حرف تعریف مشخص در فرانسه

حرف تعریف مشخص در فرانسه | یادگیری حرف تعریف در فرانسه

حرف تعریف مشخص در فرانسه (اسم معرفه) – le، la، l ’، les

در این مطلب به آموزش حرف تعریف مشخص در فرانسه شامل le , la , ‘l , و  les می پردازیم:

حرف تعریف مشخص فرانسوی یا یک اسم خاص را نشان می دهد یا برعکس ، معنای کلی یک اسم را نشان می دهد.

به عنوان مثال

Je vois les koalas.

کوالاها را می بینم.

Le livre est sur la table.

کتاب روی میز است.

مشخصات حروف تعریف مشخص

  1. با اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده می شود.
  2. مستقیماً در مقابل اسم یا صفت + اسم قرار گرفته است.
  3. با اسم در تعداد و گاه جنسیت مطابقت دارد.
  4. با برخی از حروف اضافه به صورت مخفف و کوتاه می شود.

                                                                                         حروف تعریف مشخص زبان فرانسوی

مذکر مونث
مفرد

le, l’

la, l’

جمع

les

les

+ سه حرف تعریف مشخص مفرد وجود دارد:

  1. مذکر: le
  2. مونث: la
  3. مخفف (مذکریا مونث در مقابل مصوت یا بی صدا I: (h’

+ فقط یک حرف تعریف جمع وجود دارد: les.

 

وقتی حرف اضافه à  و de بر آنها مقدم باشد ، حروف تعریف مشخص le و les باید با آنها به صورت مخفف بیایند:

le

les

اما…..

la

l’

à

au

aux

à la

à l’

de

du

des

de la

de l’

شایان بذکر است دوره های آموزش زبان فرانسه در این مرکز با کیفیتی بسیار پیشرفته و در جهت کسب آمادگی آزمون های بین المللی سفارت فرانسه در حال اجرا است. و این دوره ها میتواند بصورت کاملا زودبازده و در کوتاهترین بازه زمانی ممکن شما را برای آزمون های فرانسه به آماگی کامل برساند.

با استفاده از حروف تعریف مشخص

حروف تعریف مشخص زبان فرانسه به طور مشابه با انگلیسی “the”، برای آنها برای اسامی مشخص و شناخته شده استفاده می شوند.

 به عنوان مثال

La route est bloquée.

راه مسدود شده است.

Je connais l’école publique.

من با مدرسه دولتی آشنا هستم.

Le soleil se lève à l’est.

خورشید در شرق طلوع می کند.

با این حال ، مثال های بسیاری وجود دارد که به یک حرف تعریف مشخص در زبان فرانسه نیاز است اما در زبان انگلیسی نیست.

1) چندین اسم

وقتی بیش از یک اسم وجود داشته باشد ، زبان فرانسوی در مقابل هر یک به یک حرف تعریف مشخص نیاز دارد.

 

Le chien et le chat s’entendent bien.

سگ و گربه خوب باهم کنار می آیند.

J’ai acheté les stylos et les crayons que tu aimes.

خودکارها و مدادهایی را که دوست دارید خریداری کردم.

 

2) حس عمومی

از حروف تعریف مشخص برای صحبت در مورد یک اسم یا گروهی از اسم ها به معنای کلی استفاده می شود:

L’eau est essentielle à la vie.

آب برای زندگی ضروری است.

J’aime les oignons mais pas l’ail.

من پیاز را دوست دارم اما سیر را دوست ندارم.

Les professeurs travaillent beaucoup.

معلمان بسیار کار می کنند.


3) موضوعات و مباحث

انتزاعات ، سیاست ، دروس مدرسه ، زبانها * – همه به یک حرف تعریف مشخصی در زبان فرانسه نیاز دارند:

L’argent ne fait pas le bonheur.

پول خوشبختی نمی آورد.

L’écologie est un sujet important.

بوم شناسی موضوع مهمی است.

Je n’aime pas les maths.

من ریاضی دوست ندارم.

J’étudie le grec.

من یونانی می خوانم

* به جز بعد از parler، وقتی حرف تعریف اختیاری است: Je parle grec / Je parle le grec.

 

4) هر = per

وقتی در مورد قیمت هر مقدار صحبت می شود ، حرف تعریف مشخص معادل “per” است.

Les épinards coûtent 2 euros le kilo.

هر کیلو اسفناج 2 یورو است.

Combien coûtent les olives les 100 grammes ?

هزینه 100 گرم زیتون چقدر است؟ (هزینه زیتون در هر 100 گرم چقدر است؟(
حرف تعریف مشخص در فرانسه

حرف تعریف مشخص در فرانسه

5) کشورها

وقتی در مورد اکثر کشورها و قاره ها بدون حرف اضافه صحبت می شود ، به جز چند مورد ، حرف تعریف مشخصی لازم است (درس به زودی ارائه می شود).

La France fait partie de l’Europe.

فرانسه بخشی از اروپا است.

J’ai visité l’Inde et la Chine.

من از هند و چین بازدید کردم.

6) صفات عالی

دراین صفات که اسم را دنبال می کنند ، زبان فرانسه به یک حرف تعریف دوم نیاز دارد:

J’ai acheté les tomates les plus rouges.

قرمزترین گوجه فرنگی را خریدم.

Thomas est l’étudiant le moins studieux.

توماس کم تلاش ترین (تنبل ترین) دانشجو است.

7) مالکیت

در زبان فرانسه چندین ساختار مالکیت به حرف تعریف مشخص  نیاز دارند.

آ) حالت ملکی de

les enfants de Daniel

بچه های دانیل

le livre de mon prof

کتاب معلم من

ب) ضمایر ملکی

Mes parents habitent à Menton, et les tiens ?

پدر و مادرم در منتون زندگی می کنند ، (والدین) شما چطور؟

J’ai trouvé son sac, mais je cherche encore le mien.

کیف او را پیدا کردم اما هنوز به دنبال کیف خودم هستم.

ج) اعضای بدن

Je me lave les cheveux.

من دارم موهایم را می شویم.

As-tu mal à la tête ?

آیا سر شما درد می کند؟

8) زمان و تاریخ

برخی ارجاعات به زمان و تاریخ به یک حرف تعریف مشخص نیاز دارند.

الف) تاریخ های خاص

C’est le 5 mai.

5 ماه مِه است.

Nous allons le visiter le 17 octobre.

ما در 17 اکتبر از آن بازدید خواهیم کرد.

ب) بازه های زمانی مبهم

Je l’ai vu la semaine dernière.

هفته قبل دیدمش.

Nous allons le visiter l’année prochaine.

ما سال آینده می خواهیم از آن دیدن کنیم.

ج) کارهای از روی عادت با روزهای هفته و زمان های روز

Je fais les achats le vendredi.

جمعه ها خرید می کنم.

Il ne travaille pas le matin.

او صبح (ها) کار نمی کند.

با این حال ، کارهایی که یکبار انجام می شوند با روزهای هفته یا زمان های روز ، حرف تعریف مشخصی نمی گیرند.

J’ai fait les achats vendredi.

جمعه خرید کردم.

Il ne travaille pas ce matin.

او امروز صبح کار نمی کند.

9) صحبت کردن با / درباره یک گروه

آ) مورد خطاب قرار دادن یک گروه

Ça va, les enfants ?

بچه ها حال شما چطوره؟

Allez, les filles, on y va !

خوب ، دختران ، بیایید برویم!

 

ب) صحبت کردن با / درباره فردی با استفاده از یک عنوان نه اسم

Bonjour, Monsieur le maire.

سلام آقای شهردار.

Merci, Madame la présidente.

متشکرم ، خانم رئیس

ج) صحبت کردن در مورد شخصی که با استفاده از یک عنوان و نام

Je connais le ministre Martin.

من وزیر مارتین را می شناسم.

La présidente Ganot est arrivée.

خانم رئیس گانوت وارد شده است.

* هنگام مورد خطاب قرار دادن فردی با استفاده از عنوان و نام شخص ، هیچ حرف تعریفی وجود ندارد:

Bonjour, ministre Martin

سلام ، وزیر مارتین.

Merci, présidente Ganot

متشکرم، خانم رئیس گانوت.

 

10) خوش آهنگی کلمات و سهولت ادا

در مقابل on و un ، اغلب برای سهولت ادا یک ‘l بی معنی اضافه می شود.

Il faut que l’on commence immédiatement.

باید فوراً شروع کنیم.

L’un des premiers obstacles …

یکی از اولین موانع …

برای یادگیری حروف تعریف نامعین در فرانسه می توانید به مطلب آموزشی مربوط به آن مراجعه نمایید. ( بر لینک آبی رنگ کلیک کنید.)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =