دانلود کتاب اصول و فنون آموزش زبان – ویرایش سوم

Techniques And Principles In Language Teaching - 3rd Edition

کتاب  Techniques And Principles In Language Teaching – 3rd Edition / (اصول و فنون آموزش زبان – ویرایش سوم) نوشته دایان لارسن فریمن و مارتی اندرسون، در 12 ماه مِی سال 2011 توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد.

معرفی کتاب Techniques And Principles In Language Teaching

بدون شک این کتاب یکی از منابع مفید، کاربردی، دقیق و در عین حال روان و جذاب در حوزه آموزش زبان انگلیسی محسوب می شود.

 • این ویرایش سوم  از کتاب، در واقع معرفی به روز شده از روش شناسی آموزش زبان است
 • که روش ها و رویکردهای متفاوت در آموزش زبان انگلیسی را توضیح می دهد.
 • این منبع ارزشمند، بدون استفاده از اصطلاحات و واژگان پیچیده،
 • به صورت گام به گام و عملی مطالب را به معلمان جدید ارائه می دهد
 • و معلمان باتجربه تر را با رویکردها و ایده های جدید تدریس آشنا می کند.
 • در هر یک از فصل های کتاب یک روش تدریس،
 • رویکرد آموزشی و یا نکات کلی تری درباره مسایل مختلف آموزشی آورده شده است.
 • به علاوه، این نسخه از کتاب شامل فصل جدیدی در مورد استفاده از فناوری دیجیتال در تدریس می باشد.

این کتاب دارای فصل های زیر می باشد :

 • تقدیر و تشکر / Acknowledgments
 • لیست اختصارات / List of Acronyms
 • (سخنی) با مربی معلم / To the Teacher Educator
 1. مقدمه/ Introduction
 2. روش دستور – ترجمه / The Grammar-Translation Method
 3. روش تدریس مستقیم / The Direct Method
 4. روش شنیداری – گفتاری / The Audio-Lingual Method
 5. روش تدریس صامت / The Silent Way
 6. روش تلقین زدایی / Desuggestopedia
 7. یادگیری جمعی زبان / Community Language Learning
 8. روش پاسخ فیزیکی کامل / Total Physical Response
 9. آموزش زبان ارتباطی / Communicative Language Teaching
 10. آموزش محتوا – محور / Content-based Instruction
 11. آموزش زبان کار – محور / Task-based Language Teaching
 12. ابعاد سیاسی آموزش زبان و رویکرد مشارکتی / The Political Dimensions of Language Teaching and the Participatory Approach
 13. آموزش راهبردی یادگیری ، یادگیری گروهی و هوش های چندگانه / Learning Strategy Training, Cooperative Learning, and Multiple Intelligences
 14. استفاده هایی نوظهور از تکنولوژی در آموزش و یادگیری زبان / Emerging Uses of Technology in Language Teaching and Learning
 15. نتیجه گیری / Conclusion
 • واژه نامه / Glossary
 • فهرست مطالب /  Index