جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی

زمانبندی کلاس ها

آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به ارایه زمانبندی کلاس ها برای سهولت در کار تصمیم گیری و ثبت نام شما عزیزان می پردازد. در این بخش شما برخی از کلاس های زبان را مشاهده می کنید و روز و ساعت های آنها را نیز می بینید. اما نکته مهم این است که باید بدانید ظرفیت کلاس ها با توجه به ازدیاد تقاضا برای شما عزیزان قابل دیدن نمی باشد.

برای اطلاع از ظرفیت کلاس ها می توانید با آموزشگاه تماس حاصل نمایید و یا بشکل حضوری مراجعه نمایید.

چارت ترم های زبان انگلیسی ایران کمبریج

ترم بندی زبان انگلیسی ایران کمبریج

زمانبدی کلاس های زبان انگلیسی

لازم به ذکر است زمانبندی کلاس های زبان انگلیسی به 3 شکل می باشند:

  • فوق فشرده ( 5 روز در هفته )
  • فشرده ( آخر هفته )
  • نیمه فشرده ( 2 الی 3 روز در هفته )

زمان کلاس های زبان انگلیسی

  • کلاس های فوق فشرده به شکل 5 روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه می باشند. شهریه هر ترم 300000 تومان است. در کل 4 ترم اصلی و یک ترم پایه ای می باشد. طول هر ترم 3 هفته است.
  • کلاس های فشرده به شکل تکروز فقط جمعه و یا فقط پنجشنبه می باشند. شهریه هر ترم 200000 تومان می باشد. طول هر جلسه 4.5 ساعت می باشد. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد و یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.
  • کلاس های نیمه فشرده زبان نیز هفته ای 2 الی 3 روز می باشد. شهریه این دوره ها ترمی 150000 تومان است. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد و یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.

جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی به شرح زیر میباشد:

کدکلاس نوع کلاس تاریخ تشکیل کلاس / حدود تشکیل کلاس روزها ساعت سطح
1493* فشرده 23شهریور  97 جمعه ها 14:30 الی 17:30 Pre-starter
1494* فشرده 22شهریور  97 پنجشنبه ها 17 الی 20 Pre-starter
1529* فوق فشرده نیمه دوم شهریور 97 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 starter
1533* فوق فشرده نیمه دوم مهر 97 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 starter
1435* فوق فشرده 14شهریور 97 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Starter
1532* فوق فشرده نیمه اول مهر97 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Starter
1534* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 Starter
1479* نیمه فشرده 27شهریور 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 Starter
1549* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 Starter
1416* فشرده 16شهریور97 جمعه 13:30 الی 9 starter
1550* فشرده نیمه اول مهر97 جمعه 13:30 الی 9 starter
1525* فشرده نیمه اول مهر پنجشنبه ها 13:30 الی 9 starter
1473* فوق فشرده 25 شهریور 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
1539* فوق فشرده نیمه اول مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
1553* فوق فشرده نیمه دوم مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
1552* فوق فشرده نیمه اول مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 15الی 17:30 Intensive 1
1523* فوق فشرده 25 شهریور97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 1
1551* فوق فشرده نیمه اول مهر97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 1
1431* نیمه فشرده 17شهریور 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 16:30 الی 18 1A
1437* نیمه فشرده نیمه دوم شهریور 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 17 1A
1541* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 17 1A
1555* نیمه فشرده نیمه دوم مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 1A
1554* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 16 الی 17:30 1A
1401* نیمه فشرده 18شهریور 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 1A
1489* نیمه فشرده نیمه دوم شهریور 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 1A
1556* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 1A
1400* فشرده 23 شهریور 97 جمعه ها 9 الی 13:30 1A
1547* فشرده نیمه اول مهر 97 جمعه ها 9 الی 13:30 1A
1535* فشرده نیمه اول مهر 97 پنجشنبه ها 9 الی 13:30 1A
1496* نیمه فشرده نیمه دوم شهریور 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 1B
1560* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 1B
1495* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 1B
1559* نیمه فشرده نیمه دوم مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 16 الی 17:30 1B
1561* نیمه فشرده نیمه دوم مهر 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 1B
1441* نیمه فشرده 25شهریور 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 1B
1519* فشرده 23 شهریور 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1B
1562* فشرده نیمه دوم مهر 97 جمعه ها 9 الی 13:30 1B
1536* فوق فشرده نیمه اول مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 2
1510* فوق فشرده 26 شهریور 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 2
1516* فوق فشرده 25 شهریور 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 2
1557* فوق فشرده نیمه دوم مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 2
1558* فوق فشرده نیمه دوم مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 15 الی 17:30 Intensive 2
1545* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2A
1498* نیمه فشرده 2 مهر 97 شنبه ، دو شنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2A
1526* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2A
1497* فشرده 6 مهر 97 جمعه ها 9 الی 13:30 2A
1392* فشرده 15شهریور 97 پنجشنبه ها 9 الی 13:30 2A
1410* نیمه فشرده 17شهریور 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2B
1567* نیمه فشرده نیمه دوم مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2B
1445* نیمه فشرده نیمه دوم شهریور شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2B
1565* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2B
1357* نیمه فشرده 18شهریور 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 2B
1566* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2B
1563* فشرده نیمه دوم مهر پنجشنبه ها 9 الی 13:30 2B
1499* فشرده نیمه اول مهر جمعه ها 10 الی 14:30 2B
1568* فشرده نیمه دوم مهر جمعه ها 9 الی 13:30 2B
1477* فوق فشرده 24 شهریور 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 3
1569* فوق فشرده نیمه اول مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 3
1476* فوق فشرده 24شهریور 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 3
1543* فوق فشرده نیمه اول مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 3
1445* نیمه فشرده 17شهریور 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3A
1502* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3A
1548* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 3A
1501* نیمه فشرده 27 شهریور 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3A
1570* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3A
1524* نیمه فشرده نیمه دوم مهر 97 یکشنبه و سه شنبه 21 الی 19 3A
1500* فشرده 23شهریور 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3A
1571* فشرده نیمه دوم مهر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3A
1504* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 3B
1572* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17 الی19:30 3B
1480* نیمه فشرده نیمه دوم شهریور 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 3B
1449* نیمه فشرده 27 شهریور 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3B
1503* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3B
1505* فشرده نیمه اول مهر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3B
1537* فوق فشرده اواخرشهریور 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30الی 20:30 Intensive 4
1574* فوق فشرده نیمه اول مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30الی 20:30 Intensive 4
1573* فوق فشرده نیمه اول مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9الی 12 Intensive 4
1507* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 4A
1454* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19الی 20:30 4A
1506* نیمه فشرده 27 شهریور 97 یکشنبه و سه شنبه  21 الی 19 4A
1452* فشرده 23 شهریور 97 جمعه ها 10 الی 14:30 4A
1455* نیمه فشرده 14شهریور 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19الی 20:30 4B
1468* نیمه فشرده نیمه دوم شهریور 97 یکشنبه و سه شنبه  17 الی 19 4B
1540* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 یکشنبه و سه شنبه  19 الی 21 4B
1456* فشرده 23 شهریور 97 جمعه ها 10 الی 14:30 4B
1466* فوق فشرده نیمه اول مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 5
1530* فوق فشرده نیمه اول مهر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30الی 20:30 Intensive 5
1508* نیمه فشرده نیمه اول مهر 97 یکشنبه و سه شنبه  19 الی 21 5A
1490* فشرده نیمه اول مهر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 5A
1509* فشرده نیمه اول مهر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 5B

برای اطلاعات بیشتر پیرامون زمانبندی کلاس ها ی این دوره ها میتوانید با 88854048 تماس حاصل نمایید.