کاربرد مطرح می­شود، صفت­ها گردآورنده اطلاعات هستند.

به طور ویژه، آنها اطلاعات اضافی را درباره اندازه، شکل، سن، رنگ، منشا، یا جنس یک شیئ فراهم می­کنند.

در ادامه مثال­هایی از صفات بیان می­شود.

 • (اندازه): It’s a big table.
 • (شکل): It’s a round table.
 • (سن): It’s an old table.
 • (رنگ): It’s a brown table.
 • ( منشا): It’s an English table.
 • ( جنس ): It’s a wooden table.
 • (نظر): It’s a lovely table.
 • ( مشاهده): It’s a broken table.
 • (منظور): It’s a coffee table.

 

صفت در زبان انگلیسی چیست ؟ صفات به سوالات پاسخ می­دهند

برای پاسخ به سوال ” صفت در زبان انگلیسی چیست ؟ ” میتوان اشاره کرد که صفات نقش مهم دیگری را نیز ایفا می­کنند:

 • آنها به سوالاتی نظیر «کدام یک؟» «چند تا؟» و «چه نوع؟» پاسخ می­دهند.
 • شما در مثال­های بعدی می­بیند که چگونه صفت­ها این کارکرد را به نمایش می­گذارند:
 • Which cat did you see? It was the grey
 • What kind of potatoes did you buy? I bought red
 • How many cars were in the parking lot? There were few
 • How many people like ice cream? Most people like ice cream.
 • Which spoon did you use to stir the soup? I used the wooden
 • What kind of coffee do you like? I like black

 

صفت­ ها از برخی پسوندها استفاده می­کنند

صفت در زبان انگلیسی چیست

 • پسوند به قسمت پایانی کلمه اطلاق می­شود.
 • آنها معمولا از الگوی مشابهی برخوردار هستند.

به طور کلی، بسیاری از صفات انگلیسی با این پسوندها پایان می­یابند:

 

 • -able/-ible: adorable, invisible, responsible, uncomfortable
 • -al: educational, gradual, illegal, nocturnal, viral
 • -an: American, Mexican, urban
 • -ar: cellular, popular, spectacular, vulgar
 • -ent: intelligent, potent, silent, violent
 • -ful: harmful, powerful, tasteful, thoughtful
 • -ic/-ical: athletic, energetic, magical, scientific
 • -ine: bovine, canine, equine, feminine, masculine
 • -ile: agile, docile, fertile, virile
 • -ive: informative, native, talkative
 • -less: careless, endless, homeless, timeless
 • -ous: cautious, dangerous, enormous, malodorous
 • -some: awesome, handsome, lonesome, wholesome

 

صفت ­ها معمولا جای خاصی در جمله دارند

 • اگر در یک جمله با کلمه­ ای روبرو شدید که هیچ کدام از پسوندهای اشاره­ شده را ندارد، اما حس می­کنید که یک صفت است، چه؟
 • می­توانید از جاگیری آن در جمله به سرنخ­هایی دست پیدا کنید.
 • به عنوان مثال، برخی از صفت­ها با این پسوندها (یا هر پسوند دیگر) به پایان می­رسند: -y, -ary, -ate. این کلمات می­توانند اسم، قید، فعل، یا صفت باشند.
 • کلید فهمیدن این که آیا این کلمه صفت است، توجه به جا و نقش آن در جمله است.

صفت در زبان انگلیسی چیست

قبل از اسم
 • اگر بلافاصله پیش از یک اسم بیاید، به احتمال زیاد صفت است.
 • به عنوان مثال، در «بشقاب آبی» (“blue plate”)، کلمه «آبی» (“blue”) یک صفت است که اسم «بشقاب» (“plate”) را توصیف می­کند.

بین حرف تعریف و اسم

 • اگر بین یک حرف تعریف همچون (“the,” “an,” or “a”) باشد و پس از آن یک اسم وجود داشته باشد، می­توان گفت که بدون شک صفت است.
 • به عنوان مثال، در «زمین علف­دار» (“the grassy field”)، «علف­دار» (“grassy”) یک صفت است که اسم «زمین» (“field”) را توصیف می­کند.
بین ضمیر ملکی و اسم

اگر بین یک اسم یا ضمیر ملکی و یک اسم دیگر بیاید می­توان گفت که یک صفت است.

 • به عنوان مثال، در «بادباک قرمز او» (“his red kite”)، «قرمز» (“red”) یک صفت است که اسم «بادبادک» (“kite”) را توصیف می­کند.
 • همین امر در مورد «بادبادک قرمز سام» (“Sam’s red kite”) نیز صادق است.

بین اشاره و اسم

 • اگر بین یک اشاره، همچون «این» (“this”)، «آن» (“that”)، «اینها» (“these”)، و «آنها» (“those”) و یک اسم بیاید، به احتمال زیاد صفت است.
 • به عنوان مثال، در «آن آشپزخانه تمیز» (“that immaculate kitchen”)، کلمه «تمیز» (“immaculate”) یک صفت است که اسم «آشپزخانه» (“kitchen”) را توصیف می­کند.

صفت در زبان انگلیسی چیست

بین مقدار و اسم

 • اگر بین مقدار، مانند «برخی»، «بیشتر»، «همه»، و «کمی» (“some,” “most,” “all,” or “a few”) و اسم بیاید، اغلب صفت است.
 • مثال، در عبارت «تعداد کمی روز عادی» (“a few ordinary days”)، کلمه «عادی» (“ordinary”) صفت است و «روز» (“days”) را توصیف می­کند.

” صفت در زبان انگلیسی چیست ” : صفت می­تواند تکمیل­ کننده باشد

 • از صفات می­توان به عنوان مکمل نیز استفاده کرد.
 • هنگامی که فعل «بودن» (“to be”) در جمله به کار می­رود، مکمل­ها جمله را تکمیل می­کنند.
 • تمام مکمل­ ها صفت نیستند، اما برخی صفات می­توانند مکمل باشند.

مثال:

 

 • She is tall.
 • He is smart, handsome, and rich.
 • This tent is malodorous.
صفت در زبان انگلیسی چیست

در این بخش به آموزش و پاسخ سوال ” صفت در زبان انگلیسی چیست ؟” می پردازیم / صفات در زبان انگلیسی / آموزش صفت های زبان انگلیسی / صفات انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی چیست : یادداشتی درباره ترتیب صفت ­ها
 • اگر به هنگام نوشتن از صفات استفاده می­کنید، ترتیب آنها بسیار مهم است.
 • هنگامی که شما از چند صفت پی در پی استفاده می­کنید، باید از یک ترتیب خاص پیروی کنید.
 • گویش­وران بومی انگلیسی معمولا آنها را در ترتیب صحیح مورد استفاده قرار می­دهند،
 • اما اگر شما در حال یادگیری انگلیسی هستید، باید ترتیب صحیح آن را به خاطر بسپارید.

ترتیب آنها به این قرار است:

 • حروف تعریف : Determiner – An article (a, an, the), a number or amount, a possessive adjective (my, his, her, its, your, our, their), or a demonstrative (this, that, these, those)
 • مشاهده/ نظر : Observation/Opinion – Beautiful, expensive, gorgeous, broken, delicious, ugly
 • اندازه: Size – Huge, tiny, 4-foot-tall
 • شکل : Shape – Square, circular, oblong
 • سن : Age – 10-year-old, new, antique
 • رنگ : Color – Black, red, blue-green
 • منشا: Origin – Roman, English, Mongolian
 • جنس : Material – Silk, silver, plastic, wooden
 • وابسته صفتی : Qualifier – A noun or verb acting as an adjective

صفت در زبان انگلیسی چیست

این ترتیب افزوده صحیح صفات است که مستقیما قبل از اسم نوشته می­شوند. بین آنها ویرگول گذاشته نمی­شود.

 

میز قهوه زیبای بزرگ گرد عتیقه قهوه­ ای انگلیسی چوبی من در اسباب­کشی شکست.

(My beautiful big circular antique brown English wooden coffee table was broken in the move).

 

یک استثنای مهم

هنگامی که یک آیتم با استفاده از کارکرد آن تعریف می­شود، کلمه مورد نظر معمولا صفت نیست، بلکه در آنجا همانند یک اسم به کار می­رود.

 • Coffee table
 • Pool hall
 • Hunting cabin
 • Baseball player
صفت در زبان انگلیسی چیست : مهارت مربوط به صفات
 • صفت ­ها چه هستند؟ صفات به شکل ­ها و اندازه­ های مختلف وجود دارند. این امر با توجه به کارکرد مهم آنها عاقلانه به نظر می­آید.
 • اسم­ها یکی از مهم­ترین انواع کلمات هستند. طبیعی است که همراهان آنها نیز چند بعدی باشند.
 • مساله­ای که در مورد صفت وجود دارد این است که نباید در استفاده از آن افراط کرد.
 • تعداد زیاد صفت می­تواند جمله را سنگین کرده، از روانی آن بکاهد.
 • از آنها، همانند قیدها، فقط زمانی استفاده کنید که قدرت زیادی دارند و به شما کمک می­کنند که تصویرآفرینی کنید.
 • به این ترتیب، نوشته­ های شما نیز بهتر خواهند شد.

در وب سایت ایران کمبریج می توانید منابع آموزشی رایگان را نیز دانلود نمایید. تنها کافیست به کتابخانه مجازی ایران کمبریج سری بزنید.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید با 88854048 تماس حاصل نمایید و یا با پیج اینستاگرام ایران کمبریج در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *