نمره آزمون تافل ( با بهره مندی از مدرسین برتر آزمون تافل )

نمره آزمون تافل

برای داشتن نمره آزمون تافل در سطح خوب می بایست با نمرات آن آشنا باشید.

نمره آزمون تافل

نمره آزمون تافل

آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به ارایه مطالب مربوط به نمره تافل می پردازد. امتحان تافل از 120 نمره می باشد. این آزمون مهارت های 4 گانه آموزش زبان انگلیسی را شامل می شود:

 • Reading / مهارت درک مطلب زبان انگلیسی
 • Listening / مهارت شنیداری زبان انگلیسی
 • Speaking / مهارت گفتاری زبان انگلیسی
 • Writing / مهارت نوشتاری زبان انگلیسی

به طور کلی هر یک از این مهارت ها 30 نمره از آزمون را به خود اختصاص داده اند. بنابراین مجموع این 4 مهارت نمره اصلی شما از 120 را تشکیل میدهند.

تعاریف نمره آزمون تافل از سطح زبان انگلیسی

نمره تافل در هر مهارت از 30 نمره می باشد. این بازه نمره دهی در Reading و Listening نشانه سطح های فوق می باشد:

 • نمره 22 الی 30 : سطح بالای زبان
 • نمره 15 الی 21 : سطح متوسط زبان
 • نمره 0 الی 14 : سطح پایین زبان

این بازه نمره دهی برای مهارت Speaking به شکل ذیل می باشد:

 • نمره 26 الی 30 : نشانه سطح خوب زبان انگلیسی
 • نمره 18 الی 25 : نشانه سطح متوسط زبان انگلیسی
 • نمره 10 الی 17 : نشانه سطح محدود زبان انگلیسی
 • نمره 0 الی 9 : نشانه سطح ضعیف زبان انگلیسی

بازه نمره دهی مهارت Writing نیز به شکل ذیل می باشد:

 • نمره 24 الی 30 : نشانه سطح خوب زبانی
 • نمره 17 الی 23 : نشانه سطح متوسط زبانی
 • نمره 1 الی 16 نشانه سطح ضعیف زبانی

در کارنامه تافل شما نمره هر یک از مهارت ها به شکل مجزا نیز به شما اعلام می شود.

طرز تصحیح و دادن نمره تافل

جالب است که بدانید هر بخش از تافل معیار خاص تصحیح خود را دارد. بخش Listening و Reading این امتحان توسط کامپیوتر تصحیح می شود. دو بخش Speaking و Writing توسط ممتحنین ETS تصحیح می شود.

شما عزیزان برای اطلاعات بیشتر پیرامون آزمو تافل و دوره های آموزش تافل می توانید با 88854048 تماس حاصل نمایید.