ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه (نحوه جلوگیری از بروز آنها)

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه (و نحوه جلوگیری از بروز آنها)

این فهرست تصور می­کند که شما دچار اشتباهات گرامری زبان فرانسه شده­ اید. می­دانید که این موضوع درست است. درحقیقت، بهترین راه یادگیری یک زبان این است که آن را به ­کار ببریم و در صورت نیاز اشتباهات را اصلاح نماییم! هرچه فرصت بیشتری برای امتحان کردن زبان به ­دست بیاورید، سریع­تر یادخواهید گرفت. دراینجا، ده اشتباه رایجی که در دستورزبان فرانسه پیش ­می­ آید و نحوه جلوگیری از آن را آورده ­ایم.

1. استفاده نادرست از حرف تعریف

 • Le، la و les (the)، حروف تعریف قراردادی در فرانسه نیستند.
 • آنها حروف تعریف نکره و وابسته به جزء هستند.
 • استفاده از حرف تعریف بین فرانسه و انگلیسی کاملا با هم تفاوت دارد، و این بخشی است که باید به آن دقت کنید.
 • جدول زیر تفاوت­های اصلی در کاربرد حرف تعریف در فرانسه و انگلیسی را مشخص می­کند.

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

فرانسه انگلیسی استفاده
حرف تعریف معادل ندارد نامیدن یک طبقه­بندی
حرف تعریف معادل ندارد نامیدن یک الویت
حرف تعریف معادل ندارد اشاره به کل یک طبقه­بندی
حرف تعریف حرف تعریف اشاره به چیزی که قبلا به آن اشاره شده است

 

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

2. اشتباه گرفتن حروف تعریف نکره و وابسته به جزء

زبان فرانسه از حروف تعریف متفاوتی برای اسم ­های قابل شمارش، مانند un livre (a book) (یک کتاب)، و اسم­ های غیرقابل شمارش، مانند de l’eau (some water) (مقداری آب) استفاده می­کند.

 • از حرف تعریف نکره برای معرفی اسمی که قابل شمارش است استفاده نمایید.
 • برای مثال، می­توانید بگویید une maison (a/one house) (یک خانه) یا cinq maison (five houses) (پنج خانه)
 • از حروف تعریف وابسته به جزء برای معرفی اسم غیرقابل شمارش استفاده نمایید.
 • برای مثال، می­توانید بگویید du sable (some sand) (مقداری شن)،
 • اما نمی­توانید بگویید trois sables (three sands) (سه شن).

 

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

3. استفاده از کلمه نادرستی برای اشاره به «زمان»

Le temps یک کلمه مفرد است که همیشه املایش با یک –s می­باشد، در زبان فرانسه نسبت به زبان انگلیسی معنای محدودتری دارد.

 • Temps معادل فرانسوی کلمه weather (آب و هوا) است، مانند Quel temps fait-il? (what’s the weather like?) (هوا چطور است؟)
 • Temps همچنین معادل فرانسوی کلمه time (زمان) نیز می­باشد، مانند Je n’ai pas le temps. (I don’t have time.). (من وقت ندارم).

اگر بخواهید کلمه time (زمان) را در هر متن دیگری به فرانسوی ترجمه کنید، در اینجا تعدادی از مثال­های آن آورده شده است:

انگلیسی فرانسوی فارسی
What time is it? Quelle heure est-il? ساعت چند است؟
Three times Trois fois سه برابر
In the time of àI’époque de طی زمانِ
At the time of Au moment de در زمانِ
Many times Souvent چندین بار

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

4. ترجمه نادرست وسایل حمل و نقل ( ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه )

وقتی به وسایل حمل و نقل اشاره می­کنند، فعل­هایی مانند پرواز کردن (to fly)، رانندگی کردن (to drive)، شنا کردن (to swim) و راه رفتن (to walk) نمی­توانند مستقیما به فرانسوی ترجمه شوند.

 • شما می­توانید بگویید j’aime marcher (I like to walk) (دوست دارم راه بروم)،
 • که مستقیما به عمل راه رفتن اشاره دارد،
 • همانطور که برای مثال مخالف دویدن است.
 • اما برای گفتن شما به سمت محل کارتان پیاده رفتید (you walked to work)،
 • که نحوه رفتن شما به محل کار را نشان می­دهد،
 • به جمله ­ای با فعل aller (to go) ( رفتن ) به­ علاوه وسیله حمل و نقل احتیاج دارید.
 • به این شکل انجام می­شود: Aller+à یا en + وسایل حمل و نقل.

در اینجا مثال­هایی مطرح شده ­اند :

 • پرواز کردن: aller en avion (عینا می­شود رفتن با هواپیما/ to go in a plane)
 • رانندگی کردن: aller en voiture (عینا می­شود رفتن با ماشین /to go in a car)
 • شنا کردن: aller à la nage (عینا می­شود رفتن با شنا کردن / to go by swimming)
 • راه رفتن: aller à pied (عینا می­شود با پا رفتن / to go by foot)
ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

5. تلاش برای پیدا کردن یک معادل برای فعل –ing در فرانسه

زبان انگلیسی از دو شکل فعل برای بیان زمان حال استفاده می­کند؛

 • می­توانید بگویید من با پستچی صحبت می­کنم (I talk to the postman) یا من دارم با پستچی صحبت می­کنم (I am talking to the postman).
 • به هرحال، در فرانسه در زمان حال به دنبال فعل –ing نباشید، چون وجود ندارد!
 • فرانسه فقط یک شکل از فعل زمان حال دارد.
 • و آن حال ساده است: Je parle au facteur. (من دارم با پستچی صحبت می­کنم / I’m talking to the pastman)
 • نگویید Je suis parler، که عینا به معنای I am to speak، اما معنایی به فرانسوی ندارد زیرا نمی­توانید بعد از être کلمه مصدری بیاورید.

در اینجا چند مثال آورده ­ایم:

 • داریم غذا می­خوریم / We are having lunch. (Nous déjeunons).
 • او منتظر توست / He is waiting for you. (Il t’attend)

با شکل –ing در زمان گذشته، از imparfait (ناقص/imperfect) استفاده کنید. Imparfait می­تواند یک فعالیت مداوم در گذشته را نشان دهد (که شما کاری را انجام می­دادید / you were doing something).

در اینجا چند مثال آورده شده است:

 • او درباره مشکل فکر می­کرد / he was thinking about the problem. (Il pensait au problème.)
 • وقتی تلفن زنگ زد، آنها خوابیده بودند / They were sleeping when the phone rang (Ils dormaient quand le telephone a sonné).

در انگلیسی شکل –ing فعل، اسم مصدر (Gerund) نامیده می­شود. فرانسه نیز اسم مصدر دارد اما کاربرد آن با زبان انگلیس تفاوت دارد.

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

استفاده از مضاف­ الیه ­ها (Possessives) با فعل­های ضمیری (Pronominal) برای اشاره به قسمت­های بدن

در عباراتی که شامل قسمت­های بدن هستند،

 • مانند Ies mains (دست­ها / the hands) و Ies cheveux (مو / the hair)، فرانسوی­ ها از یک فعل ضمیری استفاده می­کنند،
 • مانند se laver (شستن / to wash) یا  se brosser (شانه کردن / to brush).
 • یک فعل ضمیری نشان می­دهد که فاعل کاری را در رابطه با خودش انجام می­دهد.
 • درنتیجه اگر می­خواهید به فرانسوی بگویید که دست­هایم را می­شورم/ I wash my hands،
 • نمی­توانید هم از فعل ضمیری je me lave و هم از مالکیت mes mains (my hands/ دست­هایم) استفاده کنید.
 • این یک کار اضافی است: I am washing myself’s hands.
 • به جای این، از حرف تعریفی مانند le، la، یا les استفاده کنید.
 • راه درست گفتن I wash my hands/ من دست­هایم را می­شورم، این است که بگویید Je me lave les mains.

در اینجا چند مثال وجود دارد:

 • Il s’est cases la jambe (او پایش را شکست / He broke his leg).
 • Elles se brossent les cheveux (آنها موهایشان را شانه می­کنند / They’re brushing their hair)

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

5. قرار دادن شکل اشتباهی از فعل بعد از avoir  یا être

 • فعل­های avoir (داشتن / to have) یا être (بودن / to be) فعل­های کمکی هستند؛
 • همانطور که از نامش مشخص است، این دو فعل معمولا به ایجاد یک زمان جدید کمک می­کنند.
 • زمان­هایی که با کمک avoir و treê ایجاد می­شوند را ترکیبی می­نامند،
 • و آنها معمولا زمان گذشته را نشان می­دهند.

برای مثال:

 • عبارت nous avons fini (تمام کردیم/ We finished) از avoir کمکی به دنبال یک صفت مفعولی ساخته شده است؛
 • ترکیب این دو یک زمان ترکیبی است، passé compose (حال کامل) در این نمونه می­باشد.
 • در tu étais déjà parti (شما رفته بودید/ you had already left)، کمکی treê است که با یک صفت مفعول دنبال می­شود تا در این زمان plusque-parfait (ماضی بعید) را ایجاد نماید.
 • انگلیسی معمولا با استفاده از to have /باید، به اضافه یک مصدر، اجبار را نشان می­دهد، مانند ما باید گوش کنیم / We have to listen.
 • به ­هرحال، فرانسه هیچگاه از avoir یا treê با یک مصدر استفاده نمی­کند.
 • برای نشان دادن اجبار در زبان فرانسه، از devoir (to have to) به عنوان فعل کمکی استفاده می­شود : nous devons écouter (باید گوش کنیم/ We have to listen). فقط از صفت مفعولی استفاده کنید.
 • مانند arrivé (arrived/ رسید)، dansé (danced/ رقصید)، fini (finished/ تمام شد) یا vendu (sold/ فروخت) بعد از treê یا avoir به عنوان کمکی کاربرد دارند.

6. اشتباه کردن افعال مشابه ( ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه )

Dire (گفتن/ to say/told) و parler (صحبت کردن / to talk) باید با تولید صدا همراه باشند، اما مانند انگلیسی این دو فعل کاربردهای متفاوتی دارند.

 • از dire به تنهایی وقتی که صحبت کسی را نقل­قول می­کنید، استفاده نمایید، مانند Il a dit “allons-y”! (او گفت :«بزن بریم!»/He said “let’s go!”) ؛
 • یا برای گزارش یک سخنرانی، مانند Il a dit que nous partirions demain (او گفت که ما فردا می­رویم/ He said that we would leave tomorrow).
 • شما همینطور می­توانید از dire به دنبال یک اسم هم استفاده نمایید (مفعول مستقیم است)،
 • مانند tu dis un mensonge (شما دروغ می­گویید/ You’re telling a lie).
 • از Parler برای گفتن صحبت کردن/ to talk، استفاده کنید (بدون مفعول مستقیم)،
 • مانند Vous parlez trop! (شما خیلی حرف می­زنید/ You talk too much)،
 • یا با à حرف اضافه برای نشان دادن یک مفعول غیرمستقیم به کسی که فاعل با او صحبت می­کند،
 • کاربرد دارد مانند Le prof parle à ses étudiant.
 • (معلم با دانش­آموزانش صحبت می­کند/ Teacher talks to her/his students).
 • Parler هیچگاه با que + عبارت دیگر یا یک مفعول غیرمستقیم، دنبال نمی­شود.

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

معادل کلمات Voir و regarder

هرکدام از Voir و regarder یک معادل انگلیسی دارند: دیدن (to see) و تماشا کردن (to watch).

 • از Voir (دیدن) به تنهایی برای بیان اینکه شما متوجه شده­اید Je vois (می­فهمم/ I see)، یا اغلب با یک مفعول مستقیم برای بیان اینکه چیزی را دیده­اید، استفاده کنید: nous avons vu des choses suprenantes (ما یک چیز شگفت­انگیز دیدیم/ We saw some surprising things).
 • از regarder (تماشا کردن) وقتی که با دقت به چیزی نگاه می­کنید، استفاده نمایید.
 • مانند Il regarde la télé،، (او تلویزیون تماشا می­کند/ He watches TV)..

Entender و écouter نیز معادل انگلیسی دارند:

 • شنیدن (to hear) و گوش دادن (to listen).
 • تفاوت بین آنها مانند تفاوت میان voir و regarder است: entendre (شنیدن) به صورت تصادفی است،
 • مانند Tu as etendu ce bruit? (آیا آن صدا را شنیدید؟ /Did you hear that noise).
 • در حالیکه écouter (گوش دادن) عمدا است، مانند Nous écoutons le prof (به معلم گوش می­دهیم/ We are listening to the teacher).

7. اشتباه گرفتن connaître و savoir ( ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه )

فرانسوی­ها دارای دو فعل برای دانستن هستند، connaître و savoir، اما قابل تعویض با هم نمی­باشند. برای اینکه بگویید که مکان، کتاب یا شخصی را می­شناسید، مانند اینکه با آن افراد آشنا هستید، از connaître استفاده کنید.

در اینجا چند مثال وجود دارد:

 • Je connais bien I’endroit où tu es né (من جایی را که تو به­دنیا آمده­ای را خیلی خوب می­شناسم/ I know ver well the place where you were born)
 • Tu connais les livers? (آیا با کتاب­ها آشنایی دارید؟ Are you familiar with the books)
 • Vous connaissez Pierre? (آیا پیر را می­شناسید؟ / Do you know Pierre?)

برای هرچیز دیگری، از savoir استفاده کنید. در اینجا چند مثال وجود دارد:

 • Tu sais nager? (آیا می­دانید که چطور شنا کنید؟/ Do you know how to swim?)
 • Elle sait que vous arriverez bientôt (او می­داند که شما به زودی خواهید رسید/ She knows that you will arrive soon)

8. گول خوردن با کلمات هم­ ریشه ( ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه )

 • یک کلمه هم ­ریشه، کلمه­ است که در فرانسه و انگلیسی هم مشابه است و هم یک معنا دارد.
 • برای مثال، کلمه an animal (یک حیوان) در فرانسه هم un animal است.
 • صفت Patient (صبور) انگلیسی در فرانسه نیز patient می­شود.
 • به­ هرحال، برخی از لغات گول­زننده درهر دو زبان ظاهرا یکی هستند اما معنای مشابهی ندارند!
 • به آنها هم­ریشه ­های اشتباه می­گویند و معمولا به همین خاطر به عنوان «دوستان دروغین» نامیده می­شوند.

جدول زیر نمونه­ای از برخی کلمات مشابه را ارائه می­دهد.

کلمه انگلیسی معنای کلمه انگلیسی هم­ریشه فرانسوی معنای کلمه فرانسوی
Actually واقعا Actuellement اخیرا
 A demand تقاضا Une demande درخواست
Assist کمک Assister حضور داشتن
Collage کالج College دبیرستان مقدماتی
Commode کمد Commode (adj) عملی
Deception فریب Deception ناامید
Entrée ورودی Entrée پیش­غذا
Eventually سرانجام Éventuellement احتمالا
Gross توده Gros چاق
Location موقعیت Location اجاره­نامه
To pass (an exam) گذراندن امتحان Passer (un examen) شرکت در امتحان
Patron پشتیبان Patron رئیس
To rest استراحت کردن Rester ماندن
Rude گستاخ Rude خشن

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

درباره نویسنده کتاب

Véronique Mazet دارای مدرک دکترا در رشته فرانسه از دانشگاه تگزاس در آستین است و نویسنده دو کتاب دستور زبان موفق می­باشد. او اخیر در دانشکده فوق ­دیپلم آستین، در تگزاس، فرانسه تدریس می­کند.

چطور فعل­های بی­قاعده فرانسوی –ir را صرف کنیم

 • بسیاری از فعل­ها با –ir تمام می­شوند، البته تمام آنها به این خوبی نیستند!
 • بعضی از فعل­ها الگوی صرف باقاعده­ای ندارند. آنها بی­قاعده هستند، و بسیاری از آنها واقعا بسیاری از الگوها را اصلا دنبال نمی­کنند!

9. چطور فعل­های –ir کوتاه فرانسوی را صرف کنیم

 • حدود 30 فعل –ir از قانون صرف الگوی –ir از finir پیروی نمی­کنند آنها افعال کوتاه هستند زیرا بخش –iss پایان جمع را ندارند
 • و این موردی است که فعل­های باقاعده –ir دارند.
 • برای اینکه چنین افعال –ir را صرف کنید، راحت­ ترین راه تفکیک اشکال مفرد (je, tu, il/elle/on) از اشکال جمع (nous, vous, ils/ells) است.

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

 •  در اینجا مشخص است که چطور زمان حال افعال کوتاه –ir برای اشکال je، tuو il/elle/on صرف می­شود :

1-قسمت –ir انتهای فعل را اگر قبلش حروف بی­صدا است، را حذف کنید.

 • برای مثال، برای فعل Partir (ترک کردن/ To leave)، شما –tir آخر را بردارید، درنتیجه فقط par می­ماند.

2-اکنون به انتهای آن چیزی را مطابق با فاعل اضافه کنید: -s، -s یا –t

 • در مثال، شما به این نتیجه می­رسید: je pars, tu pars, il/elle/on part

دراینجا، نحوه صرف زمان حال افعال کوتاه –ir برای اشکال nous, vous و ils/ells آمده است:

1-فقط –ir مصدر را بردارید تا ریشه کلمه بماند.

 • برای مثال، برای فعل partir، بخش –ir را حذف نمایید، فقط part- می­ماند

2-اکنون به انتهای آن –ons, -ez یا –ent اضافه کنید

 • به این نتیجه می­رسید: nous partons, vous partez,ils/ells partent

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه به جدول زیر توجه کنید :

جدول زیر نمونه­ای از صرف کوتاه –ir را در کنار صرف فعل باقاعده –ir نشان می­دهد درنتیجه شما به شکلی واضح حذف iss در کلمات جمع را می­بینید.

فعل کوتاه –ir می­شود partir و همراهش grandir نیز هست.

Nous partons Je pars
Vous partez Tu pars
Ils/ells partent Il/elle/on part
Nous grandisson Je grandis
Yous grandissez Tu grandis
Ils/ells grandissent Il/elle/on grandit

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

نمونه­ های دیگر افعال کوتاه –ir شامل dormer (خوابیدن/ to sleep)، se sentir (احساس کردن/ to feel)، sortir (بیرون رفتن/ to go out) و server (خدمت کردن/ to serve).

افعال –ir فرانسوی که مانند افعال –er عمل می­کنند

برخی از افعال –ir فرانسوی مانند  افعال –er هستند. برای صرف آنها، باید –ir انتهایی را حذف کنید، همانطور که برای افعال باقاعده­ای مانند finir انجام می­دهید.

سپس بخش باقاعده انتهایی فعل –er را به آن اضافه نمایید: -e، -es، -ons، -ez و –ent!

در اینجا صرف کامل فعلی مانند ouvrir (باز کردن) آمده است.

Nous ouvrons J’ouvre
Vous ouvrez Tu ouvres
Ils/ells ouvrent Il/elle/on ouvre

افعال دیگری از این نوع شامل découvrir (کشف کردن)، offrir (ارائه کردن) و souffrir (رنج کشیدن)

10 . افعال فرانسوی venir و tenir ( ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه ) 

درنهایت با یک گروه از افعال روبرو می­شوید:

 • venir (آمدن)، tenir (نگهداشتن) و تمام هم ­ردیف­ های آنان (افعال مرکب نامیده می­شوند زیرا از یک پیشوند + venir یا tenir ساخته شده ­اند)
 • چنین افعالی شامل این مورد هستند: se souvenir (به خاطر سپردن)، devenir (آمدن)، revenir  (برگشتن)، appartenir (تعلق داشتن) و soutenir  (حمایت کردن).
 1. برای صرف این افعال بی­قاعده –ir، بخش –enir آخر مصدر را حذف کنید و آنرا با –iens، -iens، -ient، -enous، -enez یا iennent جایگزین نمایید.

جدول­های زیر صرف کامل زمان حال venir و tenir را نشان می­دهند.

Nous venons Je viens
Vous venez Tu viens
Ils/ells viennent Il/elle/on vient
Nous tenous Je tiens
Vous tenez Tu tiens
Ils/ells tiennent Il/elle/on tient

ده اشتباه گرامری رایج در فرانسه

اشکال Je, tu, il/elle/on و ils/ells دارای ریشه مشابه (-ien+ انتهای فعل) هستند، درحالیکه، nous و vous نیز به عنوان مصدر ریشه یکسان دارند (-en).

آموزشگاه زبان ایران کمبریج با بهره مندی از برترین رفرنس ها و مجرب ترین اساتید حال حاضر کشور ، در حال ارایه دوره های تخصصی آموزش زبان فرانسه میباشد.این دوره ها با استفاده از بروزترین تکنیک های آموزشی و با هدف کسب آمادگی شرکت در آزمون های بخش فرهنگی سفارت فرانسه ارایه میگردد.

بدلیل کسب عناوین بسیار درخشان در این یکدهه فعالیت خود ، این مرکز بعنوان بهترین آموزشگاه زبان فرانسه از نگاه مخاطبین معرفی گشته است.

این مجموعه در حال حاضر در سه شعبه در حال فعالیت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاورین و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

همچنین پیج اینستاگرام ایران کمبریج اطلاعات و اخبار مناسبی را در این زمینه در اختیار شما خواهد گذاشت.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *