روز ها و ایام هفته در زبان انگلیسی : آموزشگاه زبان ایران کمبریج به آموزش رایگان زبان انگلیسی از جمله آموزش ایام هفته در زبان انگلیسی میپردازد.

در این بخش به ارایه توضیحات کامل پاره روز های هفته در زبان انگلیسی و کاربرد آنها می پردازیم

ایام هفته در زبان انگلیسی

ایام هفته در زبان انگلیسی

مشاهده فیلم آموزشی